Tải ebook, sử dụng máy đọc sách, đọc nơi có ánh sáng để đỡ hại mắt.
2 years, 3 months ago, 02/09/2020

Bán Duyên Tu Đạo Bán Duyên Quân

Dịch Hoàn thành Trung Quốc Manga 8 chapters 7685 từ
Nguồn: truyenfull.vn

Tên gốc: [梁祝]半缘修道半缘君(马文才)
Chuyển ngữ: Sư Tử Cưỡi Gà
Thể loại: Đồng nhân Lương Chúc, pha chút huyền huyễn nhẹ
Số chương: 8

Ở địa phú có một quỷ sai tên là Thập Ngũ tuy nhiên nàng mất đi trí nhớ lại không có tình cảm, nàng chỉ biết duy nhất một điều là hoàn thành nhiệm vụ đúng thời hạn được giao.
Nhưng khi nàng gặp Mã Văn Tài thì mọi thứ đã dần thay đổi trong im lặng.

[1] Thập Ngũ: tên nữ chính cũng có nghĩa là 15

Giải thích thêm về tựa đề truyện "Bán duyên tu đạo bán duyên quân": xuất phát từ bài "Ly tứ" của thi nhân Nguyên Chẩn ở triều Đường, nguyên câu là "Thủ thứ hoa tùng lãn hồi cố, bán duyên tu đạo bán duyên quân." 

Bài thơ Ly tứ (Nỗi nhớ xa cách):

Tằng kinh thương hải nan vi thuỷ,
Trừ khước Vu Sơn bất thị vân.
Thủ thứ hoa tùng lãn hồi cố,
Bán duyên tu đạo, bán duyên quân.

Dịch thơ: 

Từng trải biển xanh e gì nước, 
Chẳng phải mây trừ ở Vu San. 
Lần chọn bụi hoa lười ngoái lại, 
Nửa do tu đạo, nửa duyên nàng.

Hoàn cảnh sáng tác: Bài thơ này được tác giả làm để nhớ tới người vợ đã mất là Vi Tùng 韋叢.

Bài thơ chỉ người đã từng qua biển rộng sẽ cảm thấy những thứ nước khác so với biển không thể gọi là nước. Ngụ ý trong câu thơ này của Nguyên Chẩn chính là so sánh người vợ yêu quý của mình với biển lớn, còn “những thứ nước” kia là chỉ những người phụ nữ khác trên thế gian. Tức: Từ khi ta gặp được vợ yêu của mình, luôn nghĩ rằng những người phụ nữ khác đều không thể coi là phụ nữ. Trong văn học, câu thơ này được sử dụng để biểu đạt tình yêu trung trinh không thay đổi. 

Nhân vật chính: Thập Ngũ, Mã Văn Tài ┃ Phối hợp diễn: Mạnh bà