Tìm kiếm sẽ reset bộ lọc
5 months, 4 weeks ago, 31/08/2020

Cách giết bọn chuyển sinh đến từ Trái Đất

Dịch Nhật Bản Manga 82 chapters 119,470 từ
Nguồn: littlenightsteam.com

Chikyuu Tenseisha no Koroshikata

Một thanh niên chuyển sinh chuyên đi NTR mấy tên chuyển sinh khác.

Tên khác:

  • Chikyuu Tenseisha no Koroshikata
  • How to Kill Reincarnators from Earth
  • 地球からきた転生者の殺し方 =ハーレム要員の女の子を一人ずつ寝取っていきます
  • Cách giết bọn chuyển sinh đến từ trái đất = Tiếp tục NTR từng em quan trọng trong giàn harem của tụi nó

Danh sách Chapters

id Name
#1 WEB NOVEL / Lời mở đầu - The Earthling was Sent to Kill Earthlings
#2 WEB NOVEL / Chương 1. Diễn biến cho đến khi chuyển sinh – Phần 1
#3 WEB NOVEL / Chương 2. Diễn biến cho đến khi chuyển sinh – Phần 2
#4 WEB NOVEL / Chương 3. Diễn biến cho đến khi chuyển sinh – Phần 3
#5 WEB NOVEL / Chương 4. Diễn biến cho đến khi chuyển sinh – Phần 4
#6 WEB NOVEL / Chương 5. Tất cả những gì bạn cần đó là một cô gái dễ thương bên cạnh, đúng không?
#7 WEB NOVEL / Chương 6. Đây là cách để giết một Người chuyển sinh
#8 WEB NOVEL / Chương 7. Người Chuyển sinh đúng là nổi tiếng như những gì tôi đã nghĩ
#9 WEB NOVEL / Chương 8. Cô gái bán sách phép thuật mong muốn có tình yêu với anh hùng - Phần 1
#10 WEB NOVEL / Chương 9. Cô gái bán sách phép thuật mong muốn có tình yêu với anh hùng - Phần 2
#11 WEB NOVEL / Chương 10. Cô gái bán sách phép thuật mong muốn có tình yêu với anh hùng - Phần 3
#12 WEB NOVEL / Chương 11. Cô gái bán sách phép thuật mong muốn có tình yêu với anh hùng - Phần 4
#13 WEB NOVEL / Chương 12. Bất cứ Người chuyển sinh nào cũng mong ước có một harem
#14 WEB NOVEL / Chương 13. Cô gái bán sách phép thuật mong muốn có tình yêu với anh hùng - Phần 5
#15 WEB NOVEL / Chương 14. Cô gái bán sách phép thuật mong muốn có tình yêu với anh hùng - Phần 6
#16 WEB NOVEL / Chương 15. Cô gái bán sách phép thuật mong muốn có tình yêu với anh hùng - Phần 7
#17 WEB NOVEL / Chương 16. Cô gái bán sách phép thuật mong muốn có tình yêu với anh hùng - Phần 8
#18 WEB NOVEL / Chương 17. Cô gái bán sách phép thuật mong muốn có tình yêu với anh hùng - Phần 9
#19 WEB NOVEL / Chương 18. Cô gái bán sách phép thuật mong muốn có tình yêu với anh hùng - Phần 10
#20 WEB NOVEL / Chương 19. Cô gái bán sách phép thuật mong muốn có tình yêu với anh hùng - Phần 11
#21 WEB NOVEL / Chương 20. Cô gái bán sách phép thuật mong muốn có tình yêu với anh hùng - Phần 12
#22 WEB NOVEL / Chương 21. Cô gái bán sách phép thuật mong muốn có tình yêu với anh hùng - Phần 13
#23 WEB NOVEL / Chương 22. Nữ tu Miria chỉ lắng nghe Lời Chúa - Phần 1
#24 WEB NOVEL / Chương 23. Nữ tu Miria chỉ lắng nghe Lời Chúa - Phần 2
#25 WEB NOVEL / Chương 24. Nữ tu Miria chỉ lắng nghe Lời Chúa - Phần 3
#26 WEB NOVEL / Chương 25. Nữ tu Miria chỉ lắng nghe Lời Chúa - Phần 4
#27 WEB NOVEL / Chương 26. Nữ tu Miria chỉ lắng nghe Lời Chúa - Phần 5
#28 WEB NOVEL / Chương 27. Nữ tu Miria chỉ lắng nghe Lời Chúa - Phần 6
#29 WEB NOVEL / Chương 28. Nữ tu Miria chỉ lắng nghe Lời Chúa - Phần 7
#30 WEB NOVEL / Chương 29. Nữ tu Miria chỉ lắng nghe Lời Chúa - Phần 8
#31 WEB NOVEL / Chương 30. Nữ tu Miria chỉ lắng nghe Lời Chúa - Phần 9
#32 WEB NOVEL / Chương 31. Nữ tu Miria chỉ lắng nghe Lời Chúa - Phần 10
#33 WEB NOVEL / Chương 32. Nữ tu Miria chỉ lắng nghe Lời Chúa - Phần 11
#34 WEB NOVEL / Chương 33. Nữ tu Miria chỉ lắng nghe Lời Chúa - Phần 12
#35 WEB NOVEL / Chương 34. Nữ tu Miria chỉ lắng nghe Lời Chúa - Phần 13
#36 WEB NOVEL / Chương 35. Nữ tu Miria chỉ lắng nghe Lời Chúa - Phần 14
#37 WEB NOVEL / Chương 36. Nữ tu Miria chỉ lắng nghe Lời Chúa - Phần 15
#38 WEB NOVEL / Interlude: Nữ thần yêu sự đa dạng
#39 WEB NOVEL / Chương 37. Nữ tu Miria chỉ lắng nghe Lời Chúa - Phần 16
#40 WEB NOVEL / Chương 38. Con gái của lãnh chúa mong muốn một thế giới rộng lớn - Phần 1
#41 WEB NOVEL / Chương 39. Con gái của lãnh chúa mong muốn một thế giới rộng lớn - Phần 2
#42 WEB NOVEL / Chương 40. Con gái của lãnh chúa mong muốn một thế giới rộng lớn - Phần 3
#43 WEB NOVEL / Chương 41. Con gái của lãnh chúa mong muốn một thế giới rộng lớn - Phần 4
#44 WEB NOVEL / Chương 42. Con gái của lãnh chúa mong muốn một thế giới rộng lớn - Phần 5
#45 WEB NOVEL / Chương 43. Con gái của lãnh chúa mong muốn một thế giới rộng lớn - Phần 6
#46 WEB NOVEL / Chương 44: Con gái của lãnh chúa mong muốn một thế giới rộng lớn 7
#47 WEB NOVEL / Interlude 2: Câu chuyện của dàn Harem.
#48 WEB NOVEL / Chương 45: Con gái của lãnh chúa mong muốn một thế giới rộng lớn 8
#49 WEB NOVEL / Interlude 2: Câu chuyện của dàn Harem
#50 WEB NOVEL / Chương 46: Con gái của lãnh chúa mong muốn một thế giới rộng lớn 9
#51 WEB NOVEL / Chương 47: Con gái của lãnh chúa mong muốn một thế giới rộng lớn 10
#52 WEB NOVEL / Chương 48: Con gái của lãnh chúa mong muốn một thế giới rộng lớn 11
#53 WEB NOVEL / Chương 49: Con gái của lãnh chúa mong muốn một thế giới rộng lớn 12
#54 WEB NOVEL / Chương 50: Con gái của lãnh chúa mong muốn một thế giới rộng lớn 13
#55 WEB NOVEL / Chương 51: Con gái của lãnh chúa mong muốn một thế giới rộng lớn 14
#56 WEB NOVEL / Interlude:Ngay cả một tên vô lại cũng có tuổi thơ - Phần 1
#57 WEB NOVEL / Interlude:Ngay cả một tên vô lại cũng có tuổi thơ - Phần 2
#58 WEB NOVEL / Chương 52: Con gái của lãnh chúa mong muốn một thế giới rộng lớn 15
#59 WEB NOVEL / Chương 53: Con gái của lãnh chúa mong muốn một thế giới rộng lớn 16
#60 WEB NOVEL / Interlude: Tiểu thư tóc vàng muốn được gặp lại người yêu lần nữa
#61 WEB NOVEL / Chương 54: Con gái của lãnh chúa mong muốn một thế giới rộng lớn 17
#62 WEB NOVEL / Chương 55: Con gái của lãnh chúa mong muốn một thế giới rộng lớn 18
#63 WEB NOVEL / Chương 56: Con gái của lãnh chúa mong muốn một thế giới rộng lớn 19
#64 WEB NOVEL / Chương 57: Con gái của lãnh chúa mong muốn một thế giới rộng lớn 20
#65 WEB NOVEL / Chương 58: Con gái của lãnh chúa mong muốn một thế giới rộng lớn 21
#66 WEB NOVEL / Chương 59: Con gái của lãnh chúa mong muốn một thế giới rộng lớn 22
#67 WEB NOVEL / Chương 60: Con gái của lãnh chúa mong muốn một thế giới rộng lớn 23
#68 WEB NOVEL / Chương 61: Con gái của lãnh chúa mong muốn một thế giới rộng lớn 24
#69 WEB NOVEL / Chương 62: Con gái của lãnh chúa mong muốn một thế giới rộng lớn 25
#70 WEB NOVEL / Chương 63: Con gái của lãnh chúa mong muốn một thế giới rộng lớn 26
#71 WEB NOVEL / Chương 64: Con gái của lãnh chúa mong muốn một thế giới rộng lớn 27
#72 WEB NOVEL / Chương 65: Con gái của lãnh chúa mong muốn một thế giới rộng lớn 28
#73 WEB NOVEL / Chương 66: Con gái của lãnh chúa mong muốn một thế giới rộng lớn 29
#74 WEB NOVEL / Chương 67: Con gái của lãnh chúa mong muốn một thế giới rộng lớn 30
#75 WEB NOVEL / Chương 68: Con gái của lãnh chúa mong muốn một thế giới rộng lớn 31
#76 WEB NOVEL / Chương 69: Con gái của lãnh chúa mong muốn một thế giới rộng lớn 32
#77 WEB NOVEL / Chương 70: Con gái của lãnh chúa mong muốn một thế giới rộng lớn 33
#78 WEB NOVEL / Chương 71: Con gái của lãnh chúa mong muốn một thế giới rộng lớn 34
#79 WEB NOVEL / Chương 72: Con gái của lãnh chúa mong muốn một thế giới rộng lớn 35
#80 WEB NOVEL / Chương 73: Con gái của lãnh chúa mong muốn một thế giới rộng lớn 36
#81 WEB NOVEL / Chương 74: Con gái của lãnh chúa mong muốn một thế giới rộng lớn 37
#82 WEB NOVEL / Chương 75: Con gái của lãnh chúa mong muốn một thế giới rộng lớn 38