Tìm kiếm sẽ reset bộ lọc
6 months ago, 02/09/2020

Black Mail FULL

Dịch Trung Quốc Manga 10 chapters 3,979 từ
Nguồn: truyenfull.vn
Pairing: Drarry/DraHar
Rating: T
Genre: Humor, Romace
Editor: A Ly a.k.a Hồ ly tinh

Harry đang ngồi trong lớp Lịch sử Pháp thuật, một lần nữa cảm thấy vô cùng kinh ngạc khi giáo sư Binns có thể làm cho cuộc chiến ma quỷ trở nên nhàm chán, kể cả khi ông đã khua đũa phép biến ra một số đứa nhìn như cà chua biến dị. Bỗng nhiên, Dean Thomas quẳng cho cậu một tờ giấy. Cho dù mọi người vẫn luôn ném giấy cho nhau trong lớp Lịch sử Pháp thuật vì giáo sư Binns không bao giờ dời mắt khỏi giáo án của mình nhưng Harry lại rất bất ngờ. Đơn giản vì người đưa nó cho cậu là Dean Thomas. Cậu lướt nhanh nội dung của tờ giấy. Sau đó, cậu quay sang Dean và hỏi:” Ai đưa?”. Dean lắc đầu, cậu ta cũng không biết. Harry cau mày liếc một vòng quanh lớp học, nhưng cậu không thấy có ai nhìn mình, nên cậu đành quay lại và chờ hết giờ.