Tải ebook, sử dụng máy đọc sách, đọc nơi có ánh sáng để đỡ hại mắt.
1 year ago, 01/09/2020

ABO - Nô Lệ

Dịch Hoàn thành Trung Quốc Manga 25 chapters 48218 từ
Nguồn: truyenfull.vn

ABO.


Thế giới thay đổi, nơi mà Omega bị coi rẻ. Vì để bảo vệ cho gia tộc và mẹ của mình, cậu phải giả mạo là một Alpha.


Đến khi vô tình gặp " định mệnh " của mình. Thân phận bại lộ. Chuyện gì sẽ xảy đến?


H- H - H. có nhiều H!!!