Tải ebook, sử dụng máy đọc sách, đọc nơi có ánh sáng để đỡ hại mắt.
1 year, 10 months ago, 01/09/2020

All you need is kill

Chỉ việc giết là được

Dịch Nhật Bản Oneshot 5 chapters 73075 từ
Nguồn: hako.vn

Một anh lính bất tử do năng lực làm chủ luân hồi chiến đấu trên Chiến giáp cơ giới trước đàn quái vật lúc nhúc tên Mimic