Tải ebook, sử dụng máy đọc sách, đọc nơi có ánh sáng để đỡ hại mắt.
1 year ago, 02/09/2020

Bạch Tuộc A Thái Và Cá Mực Tiểu Mặc

Dịch Hoàn thành Trung Quốc Manga 3 chapters 1452 từ
Nguồn: truyenfull.vn

Thể loại: oan gia hoan hỉ
Diễn viên: bạch tuộc A Thái, cá mực Tiểu Mặc ┃ phối hợp diễn: san hô thúc thúc
Biên Tập: Ying Ying

Bạch tuộc A Thái quyết định dùng tám cái xúc tua hảo hảo yêu thương chú mực Tiểu Mặc trắng trắng non mền một phen, Nhưng mà Tiểu Mặc là mực có độc a, làm thế nào để cậu có được Tiểu Mặc đây...