Tải ebook, sử dụng máy đọc sách, đọc nơi có ánh sáng để đỡ hại mắt.
1 year ago, 01/09/2020

Conan chi phì trạch trinh thám

Convert Trung Quốc Manga 317 chapters 513808 từ
Nguồn: wikidich.com

Phì trạch trong nhà ngồi, án tử tùy tiện phá.

Cộc lốc ngoại hình thoạt nhìn phúc hậu và vô hại, lại có làm kẻ phạm tội không chỗ nào che giấu lực lượng cùng trí tuệ.

Lực lượng mới xuất hiện phì trạch trinh thám, vượt qua bình thành, lệnh cùng, thống trị toàn bộ trinh thám giới.

Danh sách Chapters

Chapter ⇵