Tải ebook, sử dụng máy đọc sách, đọc nơi có ánh sáng để đỡ hại mắt.
2 days, 11 hours ago, 19/05/2022

Cựu Nhật Chi Thư - 旧日之书

Convert Trung Quốc Web Novel 237 chapters 505331 từ
Nguồn: tangthuvien.vn
Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang

【 dị giới chi thư 2. 0 uy lực gia cường phiên bản 】Cổ lão thần minh đã vẫn lạc, ngày xưa văn minh đã xuống dốc.Bị lãng quên truyền thuyết sớm đã thất lạc, viễn cổ thủ hộ giả đã sa đọa.Chỉ có ngày xưa người điều khiển vẫn như cũ vĩnh hằng, cuối cùng sẽ có một ngày, bọn chúng đem theo quần tinh Bỉ Ngạn trở về. . .CVT: Con tác bí nên lại quay về mấy bộ nổi cũ để viết tiếp, hy vọng không làm hỏng thành công lúc trước.

Danh sách Chapters

Chapter ⇵