Tìm kiếm sẽ reset bộ lọc
6 months ago, 31/08/2020

Chiến ký Wortenia

Dịch Nhật Bản Manga 162 chapters 417,130 từ
Nguồn: littlenightsteam.com

Wortenia Senki

Học sinh cao trung tên Mikoshiba Ryouma được triệu hồi tới một thế giới đang hứng chịu một cuộc chiến tranh. Nhận thấy được sư tàn ác của người đã triệu hồi mình (một triệu hồi sư của đế quốc O'Itormea), cậu đã sử dụng võ thuật của mình để chạy thoát, trong cuộc đào tẩu của mình, cậu đã giết những người quan trọng đối với đế quốc. Sau khi trốn thoát cậu đã giải cứu 1 cặp song sinh khỏi tay bọn cướp. Cặp song sinh mà cậu cứu có thể sử dụng ma pháp, và họ đã thề là sẽ phục vụ cậu như với tư cách là cấp dưới. Và, Ryouma đã bắt đầu cuộc hành trình của mình trên con đường trở thành kẻ thống trị.

Tên khác:

  • Record of Wortenia
  • War Wortenia War
  • ウォルテニア戦記

Danh sách Chapters

id Name
#1 Tập 1: Bị Triệu Hồi Tới Thế Giới Khác / Minh Họa
#2 Tập 1: Bị Triệu Hồi Tới Thế Giới Khác / Chương 1: Buổi sáng sớm
#3 Tập 1: Bị Triệu Hồi Tới Thế Giới Khác / Chương 2: Bị triêu hồi tới thế giới khác
#4 Tập 1: Bị Triệu Hồi Tới Thế Giới Khác / Chương 3: Bị triệu hồi tới thế giới khác - 2
#5 Tập 1: Bị Triệu Hồi Tới Thế Giới Khác / Chương 4: Bị triệu hồi tới thế giới khác - 3
#6 Tập 1: Bị Triệu Hồi Tới Thế Giới Khác / Chương 5: Trốn thoát
#7 Tập 1: Bị Triệu Hồi Tới Thế Giới Khác / Chương 6: Trốn thoát - 2
#8 Tập 1: Bị Triệu Hồi Tới Thế Giới Khác / Chương 7: Trốn thoát - 3
#9 Tập 1: Bị Triệu Hồi Tới Thế Giới Khác / Chương 8: Trốn thoát - 4
#10 Tập 1: Bị Triệu Hồi Tới Thế Giới Khác / Chương 9: Trốn chạy
#11 Tập 1: Bị Triệu Hồi Tới Thế Giới Khác / Chương 10: Trốn chạy - 2
#12 Tập 1: Bị Triệu Hồi Tới Thế Giới Khác / Chương 11: Trốn chạy - 3
#13 Tập 1: Bị Triệu Hồi Tới Thế Giới Khác / Chương 12: Trốn chạy - 4
#14 Tập 1: Bị Triệu Hồi Tới Thế Giới Khác / Chương 13: Trốn chạy - 5
#15 Tập 1: Bị Triệu Hồi Tới Thế Giới Khác / Chương 14: Kẻ truy đuổi
#16 Tập 1: Bị Triệu Hồi Tới Thế Giới Khác / Chương 15: Sự chuẩn bị
#17 Tập 1: Bị Triệu Hồi Tới Thế Giới Khác / Chương 16: Giải cứu
#18 Tập 1: Bị Triệu Hồi Tới Thế Giới Khác / Chương 17: Giải cứu - 2
#19 Tập 1: Bị Triệu Hồi Tới Thế Giới Khác / Chương 18: Giải cứu - 3
#20 Tập 1: Bị Triệu Hồi Tới Thế Giới Khác / Chương 19: Hiện tại và tương lai
#21 Tập 1: Bị Triệu Hồi Tới Thế Giới Khác / Chương 20: Bắt giữ
#22 Tập 1: Bị Triệu Hồi Tới Thế Giới Khác / Chương 21: Tấn công bất ngờ
#23 Tập 1: Bị Triệu Hồi Tới Thế Giới Khác / Chương 22: Tấn công bất ngờ - 2
#24 Tập 1: Bị Triệu Hồi Tới Thế Giới Khác / Chương 22.5: Kết quả
#25 Tập 2: Nội Chiến Vương Quốc Rozeria / Minh Họa
#26 Tập 2: Nội Chiến Vương Quốc Rozeria / Chương 1: Sự tuyệt vọng của những con người bị triệu hồi
#27 Tập 2: Nội Chiến Vương Quốc Rozeria / Chương 2: Sự tuyệt vọng của nhưng con người bị triệu hồi - 2
#28 Tập 2: Nội Chiến Vương Quốc Rozeria / Chương 3: Sự tuyệt vọng của nhưng con người bị triệu hồi - 3
#29 Tập 2: Nội Chiến Vương Quốc Rozeria / Chương 4: Sự tuyệt vọng của nhưng con người bị triệu hồi - 4
#30 Tập 2: Nội Chiến Vương Quốc Rozeria / Chương 5: Nhiệm vụ bắt buộc
#31 Tập 2: Nội Chiến Vương Quốc Rozeria / Chương 6: Nhiệm vụ bắt buộc - 2
#32 Tập 2: Nội Chiến Vương Quốc Rozeria / Chương 7: Nhiệm vụ bắt buộc - 3
#33 Tập 2: Nội Chiến Vương Quốc Rozeria / Chương 8: Nhiệm vụ bắt buộc - 4
#34 Tập 2: Nội Chiến Vương Quốc Rozeria / Chương 9: Cuộc tiếp kiến
#35 Tập 2: Nội Chiến Vương Quốc Rozeria / Chương 10: Cuộc tiếp kiến - 2
#36 Tập 2: Nội Chiến Vương Quốc Rozeria / Chương 11: Cuộc tiếp kiến - 3
#37 Tập 2: Nội Chiến Vương Quốc Rozeria / Chương 12: Người không kiên định
#38 Tập 2: Nội Chiến Vương Quốc Rozeria / Chương 13: Người không kiên định - 2
#39 Tập 2: Nội Chiến Vương Quốc Rozeria / Chương 14: Người không kiên định - 3
#40 Tập 2: Nội Chiến Vương Quốc Rozeria / Chương 15: Người không kiên định - 4
#41 Tập 2: Nội Chiến Vương Quốc Rozeria / Chương 16: Người không kiên định - 5
#42 Tập 2: Nội Chiến Vương Quốc Rozeria / Chương 17: Người không kiên định - 6
#43 Tập 2: Nội Chiến Vương Quốc Rozeria / Chương 18: Chiến tranh bùng nổ - 1
#44 Tập 2: Nội Chiến Vương Quốc Rozeria / Chương 19: Chiến tranh bùng nổ - 2
#45 Tập 2: Nội Chiến Vương Quốc Rozeria / Chương 20: Chiến đấu phòng thủ - 1
#46 Tập 2: Nội Chiến Vương Quốc Rozeria / Chương 21: Chiến đấu phòng thủ - 2
#47 Tập 2: Nội Chiến Vương Quốc Rozeria / Chương 22: Chiến đấu phòng thủ - 3
#48 Tập 2: Nội Chiến Vương Quốc Rozeria / Chương 23: Chiến đấu phòng thủ - 4
#49 Tập 2: Nội Chiến Vương Quốc Rozeria / Chương 24: Sát thủ
#50 Tập 2: Nội Chiến Vương Quốc Rozeria / Chương 25: Sát thủ - 2
#51 Tập 2: Nội Chiến Vương Quốc Rozeria / Chương 26: Sát thủ - 3
#52 Tập 2: Nội Chiến Vương Quốc Rozeria / Chương 27: Sát thủ - 4
#53 Tập 2: Nội Chiến Vương Quốc Rozeria / Chương 28: Sát thủ - 5
#54 Tập 2: Nội Chiến Vương Quốc Rozeria / Chương 29: Trận chiến quyết định - 1
#55 Tập 2: Nội Chiến Vương Quốc Rozeria / Chương 30: Trận chiến quyết định - 2
#56 Tập 2: Nội Chiến Vương Quốc Rozeria / Chương 31: Trận chiến quyết định - 3
#57 Tập 2: Nội Chiến Vương Quốc Rozeria / Chương 32: Trận chiến quyết định - 4
#58 Tập 2: Nội Chiến Vương Quốc Rozeria / Chương 33: Trận chiến quyết định - 5
#59 Tập 2: Nội Chiến Vương Quốc Rozeria / Chương 34: Trận chiến quyết định - 6
#60 Tập 2: Nội Chiến Vương Quốc Rozeria / Chương 35: Trận chiến quyết định - 7
#61 Tập 2: Nội Chiến Vương Quốc Rozeria / Chương 36: Trận chiến quyết định - 8
#62 Tập 2: Nội Chiến Vương Quốc Rozeria / Chương 37: Trận chiến quyết định - 9
#63 Tập 2: Nội Chiến Vương Quốc Rozeria / Chương 38: Trận chiến quyết định - 10
#64 Tập 2: Nội Chiến Vương Quốc Rozeria / Chương 39: Trận chiến quyết định - 11
#65 Tập 2: Nội Chiến Vương Quốc Rozeria / Chương 40: Elena báo thù
#66 Tập 2: Nội Chiến Vương Quốc Rozeria / Chương 41: Tình thế khó xử của công chúa
#67 Tập 2: Nội Chiến Vương Quốc Rozeria / Chương 42: Quyết định của người bị triệu hồi
#68 Tập 2: Nội Chiến Vương Quốc Rozeria / Chương 42.5: Những người giật dây phía sau
#69 Tập 3: Bán Đảo Wortenia / Chương 1: Tiến tới bán đảo - 1
#70 Tập 3: Bán Đảo Wortenia / Chương 2: Tiến tới bán đảo - 2
#71 Tập 3: Bán Đảo Wortenia / Chương 3: Tiến tới bán đảo - 3
#72 Tập 3: Bán Đảo Wortenia / Chương 4: Tiến tới bán đảo - 4
#73 Tập 3: Bán Đảo Wortenia / Chương 5: Tiến tới bán đảo - 5
#74 Tập 3: Bán Đảo Wortenia / Chương 6: Tiến tới bán đảo - 6
#75 Tập 3: Bán Đảo Wortenia / Chương 7: Tiến tới bán đảo - 7
#76 Tập 3: Bán Đảo Wortenia / Chương 8: Tiến tới bán đảo - 8
#77 Tập 3: Bán Đảo Wortenia / Chương 9: Tiến tới bán đảo - 9
#78 Tập 3: Bán Đảo Wortenia / Chương 10: Tiến tới bán đảo - 10
#79 Tập 3: Bán Đảo Wortenia / Chương 11: Tiến tới bán đảo - 11
#80 Tập 3: Bán Đảo Wortenia / Chương 12: Tiến tới bán đảo - 12
#81 Tập 3: Bán Đảo Wortenia / Chương 13: Đàm phán - 1
#82 Tập 3: Bán Đảo Wortenia / Chương 14: Đàm phán - 2
#83 Tập 3: Bán Đảo Wortenia / Chương 15: Con đường học ma pháp - 1
#84 Tập 3: Bán Đảo Wortenia / Chương 16: Con đường học ma pháp - 2
#85 Tập 3: Bán Đảo Wortenia / Chương 17: Xâm lược phương đông - 1
#86 Tập 3: Bán Đảo Wortenia / Chương 18: Xâm lược phương đông - 2
#87 Tập 3: Bán Đảo Wortenia / Chương 19: Xâm lược phương đông - 3
#88 Tập 3: Bán Đảo Wortenia / Chương 20: Xâm lược phương đông - 4
#89 Tập 3: Bán Đảo Wortenia / Chương 21: Xâm lược phương đông - 5
#90 Tập 3: Bán Đảo Wortenia / Chương 22: Bán đảo Wortenia - 1
#91 Tập 3: Bán Đảo Wortenia / Chương 23: Bán đảo Wortenia - 2
#92 Tập 3: Bán Đảo Wortenia / Chương 24: Bán đảo Wortenia - 3
#93 Tập 3: Bán Đảo Wortenia / Chương 25: Bán đảo Wortenia - 4
#94 Tập 3: Bán Đảo Wortenia / Chương 26: Tầm nhìn của một người
#95 Tập 3: Bán Đảo Wortenia / Chương 27: Ngọn lửa tàn nhẫn
#96 Tập 3: Bán Đảo Wortenia / Chương 28: Ngọn lửa tàn nhẫn - 2
#97 Tập 3: Bán Đảo Wortenia / Chương 29: Ngọn lửa tàn nhẫn - 3
#98 Tập 3: Bán Đảo Wortenia / Chương 30: Ngọn lửa tàn nhẫn - 4
#99 Tập 3: Bán Đảo Wortenia / Chương 31: Ngọn lửa tàn nhẫn - 5
#100 Tập 3: Bán Đảo Wortenia / Chương 32: Bắt cóc
#101 Tập 3: Bán Đảo Wortenia / Chương 33: Bắt cóc - 2
#102 Tập 4: Zalda Kingdom War / Chương 1: Bóng mây chiến tranh
#103 Tập 4: Zalda Kingdom War / Chương 2: Bóng mây chiến tranh - 2
#104 Tập 4: Zalda Kingdom War / Chương 3: Sứ giả nước láng giềng
#105 Tập 4: Zalda Kingdom War / Chương 4: Sứ giả nước láng giềng - 2
#106 Tập 4: Zalda Kingdom War / Chương 5: Sứ giả nước láng giềng - 3
#107 Tập 4: Zalda Kingdom War / Chương 6: Sứ giả nước láng giềng - 4
#108 Tập 4: Zalda Kingdom War / Chương 7: Lý tưởng và thực tế
#109 Tập 4: Zalda Kingdom War / Chương 8: Lý tưởng và thực tế - 2
#110 Tập 4: Zalda Kingdom War / Chương 9: Lý tưởng và thực tế - 3
#111 Tập 4: Zalda Kingdom War / Chương 10: Tây tiến
#112 Tập 4: Zalda Kingdom War / Chương 11: Tây tiến - 2
#113 Tập 4: Zalda Kingdom War / Chương 12: Chứng minh sức mạnh
#114 Tập 4: Zalda Kingdom War / Chương 13: Chứng minh sức mạnh - 2
#115 Tập 4: Zalda Kingdom War / Chương 14: Chứng minh sức mạnh - 3
#116 Tập 4: Zalda Kingdom War / Chương 15: Chứng minh sức mạnh - 4
#117 Tập 4: Zalda Kingdom War / Chương 16: Chứng minh sức mạnh - 5
#118 Tập 4: Zalda Kingdom War / Chương 17: Chứng minh sức mạnh - 6
#119 Tập 4: Zalda Kingdom War / Chương 18: Chứng minh sức mạnh - 7
#120 Tập 4: Zalda Kingdom War / Chương 19: Quan điểm cá nhân
#121 Tập 4: Zalda Kingdom War / Chương 20: Quan điểm cá nhân - 2
#122 Tập 4: Zalda Kingdom War / Chương 21: Quan điểm cá nhân - 3
#123 Tập 4: Zalda Kingdom War / Chương 22: Quan điểm cá nhân - 4
#124 Tập 4: Zalda Kingdom War / Chương 23: Hồ ly phương bắc
#125 Tập 4: Zalda Kingdom War / Chương 24: Hồ ly phương bắc - 2
#126 Tập 4: Zalda Kingdom War / Chương 25: Hồ ly phương bắc - 3
#127 Tập 4: Zalda Kingdom War / Chương 26: Hồ ly phương bắc - 4
#128 Tập 4: Zalda Kingdom War / Chương 27: Trận Ushias
#129 Tập 4: Zalda Kingdom War / Chương 28: Trận Ushias - 2
#130 Tập 4: Zalda Kingdom War / Chương 29: Trận Ushias - 3
#131 Tập 4: Zalda Kingdom War / Chương 30: Trận Ushias - 4
#132 Tập 4: Zalda Kingdom War / Chương 31: Thu hoạch
#133 Tập 4: Zalda Kingdom War / Chương 32: Thu hoạch - 2
#134 Tập 4: Zalda Kingdom War / Chương 33: Thu hoạch - 3
#135 Tập 4: Zalda Kingdom War / Chương 34: Thu hoạch - 4
#136 Tập 4: Zalda Kingdom War / Chương 35: Thu hoạch - 5
#137 Tập 4: Zalda Kingdom War / Chương 36: Hai mặt
#138 Tập 4: Zalda Kingdom War / Chương 37: Hai mặt - 2
#139 Tập 4: Zalda Kingdom War / Chương 38: Hai mặt - 3
#140 Tập 5: Epiroz Take Over / Chương 1: Trở về - 1
#141 Tập 5: Epiroz Take Over / Chương 2: Trở về - 2
#142 Tập 5: Epiroz Take Over / Chương 3: Trở về - 3
#143 Tập 5: Epiroz Take Over / Chương 4: Trở về - 4
#144 Tập 5: Epiroz Take Over / Chương 5: Trở về - 5
#145 Tập 5: Epiroz Take Over / Chương 6: Mạo hiểm giả - 1
#146 Tập 5: Epiroz Take Over / Chương 7: Mạo hiểm giả - 2
#147 Tập 5: Epiroz Take Over / Chương 8
#148 Tập 5: Epiroz Take Over / Chương 9
#149 Tập 5: Epiroz Take Over / Chương 10
#150 Tập 5: Epiroz Take Over / Chương 11
#151 Tập 5: Epiroz Take Over / Chương 12
#152 Tập 5: Epiroz Take Over / Chương 13
#153 Tập 5: Epiroz Take Over / Chương 14
#154 Tập 5: Epiroz Take Over / Chương 15
#155 Tập 5: Epiroz Take Over / Chương 16
#156 Tập 5: Epiroz Take Over / Chương 17
#157 Tập 5: Epiroz Take Over / Chương 18
#158 Tập 5: Epiroz Take Over / Chương 19
#159 Tập 5: Epiroz Take Over / Chương 20
#160 Tập 5: Epiroz Take Over / Chương 21
#161 Tập 5: Epiroz Take Over / Chương 22
#162 Tập 5: Epiroz Take Over / Chương 23