Tải ebook, sử dụng máy đọc sách, đọc nơi có ánh sáng để đỡ hại mắt.
13 hours ago, 18/05/2021

Bất Diệt Bá Thể Quyết

Dịch Trung Quốc Web Novel 1922 chapters 3478316 từ
Nguồn: truyenyy.vip
Tác giả: Bát Dị

Hèn mọn thiếu niên, ngoài ý muốn thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, tu Bất Diệt Bá Thể Quyết, có được hậu thiên giác tỉnh huyết mạch năng lực. Người khác nhất sinh chỉ có thể thức tỉnh một loại huyết mạch, mà hắn lại có thể thức tỉnh mười cái, trăm cái, còn có thể tùy ý dung hợp, cuối cùng đúc Tựu Bất Diệt Bá Thể! Ta lấy xác phàm đúc Bá Thể, một tay che trời trấn thế gian! Cửu Cực Thánh Thể? Hoang Thiên Cổ Thể? Thái Thượng Vương Thể? Mặc cho ngươi thể chất cả thế gian vô song, lại sao địch ta Bất Diệt Bá Thể!

Danh sách Chapters

Chapter ⇵