Tải ebook, sử dụng máy đọc sách, đọc nơi có ánh sáng để đỡ hại mắt.
1 year, 8 months ago, 01/09/2020

Cha Nuôi - Ngôn Tình

Dịch Hoàn thành Trung Quốc Manga 78 chapters 63728 từ
Nguồn: truyenfull.vn

Thể loại: ngôn tình hiện đại, ngược, yêu hận đan xen....


Nữ chính tên là Lưu Ly mà Lưu Ly cũng có nghĩa là báu vật, cũng là sinh mạng đặc biệt hơn toàn bộ trái tim của Diệp Sở.


Yêu một người đã khó, hận một người đã yêu lại càng khó khăn hơn.


Khi đứng trước ranh giới giữa sự sống và cái chết, con người có đôi khi cố chấp đến... điên cuồng.

Danh sách Chapters

Chapter ⇵