Tìm kiếm sẽ reset bộ lọc
6 months ago, 02/09/2020

Bách Luyện Thành Tiên - 百炼成仙

Dịch Trung Quốc Manga 2,478 chapters 5,654,319 từ
Nguồn: tangthuvien.vn

Nếu bạn đã từng đọc Phàm Nhân Tu Tiên thì chắc hẳn bạn sẽ không lạ gì với mô típ tu luyện của một phàm nhân bước trên con đường tiên đạo đầy gập ghềnh. Lâm Hiên trong tác phẩm là một người như vậy, không sở hữu linh căn cũng đồng nghĩa với việc vô duyên với tiên đạo nhưng Lâm Hiên là một người có tính cách quật cường, cố chấp!


Không được thì sao? ta cứ tu đấy! Thế nào, có vấn đề gì sao? Nghịch thiên ư? Vốn dĩ nó đã thế rồi! Có lam sắc tinh hải ta sẽ chống được hết! Người có tông môn chống đỡ, có thiên tài địa bảo, linh dược để ngươi ăn! Không bằng ta thượng phẩm tẩy tủy đan ta có cả nắm, cực phẩm trúc cơ đan ta cho ngươi cả đống ăn cũng không hết, Nói đến đan dược không ai nhiều bằng ta, nói đến luyện khí ta là đại sư rồi.


Tu tiên đạo phân chia thành tám đại cảnh giới là Linh Động, Trúc Cơ, Ngưng Đan, Nguyên Anh, Ly Hợp, Động Huyền, Phân Thần, Độ Kiếp.

Danh sách Chapters

id Name
#1 Chương 1 : Luyện Tâm lộ
#2 Chương 2 : Trường thí sư nơi hạp cốc hoang sơ
#3 Chương 3 : Dụng mưu nơi hiểm cảnh
#4 Chương 4 : Lam sắc tinh hải
#5 Chương 5 : Phát hiện bất ngờ
#6 Chương 6 : Dùng đan dược trùng quan
#7 Chương 7 : Phế Đan Phòng
#8 Chương 8 : Trung phẩm Tẩy Tủy Đan
#9 Chương 9 : Luyện tập các kỳ nghệ cơ sở
#10 Chương 10 : Băng châm Quyết cùng Linh Khí Hộ Thuẫn
#11 Chương 11 : Thiên điều cùng Lăng Vân Môn
#12 Chương 12 : Khởi hành tới Thiên Trụ Sơn
#13 Chương 13 : Lục phù cấp thấp
#14 Chương 14 : Tranh giành Công pháp trung cấp
#15 Chương 15 : Phụ tử Yến gia
#16 Chương 16 : Lần đầu đại chiến
#17 Chương 17 : Đấu tâm lẫn đấu lực
#18 Chương 18 : Tiến giai Linh Động hậu Kỳ
#19 Chương 19 : Hồng Lăng Thảo
#20 Chương 20 : Đồng môn tương tàn
#21 Chương 21 : Công pháp tu ma
#22 Chương 22 : Lần đầu gặp gỡ
#23 Chương 23 : Linh động kỳ đại viên mãn
#24 Chương 24 : Cực phẩm Tẩy Tủy Đan
#25 Chương 25 : Phù Đạo Sơn
#26 Chương 26 :  Khê Dược Giản
#27 Chương 27 : Sưu hồn thuật
#28 Chương 28 : Linh thảo cùng oán khí
#29 Chương 29 : Uy lực của Bích Tuyết Hoàn
#30 Chương 30 : Gặp lại Thiên Kiều chi nữ
#31 Chương 31 : Sát diệt cường địch
#32 Chương 32 : Lời nguyện ước kỳ bí
#33 Chương 33 :  Lần đầu tới phường thị
#34 Chương 34 : Khinh suất
#35 Chương 35 : Nguyệt nhi
#36 Chương 36 : Trộm gà không được còn mất nắm thóc
#37 Chương 37 : Linh Dược Sơn
#38 Chương 38 : Tin tức Duyện châu
#39 Chương 39 : Diệu kế thâu Phế Đan
#40 Chương 40 : Thiệp mời
#41 Chương 41 : Bích Vân Sơn
#42 Chương 42 : Khí Linh
#43 Chương 43 : Thay mận đổi đào
#44 Chương 44 : Diệu dụng của lệnh bài bí ẩn
#45 Chương 45 : Tu ma giả Cực Ma Động
#46 Chương 46 : Tới Thiên Ma Thành
#47 Chương 47 : Thiên Huyễn Biến
#48 Chương 48 : Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình phía sau
#49 Chương 49 : Huyền Hỏa Thần Châu
#50 Chương 50 : Quỉ sự
#51 Chương 51 : Tam Âm Ma Hỏa
#52 Chương 52 : Thiên Sát Ma Quân cùng Thiên Trần Đan
#53 Chương 53 : Vũng nước đục trong Khuê Âm Sơn Mạch
#54 Chương 54 : Loạn sát
#55 Chương 55 : Đồng sàng dị mộng
#56 Chương 56 : Đoạt xá
#57 Chương 57 : Đệ nhị nguyên thần
#58 Chương 58 : Huyết Ảnh phân thuật cùng Vạn Hồn Phiên
#59 Chương 59 : Ngọc nát còn hơn ngói lành
#60 Chương 60 : Huyền Ma chân kinh
#61 Chương 61 : Lời đồn về Linh Đan
#62 Chương 62 : Âm Dương Quyết
#63 Chương 63 : Âm Thi Cốc
#64 Chương 64 : Tá đao sát nhân
#65 Chương 65 : Cổ ngọc giản kỳ lạ
#66 Chương 66 : Thiên Ma Quỷ Thi Thuật
#67 Chương 67 : Lén nghe bí sự
#68 Chương 68 : Thi vương
#69 Chương 69 : Tọa sơn quan hổ đấu
#70 Chương 70 : Ngư ông đắc lợi
#71 Chương 71 : Lão hồ ly
#72 Chương 72 : Tinh Nguyên Tán
#73 Chương 73 : Tế luyện Huyền Hỏa Thần Châu
#74 Chương 74 : Thiên Mục Sơn
#75 Chương 75 : Khô Mộc chân nhân
#76 Chương 76 : Vân Hải Liệt Quang trận
#77 Chương 77 : Bách Thảo Đường
#78 Chương 78 : Đề mục đoạt mạng
#79 Chương 79 : Tử Mẫu Thất Kiếm
#80 Chương 80 : Uy lực Huyền Ma chân kinh
#81 Chương 81 : Đủ tư cách
#82 Chương 82 : Trong hội giao dịch
#83 Chương 83 : Hồng Phát lão tổ thu truyền nhân
#84 Chương 84 : Hợp tác
#85 Chương 85 : Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình phía sau
#86 Chương 86 : Phá hủy tuyền nhãn
#87 Chương 87 : Thay mận đổi đào
#88 Chương 88 : Đụng độ nhất đại đệ tử
#89 Chương 89 : Thiên Lan Điểu cùng Hồng Phấn Khô Lâu
#90 Chương 90 : Tam phái hợp nhất
#91 Chương 91 : Ngưng kết Kim đan
#92 Chương 92 : Sơ hiển thần thông
#93 Chương 93 : Kỳ ngộ chiến giáp thuật
#94 Chương 94 : Thánh Linh Căn và Khổ Linh Căn
#95 Chương 95 : U Minh Huyền Thiết
#96 Chương 96 : Tới Diệp gia
#97 Chương 97 : Tầm bảo
#98 Chương 98 : Thượng cổ cấm chế
#99 Chương 99 : Những pho tượng quỉ dị
#100 Chương 100 : Động phủ cổ tu
#101 Chương 101 : Trở mặt
#102 Chương 102 : Cổ bảo
#103 Chương 103 : Cổ bảo sơ triển thần thông
#104 Chương 104 : Luyện chế Vạn Hồn Phiên
#105 Chương 105 : Chính Ma khai chiến
#106 Chương 106 : Thương thế
#107 Chương 107 : Cổ thú phù
#108 Chương 108 : Quỷ La Thành
#109 Chương 109 : Thất Tuyệt Thiên
#110 Chương 110 : Tin tức về Quỷ Vương
#111 Chương 111 : Bí mật kinh thiên
#112 Chương 112 : Trưởng lão Hỏa Linh Môn
#113 Chương 113 : Nguyệt Nhi lần nữa ngưng đan
#114 Chương 114 : Khách ngoài ý muốn
#115 Chương 115 : Yêu ma xuất hiện
#116 Chương 116 : Đấu pháp hung hiểm
#117 Chương 117 : Thập Đại Vạn Sơn
#118 Chương 118 : Vu sư Mặc Nguyệt Tộc
#119 Chương 119 : Thám hiểm cổ động
#120 Chương 120 : Dự cảm không tốt
#121 Chương 121 : Tình thế nguy hiểm
#122 Chương 122 : Thương lượng
#123 Chương 123 : Nghênh địch nơi Yến Cừu Cốc
#124 Chương 124 : Quỷ vật công trận
#125 Chương 125 : Đại chiến Quỷ Vương
#126 Chương 126 : Chạy trốn
#127 Chương 127 : Tập kích nơi sơn cốc
#128 Chương 128 : Tới Thượng Thiên Bộ
#129 Chương 129 : Vu Pháp đại hội cùng Thánh Quả
#130 Chương 130 : Khuê Nguyệt Thành
#131 Chương 131 : Hạo Thiên Quỷ Đế lại xuất hiện
#132 Chương 132 : Vu sư tỷ thí
#133 Chương 133 : Thâm nhập Thiên Tinh Cung
#134 Chương 134 : Bách Độc Thần Quân
#135 Chương 135 : Giao dịch đáng sợ
#136 Chương 136 : Trêu chọc tiểu sát tinh
#137 Chương 137 : Nửa năm
#138 Chương 138 : Khổng Tước tiên tử
#139 Chương 139 : Đại cuộc U châu
#140 Chương 140 : Tầm bảo
#141 Chương 141 : Sát quỷ đoạt bảo
#142 Chương 142 : Nam Minh Ly Hỏa
#143 Chương 143 : Lưỡng cường đối đầu
#144 Chương 144 : Thoát khỏi miệng quỷ
#145 Chương 145 : Bí thị Thanh Tường Môn
#146 Chương 146 : Quyết chiến Thái Bạch Kiếm Tiên
#147 Chương 147 : Tứ Thánh Thú Kiếm Trận
#148 Chương 148 : Địa Thánh Linh Phù
#149 Chương 149 : Thái Hư Chân Nhân
#150 Chương 150 : Cửu Thiên Hồi Dương Đan cùng Thánh Nguyên Lệnh
#151 Chương 151 : Khách nhân kỳ lạ
#152 Chương 152 : Lạt thủ vô tình
#153 Chương 153 : Kế hoạch
#154 Chương 154 : Huyết Ma tôn giả
#155 Chương 155 : Bích Huyễn U Hỏa
#156 Chương 156 : Mai phục
#157 Chương 157 : Ma anh
#158 Chương 158 : Khổ chiến
#159 Chương 159 : Thanh Tường Môn tập kích
#160 Chương 160 : Di dời Phân Đà
#161 Chương 161 : Pháp bảo song thuộc tính
#162 Chương 162 : Hồng Phấn lão ma
#163 Chương 163 : Thượng phẩm tinh thạch
#164 Chương 164 : Gặp lại đồng môn
#165 Chương 165 : Nhi nữ tình trường cùng song tu đạo lữ
#166 Chương 166 : Trở lại Linh Dược Sơn
#167 Chương 167 : Linh lực chi kiếp
#168 Chương 168 : Độ kiếp thành Anh
#169 Chương 169 : Toan tính
#170 Chương 170 : Cửu Long Phái
#171 Chương 171 : Bách Thiện Đường
#172 Chương 172 : Ma bảo đỉnh cấp
#173 Chương 173 : Không phải oan gia không đối đầu
#174 Chương 174 : Thiên Kính Minh Quang
#175 Chương 175 : Xâm nhập Tàng Thư Các
#176 Chương 176 : Thượng cổ khôi lỗi cùng huynh đệ họ Hồ
#177 Chương 177 : Cấm đoạn đại trận
#178 Chương 178 : Thiên Môn pháp bảo
#179 Chương 179 : Linh Dược Sơn gặp họa
#180 Chương 180 : Sắc ẩn tàng đao, nhân họa đắc phúc
#181 Chương 181 : Âm Hồn xâm nhập
#182 Chương 182 : Vạn Niên Thụ Đào
#183 Chương 183 : Noãn ngọc Truyền Tống trận
#184 Chương 184 : Khai Tân Đồ
#185 Chương 185 : Khổ tu nơi Băng Hỏa Đảo
#186 Chương 186 : Hỏa mị
#187 Chương 187 : Khổ Đại Sư
#188 Chương 188 : Huyền Ngọc Tông
#189 Chương 189 : Thủy Lao
#190 Chương 190 : Trường sinh đan
#191 Chương 191 : Thi Anh
#192 Chương 192 : Nguyên anh bị phong ấn
#193 Chương 193 : Trọng tổ thân thể
#194 Chương 194 : Sát trận
#195 Chương 195 : Trường Sinh Các
#196 Chương 196 : Sơn trại bản (1) kỳ trận
#197 Chương 197 : Dược viên cùng Ma phong
#198 Chương 198 : Thu bảo
#199 Chương 199 : Nguyệt nhi ngăn địch
#200 Chương 200 : Đối mặt Hồng Lăng
#201 Chương 201 : Kiếm tiên chi thương
#202 Chương 202 : Hồn Viên lão tổ
#203 Chương 203 : Kỳ sự trong hội đấu giá
#204 Chương 204 : Mã gia
#205 Chương 205 : Luyện hóa Hỏa mị
#206 Chương 206 : Tu luyện Ma anh
#207 Chương 207 : Thiên triệu nơi Hoàng Kỳ Sơn
#208 Chương 208 : Nhân quả tuần hoàn
#209 Chương 209 : Bình nguyên Âm Linh
#210 Chương 210 : Lấy oán trả ân
#211 Chương 211 : Thi thú
#212 Chương 212 : Thiên Thi môn
#213 Chương 213 : Đại chiến Thi Ma
#214 Chương 214 : Mua dây buộc mình
#215 Chương 215 : Hóa hồn đan
#216 Chương 216 : Luyện chế Thi Vương Nguyên Anh Kỳ
#217 Chương 217 : Lôi Âm Sơn
#218 Chương 218 : Tranh chấp nơi Từ Đường
#219 Chương 219 : Trương gia cùng Vân Quỷ tông
#220 Chương 220 : Lão tổ phát uy
#221 Chương 221 : Khách khanh trưởng lão
#222 Chương 222 : Liệt Dương môn
#223 Chương 223 : Lại gặp cố nhân
#224 Chương 224 : Sát diệt Khổ lão quái
#225 Chương 225 : Bảo vật bí ẩn
#226 Chương 226 : Phong tỏa
#227 Chương 227 : Hỏa Vân Phong
#228 Chương 228 : Tam Dương Bồi Phách Đan
#229 Chương 229 : Hồng y nữ tử
#230 Chương 230 : Đại đạo hữu tình
#231 Chương 231 : Trở mặt
#232 Chương 232 : Đại nạn không chết
#233 Chương 233 : Núi Bồng Lai, Đảo Yêu Linh và Sông Vô Định
#234 Chương 234 : Huyền Phượng Tiên Tử
#235 Chương 235 : Ngũ đại yêu tu
#236 Chương 236 : Thiên sinh mị cốt
#237 Chương 237 : Mang Sơn đại hội
#238 Chương 238 : Đối đầu Chấp Pháp hội
#239 Chương 239 : Nhúng tay
#240 Chương 240 : Độc giao cùng Thi ma
#241 Chương 241 : Thuần kim thuộc tính
#242 Chương 242 : Tử mộc
#243 Chương 243 : Hoàng Mi lão tổ
#244 Chương 244 : Cực phẩm tinh thạch
#245 Chương 245 : Cục diện hỗn loạn
#246 Chương 246 : Suy đoán
#247 Chương 247 : Lệ Mãng Cốc
#248 Chương 248 : Băng mạc hoang nguyên
#249 Chương 249 : Vượt Băng Phách Phong
#250 Chương 250 : Bách Biến chi thể cùng Bí thuật tự tàn
#251 Chương 251 : Côn Nam lão tổ trở mặt
#252 Chương 252 : Tiểu công chúa mất tích
#253 Chương 253 : Thượng cổ cấm chế
#254 Chương 254 : Luyện chế Thiên Trần Đan
#255 Chương 255 : Nguyệt nhi cùng tiểu hồ ly
#256 Chương 256 : Truy tung
#257 Chương 257 : Tiến giai Nguyên Anh kỳ
#258 Chương 258 : Diệt Giao
#259 Chương 259 : Thanh Hỏa Kiếm
#260 Chương 260 : Thương lượng ngăn địch
#261 Chương 261 : Huyền Thiên Linh Phượng trận
#262 Chương 262 : Tảo môn tiền tuyết
#263 Chương 263 : Xâm nhập Hàn đàm
#264 Chương 264 : Cổ thú
#265 Chương 265 : Không gian thần bí
#266 Chương 266 : Chân Ma Điện
#267 Chương 267 : Vạn Lý Phù
#268 Chương 268 : Già La Cổ Ma
#269 Chương 269 : Thiên Tú chân nhân
#270 Chương 270 : Yêu Nhãn Xá Lợi
#271 Chương 271 : Liên thủ đấu ma
#272 Chương 272 : Tam hoá thân
#273 Chương 273 : Tái đấu
#274 Chương 274 : Bảo vật không gian
#275 Chương 275 : Thiên cương phục ma trận
#276 Chương 276 : Thoát khỏi khốn cảnh
#277 Chương 277 : Ly Tuyến Hạp
#278 Chương 278 : Kim Lão Quái cùng Hồng phấn khô lâu phù
#279 Chương 279 : Lưỡng bại câu thương
#280 Chương 280 : Trở lại Nhân giới
#281 Chương 281 : Thiên địa dị biến
#282 Chương 282 : Bái Hiên Các
#283 Chương 283 : Gặp lại thiếu chủ
#284 Chương 284 : Tâm kế của cổ tu
#285 Chương 285 : Ngọc Nữ Thất Tâm Quyết
#286 Chương 286 : Tin tức Điền Tiểu Kiếm
#287 Chương 287 : Thu thập phản đồ
#288 Chương 288 : Giết gà răn khỉ
#289 Chương 289 : Cửu Chuyển Diệu Tâm Đan
#290 Chương 290 : Hóa khí vi hình
#291 Chương 291 : Lệ Hồn Cốc
#292 Chương 292 : Thâm nhập Khuê Âm Sơn
#293 Chương 293 : Hắc Hổ yêu vương
#294 Chương 294 : Lần nữa vào Khuê Nguyệt thành
#295 Chương 295 : Phu thê tình thâm
#296 Chương 296 : Yêu khí chiến giáp
#297 Chương 297 : Phạm Thiên Vu hỏa
#298 Chương 298 : Khổng Tước phát uy
#299 Chương 299 : Sát diệt Hỗn Nguyên
#300 Chương 300 : Ngũ sắc linh vũ
#301 Chương 301 : Ác thú hàng lâm
#302 Chương 302 : Hung diễm vạn trượng
#303 Chương 303 : Huyền Thiên Cửu Linh Phù
#304 Chương 304 : Tơ tình khó gỡ
#305 Chương 305 : Nhân giới Linh Trùng Bảng
#306 Chương 306 : Trở lại Bích Vân Sơn
#307 Chương 307 : Ngũ Long Tỷ
#308 Chương 308 : Bảo vật thần bí
#309 Chương 309 : Chân Linh Nhất Kích
#310 Chương 310 : Truyền Thừa Dung Hợp Thuật
#311 Chương 311 : Nguyệt tiên tử
#312 Chương 312 : Gặp lại Thông Vũ
#313 Chương 313 : Vu oan giá họa
#314 Chương 314 : Thông Tuệ hòa thượng
#315 Chương 315 : Lại gặp Thông Vũ
#316 Chương 316 : Tứ trưởng lão
#317 Chương 317 : Bắc Minh Chân Quân
#318 Chương 318 : Nước cờ hiểm
#319 Chương 319 : Vân Sơn thất hữu
#320 Chương 320 : Sự tồn tại của Yêu Ma
#321 Chương 321 : Huyền Bảo Ma Khí
#322 Chương 322 : Sanh cầm Nguyên Anh
#323 Chương 323 : Thụ Ma
#324 Chương 324 : Vũ Vân Nhi
#325 Chương 325 : Kiếp Vân
#326 Chương 326 : Ngân Sắc Lý Ngư
#327 Chương 327 : Tam sắc Huyền Băng Hỏa
#328 Chương 328 : Mạo hiểm
#329 Chương 329 : Huyễn trận
#330 Chương 330 : Đoạn kiếm
#331 Chương 331 : Ngũ Sắc Huỳnh Quang Quả
#332 Chương 332 : Xuyên Sơn Giáp
#333 Chương 333 : Ngũ hành cực phẩm tinh thạch
#334 Chương 334 : Những thạch trụ quỷ dị
#335 Chương 335 : Lục Nguyên Phân Thân cùng Dung Linh
#336 Chương 336 : Xá Thân Ma Hỏa
#337 Chương 337 : Tam Hỏa đối cường
#338 Chương 338 : Thoát khỏi không gian độc lập
#339 Chương 339 : Việc lạ năm nào cũng có nhưng năm nay thì nhiều
#340 Chương 340 : Song hồn nhất thể
#341 Chương 341 : Đấu trí không đấu lực
#342 Chương 342 : Phá giải nan đề
#343 Chương 343 : Tu La ngọc bài
#344 Chương 344 : Nữ tu thần bí
#345 Chương 345 : Luyện hóa hỏa kiếp
#346 Chương 346 : Tồi Hoa Lão Ma
#347 Chương 347 : Ma hỏa chi uy
#348 Chương 348 : Truyền kỳ năm trăm năm trước
#349 Chương 349 : Địch nhân thần bí
#350 Chương 350 : Lần nữa cùng kháng cường địch
#351 Chương 351 : Kinh nghi không ngớt
#352 Chương 352 : Bí ẩn về Truyền Âm phù năm xưa
#353 Chương 353 : Huyền Thiên Minh Bảo
#354 Chương 354 : Địch nhân quỉ dị
#355 Chương 355 : Đối đầu cự quái
#356 Chương 356 : Phó thác
#357 Chương 357 : Cơn giận của Như Yên tiên tử
#358 Chương 358 : Đôi người tuyết!
#359 Chương 359 : Cực phẩm Thiên Nguyệt Thủy Tinh
#360 Chương 360 : Kết thù với Vạn Phật Tông
#361 Chương 361 : Kinh phật cùng tâm cảnh
#362 Chương 362 : Gặp lại Như Yên
#363 Chương 363 : Thư sinh kỳ quái
#364 Chương 364 : Thần thông bất phàm
#365 Chương 365 : La gia Thiên châu
#366 Chương 366 : Tiểu Kiếm giả trang
#367 Chương 367 : Bích Vân Sơn gặp đại họa
#368 Chương 368 : Diệu Tâm Đan
#369 Chương 369 : Khai mạc giao dịch hội
#370 Chương 370 : Long đàm hổ huyệt
#371 Chương 371 : Hạ Cô Thảo
#372 Chương 372 : Thẹn quá hóa giận
#373 Chương 373 : Chạy trốn
#374 Chương 374 : Tu sĩ Ly Hợp Kỳ động thủ
#375 Chương 375 : Tùy Cơ Truyền Tống Phù
#376 Chương 376 : Tu La Vương
#377 Chương 377 : Tiến giai hậu kỳ
#378 Chương 378 : Tuyết Lâu Thành tái ngộ tri âm
#379 Chương 379 : Tế luyện Ma anh
#380 Chương 380 : Chữa thương
#381 Chương 381 : Báo cừu
#382 Chương 382 : Cái giá của việc nói nhảm
#383 Chương 383 : Phàm nhân trong Hồng Vân Cốc
#384 Chương 384 : Âm phong quỉ dị
#385 Chương 385 : Lạc vào Vô Định Hà
#386 Chương 386 : Cửu Thiên Nhiếp Hồn Khúc
#387 Chương 387 : Nguyên khí chi kiếp
#388 Chương 388 : Tiểu La Yêu Pháp Tướng
#389 Chương 389 : Huyết tế
#390 Chương 390 : Song tu cùng trị thương
#391 Chương 391 : Già La quỷ thụ
#392 Chương 392 : U Hỏa thông linh
#393 Chương 393 : Bách Hổ Thú Vương Đồ
#394 Chương 394 : Đêm trăng tròn
#395 Chương 395 : Quái vật khôi giáp quỉ dị
#396 Chương 396 : Cửu thánh thú cùng Cửu Anh
#397 Chương 397 : Đại chiến Cửu Anh
#398 Chương 398 : Lâm Hiên ca ca!
#399 Chương 399 : Cửu Thiên Huyền Tôn
#400 Chương 400 : Ngăn cản tam lão quái vật
#401 Chương 401 : Thiếu gia, lần này để ta bảo vệ chàng
#402 Chương 402 : Truyền thừa sức mạnh
#403 Chương 403 : Rời khỏi Vô Định Hà
#404 Chương 404 : Cửu Lăng Sơn
#405 Chương 405 : Tử Bảng cùng Thiên Huyễn Giao Văn Thuẫn
#406 Chương 406 : Luyện chế chiến giáp
#407 Chương 407 : Phải chăng là tiền kiếp
#408 Chương 408 : Thiên Ảnh Tông cùng Cơ gia
#409 Chương 409 : Đại chiến Ly Hợp
#410 Chương 410 : Uy năng của Bích Diễm Kỳ Lân Giáp
#411 Chương 411 : Tuệ Thông gặp nạn
#412 Chương 412 : Điền Tiểu Kiếm tầm bảo
#413 Chương 413 : Đại giao dịch
#414 Chương 414 : Vãng sự tám trăm năm
#415 Chương 415 : Tới đòi công đạo
#416 Chương 416 : Trở mặt
#417 Chương 417 : Kết nghĩa kim lan
#418 Chương 418 : Đụng độ quỷ vật Ly Hợp trung kỳ
#419 Chương 419 : Nguyệt Nhi thành anh
#420 Chương 420 : Sanh cầm Hạo Thiên
#421 Chương 421 : Kết thành quyến thuộc
#422 Chương 422 : Thôn phệ Hạo Thiên
#423 Chương 423 : Nguyên Anh cùng Nguyên Thần
#424 Chương 424 : Tĩnh Nguyệt Đảo
#425 Chương 425 : Manh mối
#426 Chương 426 : Lượng kế khắc địch
#427 Chương 427 : Thất Xảo Long Xà Đảm
#428 Chương 428 : Sát diệt Huyền Quy
#429 Chương 429 : Thiên Sư thượng nhân
#430 Chương 430 : Ba món sính lễ
#431 Chương 431 : Động thủ
#432 Chương 432 : Tinh chế Mị Hoặc Thiên Huyền Đan
#433 Chương 433 : Trở mặt giữa hải dương
#434 Chương 434 : Tam đại sát chiêu
#435 Chương 435 : Diệt Sư
#436 Chương 436 : Thanh quan khó quản việc nhà
#437 Chương 437 : Dưỡng thương cùng luyện bảo
#438 Chương 438 : Kế phản gián
#439 Chương 439 : Thủ hộ tổng đà
#440 Chương 440 : Bách Long Nha
#441 Chương 441 : Đụng độ phu phụ Thi Vương
#442 Chương 442 : Kiếm uy
#443 Chương 443 : Tiểu nha đầu dụng kế
#444 Chương 444 : Tụ Linh không gian
#445 Chương 445 : Một trăm năm
#446 Chương 446 : Viễn cảnh khó khăn
#447 Chương 447 : Tiểu La Yêu Pháp Tướng
#448 Chương 448 : Lam Sắc Tinh Hải dị biến
#449 Chương 449 : Tiến giai Ly hợp
#450 Chương 450 : Giả thiên kiếp
#451 Chương 451 : Thiên kiếp chi uy
#452 Chương 452 : Thôn phệ Kiếp Long
#453 Chương 453 : Gặp lại Mộng Như Yên
#454 Chương 454 : Liên minh
#455 Chương 455 : Hồ Điệp đáng sợ xuất hiện
#456 Chương 456 : Bảo tàng của Thiên Tang Huyết Quỷ
#457 Chương 457 : Khu trùng thuật của Ly Hợp Kỳ lão quái
#458 Chương 458 : Thiên Ma Tàm cùng Kết Giới Phù
#459 Chương 459 : Uy lực Thông Thiên Linh Bảo
#460 Chương 460 : Hàng phục Yêu Điệp
#461 Chương 461 : Mệnh Tuyền
#462 Chương 462 : Trở lại Ngũ Sắc Linh sơn
#463 Chương 463 : Huyết mạch Phượng Hoàng
#464 Chương 464 : Mông Sơn Tam hùng
#465 Chương 465 : Không gian phong bạo
#466 Chương 466 : Trở lại Cửu Lăng Sơn
#467 Chương 467 : Nước phù sa không chảy ruộng ngoài
#468 Chương 468 : Sinh ý nơi hải ngoại
#469 Chương 469 : Huyễn Linh Thiên Hỏa
#470 Chương 470 : Trở về U Châu
#471 Chương 471 : Vọng Nguyệt Sơn
#472 Chương 472 : Cứu hay không cứu?
#473 Chương 473 : Lai lịch của ngọc phù thần bí
#474 Chương 474 : Tiểu Kiếm tiến giai
#475 Chương 475 : Định Tinh Bàn
#476 Chương 476 : Chân ma khí
#477 Chương 477 : Lo liệu tục duyên
#478 Chương 478 : Quần long tụ tập nơi Ngân Sa Đảo
#479 Chương 479 : Bồng Lai sơn
#480 Chương 480 : Chân giả nan phân
#481 Chương 481 : Linh cốt
#482 Chương 482 : Giả trư ăn thịt hổ
#483 Chương 483 : Thông Linh Phật Bảo
#484 Chương 484 : Kim Độn Thuật
#485 Chương 485 : Thù hận ở Linh giới
#486 Chương 486 : Giải trừ duyên phận
#487 Chương 487 : Thời gian chi độc
#488 Chương 488 : Pháp thuật thần diệu của Linh giới
#489 Chương 489 : Diệt ác thú
#490 Chương 490 : Phá cấm
#491 Chương 491 : Lục Ngôn Hàng Ma chú
#492 Chương 492 : Ngẫu ngộ Tiểu Kiếm
#493 Chương 493 : Giằng co
#494 Chương 494 : Liên thủ
#495 Chương 495 : Tiên gia chi vật
#496 Chương 496 : Thiên Hạ Tuyệt Trận
#497 Chương 497 : Huyết tế
#498 Chương 498 : Hồn niệm không gian
#499 Chương 499 : Linh La Ngọc Phù cùng Vong Ưu Quả
#500 Chương 500 : Chân Ma chi thể
#501 Chương 501 : Hạo Nhiên Chính Khí
#502 Chương 502 : Thần thông không gian
#503 Chương 503 : Tập kích
#504 Chương 504 : Tế đàn cùng Ngọc phù
#505 Chương 505 : Bảo vật cùng tâm cơ
#506 Chương 506 : Địa cung sụp đổ
#507 Chương 507 : Yêu nga
#508 Chương 508 : Phi thăng Linh giới
#509 Chương 509 : Sơ nhập Linh Giới
#510 Chương 510 : Tiểu giới cùng Hải tộc
#511 Chương 511 : Huyền Quy khôi lỗi
#512 Chương 512 : Vào thành
#513 Chương 513 : Bách Quyển Lâu
#514 Chương 514 : Bảo vật kỳ lạ
#515 Chương 515 : Thiếu chủ Vạn Thú Đảo
#516 Chương 516 : Tu Du Đồ
#517 Chương 517 : Bại lộ thân phận
#518 Chương 518 : Ba tuần trăng
#519 Chương 519 : Bí hội giữa trời
#520 Chương 520 : Đấu giá
#521 Chương 521 : Khách nhân bí ẩn
#522 Chương 522 : Hồng Diệp tới thăm
#523 Chương 523 : Kết bái
#524 Chương 524 : Một điểm cũng không
#525 Chương 525 : Ngân Ngư Điểu
#526 Chương 526 : Ngân Sắc Sóng Triều cùng Thúy Lục Tương Quả
#527 Chương 527 : Chủ động đi dụ địch
#528 Chương 528 : Dẫn họa tới Vạn Thú đảo
#529 Chương 529 : Hải Tộc Lục Vương
#530 Chương 530 : Trở lại
#531 Chương 531 : Đối đầu Vạn Thú Tôn Giả
#532 Chương 532 : Bách Linh Chung hiện thần uy
#533 Chương 533 : Sát cục quỷ dị
#534 Chương 534 : Độc Long lão tổ
#535 Chương 535 : Lâm Hiên giảo hoạt
#536 Chương 536 : Chờ địch
#537 Chương 537 : Cách Không Truyền Công Đại Pháp
#538 Chương 538 : Chín ngày chín đêm
#539 Chương 539 : Vạn Niên Hỏa San Hô
#540 Chương 540 : Hải Vực Hỗn Loạn
#541 Chương 541 : Tróc bảo
#542 Chương 542 : Di tích Mặc Nguyệt Tộc tại Linh giới
#543 Chương 543 : Mặc Nguyệt Thiên Vu Quyết
#544 Chương 544 : Cửu Tiên Thành
#545 Chương 545 : Huyễn Ảnh độn và Kim Cương xá lợi tử
#546 Chương 546 : Đan Nguyệt Tông
#547 Chương 547 : Thiên Cương Ngũ Hành trận
#548 Chương 548 : Thế Kiếp Phù
#549 Chương 549 : Thiềm Công, Kịch Độc và Băng Phong!
#550 Chương 550 : Hậu duệ Tu La Tộc
#551 Chương 551 : Tiểu Tu Du Động Thiên Phù
#552 Chương 552 : Ngũ Hành hợp nhất
#553 Chương 553 : Ba chiếc rương bảo
#554 Chương 554 : Dị Không Môn
#555 Chương 555 : Dược Linh
#556 Chương 556 : Trở mặt
#557 Chương 557 : Gió đảo chiều
#558 Chương 558 : Gan to bằng trời
#559 Chương 559 : Cùng thi triển sát chiêu
#560 Chương 560 : Huyễn Ảnh Độn cùng Thiên Lôi Sa
#561 Chương 561 : Khổ tu trên Thúy Tâm đảo
#562 Chương 562 : Ngũ Hành Chân Giải
#563 Chương 563 : Trường đồ sát nơi Độc Long đảo
#564 Chương 564 : Khí thế bạt sơn
#565 Chương 565 : Bảo tàng bí mật
#566 Chương 566 : Cực phẩm khoáng mạch
#567 Chương 567 : Thân ngoại hóa thân
#568 Chương 568 : Lão ma bưu hãn
#569 Chương 569 : Biến hóa quỉ dị
#570 Chương 570 : Ngũ Long tái xuất, Tam giới xôn xao
#571 Chương 571 : Hải vực xa lạ
#572 Chương 572 : Tung tích Huyền Phượng
#573 Chương 573 : Tự tìm tử lộ
#574 Chương 574 : Bái sư
#575 Chương 575 : Cuồng Sa thái tử
#576 Chương 576 : Chiến Hải tộc
#577 Chương 577 : Cơn phẫn nộ của Cuồng Sa Vương
#578 Chương 578 : Càng cháy càng lớn
#579 Chương 579 : Nữ tử thần bí
#580 Chương 580 : Truyền kỳ về kiếm tu
#581 Chương 581 : Diệt sát Động Huyền
#582 Chương 582 : Tập kích nơi phường thị
#583 Chương 583 : Phấn Hồng Đào Hoa Chướng
#584 Chương 584 : Nhị nữ trúc cơ
#585 Chương 585 : Bệnh Ma xuất hiện
#586 Chương 586 : Tiên dùng lễ, hậu dùng binh
#587 Chương 587 : Dị biến đột khởi
#588 Chương 588 : Nhúng tay
#589 Chương 589 : Băng Phách cùng Lôi Hồn chi thể
#590 Chương 590 : Dù rắn rời hang
#591 Chương 591 : Thu thập Hắc Phong Đạo
#592 Chương 592 : Tổng đà mới của Bách Thảo Môn
#593 Chương 593 : Thuộc tính công kích thứ tư của Thiên Hỏa
#594 Chương 594 : Năm mươi năm chỉ là chớp mắt
#595 Chương 595 : Tiến giai Ly Hợp hậu kỳ
#596 Chương 596 : Trận pháp dưới đáy biển
#597 Chương 597 : Sát cánh" cùng Yêu tộc
#598 Chương 598 : Lộ mặt
#599 Chương 599 : Cửu Dương Chân Thiết
#600 Chương 600 : hủy Mẫu(1) Vương
#601 Chương 601 : Anh hùng cứu mỹ nhân
#602 Chương 602 : Sát Dương lão ma
#603 Chương 603 : Dồn ép lão ma
#604 Chương 604 : Cắn nuốt thần thức
#605 Chương 605 : Lĩnh vực khiếm khuyết
#606 Chương 606 : Châu về Hợp Phố
#607 Chương 607 : Yến Sơn Tứ Hữu
#608 Chương 608 : Thiên Tâm Thạch
#609 Chương 609 : Hoang đảo thần bí
#610 Chương 610 : Quỉ vật lại xuất hiện
#611 Chương 611 : Đụng độ Bích U Tiên Tử
#612 Chương 612 : Khuấy cho nước thêm đục
#613 Chương 613 : Vây khốn
#614 Chương 614 : Sát diệt Thiềm Vương
#615 Chương 615 : Thiên Âm Cung
#616 Chương 616 : Phù bảo Tiên Thiên Linh Bảo
#617 Chương 617 : Cự nhân cùng cự quỷ
#618 Chương 618 : Cự Kình Vương hiện thân
#619 Chương 619 : Thi hài cổ tu trong băng
#620 Chương 620 : Càn Khôn Nhất Kích
#621 Chương 621 : Lưỡng kích đối cường
#622 Chương 622 : Băng Ma Tâm Thiềm
#623 Chương 623 : Trên đường về đảo
#624 Chương 624 : Ngũ Hành Uẩn Linh Trận
#625 Chương 625 : Chữa thương cho Thi Ma
#626 Chương 626 : Liệt Không chân nhân
#627 Chương 627 : Thiết Vũ Phi Hoàng Đao
#628 Chương 628 : Tiến giai Động Huyền
#629 Chương 629 : Ngẫu ngộ lão giả
#630 Chương 630 : Tuyết Dương Lôi Hỏa Tinh
#631 Chương 631 : Phản đồ của Cửu Tiên Cung
#632 Chương 632 : Tú tài si tình
#633 Chương 633 : Tiên Hoa lão tổ
#634 Chương 634 : Dùng hỏa khắc hỏa
#635 Chương 635 : Bí thuật chia ba Nguyên Anh
#636 Chương 636 : Kẻ thần bí trong Thiên Cơ Phủ
#637 Chương 637 : Cách Giới Truyền Tống Trận thứ năm
#638 Chương 638 : Ma kiếp
#639 Chương 639 : Ma khí trùng thiên nơi Linh Lung Cốc
#640 Chương 640 : Một đường đồng quy vu tận
#641 Chương 641 : Nằm mộng hay là thực!
#642 Chương 642 : Chia binh viện thủ
#643 Chương 643 : Tự chui vào rọ
#644 Chương 644 : Lai lịch của Cửu Cung Tu Du Kiếm Trận
#645 Chương 645 : Tiên Minh Lệnh
#646 Chương 646 : Phệ Linh xuất thế
#647 Chương 647 : Trước giờ khởi binh
#648 Chương 648 : Băng Phách hàng lâm
#649 Chương 649 : Sơ chiến Băng Phách
#650 Chương 650 : Kẻ tám lạng, người nửa cân
#651 Chương 651 : Ma kiếp tan, trời lại sáng
#652 Chương 652 : Kim Sí Đại Bằng Điểu
#653 Chương 653 : Mặc Ngọc Chân Linh Quyết
#654 Chương 654 : Bang Long giới
#655 Chương 655 : Yêu hóa giả
#656 Chương 656 : Viêm Lang tôn giả
#657 Chương 657 : Truyền thuyết về các Chân linh
#658 Chương 658 : Vân Ẩn Tông
#659 Chương 659 : Linh Thanh Vụ Hải
#660 Chương 660 : Nghi vấn trùng trùng
#661 Chương 661 : Phân Thần thí luyện
#662 Chương 662 : Tử Tâm Địa Hỏa
#663 Chương 663 : Vạn Bảo đại hội
#664 Chương 664 : Lão quái Phân Thần tới hội
#665 Chương 665 : Đỉnh lô giá với năm ngàn vạn trung phẩm tinh thạch
#666 Chương 666 : Lục Ngôn Ác Quỷ Chú
#667 Chương 667 : Mặc Linh Toản
#668 Chương 668 : Thiên Ma Hóa Anh đại pháp
#669 Chương 669 : Lão ma vào thành
#670 Chương 670 : Sát chiêu cuối cùng
#671 Chương 671 : Nộ khí trùng thiên
#672 Chương 672 : Áo trời vẫn lộ vết chỉ khâu
#673 Chương 673 : Tin tức về Phân Thần Đan
#674 Chương 674 : Theo dấu Hỏa Vân
#675 Chương 2214 : Hoang vu băng nguyên
#676 Chương 2215 : Gần trong gang tấc
#677 Chương 2216 : Lâm Ngọc Kiều thực lực
#678 Chương 2217 : Tiến vào ma giới
#679 Chương 2218 : Kỳ quái thiếu nữ
#680 Chương 2219 : Bán ma
#681 Chương 2220 : Gặp lại Điền Tiểu Kiếm
#682 Chương 2221 : Sát Ma Đan
#683 Chương 2222 : Mê một loại Điền Tiểu Kiếm
#684 Chương 2223 : Cửu sát chân ma công
#685 Chương 2224 : Vào thành
#686 Chương 2225 : Đi dạo phường thị
#687 Chương 2226 : Thiên Quỷ Phủ
#688 Chương 2227 :  Thiên Quỷ Phủ
#689 Chương 2228 : Ẩn tình bên trong
#690 Chương 2229 : Đoạt Xá
#691 Chương 2230 : Cửu cung tu du kiếm trận chi uy
#692 Chương 2231 : Lâm Hiên tính toán
#693 Chương 2232 : Tiên kiếm liên hoa
#694 Chương 2233 : Dược Vương Cốc
#695 Chương 2234 : cơ hội mười năm sau
#696 Chương 2235 : Dưỡng Hồn Mộc
#697 Chương 2236 : Chế Phù Thế Gia
#698 Chương 2237 : Tiểu Mao Cầu tỉnh lại
#699 Chương 2238 : Ngô Công và Mãng Xà
#700 Chương 2239 : Lưỡng bại câu thương
#701 Chương 2240 : Sâu trong sơn mạch
#702 Chương 2241 : Địa Tê Long
#703 Chương 2242 : Ma thú độ thiên kiếp
#704 Chương 2243 : Nữ tử thần bí
#705 Chương 2244 : Vui quá hóa buồn
#706 Chương 2245 : Thân phận bại lộ
#707 Chương 2246 : Ma xà tiên tử
#708 Chương 2247 : Đại chiến thượng phong
#709 Chương 2248 : Chân ma phù bảo
#710 Chương 2249 : Lâm Hiên dùng kế
#711 Chương 2250 : Liên hoàn phù bảo
#712 Chương 2251 : Chanh chua
#713 Chương 2252 : Độ kiếp dị biến
#714 Chương 2253 : Địch nhân ẩn tàng
#715 Chương 2254 : Tiểu mao cầu vs Địa tê long
#716 Chương 2255 : Chém giết Địa tê long
#717 Chương 2256 : Phân hồn Bảo Xà
#718 Chương 2257 : Bảo Xà Cung
#719 Chương 2258 : Thạch nhũ ngàn năm
#720 Chương 2259 : Vạn Phù đại hội
#721 Chương 2260 : Sơn cốc
#722 Chương 2261 : Ma tộc thiếu niên
#723 Chương 2262 : Cổ thư
#724 Chương 2263 : Bạch Phù thắng cảnh
#725 Chương 2264 : Yên Sơn lão tổ
#726 Chương 2265 : Hạt giống ma tâm thảo
#727 Chương 2266 : Lôi bằng linh cốt
#728 Chương 2267 : Hẹn mười năm sau
#729 Chương 2268 : Hạt vĩ thử và phù lục
#730 Chương 2269 : Hiểu lầm đáng yêu
#731 Chương 2270 : Phó gia chi chủ
#732 Chương 2271 : Khởi tử hồi sinh phù
#733 Chương 2272 : Thế kiếp phù
#734 Chương 2273 : Đại trưởng lão Hắc Thủy Thành
#735 Chương 2274 : Ra tay bất phàm
#736 Chương 2275 : Truyền tống phù
#737 Chương 2276 : Yên Sơn lão tổ nổi giận
#738 Chương 2277 : Biết khó mà lui
#739 Chương 2278 : Biết khó mà lui (2)
#740 Chương 2279 : Lão tổ Phó gia thăm dò (1)
#741 Chương 2280 : Lão tổ Phó gia thăm dò (2)
#742 Chương 2281 : Hậu duệ của Thiên Ma (1)
#743 Chương 2282 : Hậu duệ của Thiên Ma (2)
#744 Chương 2283 : Hậu duệ của Thiên Ma (3)
#745 Chương 2284 : Đại Chiến với Phân Thần Kỳ (1)
#746 Chương 2285 : Đại Chiến với Phân Thần Kỳ (2)
#747 Chương 2286 : Đại Chiến với Phân Thần Kỳ (1)
#748 Chương 2287 : Đại Chiến với Phân Thần Kỳ (2)
#749 Chương 2288 : Đại Chiến với Phân Thần Kỳ (3)
#750 Chương 2289 : Đại Chiến với Phân Thần Kỳ (4)
#751 Chương 2290 : Bách Linh tiên tử cùng Ngọc La Phong
#752 Chương 2291 : Liễu ám hoa minh
#753 Chương 2292 : Đóng băng lão quái
#754 Chương 2293 : Lâm Hiên suy yếu
#755 Chương 2294 : Sơn cùng thủy tận
#756 Chương 2295 : Vọng Đình Lâu và Hàn Long chân nhân (1)
#757 Chương 2296 : Vọng Đình Lâu và Hàn Long chân nhân (2)
#758 Chương 2297 : Du lịch Ma Giới (1)
#759 Chương 2298 : Du lịch Ma Giới (2)
#760 Chương 2299 : Du lịch Ma Giới (3)
#761 Chương 2300 : Chiết xuất Linh Nhũ (1)
#762 Chương 2301 : Chiết xuất Vạn Niên Linh Nhũ
#763 Chương 2302 : Thượng phẩm Phân Thần Đan
#764 Chương 2303 : Tiến giai Động Huyền hậu kỳ
#765 Chương 2304 : Tiến giai Động Huyền hậu kỳ
#766 Chương 2305 : Cuồng Sa Thành
#767 Chương 2306 : Cuồng Sa Thành
#768 Chương 2307 : Pháp Trận phong ấn
#769 Chương 2308 : Pháp Trận phong ấn
#770 Chương 2309 : Cổ Ma Thánh Tổ
#771 Chương 2310 : Thân phận bạo lộ
#772 Chương 2311 : Thiên Tuyệt Tiên Tử cùng Đảo Hải Qua
#773 Chương 2312 : Bảo Xà thủy tổ cùng Thiên Nguyên thánh tổ
#774 Chương 2313 : Đệ đệ của ma tộc đại thống lĩnh
#775 Chương 2314 : Vạn xà lệnh
#776 Chương 2315 : Sa Ma và tin tức
#777 Chương 2316 : Thiên Hạc Châu và Tu linh giả
#778 Chương 2317 : Tiên Vân Tông
#779 Chương 2318 : Đạt được ước muốn
#780 Chương 2319 : Khổ tu chi sĩ
#781 Chương 2320 : Thôn phệ Bách Linh ma hỏa
#782 Chương 2321 : Tám mươi năm
#783 Chương 2322 : Lâm Hiên xuất quan
#784 Chương 2323 : Thu hoạch ngoài ý muốn
#785 Chương 2324 : Linh Nguyên cốc
#786 Chương 2325 : Hai Năm
#787 Chương 2326 : Long Viêm Thảo
#788 Chương 2327 : Gặp lại Thông Vũ chân nhân
#789 Chương 2328 : Viện thủ
#790 Chương 2329 : Địch nhân ẩn nấp
#791 Chương 2330 : Dương chi điểu
#792 Chương 2331 : Hai nhược điểm
#793 Chương 2332 : Hóa kiếm vi ti võng kiếm
#794 Chương 2333 : Linh mạch xuất hiện
#795 Chương 2334 : Tam ma không may
#796 Chương 2335 : Trận pháp liên hoàn
#797 Chương 2336 : Thiên triệu
#798 Chương 2337 : Tôm tép nhãi nhép
#799 Chương 2338 : Cổ ma Phân Thần kỳ
#800 Chương 2339 : Thiên Lam song ma
#801 Chương 2340 : Hai lựa chọn
#802 Chương 2341 : Đào ngũ
#803 Chương 2342 : Tiến giai phân thần kỳ (Thượng)
#804 Chương 2343 : Tiến giai phân thần kỳ (Trung)
#805 Chương 2344 : Tiến giai Phân Thần kỳ (hạ)
#806 Chương 2345 : Nghìn cân treo sợi tóc tấn cấp
#807 Chương 2346 : Dùng dao mổ trâu cắt tiết gà
#808 Chương 2347 : Hắc Thủy Tu La Đao
#809 Chương 2348 : Cự kiếm thuật
#810 Chương 2349 : Cửu Cung Tu Du hiển thần thông
#811 Chương 2350 : Không gian chi lực
#812 Chương 2351 : Gậy ông đập lưng ông
#813 Chương 2352 : Di hình hoán vị
#814 Chương 2353 : Đại tu sĩ
#815 Chương 2354 : Nuông chiều cho hư
#816 Chương 2355 : Quỳnh tương ngọc lộ
#817 Chương 2356 : Ngọc La Phong lại hiển thần thông
#818 Chương 2357 : Tàn hồn
#819 Chương 2358 : Thiên Nguyên Thánh Tổ hóa thân
#820 Chương 2359 : Xuất thủ cứu giúp
#821 Chương 2360 : Thật giả khó phân
#822 Chương 2361 : Sơn cốc và trận pháp ẩn nấp
#823 Chương 2362 : Nửa bức tàng bảo đồ
#824 Chương 2363 : Sơn Nhạc Kim Ô Đồ
#825 Chương 2364 : Bế quan ngắn
#826 Chương 2365 : Tuyết Nha Thành truyền tống trận
#827 Chương 2366 : Lôi Ưng Bang
#828 Chương 2367 : Đoạt lại tổng đà
#829 Chương 2368 : Tàng bảo đồ hoàn chỉnh
#830 Chương 2369 : Đây mới gọi là di sơn đảo hải
#831 Chương 2370 : Khí thế đáng sợ
#832 Chương 2371 : Diệu kế thoát thân
#833 Chương 2372 : Ly khai Thiên Hạc Châu
#834 Chương 2373 : Chiết xuất Phượng Hoàng Chân huyết
#835 Chương 2374 : Phượng Hoàng Niết Bàn
#836 Chương 2375 : Lam Sắc Tinh Hải và Mặc Nguyệt Thiên Vu quyết
#837 Chương 2376 : Tung tích Nguyệt Nhi và Cửu Thiên Thần La Tướng
#838 Chương 2377 : Luyện hóa chân linh chi huyết chỗ tốt
#839 Chương 2378 : Chân linh Pháp tướng áo giáp
#840 Chương 2379 : Kiểm kê bảo vật
#841 Chương 2380 : Điền Tiểu Kiếm buồn vui lẫn lộn
#842 Chương 2381 : Băng Viêm Cốc
#843 Chương 2382 : Hạt Vĩ Thượng Nhân
#844 Chương 2383 : Đón Dâu
#845 Chương 2384 : Lai giả bất thiện
#846 Chương 2385 : Lôi Bằng Lệnh và Ngọc Toái Phù
#847 Chương 2386 : Lật lọng
#848 Chương 2387 : Giả trư ăn thịt hổ cảnh giới cao nhất
#849 Chương 2388 : Hư ảnh ma tượng
#850 Chương 2389 : Một mũi tên trúng hai đích
#851 Chương 2390 : Phúc cũng là họa
#852 Chương 2391 : Anh hùng cứu mỹ nhân
#853 Chương 2392 : Tiến vào Băng Viêm Cốc
#854 Chương 2393 : Băng hỏa cổ thú
#855 Chương 2394 : Dung nham tuyết liên
#856 Chương 2395 : Điền Tiểu Kiếm và tu sĩ thần bí
#857 Chương 2396 : Khí lực bạt núi
#858 Chương 2397 : Thế sự biến ảo
#859 Chương 2398 : Bảo vật cùng bẫy rập
#860 Chương 2399 : Sương mù dày đặc
#861 Chương 2400 : Chân tướng bảo tàng
#862 Chương 2401 : Lâm Hiên chật vật không chịu nổi
#863 Chương 2402 : Chỗ đáng sợ của Băng Viêm Cốc
#864 Chương 2403 : Lâm Hiên gặp lại Điền Tiểu Kiếm
#865 Chương 2404 : Hai tiểu hồ ly
#866 Chương 2405 : Tình thế biến ảo
#867 Chương 2406 : Tam đại hóa thân
#868 Chương 2407 : Thần kỳ chân linh áo giáp
#869 Chương 2408 : Trăm kế diệt địch
#870 Chương 2409 : Hóa thân Thiên nguyên Thánh Tổ vẫn lạc
#871 Chương 2410 : Nghiệt long tái xuất
#872 Chương 2411 : Lâm Hiên giận dữ
#873 Chương 2412 : Đại thần thông
#874 Chương 2413 : Đấu pháp kịch liệt
#875 Chương 2414 : Thực lực cường địch tăng vọt
#876 Chương 2415 : Tạm thời thoát hiểm
#877 Chương 2416 : Linh cốt Lôi Bằng
#878 Chương 2417 : Cường địch vẫn lạc
#879 Chương 2418 : Lôi Bằng và Tiểu mao cầu
#880 Chương 2419 : Phượng Hoàng chi hỏa lĩnh vực
#881 Chương 2420 : Chuyển nguy thành an
#882 Chương 2421 : Tuyết Hoa Thánh tổ cùng Hàn Loa Tiên tử
#883 Chương 2422 : Gặp thoáng qua
#884 Chương 2423 : Ly khai Ma Giới
#885 Chương 2424 : Trở lại Linh giới
#886 Chương 2425 : Thiên Hà quận và Thụ Tiên Thành
#887 Chương 2426 : Thanh Linh Tôn Giả
#888 Chương 2427 : Trời ban cơ hội tốt
#889 Chương 2428 : Ước hẹn Vọng Không Sơn
#890 Chương 2429 : Họa diệt môn của Vân Ẩn Tông
#891 Chương 2430 : Thiên Tuyệt môn
#892 Chương 2431 : Vọng Sầu Cốc
#893 Chương 2432 : Ma giới kỳ độc
#894 Chương 2433 : Hồng nhan họa thủy
#895 Chương 2434 : Quyết đấu ở Tinh Nguyệt Thành
#896 Chương 2435 : Một mũi tên hạ hai chim
#897 Chương 2436 : Bắc Minh quận
#898 Chương 2437 : Thiên Ngoại ma đầu
#899 Chương 2438 : Nghe danh không bằng gặp mặt
#900 Chương 2439 : Bốn Đại Trưởng lão
#901 Chương 2440 : Chủ quan khinh địch
#902 Chương 2441 : Ngàn vạn Hóa thân
#903 Chương 2442 : Công phòng nhất thể
#904 Chương 2443 : Thân thể bất tử
#905 Chương 2444 : Lâm Hiên lâm vào đại nguy cơ
#906 Chương 2445 : Tân Bách Long Chi Nha
#907 Chương 2446 : Bách Bảo đều xuất hiện
#908 Chương 2447 : Nghịch chuyển không thể tưởng tượng nổi
#909 Chương 2448 : Cửu Thiên Tiên Lộ
#910 Chương 2449 : Đánh cược lần cuối cùng
#911 Chương 2450 : Thắng bại
#912 Chương 2451 : Dương danh lập vạn
#913 Chương 2452 : Uy chấn Hàn Long giới
#914 Chương 2453 : Bắc Hải Chân Quân
#915 Chương 2454 : Tồn tại Độ Kiếp kỳ
#916 Chương 2455 : Nhận lầm bảo vật
#917 Chương 2456 : Công phu sư tử ngoạm
#918 Chương 2457 : Tay không bắt Bạch Lang
#919 Chương 2458 : Trở lại Vân Ẩn Tông
#920 Chương 2459 : Đây là bảo vật gì?
#921 Chương 2460 : Dung hợp Thủy thuộc tính
#922 Chương 2461 : Ba thuộc tính của Cửu Cung Tu Du Kiếm
#923 Chương 2462 : Thân Ngoại Hóa Thân và Thân Nội Hóa Thân
#924 Chương 2463 : Liễu ám hoa minh
#925 Chương 2464 : Băng Hải Giới
#926 Chương 2465 : Mười đại tông môn
#927 Chương 2466 : Băng nguyên Tuyết Hồ
#928 Chương 2467 : Yêu tộc không may
#929 Chương 2468 : Phiêu Miểu Tiên Cung
#930 Chương 2469 : Hàn Băng lão tổ
#931 Chương 2470 : Lão giả thần bí
#932 Chương 2471 : Không hiểu ra sao
#933 Chương 2472 : Tự Nhiên Tiên Pháp
#934 Chương 2473 : Tất cả đều trong kế hoạch
#935 Chương 2474 : Tiến vào băng nguyên
#936 Chương 2475 : Vận khí không tệ
#937 Chương 2476 : Gặp nguy hiểm
#938 Chương 2477 : Dơi Tuyết
#939 Chương 2478 : Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt
#940 Chương 2479 : Âm mưu của Yêu Tộc
#941 Chương 2480 : Tụ họp một lần nữa
#942 Chương 2481 : Động phủ Linh Hoa Tiên Tử
#943 Chương 2482 : Linh Thụ tu sĩ
#944 Chương 2483 : Hà Thủ Ô thông linh
#945 Chương 2484 : Ngũ Độc Bích Tàm Cổ
#946 Chương 2485 : Huynh muội tương tàn
#947 Chương 2486 : Chim sẻ núp đằng sau
#948 Chương 2487 : Bại lộ hành tung
#949 Chương 2488 : Tân Cửu Cung Tu Du Kiếm
#950 Chương 2489 : Tiên Kiếm lộ thần uy
#951 Chương 2490 : Lệnh Hồ Hương Nhi
#952 Chương 2491 : Giật mình tỉnh mộng
#953 Chương 2492 : Thiên Yêu đan
#954 Chương 2493 : Truy đuổi và xảo ngộ
#955 Chương 2494 : Băng Hùng Vương
#956 Chương 2495 : Đa Tí Hùng
#957 Chương 2496 : Hậu duệ Kim Ô
#958 Chương 2497 : Tất cả đều trong tính toán
#959 Chương 2498 : Bí mật của Yêu tộc
#960 Chương 2499 : Hỗn Độn Thái Âm chi khí
#961 Chương 2500 : Thiên Vu Thần Nữ và cảnh giới đại thành của Huyễn Linh Thiên Hỏa
#962 Chương 2501 : Chân Tiên cường đại
#963 Chương 2502 : Thiện giả bất lai
#964 Chương 2503 : Hóa thân của Huyền Băng lão tổ
#965 Chương 2504 : Từng bước ép sát
#966 Chương 2505 : Xuất khẩu cuồng ngôn
#967 Chương 2506 : Thỉnh tướng không bằng khích tướng
#968 Chương 2507 : Cuối cùng là ai khinh địch?
#969 Chương 2508 : Đấu trí lại đấu lực
#970 Chương 2509 : Pháp thuật quỷ dị
#971 Chương 2510 : Không nhìn thấy đối thủ
#972 Chương 2511 : Lĩnh vực
#973 Chương 2512 : Bị nhìn thấu ảo diệu
#974 Chương 2513 : Chuyển bại thành thắng
#975 Chương 2514 : Bộc lộ hết tâm cơ
#976 Chương 2515 : Thế như chẻ tre
#977 Chương 2516 : Hoa rơi nước chảy
#978 Chương 2517 : Lâm Hiên đại triển thần uy
#979 Chương 2518 : Lục Vĩ Linh Hồ
#980 Chương 2519 : Ngũ thải tường vân
#981 Chương 2520 : Tam thuộc tính Bách Long Chi Nha
#982 Chương 2521 : Cầu xin tha thứ
#983 Chương 2522 : Tuyết Hồ Tộc thay da đổi thịt
#984 Chương 2523 : Uy chấn Băng Hải giới
#985 Chương 2524 : Phiêu Miểu Cửu Tiên đan
#986 Chương 2525 : Vô Biên hải cùng Phiêu Miểu Tiên Cung
#987 Chương 2526 : Huyết Thiềm Thượng Nhân
#988 Chương 2527 : Cửu Tiên Phường
#989 Chương 2528 : Thính Phong các
#990 Chương 2529 : Tiên Khách Cư
#991 Chương 2530 : Tìm kiếm phàm nhân
#992 Chương 2531 : Thiên Hương Linh Tê đan
#993 Chương 2532 : Giả heo ăn thịt hổ
#994 Chương 2533 : Hóa thân của Điền Tiểu Kiếm
#995 Chương 2534 : Vận khí không tệ
#996 Chương 2535 : Thuận lợi lẻn vào
#997 Chương 2536 : Ẩn Hiệp cốc
#998 Chương 2537 : Bảo vật trấn cung kỳ lạ
#999 Chương 2538 : Linh Miểu viên
#1,000 Chương 2539 : Hiểu rõ chân tướng
#1,001 Chương 2540 : Thiếu nữ Phân Thần kỳ
#1,002 Chương 2541 : Biến cố ngoài ý muốn
#1,003 Chương 2542 : Khinh người quá đáng
#1,004 Chương 2543 : Diệu kế diệt ma
#1,005 Chương 2544 : Phong Linh trụ
#1,006 Chương 2545 : Phong ấn không gian
#1,007 Chương 2546 : Yêu tinh thạch
#1,008 Chương 2547 : Không gian kỳ quái
#1,009 Chương 2548 : Pho tượng ngọc thạch
#1,010 Chương 2549 : Linh dược xuất thế
#1,011 Chương 2550 : Hóa Kiếp Đan
#1,012 Chương 2551 : Vực Ngoại Thiên Ma
#1,013 Chương 2552 : Lập tức diệt sát
#1,014 Chương 2553 : Âm Ba công
#1,015 Chương 2554 : Linh Hư vẫn lạc
#1,016 Chương 2555 : Đoạt bảo rồi chạy trốn
#1,017 Chương 2556 : Tương kế tựu kế
#1,018 Chương 2557 : Bắt tay giảng hòa
#1,019 Chương 2558 : Phàm nhân thánh thể
#1,020 Chương 2559 : Phàm nhân cũng có thể tu tiên
#1,021 Chương 2560 : Huyền Thiên Linh Bảo
#1,022 Chương 2561 : Cầu sinh trong hiểm cảnh
#1,023 Chương 2562 : Ác thú cùng Giao Long
#1,024 Chương 2563 : binh bất yếm trá
#1,025 Chương 2564 : diệu kế diệt ma
#1,026 Chương 2565 : mưu đồ bảo tàng
#1,027 Chương 2566 : trở lại phiên miễu tiên cung
#1,028 Chương 2567 : Tai họa ngầm của Huyễn Linh Thiên Hỏa
#1,029 Chương 2568 : tâm ma chi hỏa
#1,030 Chương 2569 : lừa dối chúng trưởng lảo
#1,031 Chương 2570 : điệu hổ ly sơn
#1,032 Chương 2571 : sơn cốc vô danh
#1,033 Chương 2572 : Tiến vào bảo khố
#1,034 Chương 2573 : Tê Lôi Cổ Kính
#1,035 Chương 2574 : Đại thu hoạch (1)
#1,036 Chương 2575 : Đại thu hoạch (2)
#1,037 Chương 2576 : Đại thu hoạch (3)
#1,038 Chương 2577 : Trên đường đi gặp Độ Kiếp kỳ (1)
#1,039 Chương 2578 : Trên đường đi gặp Độ Kiếp kỳ (2)
#1,040 Chương 2579 : Huyền Băng lão tổ và Phân thân của Đào Ngột (1)
#1,041 Chương 2580 : Huyền Băng lão tổ và Phân thân của Đào Ngột (2)
#1,042 Chương 2581 : Huyền Băng lão tổ và Phân thân của Đào Ngột (3)
#1,043 Chương 2582 : Đồng quy vu tận (1)
#1,044 Chương 2583 : Đồng quy vu tận (2)
#1,045 Chương 2584 : Đồng quy vu tận (3)
#1,046 Chương 2585 : Bẫy rập phá toái hư không (1)
#1,047 Chương 2586 : Bẫy rập phá toái hư không (2)
#1,048 Chương 2587 : Sinh tử chiến (1)
#1,049 Chương 2588 : Sinh tử chiến (2)
#1,050 Chương 2589 : phân thân đào ngột vẫn lạc (1)
#1,051 Chương 2590 : phân thân đào ngột vẫn lạc (2)
#1,052 Chương 2591 : phân thân đào ngột vẫn lạc (3)
#1,053 Chương 2592 : Tông môn khởi lạc (1)
#1,054 Chương 2593 : Tông môn khởi lạc (2)
#1,055 Chương 2594 : Mơ ước của cửu cung tu du kiếm chín thuộc tính (1)
#1,056 Chương 2595 : Mơ ước của cửu cung tu du kiếm chín thuộc tính (2)
#1,057 Chương 2596 : Công chúa Tân Nguyệt, quả Bàn Đào và cơ hội tiến cấp(1)
#1,058 Chương 2597 : Công chúa Tân Nguyệt, quả Bàn Đào và cơ hội tiến cấp(2)
#1,059 Chương 2598 : Chiết xuất Bàn Đào(1)
#1,060 Chương 2599 : Chiết xuất Bàn Đào(2)
#1,061 Chương 2600 : Thời gian thấm thoắt trăm năm (1)
#1,062 Chương 2601 : Thời gian thấm thoắt trăm năm (2)
#1,063 Chương 2602 : Thiên tượng và Linh Khí Quán Thể (1)
#1,064 Chương 2603 : Thiên tượng và Linh Khí Quán Thể (2)
#1,065 Chương 2604 : lâm hiên xuất quan (1)
#1,066 Chương 2605 : lâm hiên xuất quan (2)
#1,067 Chương 2606 : Lâm Hiên kết thiện duyên(1)
#1,068 Chương 2607 : Lâm Hiên kết thiện duyên(2)
#1,069 Chương 2608 : Tê Lôi Cổ kính, Linh Quyết đỉnh cùng Thượng Cổ pháp thuật(1)
#1,070 Chương 2609 : Tê Lôi Cổ kính, Linh Quyết đỉnh cùng Thượng Cổ pháp thuật(2)
#1,071 Chương 2610 : vui mừng gặp lại (1)
#1,072 Chương 2611 : vui mừng gặp lại (2)
#1,073 Chương 2612 : Anh hùng cứu mỹ nhân(1)
#1,074 Chương 2613 : Anh hùng cứu mỹ nhân(2)
#1,075 Chương 2614 : Luyện hóa Hỗn Độn Thái Âm chi khí
#1,076 Chương 2615 : Luyện hóa Hỗn Độn Thái Âm chi khí (2)
#1,077 Chương 2616 : Lại gặp phân thân Đào Ngột(1)
#1,078 Chương 2617 : Lại gặp phân thân Đào Ngột(2)
#1,079 Chương 2618 : vận kha cơ trí (1)
#1,080 Chương 2619 : vận kha cơ trí (2)
#1,081 Chương 2620 : Lưu Tinh Hỏa Vũ (1)
#1,082 Chương 2621 : Lưu Tinh Hỏa Vũ (2)
#1,083 Chương 2622 : uy lực của cửu tinh liên châu(1)
#1,084 Chương 2623 : uy lực của cửu tinh liên châu(2)
#1,085 Chương 2624 : thời gian pháp tắc (1)
#1,086 Chương 2625 : thời gian pháp tắc (2)
#1,087 Chương 2626 : cửu vĩ thiên hồ (1)
#1,088 Chương 2627 : cửu vĩ thiên hồ (2)
#1,089 Chương 2628 : Hy vọng siêu việt Cửu Vĩ thiên hồ cùng Huyền Thiên Linh Bảo(1)
#1,090 Chương 2629 : Hy vọng siêu việt Cửu Vĩ thiên hồ cùng Huyền Thiên Linh Bảo(2)
#1,091 Chương 2630 : lôi lân tông 1
#1,092 Chương 2631 : lôi lân tông 2
#1,093 Chương 2632 : Ô đại thiếu gia (1)
#1,094 Chương 2633 : Ô đại thiếu gia (2)
#1,095 Chương 2634 : Cực Phẩm khoáng mạch cùng Khu Hỏa thuật 1
#1,096 Chương 2635 : Cực Phẩm khoáng mạch cùng Khu Hỏa thuật 2
#1,097 Chương 2636 : Dễ dàng thủ thắng (1)
#1,098 Chương 2637 : Dễ dàng thủ thắng 2
#1,099 Chương 2638 : Động phủ mới cùng Thân Nội Hóa Thân(1)
#1,100 Chương 2639 : Động phủ mới cùng Thân Nội Hóa Thân(2)
#1,101 Chương 2640 : Hóa thân cường đại và Tuyết Ảnh Chân Ma công 1
#1,102 Chương 2641 : Hóa thân cường đại và Tuyết Ảnh Chân Ma công 2
#1,103 Chương 2642 : thiên duyến song ma
#1,104 Chương 2643 : thiên duyến song ma (2)
#1,105 Chương 2644 : tông môn đại loạn 1
#1,106 Chương 2645 : tông môn đại loạn 2
#1,107 Chương 2646 : một quyền miễu sát 1
#1,108 Chương 2647 : một quyền miễu sát 2
#1,109 Chương 2648 : Chân tướng sự tình
#1,110 Chương 2649 : Chân tướng sự tình 2
#1,111 Chương 2650 : Ba phái hợp mưu và Thiên Diễn sơn mạch
#1,112 Chương 2651 : Ba phái hợp mưu và Thiên Diễn sơn mạch 2
#1,113 Chương 2652 : Cạm bẫy
#1,114 Chương 2653 : Cạm bẫy 2
#1,115 Chương 2654 : Uy lực của hỏa diễm
#1,116 Chương 2655 : Uy lực của hỏa diễm 2
#1,117 Chương 2656 : Thanh lý môn hộ
#1,118 Chương 2657 : Thanh lý môn hộ 2
#1,119 Chương 2658 : Bắt đầu cuộc chiến
#1,120 Chương 2659 : Bắt đầu cuộc chiến 2
#1,121 Chương 2660 : Tiên Kiếm sắc bén cùng uy lực Thân Nội Hóa Thân
#1,122 Chương 2661 : Tiên Kiếm sắc bén cùng uy lực Thân Nội Hóa Thân 2
#1,123 Chương 2662 : Vạn Quỷ Phệ Hồn
#1,124 Chương 2663 : Vạn Quỷ Phệ Hồn 2
#1,125 Chương 2664 : Phá trận cùng truy sát
#1,126 Chương 2665 : Phá trận cùng truy sát 2
#1,127 Chương 2666 : Yêu tộc hung hăng càn quấy
#1,128 Chương 2667 : Yêu tộc hung hăng càn quấy 2
#1,129 Chương 2668 : Cổ thư, bảo kính và Cuồng Hóa Chi Thể
#1,130 Chương 2669 : Cổ thư, bảo kính và Cuồng Hóa Chi Thể 2
#1,131 Chương 2670 : Vang dội cổ kim
#1,132 Chương 2671 : Vang dội cổ kim 2
#1,133 Chương 2672 : tin tức kinh người
#1,134 Chương 2673 : tin tức kinh người 2
#1,135 Chương 2674 : dũng giả vô địch
#1,136 Chương 2675 : dũng giả vô địch 2
#1,137 Chương 2676 : Trừ độc 1
#1,138 Chương 2677 : Trừ độc 2
#1,139 Chương 2678 : Trừ độc 3
#1,140 Chương 2679 : Cường giả trong truyện thuyết 1
#1,141 Chương 2680 : Cường giả trong truyện thuyết 2
#1,142 Chương 2681 : Xuất quan
#1,143 Chương 2682 : Xuất quan (2)
#1,144 Chương 2683 : tiểu độ kiếp kỳ
#1,145 Chương 2684 : tiểu độ kiếp kỳ 2
#1,146 Chương 2685 : Ai sợ ai
#1,147 Chương 2686 : Ai sợ ai 2
#1,148 Chương 2687 : Kiếm hồ lô và Huyễn Âm Thần Lôi (Thượng)
#1,149 Chương 2688 : Kiếm hồ lô và Huyễn Âm Thần Lôi (Hạ)
#1,150 Chương 2689 : Vạn Hồn Phiên (Thượng)
#1,151 Chương 2690 : Vạn Hồn Phiên (Hạ)
#1,152 Chương 2691 : Đủ loại thần thông
#1,153 Chương 2692 : Đủ loại thần thông 2
#1,154 Chương 2693 : Thắng bại 1
#1,155 Chương 2694 : Thắng bại 2
#1,156 Chương 2695 : Nộ khí 1
#1,157 Chương 2696 : Nộ khí 2
#1,158 Chương 2697 : Cấm hồn thật 1
#1,159 Chương 2698 : Cấm hồn thật
#1,160 Chương 2699 : Thu phục Linh Quỷ Tông, Thái Huyền Môn và Thiên Tinh Cốc 1
#1,161 Chương 2700 : Thu phục Linh Quỷ Tông, Thái Huyền Môn và Thiên Tinh Cốc 2
#1,162 Chương 2701 : Thu phục tam phái 1
#1,163 Chương 2702 : Thu phục tam phái 2
#1,164 Chương 2703 : Tiên thạch đến tay
#1,165 Chương 2704 : Tien thạch đến tay 2
#1,166 Chương 2705 : Bách Hoa tiên tử, Kiếm Linh Hoá Hư cùng Ngoại Vực thiên kim 1
#1,167 Chương 2706 : Bách Hoa tiên tử, Kiếm Linh Hoá Hư cùng Ngoại Vực thiên kim 2
#1,168 Chương 2707 : Công pháp Kiếm Linh Hóa Hư rút gọn, chiết xuất bảo vật 1
#1,169 Chương 2708 : Công pháp Kiếm Linh Hóa Hư rút gọn, chiết xuất bảo vật 2
#1,170 Chương 2709 : Cửu Khúc Linh Sâm và Cửu Khúc Linh Đan 1
#1,171 Chương 2710 : Cửu Khúc Linh Sâm và Cửu Khúc Linh Đan 2
#1,172 Chương 2711 : Ánh Tượng châu 1
#1,173 Chương 2712 : Ánh Tượng châu
#1,174 Chương 2713 : Nội dung của Ánh Tượng châu (1)
#1,175 Chương 2714 : Nội dung của Ánh Tượng châu (2)
#1,176 Chương 2715 : Ban thưởng và tìm kiếm
#1,177 Chương 2716 : Ban thưởng và tìm kiếm
#1,178 Chương 2717 : Tinh chế tiên thạch (Thượng)
#1,179 Chương 2718 : Tinh chế Tiên Thạch (Trung)
#1,180 Chương 2719 : Tinh Chế Tiên Thạch (Hạ)
#1,181 Chương 2720 : Chân Linh Khôi Lỗi
#1,182 Chương 2721 : Năm tháng như thoi đưa
#1,183 Chương 2722 : Bách Bảo Trai trong Thanh Mộc Thành
#1,184 Chương 2723 : Hỏi gì cũng không biết​
#1,185 Chương 2724 : Dời non lấp biển
#1,186 Chương 2725 : Chân Linh - Kim Nguyệt Chân Thiềm​
#1,187 Chương 2726 : Thái Ất tiên thảo​
#1,188 Chương 2727 : Khinh người quá đáng​
#1,189 Chương 2728 : Hoa Lam cùng Phi Kiếm​
#1,190 Chương 2729 : Thần thông không thể tin được​
#1,191 Chương 2730 : Bách Hoa Phiêu Hương Quyết​
#1,192 Chương 2731 : Lĩnh vực chi uy​
#1,193 Chương 2732 : Chân Thiềm chi độc​
#1,194 Chương 2733 : Bổn nguyên chi thể
#1,195 Chương 2734 : Không gian hóa thành hư vô
#1,196 Chương 2735 : Hỗn Độn Sơ Khai
#1,197 Chương 2736 : Hóa Thân Tấn Cấp
#1,198 Chương 2737 : Tiểu Linh Giới Cùng Tiểu Ma Giới
#1,199 Chương 2738 : Bỏ Đá Xuống Giếng Cùng Trong Tuyết Đưa Than
#1,200 Chương 2739 : Huyền Bí Của Sống Sót Sau Tai Nạn
#1,201 Chương 2740 : Khởi Tử Hồi Sinh
#1,202 Chương 2741 : Ngươi Nghĩ Muốn Cái Gì
#1,203 Chương 2742 : Giả Vờ Ngây Ngốc
#1,204 Chương 2743 : Kiếm Linh Hóa Hư Thần Diệu Vô Cùng
#1,205 Chương 2744 : Đạt Được Ước Muốn
#1,206 Chương 2745 : Thần Bí Bùn Đất
#1,207 Chương 2746 : Thiên Nguyên Hầu Cùng Hắc Phượng Tiên Tử
#1,208 Chương 2747 : Độ Kiếp Hậu Kỳ Cùng Trường Sanh Bất Lão
#1,209 Chương 2748 : Không Thu Hoạch Được Gì
#1,210 Chương 2749 : Hành Tích Bạo Lộ
#1,211 Chương 2750 : Văn Thiên Thành Cùng Chân Cực Môn
#1,212 Chương 2751 : Chân Linh Chi Huyết Cùng Thiên Kiếp
#1,213 Chương 2752 : Hóa Thân Phàm Nhân
#1,214 Chương 2753 : Nhân Sinh Muôn Màu
#1,215 Chương 2754 : Giết Gà Dọa Khỉ
#1,216 Chương 2755 : Đàn Gảy Tai Trâu
#1,217 Chương 2756 : Đại Ngũ Hành Na Di Thuật
#1,218 Chương 2757 : Bổn Nguyên Chi Hỏa
#1,219 Chương 2758 : Kim Nhân Cùng Ác Giao
#1,220 Chương 2759 : Tuyền Thư Thượng Nhân
#1,221 Chương 2760 : Vung Đậu Thành Binh
#1,222 Chương 2761 : Được Ăn Cả Ngã Về Không
#1,223 Chương 2762 : Đục Nước Béo Cò
#1,224 Chương 2763 : Thuấn Tức Vạn Dặm
#1,225 Chương 2764 : Hóa Thân Của Thiên Nguyên Hầu
#1,226 Chương 2765 : Dật Dĩ Đãi Lao
#1,227 Chương 2766 : Riêng Phần Mình Đại Triển Thần Thông
#1,228 Chương 2767 : Vạn Hồn Phiên Hiển Thần Uy
#1,229 Chương 2768 : Phù Bảo Chi Uy
#1,230 Chương 2769 : Kim Quang Kiếm Cùng Chu Tước Hoàn
#1,231 Chương 2770 : Chém Giết Thiên Nguyên Hầu
#1,232 Chương 2771 : Chuột Chạy Qua Đường
#1,233 Chương 2772 : Chân Tiên Bị Phong Ấn
#1,234 Chương 2773 : 2000 Năm Ước Định
#1,235 Chương 2774 : Cửu Cung Tu Du Kiếm Thu Hoạch Ngoài Ý Muốn
#1,236 Chương 2775 : Kín Đáo An Bài
#1,237 Chương 2776 : Tinh Luyện Chân Linh Chi Huyết
#1,238 Chương 2777 : Linh Huyết Hóa Hình
#1,239 Chương 2778 : Nước Ấm Nấu Ếch Xanh
#1,240 Chương 2779 : Chương 2779
#1,241 Chương 2780 : Yêu Đan Tấn Cấp 1
#1,242 Chương 2781 : Yêu Đan Tấn Cấp 2
#1,243 Chương 2802 : Xưa Đâu Bằng Nay
#1,244 Chương 2803 : Đại Phát Từ Bi
#1,245 Chương 2804 : sinh hoạt nhàn nhã khó có được
#1,246 Chương 2805 : Công Tôn Ngọc Nhi
#1,247 Chương 2806 : Chín thuộc tính Cửu Cung Tu Du Kiếm
#1,248 Chương 2807 : Tiên Phủ Kỳ Trân Cùng Tiên Thiên Linh Bảo
#1,249 Chương 2808 : Chân Linh Hóa Kiếm Quyết
#1,250 Chương 2809 : Nói Khoác Mà Không Biết Ngượng
#1,251 Chương 2810 : Tiên Kiếm Thần Uy
#1,252 Chương 2811 : Nhiệm Vụ Trăm Năm Trước
#1,253 Chương 2812 : Mộc Linh Thân Thể
#1,254 Chương 2813 : Lâm Hiên Thu Đồ Đệ
#1,255 Chương 2814 : Nghe Vua Nói Một Buổi, Hơn Đọc Sách Mười Năm
#1,256 Chương 2815 : Sư Ân Sâu Nặng
#1,257 Chương 2816 : Nãi Long Chân Nhân Cùng Thiên Thiên Tiên Tử
#1,258 Chương 2817 : Bồng Lai Tiên Đảo Cùng Vụ Hải Sa Mạc
#1,259 Chương 2818 : Biến Dị Yêu Thú
#1,260 Chương 2819 : Huyễn Nguyệt Nga Cùng Mạc Ngôn Tiên Tử
#1,261 Chương 2820 : Ốc Đảo Cùng Tọa Độ Không Gian
#1,262 Chương 2821 : Biển Cả Cùng Kim Thuyền
#1,263 Chương 2822 : Động Thiên Phúc Địa
#1,264 Chương 2823 : Vân Hải Tiên Cảnh
#1,265 Chương 2824 : Độc Nhất Vô Nhị Thiên Thiên Tiên Tử
#1,266 Chương 2825 : Cửu Chân Phục Ma Đại Trận
#1,267 Chương 2826 : Nãi Long Chân Nhân Cùng Vân Gia Sâu Xa
#1,268 Chương 2827 : Thụ Sủng Nhược Kinh
#1,269 Chương 2828 : Lâm Hiên Cùng Vọng Đình Lâu
#1,270 Chương 2829 : Cái Đích Cho Mọi Người Chỉ Trích
#1,271 Chương 2830 : Lấy Độc Trị Độc
#1,272 Chương 2831 : Mô Phỏng Phong Bạo
#1,273 Chương 2832 : Bỗng Nhiên Nổi Tiếng
#1,274 Chương 2833 : Quảng Hàn Chân Nhân Cùng Thanh Khâu Quốc Chủ
#1,275 Chương 2834 : Thiên Hồ Thiên Huyễn Quyết Cùng Cửu Linh Kiếm Thể
#1,276 Chương 2835 : Di Hồn Chi Thuật Cùng Cửu Chuyển Thanh Diệp Đan
#1,277 Chương 2836 : Hương Nhi và Hạ Hầu Lan
#1,278 Chương 2837 : Lâm Hiên thâm bất khả trắc
#1,279 Chương 2838 : Bách Hoa Tiên Tử cảm tạ
#1,280 Chương 2839 : Thấy Tốt Thì Lấy
#1,281 Chương 2840 : Lâm Hiên Ý Định
#1,282 Chương 2841 : Khách Không Mời Mà Đến
#1,283 Chương 2842 : Băng Phách Thánh Tổ Cùng Bảo Xà Thánh Tổ
#1,284 Chương 2843 : Không Phải Oan Gia Không Tụ Đầu
#1,285 Chương 2844 : Nhân Sâm Quả
#1,286 Chương 2845 : Ba Kiện Bảo Vật
#1,287 Chương 2846 : Tử Vân Tiên Tử
#1,288 Chương 2847 : Hộp Trang Điểm
#1,289 Chương 2848 : Phong Hồi Lộ Chuyển
#1,290 Chương 2849 : Tái Khởi Ba Lan
#1,291 Chương 2850 : Cùng Lâm Hiên Ân Oán
#1,292 Chương 2851 : Bùa Hộ Mệnh Của Lâm Hiên
#1,293 Chương 2852 : Thiên Nguyên Cùng Cửu Vĩ Thiên Hồ Riêng Phần Mình Ý Định
#1,294 Chương 2853 : Cửu Chuyển Linh Xà Đan
#1,295 Chương 2854 : Tu Du Động Thiên
#1,296 Chương 2855 : Huyền Thiên Tụ Ma Đại Trận
#1,297 Chương 2856 : Đấu Trí Không Đấu Lực
#1,298 Chương 2857 : Tương Kế Tựu Kế
#1,299 Chương 2858 : Ma Hóa Biến Thân
#1,300 Chương 2859 : Uy Lực Của Cửu Cung Tu Du Kiếm
#1,301 Chương 2860 : Công Kích Mãnh Liệt
#1,302 Chương 2861 : Thắng Bại
#1,303 Chương 2862 : To Gan Lớn Mật
#1,304 Chương 2863 : Đạt được ước muốn
#1,305 Chương 2864 : Tu La Thất Bảo
#1,306 Chương 2865 : Băng Phách thân thế
#1,307 Chương 2866 : Thượng Phẩm Đan
#1,308 Chương 2867 : Cực Phẩm Vạn Niên Huyền Ngọc
#1,309 Chương 2868 : Hàn Phách Tuyết Sâm
#1,310 Chương 2869 : Linh huyết Chân Long
#1,311 Chương 2870 : Ai Là Lão Hồ Ly
#1,312 Chương 2871 : Chương 2871
#1,313 Chương 2872 : Ảo Cảnh
#1,314 Chương 2873 : Thiên Huyễn Chân Nhân
#1,315 Chương 2874 : Cổ Kính Kỳ Uy
#1,316 Chương 2875 : Chó Ngáp Phải Ruồi
#1,317 Chương 2876 : Ngọc La Phong Cùng Huyết Hỏa Nghĩ
#1,318 Chương 2877 : Đại Thần Thông
#1,319 Chương 2878 : Hai Cái Lâm Hiên
#1,320 Chương 2879 : Tiên Thạch Cùng Chân Linh Khôi Lỗi
#1,321 Chương 2880 : Bốn Bề Thọ Địch
#1,322 Chương 2881 : Không Gian Phong Bạo
#1,323 Chương 2882 : Phượng Hoàng Niết Bàn Cùng Xanh Thẳm Màn Nước
#1,324 Chương 2883 : Lâm Hiên Dưỡng Thương
#1,325 Chương 2884 : Hỗn Loạn Thiên Địa Nguyên Khí
#1,326 Chương 2885 : Huyễn U Sâm Lâm
#1,327 Chương 2886 : Thất lạc giới diện cùng Vực Ngoại Thiên Ma​
#1,328 Chương 2887 : Bí mật kinh người
#1,329 Chương 2888 : Thất Lạc Giới Diện Tồn Tại
#1,330 Chương 2889 : Khốn Tiên Hoàn cùng Vân Đoán Chi Thuật
#1,331 Chương 2890 : Hồng Hoang Đại Trạch ​
#1,332 Chương 2891 : Trong truyền thuyết quái vật​
#1,333 Chương 2892 : Độ Kiếp kỳ quỷ thánh​
#1,334 Chương 2893 : Cường Giả
#1,335 Chương 2894 : Hoa Mắt
#1,336 Chương 2895 : Chân Linh Chu Tước Chi Hư Ảnh
#1,337 Chương 2896 : Lực Lượng Pháp Tắc
#1,338 Chương 2897 : Hóa Thân Ngàn Vạn
#1,339 Chương 2898 : Lưu Viêm Bạo Phá
#1,340 Chương 2899 : Huyền Âm Chi Khí
#1,341 Chương 2900 : Không Gian Pháp Tắc
#1,342 Chương 2901 : Đáng Sợ Không Gian Loạn Lưu
#1,343 Chương 2902 : Thắng Hiểm Cường Địch
#1,344 Chương 2903 : Tiến Thối Lưỡng Nan
#1,345 Chương 2904 : Kiên Trì Lựa Chọn
#1,346 Chương 2905 : Miểu Sát
#1,347 Chương 2906 : Tốc Chiến Tốc Thắng
#1,348 Chương 2907 : Gọn Gàng
#1,349 Chương 2908 : Nghe Ngóng Rồi Chuồn
#1,350 Chương 2909 : Đáng Sợ Ngọc La Phong
#1,351 Chương 2910 : Chân Chính Thời Gian Chi Độc
#1,352 Chương 2911 : Phong Linh Ngọc
#1,353 Chương 2912 : Dùng Trận Luyện Khí
#1,354 Chương 2913 : Liên Hoàn Trận Pháp
#1,355 Chương 2914 : Nửa Năm
#1,356 Chương 2915 : Chân Linh Chu Tước Hồn Phách
#1,357 Chương 2916 : Lớn Mật Suy Đoán
#1,358 Chương 2917 : Lâm Hiên Nhận Sư Phó
#1,359 Chương 2918 : Kinh Người Phỏng Đoán
#1,360 Chương 2919 : Tiên Hạ Thủ Vi Cường
#1,361 Chương 2920 : Hai Chủng Thiên Địa Pháp Tắc
#1,362 Chương 2921 : Bảo Vật Xuất Thế
#1,363 Chương 2922 : Bách Điểu Triều Phượng
#1,364 Chương 2923 : Phượng Hoàng Chi Uy
#1,365 Chương 2924 : So Tưởng Tượng Cường Đại Hơn
#1,366 Chương 2925 : Bại Lui Chân Linh Khôi Lỗi
#1,367 Chương 2926 : Thiệt Giả Lĩnh Vực
#1,368 Chương 2927 : Lâm Hiên Sẽ Vẫn Lạc Ư
#1,369 Chương 2928 : Tiên Gia Chi Bảo Ngũ Long Tỷ
#1,370 Chương 2929 : Bài Trừ Lĩnh Vực
#1,371 Chương 2930 : Cung Điện
#1,372 Chương 2931 : Ba Gã Đại Tướng
#1,373 Chương 2932 : Tụ Hợp
#1,374 Chương 2933 : Nghỉ Ngơi Lấy Lại Sức
#1,375 Chương 2934 : Luyện Hóa Chân Long Linh Huyết
#1,376 Chương 2935 : Lâm Hiên Kế Tiếp Ý Định
#1,377 Chương 2936 : Dịch Dung
#1,378 Chương 2937 : Khai Sơn Giải
#1,379 Chương 2938 : Lôi Không Chân Nhân
#1,380 Chương 2939 : Phong Cảnh Như Vẽ
#1,381 Chương 2940 : Cổ Quái Cung Điện
#1,382 Chương 2941 : Thanh Nhan Tôn Giả
#1,383 Chương 2942 : Linh Ba Cốc
#1,384 Chương 2943 : Thủ Trạc
#1,385 Chương 2944 : Một Trăm Ngày Cùng Một Trăm Năm
#1,386 Chương 2945 : Băng Phách Hóa Thân
#1,387 Chương 2946 : Chân Tướng
#1,388 Chương 2947 : Nhập Cốc
#1,389 Chương 2948 : Hàn Đàm
#1,390 Chương 2949 : Linh Lung Sương Công
#1,391 Chương 2950 : Tu Tiên Giả Cũng Sẽ Biết Lạc Đường
#1,392 Chương 2951 : Đáng Sợ Sa Mạc
#1,393 Chương 2952 : Bọ Cạp Kịch Độc
#1,394 Chương 2953 : Hóa Hình Hạt Quái
#1,395 Chương 2954 : Thần Thông
#1,396 Chương 2955 : Long Uy
#1,397 Chương 2956 : Ma Cao Một Thước Đạo Cao Một Trượng
#1,398 Chương 2957 : Nan Đề Khó Giải
#1,399 Chương 2958 : Cung Điện Cùng Ốc Đảo
#1,400 Chương 2959 : Thạch Khôi Lỗi
#1,401 Chương 2960 : Điền Thần Hi Cùng Thiết Tháp Tôn Giả
#1,402 Chương 2961 : Tiến Vào Ốc Đảo
#1,403 Chương 2962 : Atula Vương Hành Cung
#1,404 Chương 2963 : Linh Khí Tinh Hóa
#1,405 Chương 2964 : Linh Quang Bảo Khí
#1,406 Chương 2965 : Độc Huyền Nguyệt
#1,407 Chương 2966 : Vạn độc thần quân
#1,408 Chương 2967 : Quyết thắng thua
#1,409 Chương 2968 : Song tử đồng tâm ma
#1,410 Chương 2969 : Thủ trạc Tu La Thất Bảo
#1,411 Chương 2970 : Cửu Đầu Điểu
#1,412 Chương 2971 : Ngọn nguồn của Linh Ba Cốc
#1,413 Chương 2972 : Tư lợi nuốt lời
#1,414 Chương 2973 : Tâm phẳng lặng như mặt nước
#1,415 Chương 2974 : Hóa kiếp đan cùng Cửu chuyển linh xà đan
#1,416 Chương 2975 : Huyền vũ chân linh nghiễn và Linh quyết đỉnh
#1,417 Chương 2976 : Thiên kiếp chi uy
#1,418 Chương 2977 : Chân linh viễn cổ
#1,419 Chương 2978 : Tuyệt chiêu của Lâm Hiên
#1,420 Chương 2979 : Linh khí biến ảo thành chân linh
#1,421 Chương 2980 : Khổ chiến
#1,422 Chương 2981 : Chim sa vào lồng
#1,423 Chương 2982 : Đấu trí đấu dũng
#1,424 Chương 2983 : Thắng bại
#1,425 Chương 2984 : Ngọn lửa chân linh
#1,426 Chương 2985 : Muốn thành chân linh
#1,427 Chương 2986 : Sơ suất tính sai
#1,428 Chương 2987 : Lâm Hiên ương ngạnh
#1,429 Chương 2988 : Chuyển nguy thành an
#1,430 Chương 2989 : Tiến giai độ kiếp (thượng)
#1,431 Chương 2990 : Tiến giai độ kiếp (hạ)
#1,432 Chương 2991 : Thân thể chân linh (thượng)
#1,433 Chương 2992 : Thân thể chân linh (hạ)
#1,434 Chương 2993 : Mê hoặc chuyện chân tiên
#1,435 Chương 2994 : Độ kiếp kỳ chính thức
#1,436 Chương 2995 :  Không gian tiết điểm
#1,437 Chương 2996 : Cửu linh tiên chi
#1,438 Chương 2997 :  Hồng Lăng tiên tử
#1,439 Chương 2998 : Cố nhân gặp lại
#1,440 Chương 2999 : Thực lực độ kiếp kỳ làm người rung động
#1,441 Chương 3000 : Khéo quá hóa vụng
#1,442 Chương 3001 : Chuyện cũ
#1,443 Chương 3002 : Nguyện vọng của Hồng Lăng tiên tử
#1,444 Chương 3003 :  Tiên gia chí bảo
#1,445 Chương 3004 : Huyền ngọc tinh
#1,446 Chương 3005 : Trở lại Lôi Không đảo
#1,447 Chương 3006 : Thần thông kinh người
#1,448 Chương 3007 : Bảo vật không gian
#1,449 Chương 3008 : Không gian tu du
#1,450 Chương 3009 : Thủy tinh cầu
#1,451 Chương 3010 : Lòng tham gây tội
#1,452 Chương 3011 : Đối chọi gay gắt
#1,453 Chương 3012 : Cửu Thiên thần lôi
#1,454 Chương 3013 : Xuất chiêu liên tiếp
#1,455 Chương 3014 : Tin tức về Băng Phắch
#1,456 Chương 3015 : Tiên gia phù lục
#1,457 Chương 3016 : Luyện hóa Chu Tước Hoàn
#1,458 Chương 3017 : Thiếu nữ áo xanh
#1,459 Chương 3018 : Tu du động thiên đồ
#1,460 Chương 3019 : Lâm Hiên hỏi chuyện
#1,461 Chương 3020 : Lục Doanh Nhi
#1,462 Chương 3021 : Kiếp trước kiếp này
#1,463 Chương 3022 : Ngươi nguyện bái sư chứ
#1,464 Chương 3023 : Lựa chọn của Lục Doanh nhi
#1,465 Chương 3024 : Lại gặp Độ Kiếp kỳ
#1,466 Chương 3025 : Băng Phách cùng Dương Đồng tiên tử
#1,467 Chương 3026 : Giương đông kích tây
#1,468 Chương 3027 : Không nói cho ngươi
#1,469 Chương 3028 : Khinh địch phải trả giá
#1,470 Chương 3029 : Kiếm quang cùng đại thụ
#1,471 Chương 3030 : Uy lực lĩnh vực
#1,472 Chương 3031 : Thủy tinh la hỏa
#1,473 Chương 3032 : Phượng hoàng tỏ thần uy
#1,474 Chương 3033 : Hư ảnh chân linh
#1,475 Chương 3034 : Tương kế tựu kế
#1,476 Chương 3035 : Không chút do dự
#1,477 Chương 3036 : Hậu hoạn vô cùng
#1,478 Chương 3037 : Tiểu Tu Du Càn Khôn Trận
#1,479 Chương 3038 : Trùng hợp như vậy
#1,480 Chương 3039 : Tàng Bảo đồ
#1,481 Chương 3040 : Thượng Cổ công pháp
#1,482 Chương 3041 : Sơn cốc
#1,483 Chương 3042 : Huyễn Linh Thiên Hỏa cùng linh lực Bản Nguyên
#1,484 Chương 3043 : Phiền toái ngoài ý muốn
#1,485 Chương 3044 : Huyễn Linh Thiên Hỏa
#1,486 Chương 3045 : Đan điền khí hải
#1,487 Chương 3046 : Thiên đại hiểu lầm
#1,488 Chương 3047 : Lĩnh ngộ cực hàn
#1,489 Chương 3048 : Trận Pháp Sư
#1,490 Chương 3049 : Lâm Hiên phân phó
#1,491 Chương 3050 : Linh đan diệu được
#1,492 Chương 3051 : Mục Vân Tông
#1,493 Chương 3052 : Giống như đã từng quen biết
#1,494 Chương 3053 : Bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp đằng sau
#1,495 Chương 3054 : Linh Nhãn Chi Hồ
#1,496 Chương 3055 : Tiên Thiên ma bảo
#1,497 Chương 3056 : Vui quá hóa buồn
#1,498 Chương 3057 : Tầm bảo không dễ dàng
#1,499 Chương 3058 : Huyễn thuộc tính phi kiếm
#1,500 Chương 3059 : Thượng Cổ tinh thạch
#1,501 Chương 3060 : Vực Ngoại Thiên Ma
#1,502 Chương 3061 : Phúc họa tương y
#1,503 Chương 3062 : Hư hư thật thật
#1,504 Chương 3063 : Huyễn Linh Hóa Hư
#1,505 Chương 3064 : Thần kỳ Huyễn Linh Thiên Hỏa
#1,506 Chương 3065 : Thần Lôi chi uy
#1,507 Chương 3066 : Vực Ngoại Thiên Ma và thượng cổ điển tịch
#1,508 Chương 3067 : Ngũ Long Tỷ lại hiển lộ thần uy
#1,509 Chương 3068 : Vực Ngoại thiên kim
#1,510 Chương 3069 : Bí mật của pho tượng
#1,511 Chương 3070 : Mặc Nguyệt thiếu chủ
#1,512 Chương 3071 : Lai lịch Lam Sắc Tinh Hải
#1,513 Chương 3072 : Thiên Ngoại Ma Quân
#1,514 Chương 3073 : Tiền căn hậu quả
#1,515 Chương 3074 : Tan thành mây khói
#1,516 Chương 3075 : Dũng khí đáng khen
#1,517 Chương 3076 : Thượng Cổ họa quyển
#1,518 Chương 3077 : Mặc Nguyệt Thiên Vu điện
#1,519 Chương 3078 : Hồi Thiên chi thuật
#1,520 Chương 3079 : Phong Linh Ngọc cùng Dưỡng Hồn mộc
#1,521 Chương 3080 : Không thể buông tha
#1,522 Chương 3081 : Nan đề cuối cùng
#1,523 Chương 3082 : Mọi sự đã chuẩn bị, chỉ thiếu gió Đông
#1,524 Chương 3083 : Khách khanh trưởng lão
#1,525 Chương 3084 : Trở lại Linh giới
#1,526 Chương 3085 : Nghìn cân treo sợi tóc
#1,527 Chương 3086 : Vận khí không tệ
#1,528 Chương 3087 : Biến cố ngoài ý muốn
#1,529 Chương 3088 : Thiên đại hiểu lầm
#1,530 Chương 3089 : Đồng môn tương kiến
#1,531 Chương 3090 : Độ Kiếp kỳ lão tổ
#1,532 Chương 3091 : Đồ đệ của Lâm Hiên
#1,533 Chương 3092 : Phù bảo
#1,534 Chương 3093 : Linh Nhãn Chi Tuyền cùng Linh Nhãn Chi Hồ
#1,535 Chương 3094 : Kiếm Hồ Cung
#1,536 Chương 3095 : Phong hồi lộ chuyển
#1,537 Chương 3096 : Vạn Yêu Cốc
#1,538 Chương 3097 : Kiếm Hồ Cung cùng Linh Nhãn Chi Hồ
#1,539 Chương 3098 : Phân Thần kỳ tu sĩ
#1,540 Chương 3099 : Không thể tưởng tượng nổi
#1,541 Chương 3100 : Vân Ẩn tông và Kiếm Hồ cung
#1,542 Chương 3101 : Kế sách mạo hiểm
#1,543 Chương 3102 : Chạng vạng tối
#1,544 Chương 3103 : Trận pháp cùng Ẩn Nặc thần thông
#1,545 Chương 3104 : Xông vào Kiếm Hồ Cung
#1,546 Chương 3105 : Kiếm trận
#1,547 Chương 3106 : Giương cung bạt kiếm
#1,548 Chương 3107 : Chưởng môn khí độ
#1,549 Chương 3108 : Vạn Kiếm Đồ
#1,550 Chương 3109 :  Càn Khôn châu
#1,551 Chương 3110 : Thạch kiếm
#1,552 Chương 3111 : Ngàn vạn Tiên Kiếm
#1,553 Chương 3112 : Vạn Kiếm đồ cùng Chu Tước Hoàn
#1,554 Chương 3113 : Giao Long
#1,555 Chương 3114 : Phá trận cùng được bảo
#1,556 Chương 3115 : Tứ tán mà trốn
#1,557 Chương 3116 : Phượng Hoàng chi uy
#1,558 Chương 3117 : Châu chấu đá xe
#1,559 Chương 3118 : Thái Thượng trưởng lão
#1,560 Chương 3119 : Thợ săn cùng con mồi
#1,561 Chương 3120 : Kinh hồng nhất kiếm
#1,562 Chương 3121 : Tương kế tựu kế
#1,563 Chương 3122 : Hóa thân cự nhân
#1,564 Chương 3123 : Tiên Giới linh phù
#1,565 Chương 3124 : Phá phủ trầm trâu
#1,566 Chương 3125 : Kiếm khí Như Sương
#1,567 Chương 3126 : Tiên Kiếm
#1,568 Chương 3127 : Kiếm Chi Lĩnh Vực
#1,569 Chương 3128 : Kiếm Hồn
#1,570 Chương 3129 : Nhận thua
#1,571 Chương 3130 : Kinh người quyết định
#1,572 Chương 3131 : Cũng không phải là kế hoãn binh
#1,573 Chương 3132 : Mưu tính sâu xa
#1,574 Chương 3133 : Đã tính trước
#1,575 Chương 3134 : Luyện hóa Vạn Kiếm đồ
#1,576 Chương 3135 : Sơn Nhạc Kim Ô đồ cùng Vạn Kiếm đồ
#1,577 Chương 3136 : Công Tôn Ngọc Nhi
#1,578 Chương 3137 : Tiên Thiên Linh Bảo Tiên Kiếm đồ
#1,579 Chương 3138 : Vũ Đồng Tiên Tử
#1,580 Chương 3139 : Tiên Thiên Ngự Kiếm Thuật
#1,581 Chương 3140 : Thử nghiệm
#1,582 Chương 3141 : Bên trong tiên kiếm
#1,583 Chương 3142 : Như lâm đại địch
#1,584 Chương 3143 : Vạn Hiểu Chân Nhân
#1,585 Chương 3144 : Hắc Phượng yêu nữ cùng Tiết lão yêu
#1,586 Chương 3145 : Tiên Hoa cùng Tiên Kiếm
#1,587 Chương 3146 : Ngũ Hành Thiên Tuyệt đại trận
#1,588 Chương 3147 : Hỗn Độn yêu khí cùng Tuyệt trận chi uy
#1,589 Chương 3148 : Chân Linh Tiên Cầm
#1,590 Chương 3149 : Lôi Điện cấp tốc
#1,591 Chương 3150 : Chạy trối chết
#1,592 Chương 3151 : Uy chấn Linh giới
#1,593 Chương 3152 : Phòng ngừa chu đáo
#1,594 Chương 3153 : Luyện hóa Vực Ngoại thiên kim
#1,595 Chương 3154 : Ngũ đại kỳ bảo
#1,596 Chương 3155 : Phi Vân hoang địa
#1,597 Chương 3156 : Thái Cổ Thú Vương
#1,598 Chương 3157 : Lĩnh ngộ
#1,599 Chương 3158 : Gặp lại Đào Ngột
#1,600 Chương 3159 : Oan gia ngõ hẹp
#1,601 Chương 3160 : Lực bạt sơn khí cái thế
#1,602 Chương 3161 : Tiên Kiếm đồ cùng Hắc Phiên
#1,603 Chương 3162 : Nghìn cân treo sợi tóc
#1,604 Chương 3163 : Dũng giả không sợ
#1,605 Chương 3164 : Linh Bảo hiển uy
#1,606 Chương 3165 : Khổ chiến
#1,607 Chương 3166 : Hóa thân ngàn vạn
#1,608 Chương 3167 : Thiên Hỏa hiển uy
#1,609 Chương 3168 : Liễu ám hoa minh lại nhất thôn
#1,610 Chương 3169 : Diệt trừ cường địch
#1,611 Chương 3170 : Tiểu Mao Cầu không làm mà hưởng
#1,612 Chương 3171 : Cưu chiếm thước sào
#1,613 Chương 3172 : Phù Quỷ Môn
#1,614 Chương 3173 : Về Nguyệt Nhi phỏng đoán
#1,615 Chương 3174 : Tọa độ không gian
#1,616 Chương 3175 : Danh chấn thiên hạ
#1,617 Chương 3176 : Tông môn phụ thuộc
#1,618 Chương 3177 : Không thể tưởng tượng
#1,619 Chương 3178 : Cổ Kiếm Môn
#1,620 Chương 3179 : Ngoại Vực ma niệm
#1,621 Chương 3180 : Một giấc mộng Hoàng Lương
#1,622 Chương 3181 : Tương kiến
#1,623 Chương 3182 : Suy cho cùng
#1,624 Chương 3183 : Giao diện thông đạo
#1,625 Chương 3184 : Hư Vô và Bách Linh
#1,626 Chương 3185 : Thượng Cổ che giấu cùng Lam Sắc Tinh Hải
#1,627 Chương 3186 : Niềm vui ngoài ý muốn
#1,628 Chương 3187 : Thiên Kiếp làm cho người mừng rỡ
#1,629 Chương 3188 : Giao Long thiên kiếp
#1,630 Chương 3189 : Tất cả vốn liếng
#1,631 Chương 3190 : Thần thông bảo vệ tính mạng
#1,632 Chương 3191 :  Vẹn toàn đôi bên
#1,633 Chương 3192 : Bách Điểu Triêu Phượng
#1,634 Chương 3193 : Tặng bảo
#1,635 Chương 3194 : Dưỡng Hồn mộc cùng Phân Thần Đan
#1,636 Chương 3195 : Vẹn toàn đôi bên ý định
#1,637 Chương 3196 : Thượng Cổ công pháp
#1,638 Chương 3197 :  Không lo lắng
#1,639 Chương 3198 : Ngoài ý muốn biến cố
#1,640 Chương 3199 : Giận dữ
#1,641 Chương 3200 : Thật sự không chê vào đâu được ư
#1,642 Chương 3201 : Linh Hồ Tôn Giả
#1,643 Chương 3202 : Có tất cả tính toán
#1,644 Chương 3203 : Băng Phách Dung Tuyết Đan
#1,645 Chương 3204 : Thẹn quá hoá giận
#1,646 Chương 3205 : Đẹp mắt thần thông
#1,647 Chương 3206 : Pháp Tướng lộ ra thần uy
#1,648 Chương 3207 : Xuất kỳ bất ý
#1,649 Chương 3208 : Bảo Xà Pháp Tướng
#1,650 Chương 3209 : Tiên Thiên Ma Bảo
#1,651 Chương 3210 : Bảo Xà bẫy rập
#1,652 Chương 3211 : Chuyển bại thành thắng
#1,653 Chương 3212 : Chân Linh áo giáp
#1,654 Chương 3213 : Bảo Xà hóa thân vẫn lạc
#1,655 Chương 3214 : Hối hận
#1,656 Chương 3215 : Linh Hồ Sơn
#1,657 Chương 3216 : Trước ngạo mạn sau cung kính
#1,658 Chương 3217 : Nhẹ nhõm diệt địch
#1,659 Chương 3218 : Thiên La Tiên Quả và Bổ Thiên Chi
#1,660 Chương 3219 : Cửu Chuyển Linh Xà Đan cùng Băng Phách Dung Tuyết Đan
#1,661 Chương 3220 : Thiên Âm giới và Thiên Âm cung
#1,662 Chương 3221 : Thanh Tiên Tử
#1,663 Chương 3222 : Xích Hỏa lão quái
#1,664 Chương 3223 : To gan lớn mật
#1,665 Chương 3224 : Cầm Tâm tin tức
#1,666 Chương 3225 : Diệu Âm Tiên Tử
#1,667 Chương 3226 : Biết mình biết người
#1,668 Chương 3227 : Màn trời chiếu đất
#1,669 Chương 3228 : Viện thủ
#1,670 Chương 3229 : Thiên Âm cung tổng đà
#1,671 Chương 3230 : Thế khó xử
#1,672 Chương 3231 : Kỳ quái Diệu Âm Tiên Tử
#1,673 Chương 3232 : Chân Tiên di tích
#1,674 Chương 3233 : Ý định cùng nguyên do
#1,675 Chương 3234 : Thanh Vân Sa Mạc
#1,676 Chương 3235 : Cố nhân gặp nhau
#1,677 Chương 3236 : Nguyên Thần khế ước
#1,678 Chương 3237 : Khô Thạch Ông
#1,679 Chương 3238 : Lại thấy Chân Linh
#1,680 Chương 3239 : Dự cảm bất hảo
#1,681 Chương 3240 : Tỉ mỉ bố trí cạm bẫy
#1,682 Chương 3241 : Vạn quân cự thạch
#1,683 Chương 3242 : Kéo dài thời gian
#1,684 Chương 3243 : Thổ Độn Thuật
#1,685 Chương 3244 : Kỹ cao một bậc
#1,686 Chương 3245 : Tiên Kiếm đồ chi uy
#1,687 Chương 3246 : Bổn mạng tinh hạch
#1,688 Chương 3247 : Chưa thoát hiểm
#1,689 Chương 3248 : Diệu Âm Tiên Tử Âm Ba Công
#1,690 Chương 3249 : Tương kế tựu kế
#1,691 Chương 3250 : Vui quá hóa buồn
#1,692 Chương 3251 : Diệu Âm vẫn lạc
#1,693 Chương 3252 : Cẩn thận mấy cũng có sơ sót
#1,694 Chương 3253 : Gặp lại Huyễn thuật
#1,695 Chương 3254 : Huyết Hỏa Nghĩ diệu dụng
#1,696 Chương 3255 : Nham Thạch Khôi Lỗi
#1,697 Chương 3256 : Chân Tiên cùng Lam Sắc Tinh Hải
#1,698 Chương 3257 : Ma Thiềm vẫn lạc
#1,699 Chương 3258 : Lại gặp cường địch
#1,700 Chương 3259 : Nhanh nhẹn tốc độ
#1,701 Chương 3260 : trở tay không kịp
#1,702 Chương 3261 : Nhược điểm của đối phương
#1,703 Chương 3262 : cắn nuốt Huyễn Linh Thiên Hỏa
#1,704 Chương 3263 : Lúc đến vận chuyển
#1,705 Chương 3264 : Phát hiện bảo vật
#1,706 Chương 3265 : Chân Tiên bảo vật
#1,707 Chương 3266 : Đại thu hoạch
#1,708 Chương 3267 : Huyền Quy Long Giáp Thuẫn
#1,709 Chương 3268 : Tiến giai Độ Kiếp trung kỳ ( thượng)
#1,710 Chương 3269 : Tiến giai Độ Kiếp trung kỳ (trung)
#1,711 Chương 3270 : Tiến giai Độ Kiếp Trung kỳ (hạ)
#1,712 Chương 3271 : Trở về Thiên Âm cung
#1,713 Chương 3272 : Trời ban cơ hội tốt
#1,714 Chương 3273 : Thiếu nữ thần bí
#1,715 Chương 3274 : Âu Dương Cầm Tâm
#1,716 Chương 3275 : Gặp lại
#1,717 Chương 3276 : Giải quyết dễ dàng
#1,718 Chương 3277 : khiếp sợ
#1,719 Chương 3278 : Nguyên Thần Đăng
#1,720 Chương 3279 : Huyễn thuật
#1,721 Chương 3280 : Linh Vực
#1,722 Chương 3281 : Độ Kiếp hậu kỳ cường đại
#1,723 Chương 3282 : Kiêng Kị
#1,724 Chương 3283 : Lĩnh Vực cùng Linh Vực
#1,725 Chương 3284 : Nãi Long Chân Nhân cùng Bách Hoa tiên tử
#1,726 Chương 3285 : tiền bối cao nhân
#1,727 Chương 3286 : lưỡng bại câu thương
#1,728 Chương 3287 : Một đường sinh cơ
#1,729 Chương 3288 : Khua môi múa mép như lưỡi không xương
#1,730 Chương 3289 : Chữa thương
#1,731 Chương 3290 : Tự bào chữa
#1,732 Chương 3291 : Đánh võ mồm
#1,733 Chương 3292 : Cái bẫy
#1,734 Chương 3293 : Hóa giải nan đề
#1,735 Chương 3294 : Đã tính trước
#1,736 Chương 3295 : Phòng luyện đan
#1,737 Chương 3296 : Chiết xuất
#1,738 Chương 3297 : Tương kiến
#1,739 Chương 3298 : Luyện Đan Thần Sư
#1,740 Chương 3299 : Khách khanh trưởng lão
#1,741 Chương 3300 : Hào sảng
#1,742 Chương 3301 : Kết nghĩa kim lan
#1,743 Chương 3302 : Tất cả đều vui vẻ
#1,744 Chương 3303 : Béo gầy Tôn Giả
#1,745 Chương 3304 : Tiến thối lưỡng nan
#1,746 Chương 3305 : Náo nhiệt
#1,747 Chương 3306 : Đấu trí đấu lực
#1,748 Chương 3307 : Tuy bại nhưng vinh
#1,749 Chương 3308 : Kim Ô lão tổ
#1,750 Chương 3309 : Nói khoác mà không biết ngượng
#1,751 Chương 3310 : Lâm Hiên hồi tông
#1,752 Chương 3311 : Trí dũng song toàn
#1,753 Chương 3312 : Kim Ô Chân Hỏa
#1,754 Chương 3313 : Bổn mạng thần thông
#1,755 Chương 3314 : Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng
#1,756 Chương 3315 : Khiếp sợ
#1,757 Chương 3316 : Danh chấn thiên hạ
#1,758 Chương 3317 : Niềm vui ngoài ý muốn
#1,759 Chương 3318 : Cứu Giúp
#1,760 Chương 3319 : Thần kỳ bảo vật
#1,761 Chương 3320 : Kéo dài thời gian
#1,762 Chương 3321 : Thế như chẻ tre
#1,763 Chương 3322 : Tự cho là thông minh
#1,764 Chương 3323 : Thắng bại
#1,765 Chương 3324 : Vô kế khả thi
#1,766 Chương 3325 : Hạnh nhi
#1,767 Chương 3326 : Xảo ngộ cố nhân
#1,768 Chương 3327 : Điền Tiểu Kiếm
#1,769 Chương 3328 : Linh quả cùng Lĩnh Vực
#1,770 Chương 3329 : Vô tích khả tầm
#1,771 Chương 3330 : Không thể khinh thường
#1,772 Chương 3331 : Xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch
#1,773 Chương 3332 : Vũ Lam Thương Minh
#1,774 Chương 3333 : Đấu giá hội
#1,775 Chương 3334 : Tuyết La Quả
#1,776 Chương 3335 : Biến đổi bất ngờ
#1,777 Chương 3336 : Áp trục trò hay
#1,778 Chương 3337 : Bảo vật ngoài ý muốn
#1,779 Chương 3338 : Đa mưu túc trí
#1,780 Chương 3339 : Suy đoán
#1,781 Chương 3340 : Biến cố
#1,782 Chương 3341 : Phùng thị huynh muội
#1,783 Chương 3342 : Đối chọi gay gắt
#1,784 Chương 3343 : Nguyên Khí Chi Thuẫn
#1,785 Chương 3344 : Bọ ngựa bắt ve
#1,786 Chương 3345 : Hư không độn thuật
#1,787 Chương 3346 : Điền Tiểu Kiếm cùng Chân Linh
#1,788 Chương 3347 : Toái Không Đao
#1,789 Chương 3348 : Ngư ông đắc lợi
#1,790 Chương 3349 : Cường trung tự hữu cường trung thủ
#1,791 Chương 3350 : Tuyệt chiêu
#1,792 Chương 3351 : Thiên Tiên Hóa Linh Phù
#1,793 Chương 3352 : Giống như đã từng quen biết
#1,794 Chương 3353 : Trùng hoạch cựu bảo
#1,795 Chương 3354 : Đã được như nguyện
#1,796 Chương 3355 : Âm Vụ Trạch
#1,797 Chương 3356 : Truyền Tống Trận
#1,798 Chương 3357 : Xảo diệu bố trí
#1,799 Chương 3358 : Nhìn thấu cạm bẫy
#1,800 Chương 3359 : Hoàng Tuyền Quỷ Mẫu
#1,801 Chương 3360 : Lại gặp biến cố
#1,802 Chương 3361 : Lâm Hiên quyết tâm
#1,803 Chương 3362 : Thiên Phì Tôn Giả
#1,804 Chương 3363 : Tìm được đường sống trong chỗ chết
#1,805 Chương 3364 : Khẩu xuất cuồng ngôn
#1,806 Chương 3365 : Đại triển thần thông
#1,807 Chương 3366 : Huyền diệu Huyễn cảnh
#1,808 Chương 3367 : Binh bất yếm trá
#1,809 Chương 3368 : Xuất thủ tương trợ
#1,810 Chương 3369 : Tiên Thiên phù bảo
#1,811 Chương 3370 : Cường địch lại xuất hiện
#1,812 Chương 3371 : Vô Thượng thần thông
#1,813 Chương 3372 : Trong lòng linh triệu
#1,814 Chương 3373 : Thế khó xử
#1,815 Chương 3374 : Thần thông ra hết
#1,816 Chương 3375 : Nguyệt Nhi lóe sáng đăng tràng (thượng)
#1,817 Chương 3376 : Nguyệt Nhi lóe sáng đăng tràng (trung)
#1,818 Chương 3377 : Nguyệt Nhi lóe sáng đăng tràng (hạ)
#1,819 Chương 3378 : Mạnh yếu cách xa
#1,820 Chương 3379 : Tu La Lưu Ly Thụ
#1,821 Chương 3380 : Tan thành mây khói
#1,822 Chương 3381 : Hoành Tảo Thiên Quân
#1,823 Chương 3382 : Chân Linh áo giáp
#1,824 Chương 3383 : Mệnh treo một đường
#1,825 Chương 3384 : Chấp tử chi thủ
#1,826 Chương 3385 : Thiên Mục Quỷ Vương
#1,827 Chương 3386 : Nhất cổ tác khí
#1,828 Chương 3387 : Trăm Long chi uy
#1,829 Chương 3388 :  Binh bất yếm trá
#1,830 Chương 3389 : Lâm Hiên hóa thân
#1,831 Chương 3390 : Cùng Kỳ
#1,832 Chương 3391 : Cửu Chuyển Hoàn Hồn Đan
#1,833 Chương 3392 : Tiên phù thần uy
#1,834 Chương 3393 : Cùng Kỳ ma uy
#1,835 Chương 3394 : Nguyệt Nhi phỏng đoán
#1,836 Chương 3395 : Thiên biến vạn hóa
#1,837 Chương 3396 : Chân Linh Hóa Kiếm Quyết
#1,838 Chương 3397 : Chân Linh thần uy
#1,839 Chương 3398 : Thắng bại đã phân
#1,840 Chương 3399 : Cường địch đền tội
#1,841 Chương 3400 : Kim Nguyệt Thi Vương
#1,842 Chương 3401 : Lâm Hiên và Nguyệt Nhi
#1,843 Chương 3402 : Linh dược chữa thương
#1,844 Chương 3403 : Nghìn cân treo sợi tóc
#1,845 Chương 3404 :  Ỷ đa số thắng
#1,846 Chương 3405 : Nguyên Khí đại thương
#1,847 Chương 3406 : Thỏ khôn đào ba hang
#1,848 Chương 3407 : Đạt được ước muốn
#1,849 Chương 3408 : Lâm Hiên khắc tinh
#1,850 Chương 3409 : Thượng Nguyên Lạc Tuyết Đan
#1,851 Chương 3410 : Cửu Linh Tiên Chi
#1,852 Chương 3411 : Nguyệt Nhi biến hóa
#1,853 Chương 3412 : Mọi sự đã chuẩn bị
#1,854 Chương 3413 : Điền Tiểu Kiếm xui xẻo
#1,855 Chương 3414 : Vũ Đồng Giới
#1,856 Chương 3415 : Lâm Hiên may mắn
#1,857 Chương 3416 : May mắn cùng không may
#1,858 Chương 3417 : Song hỷ lâm môn
#1,859 Chương 3418 : Vĩnh viễn không chịu thua
#1,860 Chương 3419 : Mạnh miệng mềm lòng
#1,861 Chương 3420 : Nguy hiểm cùng kỳ ngộ
#1,862 Chương 3421 : Chân Linh thiên kiếp
#1,863 Chương 3422 : Sơn cùng thủy tận
#1,864 Chương 3423 : Đến lúc chuyển vận
#1,865 Chương 3424 : U Minh Ám Vương
#1,866 Chương 3425 : Nhân họa đắc phúc
#1,867 Chương 3426 : Thành công tấn cấp
#1,868 Chương 3427 : Ngang ngược Tiểu Đào
#1,869 Chương 3428 : Phòng ngừa chu đáo
#1,870 Chương 3429 : Thiên Tuyệt Tiên Tử
#1,871 Chương 3430 : Vạn Giao Vương
#1,872 Chương 3431 : Điền Tiểu Kiếm to gan lớn mật
#1,873 Chương 3432 : Vân Hà Phái
#1,874 Chương 3433 : Mê đồng dạng Vân Trung Tiên Tử
#1,875 Chương 3434 : Hiểu lầm
#1,876 Chương 3435 : Một chiêu khắc địch
#1,877 Chương 3436 : Hạ thủ lưu tình
#1,878 Chương 3437 : Khách quý lâm môn
#1,879 Chương 3438 : Chuyện cũ năm xưa
#1,880 Chương 3439 : Hiểu lầm tái khởi
#1,881 Chương 3440 : Thiên Tuyền Bảo
#1,882 Chương 3441 : Lòng dạ độc ác
#1,883 Chương 3442 : Hỗn Độn Yêu Khí
#1,884 Chương 3443 :  Tất cả đều trong ý định
#1,885 Chương 3444 : Bánh từ trên trời rớt xuống
#1,886 Chương 3445 : Ngự Kiếm Thuật
#1,887 Chương 3446 : Độn thuật thần diệu
#1,888 Chương 3447 : Thất bại trong gang tấc
#1,889 Chương 3448 : Vàng thau lẫn lộn
#1,890 Chương 3449 : Kinh Hồng Nhất Kiếm
#1,891 Chương 3450 : Một câu bừng tỉnh người trong mộng
#1,892 Chương 3451 : Không hề ý định
#1,893 Chương 3452 : May mắn gặp dịp
#1,894 Chương 3453 : Thanh Linh Châu
#1,895 Chương 3454 : Một kiếm Phi Tiên
#1,896 Chương 3455 : Kết quả ngoài ý muốn
#1,897 Chương 3456 :  Bạch Hổ Thần Lôi
#1,898 Chương 3457 : Rộng rãi kết thiện duyên
#1,899 Chương 3458 : Trượng nghĩa tương trợ
#1,900 Chương 3459 : Thanh danh lên cao
#1,901 Chương 3460 : Vọng Đình Lâu tin tức
#1,902 Chương 3461 : Vạn Giao công chúa
#1,903 Chương 3462 : Liệu sự như thần
#1,904 Chương 3463 : Gậy ông đập lưng ông
#1,905 Chương 3464 : Biến cố lan tràn
#1,906 Chương 3465 : Cường giả Yêu Tộc
#1,907 Chương 3466 : Tác dụng kỳ diệu của võ công
#1,908 Chương 3467 : Lấy trí thắng địch
#1,909 Chương 3468 : Tin tức của Như Yên Tiên Tử
#1,910 Chương 3469 : Vừa thấy đã yêu
#1,911 Chương 3470 : Tiến thối lưỡng nan
#1,912 Chương 3471 : Phá Toái Hư Không
#1,913 Chương 3472 : Ngọc giản thần bí
#1,914 Chương 3473 : Lòng hiếu kỳ
#1,915 Chương 3474 : Tàng Bảo đồ
#1,916 Chương 3475 : Giống như đã từng quen biết
#1,917 Chương 3476 : Thập Vạn Đại Sơn
#1,918 Chương 3477 : Hỏa Vân Tiên Tử
#1,919 Chương 3478 : Đần độn u mê
#1,920 Chương 3479 : Lôi Vân lão tổ
#1,921 Chương 3480 : Vận khí quá tốt
#1,922 Chương 3481 : Bảo vật
#1,923 Chương 3482 : Đánh đâu thắng đó
#1,924 Chương 3483 : Khinh người quá đáng
#1,925 Chương 3484 : Cao điệu tầm bảo
#1,926 Chương 3485 : Chim sẻ núp đằng sau
#1,927 Chương 3486 : Tới vô ảnh đi vô tung
#1,928 Chương 3487 : Bích Xà Tiên Tử
#1,929 Chương 3488 : Điền Tiểu Kiếm nghi hoặc
#1,930 Chương 3489 : Huynh đệ gặp nhau
#1,931 Chương 3490 : Kinh hỉ biến hóa
#1,932 Chương 3491 : Dùng giả đánh tráo
#1,933 Chương 3492 : Bôi mỡ đế giày
#1,934 Chương 3493 : Vân Trung Tiên Tử
#1,935 Chương 3494 : Ngọc nát đá tan
#1,936 Chương 3495 : Không chỗ có thể trốn
#1,937 Chương 3496 : Nghìn năm một giấc chiêm bao
#1,938 Chương 3497 : Biến ảo tùy tâm
#1,939 Chương 3498 : Thất Thải Huyền Băng hỏa
#1,940 Chương 3499 : Linh phù diệu dụng
#1,941 Chương 3500 : Có phúc cùng hưởng
#1,942 Chương 3501 : Có nạn cùng chịu
#1,943 Chương 3502 : Luống cuống tay chân
#1,944 Chương 3503 : Huynh đệ đồng tâm
#1,945 Chương 3504 : Vạn Giao Vương phân hồn
#1,946 Chương 3505 : Tình thương của cha như núi
#1,947 Chương 3506 :  Ra tay ác độc vô tình
#1,948 Chương 3507 : Vạn Giao Vương và Vũ Đồng Tiên Tử
#1,949 Chương 3508 : Một tháng sau
#1,950 Chương 3509 : Tán Tiên Yêu Vương
#1,951 Chương 3510 : Cảm khái ngàn vạn
#1,952 Chương 3511 : Bái Hiên Các
#1,953 Chương 3512 : Linh thuyền
#1,954 Chương 3513 : Gặp nhau
#1,955 Chương 3514 : Thượng Cổ Linh Giới tu sĩ
#1,956 Chương 3515 : Thu hoạch ngoài ý muốn
#1,957 Chương 3516 : Thừa dịp hư mà vào
#1,958 Chương 3517 : Lũ lớn cuốn trôi miếu Long Vương
#1,959 Chương 3518 : Hóa thù thành bạn
#1,960 Chương 3519 : Phúc duyên thâm hậu
#1,961 Chương 3520 : Chân tướng của Tàng Bảo đồ
#1,962 Chương 3521 : Chân Linh Bí Cảnh
#1,963 Chương 3522 : Tân Bái Hiên Các
#1,964 Chương 3523 : Nhược điểm của Chân Linh
#1,965 Chương 3524 : Trụy Linh Lão Tổ
#1,966 Chương 3525 : Vui quá hóa buồn
#1,967 Chương 3526 : Trượng nghĩa tương trợ
#1,968 Chương 3527 : Không bảo thắng có bảo
#1,969 Chương 3528 : Tuyệt kỹ chi uy
#1,970 Chương 3529 : Nhân gian Tiên cảnh
#1,971 Chương 3530 : Thượng Cổ Linh tộc
#1,972 Chương 3531 : Kỳ quái Yêu tộc
#1,973 Chương 3532 : Sơn Nhạc Cự Viên cùng Hỏa Diễm Cự Nhân
#1,974 Chương 3533 : Thần bí hang đá
#1,975 Chương 3534 : Điệu hổ ly sơn
#1,976 Chương 3535 : Linh tộc cường đại
#1,977 Chương 3536 : Sơ suất khinh địch
#1,978 Chương 3537 : Ve sầu thoát xác
#1,979 Chương 3538 : Thánh Nữ Linh tộc
#1,980 Chương 3539 : Cường đại Chân Linh
#1,981 Chương 3540 : Sợ ném chuột vỡ bình
#1,982 Chương 3541 : Hóa thù thành bạn
#1,983 Chương 3542 : Khi nước tới chân mới nhảy
#1,984 Chương 3543 : Thần niệm phụ linh
#1,985 Chương 3544 : Bài trừ trận pháp
#1,986 Chương 3545 : Thăm dò lẫn nhau
#1,987 Chương 3546 : Pháp lực thâm hậu
#1,988 Chương 3547 : Hoa tươi cùng dòng sông
#1,989 Chương 3548 : Không Gian Chi Lực
#1,990 Chương 3549 : Ngọc Như Ý
#1,991 Chương 3550 : Toàn lực ứng phó
#1,992 Chương 3551 : Quyết chiến Chân Linh
#1,993 Chương 3552 : Long chi thổ tức
#1,994 Chương 3553 : Ném chuột sợ vỡ bình
#1,995 Chương 3554 : Vẹn toàn đôi bên
#1,996 Chương 3555 : Thăm dò hư thật
#1,997 Chương 3556 : Chân Linh thánh vật
#1,998 Chương 3557 : Đầm rồng hang hổ
#1,999 Chương 3558 : Chân Linh vẫn lạc
#2,000 Chương 3559 : Ẩn Nặc Thuật
#2,001 Chương 3560 : Thu hoạch ngoài ý muốn
#2,002 Chương 3561 : Mới thần thông
#2,003 Chương 3562 : Thiêu thân lao đầu vào lửa
#2,004 Chương 3563 : Nga Tổ
#2,005 Chương 3564 : Bình tĩnh ngắn ngủi
#2,006 Chương 3565 :  Thượng Cổ di tích
#2,007 Chương 3566 : Mộng Như Yên
#2,008 Chương 3567 : Huyễn Nguyệt Nga
#2,009 Chương 3568 : Dự cảm của Lâm Hiên
#2,010 Chương 3569 : Ngọc La Phong cùng Huyễn Nguyệt Nga
#2,011 Chương 3570 : Giao diện thông đạo
#2,012 Chương 3571 : Thần thức mất đi hiệu lực
#2,013 Chương 3572 : Tiểu hồ tầm bảo
#2,014 Chương 3573 : Chém giết cường địch
#2,015 Chương 3574 : Thanh Loan Thiên Hỏa
#2,016 Chương 3575 : Một người đã đủ giữ quan ải
#2,017 Chương 3576 : Ảo cảnh không gian
#2,018 Chương 3577 : Cực kỳ nguy hiểm
#2,019 Chương 3578 : Tiểu Đào hiển uy
#2,020 Chương 3579 : Linh tộc Thánh Nữ tuyệt kỹ
#2,021 Chương 3580 : Nguyệt Nhi bị nhốt
#2,022 Chương 3581 :  Biến nguy thành an
#2,023 Chương 3582 : Biến hóa kinh người
#2,024 Chương 3583 : Tiên Duyên Có một không hai
#2,025 Chương 3584 : Nguyệt Nhi Lĩnh Vực
#2,026 Chương 3585 : Nhân họa đắc phúc
#2,027 Chương 3586 : Độ Kiếp ẩn ưu
#2,028 Chương 3587 : Thiên Kiếp đáng sợ
#2,029 Chương 3588 : Huyền Vũ Chân Linh trận
#2,030 Chương 3589 : Thiên Kiếp thông minh
#2,031 Chương 3590 : Ngũ Hành Lôi kiếp
#2,032 Chương 3591 : Linh phù diệu dụng
#2,033 Chương 3592 : Hình thái mạnh nhất của Lâm Hiên
#2,034 Chương 3593 : Lâm Hiên dũng mãnh
#2,035 Chương 3594 : Di sơn đảo hải
#2,036 Chương 3595 : Không gian vòng xoáy
#2,037 Chương 3596 : ấn cấp Độ Kiếp hậu kỳ (thượng)
#2,038 Chương 3597 : Tấn cấp Độ Kiếp hậu kỳ (hạ)
#2,039 Chương 3598 : Ném chuột sợ vỡ bình
#2,040 Chương 3599 : Lấy giỏ trúc mà múc nước
#2,041 Chương 3600 : Nguyệt Nhi thức tỉnh
#2,042 Chương 3601 : Có lo lắng
#2,043 Chương 3602 : Thời gian như nước
#2,044 Chương 3603 : Huyễn Nguyệt Nga tấn cấp
#2,045 Chương 3604 : Thiên chi kiều nữ
#2,046 Chương 3605 : Mua dây buộc mình
#2,047 Chương 3606 : Khinh người quá đáng
#2,048 Chương 3607 : Mười vạn năm ước hẹn
#2,049 Chương 3608 : Thệ ước chi lực
#2,050 Chương 3609 : Tiểu Điệp
#2,051 Chương 3610 : Tiên linh chi bảo
#2,052 Chương 3611 : Trở về Vũ Đồng Giới
#2,053 Chương 3612 :  Kỳ quái yêu thú
#2,054 Chương 3613 : Huyễn Tâm Đan
#2,055 Chương 3614 : Người và vật không còn
#2,056 Chương 3615 : Mảnh vỡ Pháp bảo
#2,057 Chương 3616 : Trụy Ma Cốc
#2,058 Chương 3617 : Vạn Giao Vương
#2,059 Chương 3618 : Khổ nhục kế
#2,060 Chương 3619 : Kiểm kê bảo vật
#2,061 Chương 3620 : Dương trường tránh ngắn
#2,062 Chương 3621 : Chia nhau tìm kiếm
#2,063 Chương 3622 : Huyễn Ma Đan
#2,064 Chương 3623 : Kỳ phùng địch thủ
#2,065 Chương 3624 : Đánh rắn động cỏ
#2,066 Chương 3625 : Thủy Kỳ Lân
#2,067 Chương 3626 : Ai cũng có sở trường riêng
#2,068 Chương 3627 : Toàn lực ứng phó
#2,069 Chương 3628 : Kiếm Linh Hóa Hư
#2,070 Chương 3629 : Thế lực ngang nhau
#2,071 Chương 3630 : Dùng trí cường địch
#2,072 Chương 3631 : Như hổ thêm cánh
#2,073 Chương 3632 : Chân Linh chi uy
#2,074 Chương 3633 : Hối hận thì đã muộn
#2,075 Chương 3634 : Quyết định
#2,076 Chương 3635 : Giao Long cường đại
#2,077 Chương 3636 : Thất kinh
#2,078 Chương 3637 : Kỳ diệu thần thông
#2,079 Chương 3638 : Không thể tưởng tượng nổi
#2,080 Chương 3639 : Được ăn cả ngã về không
#2,081 Chương 3640 : Chạy là thượng sách
#2,082 Chương 3641 : Lâm nguy không sợ
#2,083 Chương 3642 : Phản phác quy chân
#2,084 Chương 3643 : Vân Trung Tiên Tử cùng Vạn Giao Vương
#2,085 Chương 3644 : Thiên Ảnh Sơn
#2,086 Chương 3645 : Dùng ít địch nhiều
#2,087 Chương 3646 : Tu tiên không tuế nguyệt
#2,088 Chương 3647 :  Vũ Lam Thương Minh
#2,089 Chương 3648 : Lạc Diệp thành
#2,090 Chương 3649 : Hội bàn đào
#2,091 Chương 3650 : Điền Tiểu Kiếm
#2,092 Chương 3651 : Thất lạc bảo vật
#2,093 Chương 3652 : Ba Đại Tán Tiên cùng ba Đại Yêu Vương
#2,094 Chương 3653 : Đỉnh cấp cường giả
#2,095 Chương 3654 : Bọn đạo chích thế hệ
#2,096 Chương 3655 : Pháp bảo biến ảo
#2,097 Chương 3656 : Sai lầm ngoài ý muốn
#2,098 Chương 3657 : Chuẩn bị sung túc
#2,099 Chương 3658 :  Dao Trì cửa vào
#2,100 Chương 3659 : Thời Gian Chi Lực
#2,101 Chương 3660 : Thượng cổ chuyện cũ
#2,102 Chương 3661 : Thiên Hư cư sĩ cùng Bách Thảo Tiên Tử
#2,103 Chương 3662 : Ngũ Hành Phục Ma trận
#2,104 Chương 3663 : Gặp nhau ngoài ý muốn
#2,105 Chương 3664 : Như Yên Tiên Tử
#2,106 Chương 3665 : Lưỡng nan lựa chọn
#2,107 Chương 3666 : To gan lớn mật
#2,108 Chương 3667 : Trở mặt thành thù
#2,109 Chương 3668 : Tiên Kiếm thần uy
#2,110 Chương 3669 : Chém giết cường địch
#2,111 Chương 3670 : Tái tục tiền duyên
#2,112 Chương 3671 : Như Băng Tiên Tử xui xẻo
#2,113 Chương 3672 : Không thể buông tha
#2,114 Chương 3673 : Ý định của Mộng Như Yên
#2,115 Chương 3674 : Thái Chân Thất Tu
#2,116 Chương 3675 : Tiên phong đạo cốt
#2,117 Chương 3676 : Thái Chân Thất Bảo
#2,118 Chương 3677 : Đỉnh Càn Khôn
#2,119 Chương 3678 : Kiếm quang như mưa
#2,120 Chương 3679 :  Trong chốc lát
#2,121 Chương 3680 : Đại Na Di thuật
#2,122 Chương 3681 : Tuyệt thế cường giả
#2,123 Chương 3682 : Địa Cơ Tán Nhân
#2,124 Chương 3683 : Ân oán rõ ràng
#2,125 Chương 3684 : Tiên Kiếm như núi
#2,126 Chương 3685 : Tuyệt địa phản kích
#2,127 Chương 3686 : Lĩnh Vực chi uy
#2,128 Chương 3687 : Huyễn Linh Thiên Hỏa
#2,129 Chương 3688 : Bách Hoa tiên tử
#2,130 Chương 3689 : Cường giả phong phạm
#2,131 Chương 3690 : Địa Cơ Thần đao cùng Bách Hoa Phiêu Hương Kiếm
#2,132 Chương 3691 : Huyễn Âm Thần Lôi cùng Kiếm Linh Hóa Hư
#2,133 Chương 3692 : Thiên Tuyền Tôn Giả
#2,134 Chương 3693 : Thiên la địa võng cùng Bách Hoa hải dương
#2,135 Chương 3694 :  Hàn Long Chân Nhân
#2,136 Chương 3695 : Thế khó xử
#2,137 Chương 3696 : Cửu Vĩ Thiên Hồ
#2,138 Chương 3697 : Nắm tay giảng hòa
#2,139 Chương 3698 : Lăng La Ngọc Phù
#2,140 Chương 3699 : Nghênh Tiên Cung
#2,141 Chương 3700 : Thượng Cổ bí mật
#2,142 Chương 3701 : Mưu tính sâu xa
#2,143 Chương 3702 : Tiêu tan hiềm khích lúc trước
#2,144 Chương 3703 : Bảo Xà cùng Băng Phách
#2,145 Chương 3704 : Cường giả tề tụ
#2,146 Chương 3705 : Khứ Phiền Chung
#2,147 Chương 3706 : Phi thiên động phủ
#2,148 Chương 3707 : Bàn Đào cùng Tiên Kiếm
#2,149 Chương 3708 : Hồng Vân kiếm cùng Diệu Linh Đan
#2,150 Chương 3709 : Bảo vật áp trục
#2,151 Chương 3710 : Bàn Đào có khuyết điểm nhỏ nhặt
#2,152 Chương 3711 : Cơ duyên cùng mạo hiểm
#2,153 Chương 3712 : Hết thảy đều kết thúc
#2,154 Chương 3713 : Tiên Phủ kỳ trân
#2,155 Chương 3714 : Tuyết Hải Hàn Tinh Thiết
#2,156 Chương 3715 : Giá trên trời
#2,157 Chương 3716 : Nãi Long Chân Nhân cùng Vạn Giao Vương
#2,158 Chương 3717 : Giống như đã từng quen biết
#2,159 Chương 3718 : Kỳ quái Cổ Ma
#2,160 Chương 3719 : Kiếm quang cùng Hỏa Diễm
#2,161 Chương 3720 : Bụng dạ khó lường
#2,162 Chương 3721 : Bàn đào thụ
#2,163 Chương 3722 : Vạn Giao Vương cùng Vũ Đồng Tiên Tử
#2,164 Chương 3723 : Lơ là sơ suất
#2,165 Chương 3724 : Điền Tiểu Kiếm lựa chọn
#2,166 Chương 3725 : Vạn Giao Vương chân diện mục
#2,167 Chương 3726 : Xả thân cứu giúp
#2,168 Chương 3727 : Lý Vũ Đồng lâm vào tuyệt cảnh
#2,169 Chương 3728 : Tiên giới bí thuật
#2,170 Chương 3729 : Vân Trung Tiên Tử cùng Điền Tiểu Kiếm
#2,171 Chương 3730 : Bách Linh Đại Trận
#2,172 Chương 3731 : Thì Quang Chi Thạch
#2,173 Chương 3732 : Phiền muộn Điền Tiểu Kiếm
#2,174 Chương 3733 : Lôi Độn Thuật
#2,175 Chương 3734 : Tự mình chuốc lấy cực khổ
#2,176 Chương 3735 :  Long quyển phong bạo
#2,177 Chương 3736 :  Thờ ơ lạnh nhạt
#2,178 Chương 3737 : Lĩnh vực của Vân Trung Tiên Tử
#2,179 Chương 3738 : Hóa thân ngàn vạn
#2,180 Chương 3739 : Vạn Kiếm Quyết
#2,181 Chương 3740 : Vạn Giao Vương vẫn lạc
#2,182 Chương 3741 : Thiên Vu Thần Nữ hạ lạc
#2,183 Chương 3742 : Bàn Đào Thụ
#2,184 Chương 3743 : Tinh Linh Bảo Bàn
#2,185 Chương 3744 : Bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp đằng sau
#2,186 Chương 3745 : Uy chấn thiên hạ
#2,187 Chương 3746 : Như lọt vào trong sương mù
#2,188 Chương 3747 : Tam giới cường giả
#2,189 Chương 3748 : Khởi đầu mới
#2,190 Chương 3749 : Linh Miểu giới
#2,191 Chương 3750 : Tiên giới linh quả
#2,192 Chương 3751 : Ba kiện bảo vật
#2,193 Chương 3752 : Trân phẩm bàn đào
#2,194 Chương 3753 :  Nhất định phải có
#2,195 Chương 3754 : Linh Thiên thủ trạc
#2,196 Chương 3755 : Kỳ ngộ cùng mạo hiểm
#2,197 Chương 3756 : Kịch liệt tranh đoạt
#2,198 Chương 3757 : Giận dữ xuất thủ
#2,199 Chương 3758 : Bảo vật cuối cùng
#2,200 Chương 3759 : Hồng Mông Chí Bảo
#2,201 Chương 3760 : Nửa vui nửa buồn
#2,202 Chương 3761 : Thiên Tuyệt Tiên Tử
#2,203 Chương 3762 : Cỡ nhỏ giao diện
#2,204 Chương 3763 : Bàn Đào kết thúc
#2,205 Chương 3764 : Ngoài ý muốn phiền toái
#2,206 Chương 3765 : Vãi đậu thành binh​
#2,207 Chương 3766 : U Minh Thánh Địa
#2,208 Chương 3767 : Yêu trư
#2,209 Chương 3768 : Chém giết Hậu kỳ
#2,210 Chương 3769 : Lợi dụng lẫn nhau
#2,211 Chương 3770 : Linh Lung Huyền Thiên Cổ
#2,212 Chương 3771 : Trọng thương Bảo Xà
#2,213 Chương 3772 : Kế dụ địch
#2,214 Chương 3773 : Thanh Linh Chân Nhân
#2,215 Chương 3774 : Bảo Xà
#2,216 Chương 3775 : Tổ Linh Chi Xà
#2,217 Chương 3776 : Si tâm vọng tưởng
#2,218 Chương 3777 : Liên thủ
#2,219 Chương 3778 :  Không kiêu ngạo cũng không hèn mọn
#2,220 Chương 3779 : Ngươi lừa ta gạt
#2,221 Chương 3780 : Tương kế tựu kế
#2,222 Chương 3781 : Một hòn đá ném hai chim
#2,223 Chương 3782 : Liền thi diệu kế
#2,224 Chương 3783 : Ma Môn lục bảo
#2,225 Chương 3784 : Bảo Xà ma uy
#2,226 Chương 3785 : Thẹn quá hoá giận
#2,227 Chương 3786 : Lĩnh vực cùng Linh Bảo
#2,228 Chương 3787 : Dùng kém cỏi phá tinh xảo
#2,229 Chương 3788 : Ma hóa biến thân
#2,230 Chương 3789 : Thâm cốc sát cơ
#2,231 Chương 3790 : Liên hoàn mai phục
#2,232 Chương 3791 : Trọng thương Bảo Xà
#2,233 Chương 3792 : Tổ Linh chi xà cùng đại thành Nguyên Anh
#2,234 Chương 3793 : Hóa kén thành điệp
#2,235 Chương 3794 : Lâm Hiên trọng thương
#2,236 Chương 3795 : Gần như tuyệt cảnh
#2,237 Chương 3796 : Bảo Xà trả thù
#2,238 Chương 3797 : Nam tử hán hứa hẹn
#2,239 Chương 3798 : Cửu tử nhất sinh
#2,240 Chương 3799 : Cuốn Chặt Lấy
#2,241 Chương 3800 : Nhân họa đắc phúc
#2,242 Chương 3801 : Tiểu Điệp cùng Nguyệt Nhi
#2,243 Chương 3802 : Chương 3802
#2,244 Chương 3803 : Bách Linh Ấn cùng Lăng La Ngọc Phù
#2,245 Chương 3804 : Kinh người kỳ ngộ
#2,246 Chương 3805 : Đuổi giết Bảo Xà
#2,247 Chương 3806 : Ma Binh
#2,248 Chương 3807 : Tao ngộ ngoài ý muốn
#2,249 Chương 3808 : Thiên la địa võng
#2,250 Chương 3809 : Tuyệt xử phùng sinh
#2,251 Chương 3810 : Bảo Xà vẫn lạc
#2,252 Chương 3811 : Phẫn nộ Băng Phách
#2,253 Chương 3812 : Hỗn Độn
#2,254 Chương 3813 : Tiên lễ hậu binh
#2,255 Chương 3814 : Chật vật không chịu nổi
#2,256 Chương 3815 : Chín loại Chân Linh
#2,257 Chương 3816 : Họa Ma
#2,258 Chương 3817 : Tam giới đại loạn
#2,259 Chương 3818 : Tiểu Mao Cầu thức tỉnh
#2,260 Chương 3819 : Tinh Vân thành
#2,261 Chương 3820 : Uy phong bát diện Tiểu Mao Cầu
#2,262 Chương 3821 : Ăn ngon Hỗn Độn
#2,263 Chương 3822 :  Toàn quân bị diệt
#2,264 Chương 3823 : Sóng ngầm mãnh liệt
#2,265 Chương 3824 : Hàn đàm
#2,266 Chương 3825 : Phát hiện mới
#2,267 Chương 3826 : Chiết xuất Bàn Đào
#2,268 Chương 3827 : Tìm hiểu lĩnh vực bước đầu tiên
#2,269 Chương 3828 : Vội Vàng Trăm Năm
#2,270 Chương 3829 : Đạt được ước muốn chi lĩnh vực
#2,271 Chương 3830 : Phong Ngân giới
#2,272 Chương 3831 : Mèo Vờn Chuột
#2,273 Chương 3832 : Thoát thai hoán cốt
#2,274 Chương 3833 : Sợ bóng sợ gió một hồi
#2,275 Chương 3834 : Kế tiếp ý định
#2,276 Chương 3835 :  Khuyết Nguyệt Thành
#2,277 Chương 3836 : Tiện tay mà thôi
#2,278 Chương 3837 : Ngõ hẹp gặp nhau
#2,279 Chương 3838 : Dùng dao mổ trâu cắt tiết gà
#2,280 Chương 3839 :  Lĩnh Vực phụ trợ thuộc tính
#2,281 Chương 3840 : Lôi Điện lĩnh vực
#2,282 Chương 3841 : Giết chết cường địch
#2,283 Chương 3842 : Khuyết Nguyệt Thành cuộc chiến
#2,284 Chương 3843 : Thiên Cương Khôi Lỗi
#2,285 Chương 3844 : Dũng giả không sợ
#2,286 Chương 3845 : Cường địch hàng lâm
#2,287 Chương 3846 : Thượng binh phạt mưu
#2,288 Chương 3847 : Thế lực ngang nhau
#2,289 Chương 3848 : Chẳng biết xấu hổ
#2,290 Chương 3849 : Bỗng nhiên nổi tiếng
#2,291 Chương 3850 : Cao thủ phong phạm
#2,292 Chương 3851 : Vô Biên Thụ Hải
#2,293 Chương 3852 : Hồn phi phách tán
#2,294 Chương 3853 : Cảm kích cùng lễ vật
#2,295 Chương 3854 : Truyền tống
#2,296 Chương 3855 : Hàn Long giới hôm nay
#2,297 Chương 3856 : Chia rẽ
#2,298 Chương 3857 : Hiểm trở trùng trùng điệp điệp
#2,299 Chương 3858 : Hồng La Vi Trần trận
#2,300 Chương 3859 : Mạnh yếu cách xa
#2,301 Chương 3860 : Kỳ Trùng
#2,302 Chương 3861 : Kinh người thần thông
#2,303 Chương 3862 : Lĩnh vực mất đi hiệu lực
#2,304 Chương 3863 : Kỳ dị bảo vật
#2,305 Chương 3864 : Vui quá hóa buồn
#2,306 Chương 3865 : Tru sát cường địch
#2,307 Chương 3866 : Vô Thượng uy năng
#2,308 Chương 3867 : Vẽ rồng điểm mắt
#2,309 Chương 3868 : Thần bí Thiên Nguyên hầu
#2,310 Chương 3869 : Xui xẻo Chân Tiên
#2,311 Chương 3870 : Gặp thoáng qua
#2,312 Chương 3871 : Tiên Đạo Minh
#2,313 Chương 3872 : Chủ động xin đi giết giặc
#2,314 Chương 3873 : Chim sẻ biến thành Phượng Hoàng
#2,315 Chương 3874 : Kinh biến
#2,316 Chương 3875 : Thiên Toàn Kiếm Tôn
#2,317 Chương 3876 : Không thể buông tha
#2,318 Chương 3877 : Trùng hợp cùng đoạt xá
#2,319 Chương 3878 : Bánh từ trên trời rớt xuống
#2,320 Chương 3879 : Thầy trò tương kiến
#2,321 Chương 3880 : Vân Ẩn Tông gian nan khổ cực
#2,322 Chương 3881 : Mưa đúng lúc tin tức tốt
#2,323 Chương 3882 : Cấp bậc lễ nghĩa chu đáo
#2,324 Chương 3883 : Đồng môn đoàn tụ
#2,325 Chương 3884 : Vui sướng hớn hở
#2,326 Chương 3885 : Vân Trung Tiên Tử
#2,327 Chương 3886 : Kinh hỉ liên tục
#2,328 Chương 3887 : Dự cảm bất hảo
#2,329 Chương 3888 : Địa Mạch Cốc
#2,330 Chương 3889 : Cửu Chuyển Diệu Tâm Đan
#2,331 Chương 3890 : Thập Diện Mai Phục
#2,332 Chương 3891 : Dũng khí cùng trí tuệ
#2,333 Chương 3892 : Khổ tận cam lai
#2,334 Chương 3893 : Thấp điều lựa chọn
#2,335 Chương 3894 : Vạn Hiểu Tiên Quân
#2,336 Chương 3895 : Sư tổ rời núi
#2,337 Chương 3896 : Xảo ngộ
#2,338 Chương 3897 : Vạn Yêu tông
#2,339 Chương 3898 : Hắc Hùng Vương
#2,340 Chương 3899 : Cường giả giá lâm
#2,341 Chương 3900 : Tiên Hoàng phong phạm
#2,342 Chương 3901 : Cửu Thánh Linh Tửu
#2,343 Chương 3902 : Sâu không lường được
#2,344 Chương 3903 : Tiên Hoàng lựa chọn
#2,345 Chương 3904 : Gió giật trước lúc bão về
#2,346 Chương 3905 : Chân Linh hư ảnh
#2,347 Chương 3906 : Kim sắc vòng xoáy
#2,348 Chương 3907 : Nhát như chuột
#2,349 Chương 3908 : Bỗng nhiên nổi tiếng
#2,350 Chương 3909 : Họa thủy đông dẫn
#2,351 Chương 3910 : Nổi giận Hắc Hùng Vương
#2,352 Chương 3911 : Cử trọng nhược khinh
#2,353 Chương 3912 : Cửu Thiên Thần La Tướng
#2,354 Chương 3913 : Chân Linh biến hóa
#2,355 Chương 3914 : Hắc Hùng Vương nhận thua
#2,356 Chương 3915 : Mục đích chung
#2,357 Chương 3916 : Ba chiêu định thắng bại
#2,358 Chương 3917 : Thần thức so đấu
#2,359 Chương 3918 : Hóa hình vi vật
#2,360 Chương 3919 : Kinh người thần thông
#2,361 Chương 3920 : Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt
#2,362 Chương 3921 : Tiên đạo Minh chủ
#2,363 Chương 3922 : Ba kiện bảo vật
#2,364 Chương 3923 : Hóa giải nguy cơ
#2,365 Chương 3924 : Thanh danh lan xa
#2,366 Chương 3925 : Chỗ tối cường địch
#2,367 Chương 3926 : Vân Ẩn Tông nguy tại sớm tối
#2,368 Chương 3927 : Truyền âm cầu viện
#2,369 Chương 3928 : Hộ phái đại chiến
#2,370 Chương 3929 :  Dũng chiến cường địch
#2,371 Chương 3930 : Xuyên không gian
#2,372 Chương 3931 : Vân Ẩn Tông đại nguy cơ
#2,373 Chương 3932 : Kỳ tích xuất hiện
#2,374 Chương 3933 : Lâm Hiên cùng Thiên Toàn Kiếm Tôn
#2,375 Chương 3934 : Chân Linh Hóa Kiếm Quyết
#2,376 Chương 3935 : Tuyệt thế thần thông
#2,377 Chương 3936 : Chuyển nguy thành an
#2,378 Chương 3937 : Nóng ruột nóng gan
#2,379 Chương 3938 : guyệt Nhi tin tức
#2,380 Chương 3939 : Chim sẻ núp đằng sau
#2,381 Chương 3940 : Truy tung bí thuật​
#2,382 Chương 3941 : Tiên Khôi Lỗi
#2,383 Chương 3942 : Giống như đã từng quen biết
#2,384 Chương 3943 : Tiên Linh lực
#2,385 Chương 3944 : Không gian kỳ diệu
#2,386 Chương 3945 : Được cái này mất cái khác
#2,387 Chương 3946 : Tiểu Tiên Vực
#2,388 Chương 3947 : Thần bí linh quả
#2,389 Chương 3948 : Xảo ngộ
#2,390 Chương 3949 : Giả Tiên Nhân
#2,391 Chương 3950 : Oan gia ngõ hẹp
#2,392 Chương 3951 : Pháp bảo thần thông
#2,393 Chương 3952 : Đánh võ mồm
#2,394 Chương 3953 : Thoát phá tiên gia chi bảo
#2,395 Chương 3954 : Lâm Hiên quyết chiến Thiên Nguyên hầu
#2,396 Chương 3955 : Linh Hỏa cùng Đại Hải
#2,397 Chương 3956 : Mua dây buộc mình
#2,398 Chương 3957 : Nghe ngóng rồi chuồn
#2,399 Chương 3958 : Đoạt xá
#2,400 Chương 3959 : Chân Tiên
#2,401 Chương 3960 : Được đến toàn bộ không uổng phí công phu
#2,402 Chương 3961 : Tri nhân tri diện bất tri tâm
#2,403 Chương 3962 : Thần bí phong ấn
#2,404 Chương 3963 : Xích Hỏa Ma Hạt
#2,405 Chương 3964 : Cung điện
#2,406 Chương 3965 : Hàn Long Chân Nhân cùng Tiểu Tiên Vực
#2,407 Chương 3966 : Lâm Hiên ngoài dự đoán mọi người ý định
#2,408 Chương 3967 : Cường giả tụ tập
#2,409 Chương 3968 : Oan gia tụ đầu
#2,410 Chương 3969 : Thực Cốt Tiên Tửu
#2,411 Chương 3970 : Bát Vĩ Tiên Hồ
#2,412 Chương 3971 : Bách Linh Chân Giải
#2,413 Chương 3972 : Tiên Hồ cùng tiểu đạo đồng
#2,414 Chương 3973 : Nguyên khí cự nhân cùng Nãi Long Chân Nhân
#2,415 Chương 3974 : Cổ Thú Chi Vương cùng Tu Du Chi Bảo
#2,416 Chương 3975 : Linh Bảo Các
#2,417 Chương 3976 : Lam Sắc Tinh Hải
#2,418 Chương 3977 : Trọng thương Chân Tiên
#2,419 Chương 3978 : Thoát khốn
#2,420 Chương 3979 : Họa vô đơn chí
#2,421 Chương 3980 : Hàn Long Chân Nhân cùng Thượng cổ chuyện cũ
#2,422 Chương 3981 : Thiên Ý như thế
#2,423 Chương 3982 : Tiền căn hậu quả
#2,424 Chương 3983 : Cường địch hàng lâm
#2,425 Chương 3984 : Cùng thi triển thần thông
#2,426 Chương 3985 : Có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia
#2,427 Chương 3986 : Phượng Hoàng Đỉnh cùng Vạn Kiếm Đồ
#2,428 Chương 3987 : Sơn Nhạc Cự Viên cùng Phượng Hoàng
#2,429 Chương 3988 : Chân Tiên Chi Thể
#2,430 Chương 3989 : Hàng long phục hổ
#2,431 Chương 3990 : Đại trí giả ngu
#2,432 Chương 3991 : Hàn Long Chân Nhân cùng Thiên Vu Thần Nữ
#2,433 Chương 3992 : Nguyệt Nhi hạ lạc
#2,434 Chương 3993 : Ngoài ý liệu
#2,435 Chương 3994 : Xui xẻo Lâm Hiên
#2,436 Chương 3995 : Linh Thủy Tông
#2,437 Chương 3996 : Ma Diễm Điểu
#2,438 Chương 3997 : Lực chiến quần ma
#2,439 Chương 3998 : Hư Vô Ma Quân chi uy
#2,440 Chương 3999 : Cửu Chân Phục Ma Đại Trận
#2,441 Chương 4000 : Vân Ẩn Tông cùng Tiên Đạo Minh
#2,442 Chương 4001 : Không thể nói lý
#2,443 Chương 4002 : Bo bo giữ mình
#2,444 Chương 4003 : Phòng ngừa chu đáo
#2,445 Chương 4004 : Băng Phượng cùng Cửu Linh Kiếm Thể
#2,446 Chương 4005 : Biết vậy chẳng làm
#2,447 Chương 4006 : Tần Nghiên chi Truyền Âm Phù nguyên do
#2,448 Chương 4007 : Hoạt động ngầm
#2,449 Chương 4008 : Băng Phượng Tiên Tử chi thế như chẻ tre
#2,450 Chương 4009 : Đại ẩn ẩn tại thành phố
#2,451 Chương 4010 : Thiên Ma đột kích
#2,452 Chương 4011 : Đại triển thần uy
#2,453 Chương 4012 : Lôi Hồn Băng Phách Kiếm
#2,454 Chương 4013 : Nghênh chiến cường địch
#2,455 Chương 4014 : Chui đầu vô lưới
#2,456 Chương 4015 : Tráng sĩ đoạn cổ tay
#2,457 Chương 4016 : Dũng giả không sợ
#2,458 Chương 4017 : Lâm Hiên viện thủ
#2,459 Chương 4018 : Kỳ quái thực lực
#2,460 Chương 4019 : Gieo gió gặt bão
#2,461 Chương 4020 : Quảng Hàn giới cùng Điền Tiểu Kiếm
#2,462 Chương 4021 : Kẻ tài cao gan cũng lớn
#2,463 Chương 4022 : Lĩnh vực chi uy
#2,464 Chương 4023 : Ba đại Ma Tôn
#2,465 Chương 4024 : Xưa đâu bằng nay
#2,466 Chương 4025 : Chính thức Ma Nham Thành chủ
#2,467 Chương 4026 : Dùng ít địch nhiều
#2,468 Chương 4027 : Hành vân lưu thủy
#2,469 Chương 4028 : Tứ tán mà chạy
#2,470 Chương 4029 : Đại hoạch toàn thắng
#2,471 Chương 4030 : Thừa dịp thắng truy kích
#2,472 Chương 4031 : Nãi Long Chân Nhân diệu kế
#2,473 Chương 4032 : Tan thành mây khói
#2,474 Chương 4033 : Xui xẻo Hư Vô
#2,475 Chương 4034 : Vân Trung lại hiện ra
#2,476 Chương 4035 : Cao thủ tụ tập
#2,477 Chương 4036 :  Ánh mắt như điện
#2,478 Chương 4037 : Kinh người lễ vật