Tìm kiếm sẽ reset bộ lọc
6 months ago, 01/09/2020

Anh Bỏ Em Đi FULL

Dịch Trung Quốc Manga 53 chapters 125,843 từ
Nguồn: truyenfull.vn

Liệu trong cuộc sống hiện đại còn tồn tại hãu chữ môn đăng hậu đối hay không?


Tình yêu giữa một chang trai xuất thân nghèo khổ Văn Vũ cùng nàng công chúa Ngọc Hân được sinh ra từ một gia đình giàu có.


Định mệnh đưa hai người gặp nhau rồi yêu nhau. Nhưng chưa được bao lâu thì nhiều mâu thuẫn và hiểu lầm xảy ra, Văn Vũ liên tục bỏ đi và Ngọc Hân luôn vì anh mà tìm đến. Liệu rằng cuối cùng họ có đến được với nhau và hạnh phúc có mỉm cười với họ.

Danh sách Chapters

id Name
#1 Chương 1: 1D
#2 Chương 2: 35D
#3 Chương 3-1: 56D - Phần 1
#4 Chương 3-2: 56D - Phần 2
#5 Chương 4: 57D
#6 Chương 5: D85
#7 Chương 6: 96D
#8 Chương 7: D92
#9 Chương 8: 99D
#10 Chương 9: 110D
#11 Chương 10: 112D
#12 Chương 11: 113D
#13 Chương 12: 134D
#14 Chương 13: 142D
#15 Chương 14: D98
#16 Chương 15: 163D
#17 Chương 16: 166D
#18 Chương 17: 170D
#19 Chương 18: D121
#20 Chương 19: 180D
#21 Chương 20: 185D
#22 Chương 21: 211D
#23 Chương 22: 217D
#24 Chương 23: 238D
#25 Chương 24: 271D
#26 Chương 25: 305D
#27 Chương 26: 304D
#28 Chương 27: 329D
#29 Chương 28: 353D
#30 Chương 29: 354D
#31 Chương 30: 388D
#32 Chương 31: 426D
#33 Chương 32: 432D
#34 Chương 33: D150
#35 Chương 34: 449D
#36 Chương 35: 477D
#37 Chương 36: D155
#38 Chương 37: 501D
#39 Chương 38: D173
#40 Chương 39: 550D
#41 Chương 40: 551D
#42 Chương 41: 559D
#43 Chương 42: 574D
#44 Chương 43: 607D
#45 Chương 44: D188
#46 Chương 45: DD
#47 Chương 46: D1
#48 Chương 47: D24
#49 Chương 48-1: ED - Phần 1
#50 Chương 48-2: ED - Phần 2
#51 Chương 49: FD
#52 Chương 50: PD
#53 Chương 51: Ngoại Truyện - Hết