Tìm kiếm sẽ reset bộ lọc
6 months, 1 week ago, 01/09/2020

About the Reckless Girl Who Kept Challenging a Reborn Man Like Me

Dịch Nhật Bản Oneshot 16 chapters 14,556 từ
Nguồn: hako.re
"Một thần đồng 10 tuổi, một thiên tài 15 tuổi, một người đàn ông bình thường đã 20 tuổi."Đây là một câu chuyện về cuộc đấu tranh của một người đàn ông như tôi "tái sinh", và một cô gái không lo âu đầy hứa hẹn được gọi là "thiên tài".