Tải ebook, sử dụng máy đọc sách, đọc nơi có ánh sáng để đỡ hại mắt.
1 year, 8 months ago, 31/08/2020

Cách giết bọn chuyển sinh đến từ Trái Đất

Dịch Nhật Bản Manga 82 chapters 119470 từ
Nguồn: littlenightsteam.com

Chikyuu Tenseisha no Koroshikata

Một thanh niên chuyển sinh chuyên đi NTR mấy tên chuyển sinh khác.

Tên khác:

  • Chikyuu Tenseisha no Koroshikata
  • How to Kill Reincarnators from Earth
  • 地球からきた転生者の殺し方 =ハーレム要員の女の子を一人ずつ寝取っていきます
  • Cách giết bọn chuyển sinh đến từ trái đất = Tiếp tục NTR từng em quan trọng trong giàn harem của tụi nó

Danh sách Chapters

Chapter ⇵