Tìm kiếm sẽ reset bộ lọc
2 months, 3 weeks ago, 01/09/2020

Anh Là Của Em FULL

Dịch Trung Quốc Oneshot 3 chapters 5,797 từ
Nguồn: truyenfull.vn

Thể loại: Đoản văn, chủ công, ngạo kiều đại BOSS cool ngầu cường công x nhân thê sủng công mỹ thụ, thụ sủng công, công khống, cúc khiết, HE. 

Độ dài: 3 chương. 

CP: Mục Tắc X Hà Thâm.

Biên tập: Minorthing


Happy ending, tất cả đều thật mỹ diệu.


Mục Tắc trước đây vốn chỉ có một điều ước như vậy.