Tìm kiếm sẽ reset bộ lọc
6 months, 1 week ago, 31/08/2020

23:11

Dịch Nhật Bản Manga 58 chapters 31,755 từ
Nguồn: littlenightsteam.com

Tác giả nói gì?

Một nhà văn. Một người lạ. Một đống mẩu truyện nhỏ. Một sự hòa hợp khi online. Mỗi tối. 23:11

Eng Trans nói gì?

Vào một đêm nọ, chính xác 11:11 đêm. Một người lạ đã gửi cho Jhing Blanco một yêu cầu kết bạn trên Facebook. Và từ đó, cứ mỗi tối, chính xác thời điểm này, người lạ đó tiếp tục cố gắng thu hút sự chú ý của cô. Không biết bao nhiêu lần Jhing từ chối anh ta, không biết bao nhiêu lần cô mặc kệ anh ta, không biết bao nhiêu lần cô hờ hững với anh ta... Và như thế, hai người xa lạ tiếp tục nói chuyện với nhau mỗi ngày lúc 11:11.

Econzin nói gì?

Một bộ tiểu thuyết đầy ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Chứng minh quan niệm của cha ông ta "Lửa gần rơm lâu ngày rồi cơm sẽ chín". Từ đó ta rút ra bài học cho bản thân: "Muốn có bồ là phải chịch nhiều... nhầm... nói chuyện nhiều".


Tên khác:

  • TwentitriEleben

Danh sách Chapters

id Name
#1 WEB NOVEL / Ngày 001
#2 WEB NOVEL / Ngày 002
#3 WEB NOVEL / Ngày 003
#4 WEB NOVEL / Ngày 004
#5 WEB NOVEL / Ngày 005
#6 WEB NOVEL / Ngày 006
#7 WEB NOVEL / Ngày 007
#8 WEB NOVEL / Ngày 008
#9 WEB NOVEL / Ngày 009
#10 WEB NOVEL / Ngày 010
#11 WEB NOVEL / Ngày 011
#12 WEB NOVEL / Ngày 012
#13 WEB NOVEL / Ngày 013
#14 WEB NOVEL / Ngày 014
#15 WEB NOVEL / Ngày 015
#16 WEB NOVEL / Ngày 016
#17 WEB NOVEL / Ngày 017
#18 WEB NOVEL / Ngày 018
#19 WEB NOVEL / Ngày 019
#20 WEB NOVEL / Ngày 020
#21 WEB NOVEL / Ngày 021
#22 WEB NOVEL / Ngày 022
#23 WEB NOVEL / Ngày 023
#24 WEB NOVEL / Ngày 024
#25 WEB NOVEL / Ngày 025
#26 WEB NOVEL / Ngày 026
#27 WEB NOVEL / Ngày 027
#28 WEB NOVEL / Ngày 028
#29 WEB NOVEL / Ngày 029
#30 WEB NOVEL / Ngày 030
#31 WEB NOVEL / Ngày 031
#32 WEB NOVEL / Ngày 032
#33 WEB NOVEL / Ngày 033
#34 WEB NOVEL / Ngày 034
#35 WEB NOVEL / Ngày 035
#36 WEB NOVEL / Ngày 036
#37 WEB NOVEL / Ngày 037
#38 WEB NOVEL / Ngày 038
#39 WEB NOVEL / Ngày 039
#40 WEB NOVEL / Ngày 040
#41 WEB NOVEL / Ngày 041
#42 WEB NOVEL / Ngày 042
#43 WEB NOVEL / Ngày 043
#44 WEB NOVEL / Ngày 044
#45 WEB NOVEL / Ngày 045
#46 WEB NOVEL / Ngày 046
#47 WEB NOVEL / Ngày 047
#48 WEB NOVEL / Ngày 048
#49 WEB NOVEL / Ngày 049
#50 WEB NOVEL / Ngày 050
#51 WEB NOVEL / Ngày 051
#52 WEB NOVEL / Ngày 052
#53 WEB NOVEL / Ngày 053
#54 WEB NOVEL / Ngày 054
#55 WEB NOVEL / Ngày 055
#56 WEB NOVEL / Ngày 056
#57 WEB NOVEL / Ngày 057
#58 WEB NOVEL / Ngày 058