Tìm kiếm sẽ reset bộ lọc
5 months, 3 weeks ago, 02/09/2020

Chồng Là Bạn Thân

Dịch Trung Quốc Manga 23 chapters 20,084 từ
Nguồn: truyenfull.vn

Hơn mười năm, hai người luôn là bạn thân của nhau. Cô ấy không hề biết ngừoi bạn mà cho là "chị em" tốt của mình lại yêu thầm mình. Thế rồi sau một đêm, định mệnh đã khiến họ ràng buộc với nhau.