Tìm kiếm sẽ reset bộ lọc
6 months ago, 02/09/2020

Công Tử, Cười Với Đồ Nhi Một Cái Nào! FULL

Dịch Trung Quốc Manga 96 chapters 336,166 từ
Nguồn: truyenfull.vn
Thể loại: xuyên việt, giang hồ, sư đồ luyến, niên thượng, băng sơn ôn nhu công x hoan thoát nhị manh thụ, 1×1, HE.
Chuyển ngữ: Phong Lưu.
Beta: Chibi 

Nội dung truyện nhẹ nhàng hài hước kể về về một thanh niên ngốc nghếch vui vẻ bẻ cong bản thân rồi lại bẻ cong sư phụ.

– Câu chuyện ấm áp về một sư phụ lãnh khốc tuyết tan thành xuân thủy nhộn nhạo vô cùng chiều chuộng đồ nhi.

– Câu chuyện về một đám tương du phối diễn đủ loại vui vẻ, ngụy võ hiệp chân giảo cơ náo nhiệt giang hồ.

Trích lời sư phụ:

“Hôm nay ngươi gia nhập môn hạ ta, sau này phải nghe ta sai bảo, ngươi có bằng lòng hay không?”

“Quả nhiên một lòng ý tốt! Có thời gian không lo luyện công, cả ngày nghĩ đủ loại biện pháp lấy lòng sư phụ, đây là ta dạy cho ngươi à!

“Ngu xuẩn, dạy ngươi nhiều như vậy, tất cả đều không dùng được!”

“Một thân vết thương, hai tay nhuốm máu, sư phụ như vậy, ngươi còn cần không?”

“Tứ nhi, ngươi rốt cục đến từ nơi xa xôi thế nào? Lại cho ta nhặt được.”Tag: Giang hồ ân oán, tình hữu độc chung, cận thủy lâu thai.

Nhân vật chính: Đường Đường (Vân Tứ), Liễu Quân (Lưu Vân) | Phối diễn: Thước Sơn (Vân Đại), Mặc Viễn (Vân Nhị), Đàm Yến (Vân Tam), Ly Vô Ngôn, Liên Mộ Phong, Tạ Lan Chỉ…

Danh sách Chapters

id Name
#1 Quyển 1 - Chương 1: Sư phụ lãnh diện chi tình chi sở khởi - Linh hồn thoát xác
#2 Quyển 1 - Chương 2: Lưu Vân y cốc
#3 Quyển 1 - Chương 3: Lưu Vân công tử
#4 Quyển 1 - Chương 4: Sư phụ mắng chửi người
#5 Quyển 1 - Chương 5: Cáo mượn oai hùm
#6 Quyển 1 - Chương 6: Phỉ thúy ban chỉ
#7 Quyển 1 - Chương 7: Trúc lâu say rượu
#8 Quyển 1 - Chương 8: Sư phụ là lá chắn
#9 Quyển 1 - Chương 9: Lửa giận đối chiêu
#10 Quyển 1 - Chương 10: Một chén cháo đạm
#11 Quyển 1 - Chương 11: Tứ nhi bị huấn
#12 Quyển 1 - Chương 12: Sư phụ nguôi giận
#13 Quyển 1 - Chương 13: Tứ nhi cưỡi ngựa
#14 Quyển 1 - Chương 14: Có người đến thăm
#15 Quyển 1 - Chương 15: Lễ Trung Thu
#16 Quyển 1 - Chương 16: Xuất môn đi xa
#17 Quyển 1 - Chương 17: Đêm bị tập kích
#18 Quyển 1 - Chương 18: Sư phụ tặng kiếm
#19 Quyển 1 - Chương 19: Tránh mưa trong sơn động
#20 Quyển 1 - Chương 20: Lại bị tập kích
#21 Quyển 1 - Chương 21: Đêm tối đi dò huyệt
#22 Quyển 1 - Chương 22: Rình coi thất bại
#23 Quyển 1 - Chương 23: Đại chiến rắn người
#24 Quyển 1 - Chương 24: Tứ nhi trúng cổ
#25 Quyển 1 - Chương 25: Hôn mê bất tỉnh
#26 Quyển 1 - Chương 26: Mê sảng bị thẩm vấn
#27 Quyển 1 - Chương 27: Nghe góc tường
#28 Quyển 1 - Chương 28: Hiếu kỳ lai lịch
#29 Quyển 1 - Chương 29: Thanh trừ cổ độc
#30 Quyển 1 - Chương 30: Cùng ăn bữa tối
#31 Quyển 1 - Chương 31: Bí mật bại lộ
#32 Quyển 1 - Chương 32: Nước xanh bè trúc
#33 Quyển 1 - Chương 33: Vào thành đi dạo (1)
#34 Quyển 1 - Chương 34: Vào thành đi dạo (2)
#35 Quyển 1 - Chương 35: Vào thành đi dạo (3)
#36 Quyển 1 - Chương 36: Dong buồm đi chơi
#37 Quyển 1 - Chương 37: Giường cao gối mềm
#38 Quyển 1 - Chương 38: Phục Ma đại hội (1)
#39 Quyển 1 - Chương 39: Phục Ma đại hội (2)
#40 Quyển 1 - Chương 40: Tạ thị tiểu vương gia
#41 Quyển 1 - Chương 41: Đưa tình hồi trình
#42 Quyển 1 - Chương 42: Thẩm vấn Tống Địch
#43 Quyển 1 - Chương 43: Tình triều gợn sóng
#44 Quyển 1 - Chương 44: Mất ngủ sau đó
#45 Quyển 2 - Chương 45
#46 Quyển 2 - Chương 46
#47 Quyển 2 - Chương 47
#48 Quyển 2 - Chương 48
#49 Quyển 2 - Chương 49
#50 Quyển 2 - Chương 50
#51 Quyển 2 - Chương 51
#52 Quyển 2 - Chương 52
#53 Quyển 2 - Chương 53
#54 Quyển 2 - Chương 54
#55 Quyển 2 - Chương 55
#56 Quyển 2 - Chương 56
#57 Quyển 2 - Chương 57
#58 Quyển 2 - Chương 58
#59 Quyển 2 - Chương 59
#60 Quyển 2 - Chương 60
#61 Quyển 2 - Chương 61
#62 Quyển 2 - Chương 62
#63 Quyển 2 - Chương 63
#64 Quyển 2 - Chương 64
#65 Quyển 2 - Chương 65
#66 Quyển 2 - Chương 66
#67 Quyển 2 - Chương 67
#68 Quyển 2 - Chương 68
#69 Quyển 2 - Chương 69
#70 Quyển 2 - Chương 70
#71 Quyển 2 - Chương 71
#72 Quyển 2 - Chương 72
#73 Quyển 2 - Chương 73
#74 Quyển 2 - Chương 74
#75 Quyển 2 - Chương 75
#76 Quyển 2 - Chương 76: Bắt đầu ngược
#77 Quyển 2 - Chương 77
#78 Quyển 2 - Chương 78
#79 Quyển 2 - Chương 79
#80 Quyển 2 - Chương 80
#81 Quyển 2 - Chương 81
#82 Quyển 2 - Chương 82
#83 Quyển 2 - Chương 83
#84 Quyển 2 - Chương 84
#85 Quyển 2 - Chương 85
#86 Quyển 2 - Chương 86
#87 Quyển 2 - Chương 87
#88 Quyển 2 - Chương 88
#89 Quyển 2 - Chương 89
#90 Quyển 2 - Chương 90
#91 Quyển 2 - Chương 91
#92 Quyển 2 - Chương 92
#93 Quyển 2 - Chương 93: Hoàn
#94 Quyển 2 - Chương 94: Phiên ngoại Hiện đại chi du (1)
#95 Quyển 2 - Chương 95: Phiên ngoại: Hiện đại chi du (2)
#96 Quyển 2 - Chương 96: Phiên ngoại: Hiện đại chi du (3)