Tìm kiếm sẽ reset bộ lọc
6 months ago, 01/09/2020

All you need is kill

Chỉ việc giết là được

Dịch Nhật Bản Oneshot 5 chapters 73,075 từ
Nguồn: hako.re
Một anh lính bất tử do năng lực làm chủ luân hồi chiến đấu trên Chiến giáp cơ giới trước đàn quái vật lúc nhúc tên Mimic