Tải ebook, sử dụng máy đọc sách, đọc nơi có ánh sáng để đỡ hại mắt.
1 year, 10 months ago, 01/09/2020

Bí Mật Bị Chôn Sâu

Dịch Hoàn thành Trung Quốc Oneshot 5 chapters 8292 từ
Nguồn: truyenfull.vn

Thể loại: Hiện đại, SE

Độ dài: 5 chương

Edit: Tiểu Khánh

Beta: Bò, Nguyệt Vi Yên

Bìa: Nguyệt Vi Yên


Tác giả ví von câu chuyện tình cảm của hai nhân vật chính như chuyện tình như bí mật ẩn sâu, yêu như bụi trần rơi xuống, cuối cùng chẳng còn người nào muốn quan tâm nữa.