Tải ebook, sử dụng máy đọc sách, đọc nơi có ánh sáng để đỡ hại mắt.
1 year, 10 months ago, 01/09/2020

Chuyện Quỷ Quái Nhà Họ Hướng (Hướng Trạch Quỷ Sự)

Dịch Hoàn thành Trung Quốc Manga 12 chapters 17979 từ
Nguồn: truyenfull.vn

Số chương: 12 chương

CP: Tống Duy x Hướng Vô Vưu, Âm u công x máu lạnh thụ

Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Chủ công , Đoản văn , Đô thị tình duyên , Linh dị thần quái

Từ khóa: Linh dị thần quái, Khủng bố, Kiếp trước kiếp này, Ngọt văn

Edit & Beta: Tử Trúc 


Văn án của câu chuyện vô cùng ngắn gọn, đơn giản chỉ một câu hỏi liệu ta có thể giết huynh không?