Tìm kiếm sẽ reset bộ lọc
6 months, 1 week ago, 01/09/2020

Đại Chúa Tể - 大主宰

Dịch Trung Quốc Manga 1,553 chapters 3,218,927 từ
Nguồn: tangthuvien.vn

Đại thiên thế giới, nơi các vị diện giao nhau, vạn tộc hiện lên như nấm, quần hùng tụ hội, một vị Thiên chi chí tôn đến từ hạ vị diện tại vô tận thế giới diễn lại một truyền kỳ mà mọi người hướng tới, theo đuổi con đường Chúa tể.


Hỏa vực vô tận, Viêm Đế nắm giữ, vạn hỏa đốt trời xanh. Trong võ cảnh, Võ Tổ chi uy, chấn nhiếp càn khôn. Bắc Hoang khâu, Vạn Mộ địa, Bất Tử chi chủ trấn thiên địa. Tây Thiên điện, Bách Chiến chi hoàng, chiến uy không thể địch.


Thiếu niên bước ra từ Bắc Linh cảnh, cưỡi Cửu U Minh Tước xông đến thế giới hỗn loạn đầy đặc sắc, con đường Chúa tể, ai nổi ai chìm? Đại thiên thế giới, vạn đạo tranh phong, ta làm đại chúa tể.

Danh sách Chapters

id Name
#1 Chương 1 : Bắc Linh viện
#2 Chương 2 : Thiếu niên bị đuổi khỏi Linh lộ
#3 Chương 3 : Mục vực
#4 Chương 4 : Đại Phù Đồ Quyết
#5 Chương 5 : Đại thiên thế giới
#6 Chương 6 : Biên độ dao động linh lực
#7 Chương 7 : Mộ Nguyên
#8 Chương 8 : Liễu Dương
#9 Chương 9 :  Đối mặt
#10 Chương 10 : Tỷ thí học viện
#11 Chương 11 : Đàm Thanh Sơn
#12 Chương 12 :  Ra tay
#13 Chương 13 :  Chiến Liễu Dương
#14 Chương 14 :  Linh động cảnh trung kỳ
#15 Chương 15 :  Phá Linh châu
#16 Chương 16 : Thiên Giới
#17 Chương 17 : Tụ Linh trận cấp ba
#18 Chương 18 : Trúc Cơ
#19 Chương 19 : Sâm La Tử Ấn
#20 Chương 20 : Thành ấn
#21 Chương 21 : Phong ba huấn luyện trường
#22 Chương 22 : Tử Ấn phát uy
#23 Chương 23 : Chân thực lực Sâm La Tử Ấn
#24 Chương 24 : Ước định
#25 Chương 25 : Tinh phách linh thú
#26 Chương 26 : Thợ săn lão luyện
#27 Chương 27 : Cướp
#28 Chương 28 :  Hợp tác
#29 Chương 29 : Ngọc Linh thụ
#30 Chương 30 : Sơn cốc săn vượn
#31 Chương 31 : Khu hổ thôn lang - Đại Chúa Tể
#32 Chương 32 : Chiến lợi phẩm
#33 Chương 33 : Hồi doanh
#34 Chương 34 : Liễu Minh
#35 Chương 35 : Sâm La Tử Ấn đệ nhị ấn
#36 Chương 36 : Phiền toái
#37 Chương 37 : Lọt tròng
#38 Chương 38 : Bị giết
#39 Chương 39 :  Giới Tử xuyến
#40 Chương 40 : Qua mặt - Đại Chúa Tể
#41 Chương 41 :  Gian trá - Đại Chúa Tể
#42 Chương 42 : Gian nan đường về
#43 Chương 43 : Kỷ Tông, người trong mưa
#44 Chương 44 : Phá trận
#45 Chương 45 :  Cửu U Tước
#46 Chương 46 : Phong ấn
#47 Chương 47 : Học linh trận
#48 Chương 48 : Thiên phú kinh người
#49 Chương 49 :  Hưng binh
#50 Chương 50 : Hắc Minh Uyên
#51 Chương 51 :  Phệ Linh phong
#52 Chương 52 :  Linh Trùng Địch
#53 Chương 53 : Ngạnh chiến - Đại Chúa Tể
#54 Chương 54 : Đầm hắc độc
#55 Chương 55 : Giải pháp
#56 Chương 56 : Thủ đoạn độc ác
#57 Chương 57 : Mượn thế
#58 Chương 58 : Dụ Ong
#59 Chương 59 : Đến nơi
#60 Chương 60 : Quái nham
#61 Chương 61 : Trứng đen
#62 Chương 62 : Dị biến
#63 Chương 63 : Hắc Thần Lôi Vân
#64 Chương 64 : Tiến hóa
#65 Chương 65 : Tự bạo
#66 Chương 66 : Nội thể
#67 Chương 67 : Hắc chỉ trấn Linh Tước
#68 Chương 68 : Hỏa Viêm trận
#69 Chương 69 : Tụ Linh trận cấp 2
#70 Chương 70 : Tham gia
#71 Chương 71 :  Liên hợp bày trận
#72 Chương 72 : Tâm trận
#73 Chương 73 : Danh ngạch hạt giống
#74 Chương 74 : Trần Phàm, Hoắc Vân
#75 Chương 75 :  Linh quyết thất tầng ba
#76 Chương 76 : Hai bộ linh quyết
#77 Chương 77 : Khổ luyện
#78 Chương 78 : Tiến cảnh
#79 Chương 79 :  Thành quả
#80 Chương 80 : Mạc Sư
#81 Chương 81 : Tranh đoạt danh nghạch
#82 Chương 82 : Đối thủ
#83 Chương 83 : Tranh đoạt gay cấn
#84 Chương 84 :  Long tranh hổ đấu
#85 Chương 85 : Át chủ bài!
#86 Chương 86 :  Thắng bại!
#87 Chương 87 :  Chọn linh viện
#88 Chương 88 :  Đơm hoa kết trái
#89 Chương 89 : Đàm phán thất bại
#90 Chương 90 : Mang Âm sơn
#91 Chương 91 : Thuyết phục
#92 Chương 92 :  Liên thủ
#93 Chương 93 : Liều mạng
#94 Chương 94 : Cửu Thiên Lôi Trận
#95 Chương 95 : Quyển trục màu đen
#96 Chương 96 : Áp chế, đột phá
#97 Chương 97 : Linh Luân cảnh hậu kỳ
#98 Chương 98 : Bình tĩnh mà run
#99 Chương 99 : Đại hội cửu vực
#100 Chương 100 :  Liễu Kinh Sơn
#101 Chương 101 :  Dung Thiên cảnh
#102 Chương 102 : Giao dịch
#103 Chương 103 : Mượn lực
#104 Chương 104 :  Vượt giai khiêu chiến
#105 Chương 105 :  Linh trận cấp ba.
#106 Chương 106 : Yêu Liên Đồ trận.
#107 Chương 107 : Trảm sát.
#108 Chương 108 : Yên ổn.
#109 Chương 109 : Hồi phục.
#110 Chương 110 : Rời khỏi.
#111 Chương 111 : Bắc Thương giới.
#112 Chương 112 :  Thiếu nữ váy dài.
#113 Chương 113 : Bị săn.
#114 Chương 114 : Giết gà dọa khỉ.
#115 Chương 115 : Sâm La Tử Ấn đạo thứ ba.
#116 Chương 116 : Duẫn Nhi.
#117 Chương 117 : Đồng đội mới.
#118 Chương 118 : Diệp Khinh Linh.
#119 Chương 119 : Cát Hải.
#120 Chương 120 : Huyết Họa giả.
#121 Chương 121 : Đắng cấp là mãi mãi.
#122 Chương 122 : Điều kiện.
#123 Chương 123 : Đoạt bảo.
#124 Chương 124 :  Kim Luận Liệt trận.
#125 Chương 125 : Thần Phách Âm Dương Chi.
#126 Chương 126 : Thần Phách Cảnh.
#127 Chương 127 : Nghiền nát
#128 Chương 128 : Chiến lợi phẩm
#129 Chương 129 : Người nổi tiếng
#130 Chương 130 : Long Tượng trận
#131 Chương 131 : Sở Kì
#132 Chương 132 : Bích Nhãn Kim Tinh thú
#133 Chương 133 :  Kim Cang Phù Đồ thủ
#134 Chương 134 : Băng Huyền Linh Giao
#135 Chương 135 : Trận dung
#136 Chương 136 : Vạn người trảm Băng Giao
#137 Chương 137 : Địa Tâm Viêm Long Tích
#138 Chương 138 : Cướp đoạt
#139 Chương 139 : Đại truy sát
#140 Chương 140 : Biến cố trong người
#141 Chương 141 : Nối tiếp huyết mạch
#142 Chương 142 : Gặp lại
#143 Chương 143 : Giải quyết
#144 Chương 144 : Long Tượng trận hiển uy
#145 Chương 145 : Địch thủ xưa
#146 Chương 146 : Tụ hội
#147 Chương 147 : Huynh đệ Thạch gia
#148 Chương 148 : Chiến Thạch Kinh Thiên
#149 Chương 149 : Hắc viêm
#150 Chương 150 : Bắc Thương điện
#151 Chương 151 : Khiêu chiến cuối cùng
#152 Chương 152 : An Nhiên
#153 Chương 153 : Tân sinh phản công
#154 Chương 154 : Linh Tước trấn Băng Ưng
#155 Chương 155 : Bắc Thương linh viện
#156 Chương 156 : Dương Hoằng
#157 Chương 157 : Linh trị
#158 Chương 158 : Linh trị điện
#159 Chương 159 : Trùng kích Thần Phách bảng
#160 Chương 160 : Thần Phách bảng đệ tam
#161 Chương 161 : Thần Phách đan
#162 Chương 162 : Mạch Luân
#163 Chương 163 : Lôi vực, đột phá
#164 Chương 164 : Ta đến chưởng huyền hoàng
#165 Chương 165 : Phù Đồ tháp
#166 Chương 166 : Phong đổ
#167 Chương 167 : Chiến Mạch Luân
#168 Chương 168 : Phù Đồ tháp hiển uy
#169 Chương 169 : Xã đoàn
#170 Chương 170 : Gian lận
#171 Chương 171 : Lạc Thần hội
#172 Chương 172 : Luận bàn
#173 Chương 173 : Thiên bảng đệ nhị, Lý Huyền Thông
#174 Chương 174 :  Đối thị
#175 Chương 175 : Đại hội tân sinh
#176 Chương 176 : Bắc Linh sơn
#177 Chương 177 : Trùng kích sơn đỉnh
#178 Chương 178 : Thạch đài
#179 Chương 179 : Đỉnh núi - Đại Chúa Tể
#180 Chương 180 : Chiến lực Dương Hoằng
#181 Chương 181 : Mục Trần vs Dương Hoằng
#182 Chương 182 : Đại Viêm Ma trận
#183 Chương 183 : Cửu U hiện
#184 Chương 184 : Sức mạnh kết nối huyết mạch
#185 Chương 185 : Hắc tháp trấn Hổ Giao
#186 Chương 186 : Đệ nhất tân sinh!
#187 Chương 187 : Tán gẫu
#188 Chương 188 : Dung hợp linh lực
#189 Chương 189 : Đệ nhất
#190 Chương 190 : Tô Huyên, Hạc Yêu
#191 Chương 191 : Linh Quyết điện
#192 Chương 192 : Lựa linh quyết
#193 Chương 193 : Tứ Thần Tinh Túc Kinh
#194 Chương 194 : Trấn thủ giả
#195 Chương 195 : Mánh
#196 Chương 196 : Tụ Linh trận cấp sáu
#197 Chương 197 : Tu luyện dưới đáy hồ
#198 Chương 198 : Tô Linh Nhi
#199 Chương 199 : Đệ nhất Thần Phách bảng giao chiến
#200 Chương 200 : Thủ đoạn
#201 Chương 201 : Đột phá
#202 Chương 202 : Dung Thiên cảnh
#203 Chương 203 : Hoắc Phong
#204 Chương 204 : Đấu Hoắc Phong
#205 Chương 205 : Thiên Linh Liên
#206 Chương 206 : Từ Thanh Thanh
#207 Chương 207 : Cửu Cấp Phù Đồ tháp
#208 Chương 208 : Tranh đoạt Linh Liên tử
#209 Chương 209 : Cao thủ Thiên bảng
#210 Chương 210 : Tu luyện linh quyết thần cấp
#211 Chương 211 : Hiểu
#212 Chương 212 : Hai cái tát
#213 Chương 213 : Hai cường giả
#214 Chương 214 : Mời chiến
#215 Chương 215 : Đấu trường
#216 Chương 216 : Ba chiêu
#217 Chương 217 : Đệ nhất tân sinh vs đệ nhị Thiên bảng
#218 Chương 218 : Tứ Thần Tinh Túc Kinh vs Thiên Huyền thần quyết
#219 Chương 219 : Đến phiên ta
#220 Chương 220 : Yêu Liên tái hiện
#221 Chương 221 : Lạc Thần tộc
#222 Chương 222 : Tây Thiên giới
#223 Chương 223 : Viêm Đế - Đại Chúa Tể
#224 Chương 224 : Nhiệm vụ Thiên cấp
#225 Chương 225 : Linh tàng
#226 Chương 226 : Bắc Thương đại lục
#227 Chương 227 : Bạch Long thành
#228 Chương 228 : Linh trận tử
#229 Chương 229 : Bạch Long ngọc trụ
#230 Chương 230 : Cạnh tranh
#231 Chương 231 : Bạch Hiên
#232 Chương 232 : Bạch Long Khâu
#233 Chương 233 : Dạ tập - Đại Chúa Tể
#234 Chương 234 : Phản sát
#235 Chương 235 : Một tên không lưu
#236 Chương 236 : Long Ma cung
#237 Chương 237 : Sư Hổ đoàn
#238 Chương 238 : Linh tàng xuất thế
#239 Chương 239 : Hỏa Viêm Linh Liên
#240 Chương 240 : Chạm trán
#241 Chương 241 : Hỏa Viêm Tiên Liên
#242 Chương 242 : Luyện hóa hạt sen
#243 Chương 243 : Đột phá
#244 Chương 244 : Giao Long Linh Hoàn
#245 Chương 245 :  Song Long trấn
#246 Chương 246 : Uy hiếp
#247 Chương 247 : Thạch tượng thủ vệ
#248 Chương 248 : Thung lũng đen
#249 Chương 249 : Vệ sĩ đá
#250 Chương 250 : Ép ra
#251 Chương 251 : Chí Tôn hiện thân
#252 Chương 252 : Hắc Long và Bạch Long
#253 Chương 253 : Trọng Thủy Linh Châu
#254 Chương 254 : Hắc Ma trụ
#255 Chương 255 : Thực lực Bạch Hiên
#256 Chương 256 : Không gian vỡ nát
#257 Chương 257 : Thái Cổ Hung Khí
#258 Chương 258 : Trấn áp
#259 Chương 259 : Sẽ không chết - Đại Chúa Tể
#260 Chương 260 : Hung Thần lực
#261 Chương 261 : Huyết đấu thảm thiết
#262 Chương 262 : Viện binh
#263 Chương 263 : Trầm Thương Sinh
#264 Chương 264 : Chuẩn bị
#265 Chương 265 : Trả nhiệm vụ
#266 Chương 266 : Xa luân chiến
#267 Chương 267 : Chuẩn bị
#268 Chương 268 : Đăng môn
#269 Chương 269 : Mười linh trận
#270 Chương 270 : Linh trận vây Yêu môn
#271 Chương 271 : Tiếp trận
#272 Chương 272 : Thập trận uy
#273 Chương 273 : Ẩn tàng
#274 Chương 274 : Lại vào Lôi vực
#275 Chương 275 : Lôi vực tầng bảy
#276 Chương 276 : Phá giải phong ấn
#277 Chương 277 : Tà tộc ngoại vực
#278 Chương 278 : Chuẩn Hóa Thiên cảnh
#279 Chương 279 : Long Đằng Thuật
#280 Chương 280 : Tầng thứ tám
#281 Chương 281 : Lão nhân đầu trọc
#282 Chương 282 : Một chiêu
#283 Chương 283 : Mười ba nghìn viên
#284 Chương 284 : Tinh huyết tới tay
#285 Chương 285 : Hắc Thần Lôi Kiếp tái hiện
#286 Chương 286 : Độ kiếp thành công
#287 Chương 287 : Say ngủ
#288 Chương 288 :  Sôi sục
#289 Chương 289 : Thái Thương viện trưởng
#290 Chương 290 : Khai mạc
#291 Chương 291 : Linh Quang giới
#292 Chương 292 : Điểm tụ tập
#293 Chương 293 :  Liên thủ
#294 Chương 294 : Càn quét
#295 Chương 295 : Ăn một mình
#296 Chương 296 :  Vương gia tam huynh đệ
#297 Chương 297 : Trả giá
#298 Chương 298 : Chiến tam vương
#299 Chương 299 :  Lôi Thần Thể hiển uy
#300 Chương 300 : Cực độ nguy hiểm
#301 Chương 301 : Hắc hội
#302 Chương 302 : Doanh trại
#303 Chương 303 : Đoán Khí Thần Thạch
#304 Chương 304 : Mộ Phong Dương
#305 Chương 305 : Đến nơi
#306 Chương 306 : Tụ hội
#307 Chương 307 : Linh Vương
#308 Chương 308 : Bao vây tiễu trừ
#309 Chương 309 : Dưới lòng đất
#310 Chương 310 : Đoạt tinh thể
#311 Chương 311 : Linh Vương truy sát
#312 Chương 312 : Tâm Nhãn
#313 Chương 313 : Song liên hiển uy
#314 Chương 314 :  Giết Linh Vương
#315 Chương 315 : Chấn động
#316 Chương 316 : Đột phá
#317 Chương 317 : Linh Quang sơn
#318 Chương 318 : Vị trí thứ ba
#319 Chương 319 : Kịch chiến Hạc Yêu
#320 Chương 320 : Hạc Thần Giáng
#321 Chương 321 : Đá khỏi Thú Liệp trường
#322 Chương 322 : Áp lực
#323 Chương 323 : Trận chiến cuối cùng
#324 Chương 324 : Tam Đại Tướng
#325 Chương 325 : Chiến Cổ Thiên Viêm
#326 Chương 326 : Song trận xuất hiện
#327 Chương 327 : Dùng Hắc Thần Lôi
#328 Chương 328 :  Huyết đấu
#329 Chương 329 : Thắng
#330 Chương 330 : Kết thúc
#331 Chương 331 :  Nghỉ ngơi và hồi phục
#332 Chương 332 :  Tân đệ tam Thiên bảng
#333 Chương 333 : Hình Điện
#334 Chương 334 :  Lôi độc
#335 Chương 335 :  Lôi Thần đan
#336 Chương 336 : Lôi Thần Thể hoàn chỉnh
#337 Chương 337 : Hắc Thần Lôi Độc chỉ
#338 Chương 338 : Lẻn vào lôi hải
#339 Chương 339 : Tranh Đoạt
#340 Chương 340 : Nhận Linh Quang quán đỉnh
#341 Chương 341 : Đại hội trao đổi
#342 Chương 342 : Liễu Tranh
#343 Chương 343 : Nhất kiếm uy
#344 Chương 344 : Huyết Thí
#345 Chương 345 : Xuất hiện
#346 Chương 346 : Chu Tước thần ấn
#347 Chương 347 : Huyết Thần giáp
#348 Chương 348 : Một quyền phá giáp
#349 Chương 349 : Không đề
#350 Chương 350 : Linh Khê
#351 Chương 351 : Chỉ điểm
#352 Chương 352 : Phá trận
#353 Chương 353 : Linh Khê thần bí
#354 Chương 354 : Linh Trận Ốc
#355 Chương 355 : Áp lực sinh tử
#356 Chương 356 : Bức họa
#357 Chương 357 : Quan hệ
#358 Chương 358 : Huyết Minh Chúng
#359 Chương 359 : Cứu viện
#360 Chương 360 : Tây Hoang cảnh
#361 Chương 361 : Mâu Tướng và Xích Ngư
#362 Chương 362 : Cặp đôi hung hãn
#363 Chương 363 : Cứu người
#364 Chương 364 : Tìm lửa
#365 Chương 365 : Giải độc
#366 Chương 366 : Tụ hội
#367 Chương 367 : Chạm trán
#368 Chương 368 : Tây Hoang thành
#369 Chương 369 : Bốn đấu bốn
#370 Chương 370 : Chiến Ngô Giáp
#371 Chương 371 : Cửu Trọng Sơn Nhạc trận
#372 Chương 372 : Tâm Nhãn phá trận
#373 Chương 373 : Ma Long Tử cường hãn
#374 Chương 374 : Tung át chủ bài
#375 Chương 375 : Thần Đỉnh Luyện Thiên trận
#376 Chương 376 : Hóa Long Huyết quyết
#377 Chương 377 : Lại mượn hung sát
#378 Chương 378 : Ai hung hơn ai
#379 Chương 379 : Ma trụ lập uy
#380 Chương 380 :  Ba vị Chí Tôn
#381 Chương 381 : Chí Tôn Tam Nan
#382 Chương 382 : Long Ma Lạc Ấn
#383 Chương 383 : Chí Tôn chiến
#384 Chương 384 : Biện pháp
#385 Chương 385 : Dì Tịnh
#386 Chương 386 : Ký ức
#387 Chương 387 : Mê mang
#388 Chương 388 : Thâu linh
#389 Chương 389 : Học trưởng kiêu hãnh
#390 Chương 390 : Thông Thiên cảnh
#391 Chương 391 : Hình Linh Chiến Tượng
#392 Chương 392 : Ma trụ tái hiện
#393 Chương 393 :  Viện trưởng nói
#394 Chương 394 : Bắc Thương Môn
#395 Chương 395 : Lên đường
#396 Chương 396 : Thánh Linh thành
#397 Chương 397 : Long xà hỗn tạp
#398 Chương 398 : Ma Hình Thiên
#399 Chương 399 : Chuẩn bị
#400 Chương 400 : Thánh Linh Sơn
#401 Chương 401 : Mảnh giấy than thần bí rung động
#402 Chương 402 : Phong bạo đoạt bảo
#403 Chương 403 : Ngô Động
#404 Chương 404 : Độc chỉ
#405 Chương 405 :  Cụt tay
#406 Chương 406 : Xương Thiên Chí Tôn
#407 Chương 407 : Tinh huyết Thiên Chí Tôn
#408 Chương 408 : Pháp thân Chí Tôn
#409 Chương 409 : Vạn Cổ Bất Hủ thân
#410 Chương 410 : Cửu Thiên Thang
#411 Chương 411 : Lên đài
#412 Chương 412 : Tư cách
#413 Chương 413 : Đấu Liễu Ảnh
#414 Chương 414 : Kinh sợ
#415 Chương 415 : Ngang ngược
#416 Chương 416 : Chiến Ma Hình Thiên
#417 Chương 417 : Dốc hết bản lĩnh
#418 Chương 418 : Ma phù
#419 Chương 419 : Ai thắng ai bại
#420 Chương 420 : Xóa sổ
#421 Chương 421 : Rung chuyển
#422 Chương 422 : Chấn động
#423 Chương 423 : Vô Lượng lão tổ
#424 Chương 424 : Hoàn thành tẩy lễ
#425 Chương 425 : Nguy cơ
#426 Chương 426 : Sức mạnh ma trụ, Uy phong thần kiếm
#427 Chương 427 : Dáng người đó
#428 Chương 428 : Dám khinh con ta
#429 Chương 429 : Dì Tịnh
#430 Chương 430 : Thực lực đáng sợ
#431 Chương 431 : Dọa chạy mất
#432 Chương 432 : Lần nữa chia lìa
#433 Chương 433 : Không gian u ám
#434 Chương 434 : Diệt Long Ma Cung
#435 Chương 435 : Chuẩn bị cho đại tái linh viện
#436 Chương 436 : Tân sinh tứ đại viện
#437 Chương 437 : Mở cửa Bắc Thương Mô
#438 Chương 438 : Đặc huấn
#439 Chương 439 : Khổ tu
#440 Chương 440 : Góp gió thành bão
#441 Chương 441 : Tứ văn lôi thể
#442 Chương 442 : Giai đoạn một
#443 Chương 443 : Tâm sự
#444 Chương 444 : Yêu mến
#445 Chương 445 : Tu luyện âm quyển Đại Phù Đồ quyết
#446 Chương 446 : Lại đột phá
#447 Chương 447 : Nhàn hạ
#448 Chương 448 : Tân sinh gia nhập
#449 Chương 449 : Có gì không dám
#450 Chương 450 : Bá chủ đổi ngôi
#451 Chương 451 : Tái ngộ
#452 Chương 452 :  Quy tắc
#453 Chương 453 : Khai mạc đại tái linh viện
#454 Chương 454 : Phong vân hội tụ
#455 Chương 455 : Di tích đại lục
#456 Chương 456 : Xếp hạng
#457 Chương 457 : Chọn mục tiêu
#458 Chương 458 : Kẻ thủ cũ
#459 Chương 459 : Khâu Bắc Hải
#460 Chương 460 : Tung hoành áp đảo
#461 Chương 461 : Lôi Thần Thủ
#462 Chương 462 : Miệng hùm
#463 Chương 463 :  Tin tức
#464 Chương 464 : Di tích
#465 Chương 465 : Tứ viện tề tựu
#466 Chương 466 : Đường Mị Nhi
#467 Chương 467 : Tư cách tham bảo
#468 Chương 468 : Rừng thiêng nước độc
#469 Chương 469 : Ma thụ
#470 Chương 470 : Bổ sung độc chỉ
#471 Chương 471 : Giải cứu
#472 Chương 472 : Hợp tác
#473 Chương 473 : Tiên Linh Thụ
#474 Chương 474 : Cung điện
#475 Chương 475 : Tầm bảo
#476 Chương 476 : Mộc linh viện
#477 Chương 477 : Chủ điện
#478 Chương 478 : Vạn Mộc Giới
#479 Chương 479 : Kinh sợ
#480 Chương 480 : Chiến Hạ Hầu
#481 Chương 481 : Tinh Tú đại pháp
#482 Chương 482 : Lôi uy
#483 Chương 483 : Ân oán
#484 Chương 484 : Chú ý
#485 Chương 485 : Mộc Thần Vệ
#486 Chương 486 : Liên thủ
#487 Chương 487 : Lạc Thần Kiếm Liên
#488 Chương 488 : Khiêng ra
#489 Chương 489 : Chiến lợi phẩm
#490 Chương 490 : Thu hoạch
#491 Chương 491 : Độ thân thể nan
#492 Chương 492 : Thống khổ
#493 Chương 493 : Đột kích
#494 Chương 494 : Xuất quan
#495 Chương 495 : Ôn Thanh Tuyền
#496 Chương 496 : Hai người đẹp
#497 Chương 497 : Huyết Họa Giả vs Linh Quan Giả
#498 Chương 498 : Hợp tác
#499 Chương 499 : Tình địch?
#500 Chương 500 : Huyết Thần tộc tái hiện
#501 Chương 501 : Huyết Thiên Đô
#502 Chương 502 : Trấn giao dịch
#503 Chương 503 : Linh đan
#504 Chương 504 : Tiểu Thiên Kiếm trận
#505 Chương 505 : Vào tay
#506 Chương 506 : Mộc Thần Sơn
#507 Chương 507 : Vương Chung
#508 Chương 508 :  Vũ Doanh Doanh
#509 Chương 509 :  Sắc chủng
#510 Chương 510 : Khai mở Mộc Thần Sơn
#511 Chương 511 : Linh bảo sơn
#512 Chương 512 : Cạm bẫy
#513 Chương 513 : Quy tắc
#514 Chương 514 : Nhuệ khí
#515 Chương 515 : Tam trọng Thần Phách nan
#516 Chương 516 : Đấu chiến tượng
#517 Chương 517 : Thiên Mộc Thần Luân
#518 Chương 518 : Thu hoạch
#519 Chương 519 : Ai cũng có phần
#520 Chương 520 : Tàng linh viện
#521 Chương 521 : Tiềm hành
#522 Chương 522 : Xâm nhập
#523 Chương 523 : Tần Phong
#524 Chương 524 : Ngươi xong rồi
#525 Chương 525 : Đĩa ngọc
#526 Chương 526 : Ôn Thanh Tuyền nổi giận
#527 Chương 527 : Viện Linh
#528 Chương 528 : Người kế thừa
#529 Chương 529 : Mở cổng
#530 Chương 530 : Chí tôn linh dịch
#531 Chương 531 : Thi thố bản lĩnh
#532 Chương 532 : Tụ Linh bát
#533 Chương 533 : Bạo lực nhiếp người
#534 Chương 534 : Huyết ảnh
#535 Chương 535 : Mộc Thần Viện
#536 Chương 536 : Lên núi
#537 Chương 537 : Mộc Thần Lôi hải
#538 Chương 538 : Thần Mộc Cương Lôi
#539 Chương 539 : Nhục thân độ lôi
#540 Chương 540 : Mười bảo vật
#541 Chương 541 : Tranh đoạt Huyền Quy Ấn
#542 Chương 542 : Khó nhằn
#543 Chương 543 : Nhị nữ
#544 Chương 544 : Uy phong nữ tử
#545 Chương 545 :  Tự bạo
#546 Chương 546 : Tiểu Thiên Kiếm trận hiển uy
#547 Chương 547 : Gom Mộc Thần Bia
#548 Chương 548 : Phân ly
#549 Chương 549 : Mộc Thần Kinh
#550 Chương 551 : Lại xuất quan
#551 Chương 552 : Tiêu Hoàng
#552 Chương 553 : Đáp ứng
#553 Chương 554 : Đánh cược
#554 Chương 555 : Đấu trận
#555 Chương 556 : Trận đấu trận
#556 Chương 557 : Bắt con tép mất con tôm
#557 Chương 558 : Cứu mỹ nhân
#558 Chương 559 : Phá trận
#559 Chương 560 : Kẻ đứng sau
#560 Chương 561 : Cơ Huyền thăm dò
#561 Chương 562 : Một chiêu
#562 Chương 563 : Mộc Thần Kinh hiển uy
#563 Chương 564 : Nghiền nát
#564 Chương 565 : Điểm
#565 Chương 566 : Hồi ức
#566 Chương 567 : Bạt nha hành động
#567 Chương 568 : Vây quét
#568 Chương 569 : Lữ Thiên
#569 Chương 570 : Huyền Quy Lực Trường
#570 Chương 571 : Lôi Thần Thể vs Bạch Cốt Thể
#571 Chương 572 : Thu hoạch phong phú
#572 Chương 573 : Nhắm tới
#573 Chương 574 : Phong ba bão táp
#574 Chương 575 : Phản kích
#575 Chương 576 : Truy đuổi
#576 Chương 577 : Thảm liệt
#577 Chương 578 : Song vương tái kiến
#578 Chương 579 : Ngửa bài
#579 Chương 580 : Đội hình giằng co
#580 Chương 581 : Đối chiến kinh thiên
#581 Chương 582 : Tam trọng Thần Phách nan vs thất văn Lôi thể
#582 Chương 583 : Phản công
#583 Chương 584 : Ẩn tàng ám chiêu
#584 Chương 585 : Tạm kết
#585 Chương 586 : Cơ Huyền sâu khôn lường
#586 Chương 587 : Tranh đoạt hạng nhất
#587 Chương 588 : Binh chia hai đường
#588 Chương 589 : Trả giá thăng hạng
#589 Chương 590 : Long Hổ đỉnh
#590 Chương 591 : Xông qua
#591 Chương 592 : Thần Phách nan
#592 Chương 593 : Lạc vương hiển uy
#593 Chương 594 : Thành công
#594 Chương 595 : Thiêu đốt Viện Bài
#595 Chương 596 : Kho tạm
#596 Chương 597 : Khai mạc quyết chiến
#597 Chương 598 : Bắc Thương linh viện sau nửa năm
#598 Chương 599 : Chiến Giới
#599 Chương 600 : Hoàng Kim Chiến Thang
#600 Chương 601 : Tam cường
#601 Chương 602 : Vòng quyết chiến
#602 Chương 603 : Bát cường đối chiến
#603 Chương 604 : Chiến Liễu Thanh Vân
#604 Chương 605 : Phong Thần linh ảnh
#605 Chương 606 : Đội trưởng chi chiến
#606 Chương 607 : Hắc tháp luyện hóa linh ảnh
#607 Chương 608 : Bất Thắng tất bại
#608 Chương 609 : Tam cường đại thắng
#609 Chương 610 : Huyết Ma Thú vs Chiến Thần Viên
#610 Chương 611 : Thẩm Phán Kính
#611 Chương 612 :  Thẩm Phán Hải
#612 Chương 613 : Tổn thất thảm trọng
#613 Chương 614 : Vòng xoáy siêu cấp
#614 Chương 615 : Tứ cường
#615 Chương 616 : Tứ cường khai chiến
#616 Chương 617 : Lạc Li chiến Huyết Thiên Hà
#617 Chương 618 : Bài tủ của Ôn Thanh Tuyền
#618 Chương 619 : Lạc Thần Kiếm chân chính
#619 Chương 620 : Biến cố
#620 Chương 621 : Tóc trắng hóa đen
#621 Chương 622 : Lạc Hà Tinh Linh
#622 Chương 623 : Bài tẩy chân chính
#623 Chương 624 : Chí Tôn Hải
#624 Chương 625 : Mục Trần hiện thân
#625 Chương 626 : Ngươi có, ta cũng có
#626 Chương 627 : Chí Tôn quyền
#627 Chương 628 : Chiêu cuối của Cơ Huyền
#628 Chương 629 : Cửu U tái hiện
#629 Chương 630 : Cửu U lực
#630 Chương 631 : Cửu U Minh Tước
#631 Chương 632 : Mandala
#632 Chương 633 : Diệt cỏ tận gốc
#633 Chương 634 : Nhà vô địch
#634 Chương 635 : Kết thúc
#635 Chương 636 : Trước khi ly biệt
#636 Chương 637 : Lạc Thiên Thần
#637 Chương 638 : Trò chuyện
#638 Chương 639 : Chia ly
#639 Chương 640 : Nguyên Thủy pháp thân
#640 Chương 641 : Tấn giai Chí Tôn
#641 Chương 642 : Mượn kính
#642 Chương 643 : Tranh cãi
#643 Chương 644 : Dò xét Bất Hủ Đồ Lục
#644 Chương 645 : Thượng Cổ Thiên Cung
#645 Chương 646 : Rời khỏi
#646 Chương 647 : Linh tính linh lực
#647 Chương 648 : Hành trình buồn chán
#648 Chương 649 : Dung hợp Bất Tử Hỏa
#649 Chương 650 : Thương Chi đại lục
#650 Chương 651 : Thương thành
#651 Chương 652 : Lâm Tĩnh
#652 Chương 653 : Đấu giá
#653 Chương 654 : Đại Nhật Hư Không quả
#654 Chương 655 : Tranh đoạt
#655 Chương 656 : Bất Diệt Thần Diệp
#656 Chương 657 : Cửu Long Cửu Tượng thuật
#657 Chương 658 : Chặn giết
#658 Chương 659 : Trận chiến đầu tiên ở Đại Thiên thế giới
#659 Chương 660 : Chiến Liễu Minh
#660 Chương 661 : Tam liên
#661 Chương 662 : Biến cố
#662 Chương 663 : Nữ tử áo trắng thần bí
#663 Chương 664 : Chủ mẫu Võ cảnh, Lăng Thanh Trúc
#664 Chương 665 : Liễu Thiên Đạo
#665 Chương 666 : Đại La Thiên
#666 Chương 667 : Cửu U cung
#667 Chương 668 : Tứ đại thống lĩnh
#668 Chương 669 : Chư vương
#669 Chương 670 : Cửu Vương hội nghị
#670 Chương 671 : Tư cách
#671 Chương 672 : Kinh sợ
#672 Chương 673 : Đánh chết
#673 Chương 674 : Tu luyện Đại Nhật Bất Diệt thân
#674 Chương 675 : Cửu Dương vi thể, Đại Nhật thối thân
#675 Chương 676 : Pháp thân thành!
#676 Chương 677 : Cửu U vệ
#677 Chương 678 : Chỉ huy Cửu U vệ
#678 Chương 679 : Tâm phục khẩu phục
#679 Chương 680 : Cửu Long Cửu Tượng thuật kỳ lạ
#680 Chương 681 : Kim Trì Phong
#681 Chương 682 : Tranh đoạt Đại La Kim Trì
#682 Chương 683 : Tranh nhau lên đỉnh
#683 Chương 684 : Chiến bốn Chí Tôn
#684 Chương 685 : Thủ đoạn lôi đình
#685 Chương 686 : Đại La Kim Đài
#686 Chương 687 : Khí phách
#687 Chương 688 : Khiêu chiến Tào Phong
#688 Chương 689 : Tân-cựu giao đấu
#689 Chương 690 : Huyết Ảnh pháp thân
#690 Chương 691 : Đại Nhật Bất Diệt Thân hiển uy
#691 Chương 692 : Đè bẹp
#692 Chương 693 : Lên đỉnh
#693 Chương 694 : Vào Đại La Kim Trì
#694 Chương 695 : 2000 trượng
#695 Chương 696 : Người dưới đáy
#696 Chương 697 : Mạn Đà La
#697 Chương 698 : Kim trì kết thúc
#698 Chương 699 : Đại Thú Liệp chiến
#699 Chương 700 : Nói chuyện bằng nắm đấm
#700 Chương 701 : Hai lựa chọn
#701 Chương 702 : Kim thân
#702 Chương 703 : Bãi chức
#703 Chương 704 : Cửu U chiến ý
#704 Chương 705 : Áp đảo
#705 Chương 706 : Đánh cược
#706 Chương 707 : Chiến Trận sư
#707 Chương 708 : Thẻ tre
#708 Chương 709 : Cảm ngộ chiến ý
#709 Chương 710 : Lưỡng vệ đấu
#710 Chương 711 : So đấu chiến ý
#711 Chương 712 : Huyết tế chiến ý
#712 Chương 713 : Thắng lợi
#713 Chương 714 : Đại chiến chinh phạt
#714 Chương 715 : Chí Thiên Đan
#715 Chương 716 : Chí Tôn nhị phẩm
#716 Chương 717 : Trấn áp lời nguyền
#717 Chương 718 : Cửu Dương lực
#718 Chương 719 : Mở màn đại chiến
#719 Chương 720 : Càn quét
#720 Chương 721 : Lôi Ma tông
#721 Chương 722 : Lôi Ma chiến ý
#722 Chương 723 : Nhiễu
#723 Chương 724 : Nhị phẩm vs tam phẩm
#724 Chương 725 : Lôi Ma Kiếp
#725 Chương 726 : Chiến thắng
#726 Chương 727 : Tâm Ma Lôi Liên
#727 Chương 728 : Lôi Ma Uyên
#728 Chương 729 : Tìm kiếm
#729 Chương 730 : Vô Thượng Tâm Ma Kinh
#730 Chương 731 : Trấn ma
#731 Chương 732 : Tấm đá vỡ
#732 Chương 733 : Tay phải Bất Tử, tay trái Tâm Ma
#733 Chương 734 : Rèn luyện Cửu U vệ
#734 Chương 735 : Hạt giống Tâm Ma
#735 Chương 736 : Tam Thiên Kiếm thị
#736 Chương 737 : Quyết chiến
#737 Chương 738 : Đầu sỏ
#738 Chương 739 : Đấu cược
#739 Chương 740 : Chí Tôn bát phẩm
#740 Chương 741 : Thụy hoàng thâm sâu khó dò
#741 Chương 742 : Thi cốt oa oa
#742 Chương 743 : Long tranh hổ đấu
#743 Chương 744 : La Hán pháp thân
#744 Chương 745 : Huyết Tu La thủ
#745 Chương 746 :  Liều mạng
#746 Chương 747 : Bại lộ
#747 Chương 748 : Chân thân Đại La vực chủ
#748 Chương 749 : Giằng co
#749 Chương 750 : Huấn luyện
#750 Chương 751 : Đại La Thiên quân
#751 Chương 752 :  Linh Viêm Tủy
#752 Chương 753 : Chế độ địa ngục
#753 Chương 754 : Khổ tu
#754 Chương 755 : Săn
#755 Chương 756 : Thân phận đảo ngược
#756 Chương 757 : Hỏa Mị Nhi
#757 Chương 758 : Trai cò cắn nhau
#758 Chương 759 : Quyết đoán
#759 Chương 760 : Hoàn thành tu luyện
#760 Chương 761 : Cửu Cửu Viêm Long trận
#761 Chương 762 : Nhiên Thiên phù
#762 Chương 763 : Tinh huyết thượng cổ Viêm Long
#763 Chương 764 : Trạng thái tiểu Tâm Ma
#764 Chương 765 : Long Phượng Lục
#765 Chương 766 : Mạn Đà La Diệt Thiên Quang
#766 Chương 767 : Lên đường
#767 Chương 768 : Thâm sơn tao ngộ
#768 Chương 769 : Thiếu nữ và thanh niên -
#769 Chương 770 : Đồng hành
#770 Chương 771 : Long Phượng Các
#771 Chương 772 : Thủ đoạn chớp nhoáng
#772 Chương 773 : Tô Bích Nguyệt và Hồng Ngư
#773 Chương 774 : Long Phượng Trì
#774 Chương 775 : Gã áo trắng
#775 Chương 776 : Biển trùng
#776 Chương 777 : Bạch Cốt sơn
#777 Chương 778 : Lên đỉnh
#778 Chương 779 : Hai đại cường giả
#779 Chương 780 : Chiến Liễu Viêm
#780 Chương 781 : Phần Thiên Vũ
#781 Chương 782 : Thiên Dương Hoàng Kim ấn
#782 Chương 783 : Giành ăn
#783 Chương 784 : U Minh hoàng tử
#784 Chương 785 : Ngụy Long thể
#785 Chương 786 : Long Phượng Thần Quả
#786 Chương 787 : Kim Giáp Thủ Hộ Giả
#787 Chương 788 : Nhất Chỉ Thôn Thiên
#788 Chương 789 : Long Phượng kim giáp
#789 Chương 790 : Luyện hóa
#790 Chương 791 : Long Phượng thể
#791 Chương 792 : Tám tòa Long Phượng Trì
#792 Chương 793 : Cường giả tụ hội
#793 Chương 794 : Long Phượng đài xuất hiện
#794 Chương 795 : Thượng đài
#795 Chương 796 : Tranh đoạt bắt đầu
#796 Chương 797 : Duệ khí tận hiện
#797 Chương 798 : Một nén nhang
#798 Chương 799 : Tái chiến Liễu Viêm
#799 Chương 800 : Long Phượng thể ra oai
#800 Chương 801 : Bại Liễu Viêm
#801 Chương 802 : U Minh hoàng tử
#802 Chương 803 : Hai chiến trường
#803 Chương 804 : Đại tiệc thần thông
#804 Chương 805 : Quyết đấu cuối cùng
#805 Chương 806 : Thắng!
#806 Chương 807 : Truyền thừa vào tay
#807 Chương 808 : Long Phượng thang
#808 Chương 809 : Long Phượng huyết dục
#809 Chương 810 : Long Phượng chân kinh
#810 Chương 811 : Ba vị lãnh chủ
#811 Chương 812 : Đế Diễm
#812 Chương 813 : Uy nghi Viêm Đế
#813 Chương 814 : Phong Vương tế
#814 Chương 815 :  Tin tức Lạc Li
#815 Chương 816 : Đoạt Vương
#816 Chương 817 : Song hùng hội ngộ
#817 Chương 818 : Tần Chung vs Khâu Thái Âm
#818 Chương 819 :  Chí Tôn ngũ phẩm
#819 Chương 820 : Lên đài đoạt Vương
#820 Chương 821 : Đột phá
#821 Chương 822 : Kịch chiến Khâu Thái Âm
#822 Chương 823 : Át chủ bài
#823 Chương 824 : Thắng hiểm
#824 Chương 825 : Phong Vương
#825 Chương 826 : Chuẩn bị chiến tranh
#826 Chương 827 : Linh Thần Dịch
#827 Chương 828 : Thần huyết luyện thể
#828 Chương 829 : Thần thú hình người
#829 Chương 830 : Vẫn Lạc nguyên đan
#830 Chương 831 : Đại Thú Liệp chiến bắt đầu!
#831 Chương 832 : Mở màn đại chiến
#832 Chương 833 : Di tích cấp ba
#833 Chương 834 : Long Xà tông
#834 Chương 835 : Sơ chiến Xà vệ
#835 Chương 836 : Quân hồn đại tướng
#836 Chương 837 : Chiến Ý Chi Linh
#837 Chương 838 : Dùng mạng đổi mạng
#838 Chương 839 : Tinh luyện Vẫn Lạc Nguyên Đan
#839 Chương 840 : Bóng người áo bào xám
#840 Chương 841 : Tiêu Thanh Vân
#841 Chương 842 : Cầu cứu
#842 Chương 843 : Ngàn dặm cứu viện
#843 Chương 844 : Từ Bá
#844 Chương 845 : Thiên Ngạc quân
#845 Chương 846 : Đệ Nhất đấu Hắc Mã
#846 Chương 847 : Chu Thiên Thần Kinh
#847 Chương 848 : Hiển lộ tất cả thần thông
#848 Chương 849 : Viễn Cổ Tinh Thần Pháp Thân
#849 Chương 850 : Khai Tâm Dương
#850 Chương 851 : Lưỡng bại!
#851 Chương 852 : Viện quân
#852 Chương 853 : Thế cục nghịch chuyển
#853 Chương 854 : Đánh chó cùng đường
#854 Chương 855 : Ngàn dặm đuổi giết
#855 Chương 856 : Chiêu nạp tay chân
#856 Chương 857 :  Động tĩnh khắp nơi
#857 Chương 858 : Tu luyện chiến ý
#858 Chương 859 : Huyết ưng chiến ý chi linh
#859 Chương 860 : Ngụy chiến ý chi linh
#860 Chương 861 : Tử vong di tích
#861 Chương 862 : Chiêm đài Lưu Ly
#862 Chương 863 : Tiêu Thiên
#863 Chương 864 : Huyền Thiên bộ lạc
#864 Chương 865 : Mượn quân dùng một lát
#865 Chương 866 : Tiến vào
#866 Chương 867 : Quân đội mục nát
#867 Chương 868 : Ngũ vương ra tay
#868 Chương 869 : Đại quân tụ tập
#869 Chương 870 : Phương pháp phá trận
#870 Chương 871 : Liên quân khổng lồ
#871 Chương 872 : Năng lực của Chiêm Thai Lưu Ly
#872 Chương 873 : Tứ Linh chiến trận
#873 Chương 874 : Năm quân
#874 Chương 875 : Tiêu Thiên bị lừa bịp
#875 Chương 876 : Huyền Vũ trận
#876 Chương 877 : Ngũ linh đều xuất hiện
#877 Chương 878 : Tụ ngũ linh
#878 Chương 879 : Phá Trận
#879 Chương 880 : Yếu ớt hợp tác
#880 Chương 881 : Thiên Trận Hoàng
#881 Chương 882 : Liên Thủ
#882 Chương 883 : Tin tưởng Phá Tà
#883 Chương 884 : Bản tôn Thiên Trận Hoàng
#884 Chương 885 : Phương Pháp Ý Niệm
#885 Chương 886 : Cửu Kiếp Chiến Đế
#886 Chương 887 : Vây công
#887 Chương 888 : Sát Thần trở về
#888 Chương 889 : Con tin
#889 Chương 890 : Dễ như trở bàn tay
#890 Chương 891 : Xảo Trá
#891 Chương 892 : Thu hoạch
#892 Chương 893 : Trùng kích ngũ phẩm
#893 Chương 894 : Có thể đụng tay đến
#894 Chương 895 : Quan Tưởng Lôi Ngục
#895 Chương 896 : Tinh tiến đắc ý niệm.
#896 Chương 897 : Bế Quan Chấm Dứt
#897 Chương 898 : Vạn văn chiến trận sư
#898 Chương 899 : Vẫn Lạc Chiến Trường Rung chuyển
#899 Chương 900 : Lâm Minh
#900 Chương 904 : Chư Vương tụ hợp
#901 Chương 905 : Bị bắt
#902 Chương 906 : Quần hùng hội
#903 Chương 907 : Khắp nơi tụ tập
#904 Chương 908 : Quần hùng giằng co
#905 Chương 909 : Chơi càng lớn
#906 Chương 910 : Chiến Trận Sư quyết đấu
#907 Chương 911 : Thôn chi ma pháp
#908 Chương 912 : Bá đạo
#909 Chương 913 : Cửu kiếp lôi long văn
#910 Chương 914 : Trở về
#911 Chương 915 : Ý niệm trở về
#912 Chương 916 : Cục diện rối rắm
#913 Chương 917 : Minh Hỏa lão nhân
#914 Chương 918 : Tiếp dẫn
#915 Chương 919 : Nghiền nát không gian
#916 Chương 920 : Hòa tan phù văn
#917 Chương 921 : Tầm bảo
#918 Chương 922 : Vật kỳ quái Nhóm dịch:
#919 Chương 923 : Tiến vào Địa Chí Tôn Bí Tàng
#920 Chương 924 : Thượng Cổ Thiên Cung, thập đại hung thú
#921 Chương 925 : Tu La Vương chiến Thôn Thiên Ma Giao
#922 Chương 926 : Thảm bại
#923 Chương 927 : Cửu U ra tay
#924 Chương 928 : Cuối cùng một cuộc
#925 Chương 929 : Thập hung thú, Thiên Long Hổ
#926 Chương 930 : Thiêu đốt huyết mạch
#927 Chương 931 : Phá trận
#928 Chương 932 : Bí tàng trung tâm
#929 Chương 933 :  Bảy địa chí tôn
#930 Chương 934 : Đệ tứ điện chủ
#931 Chương 936 : Hỗn chiến
#932 Chương 937 : Tam cường đối bính
#933 Chương 938 : Hậu thủ
#934 Chương 939 :  Ba chí tôn pháp thân
#935 Chương 940 :  Ngũ dương thương
#936 Chương 941 : Chấn nhiếp quần hùng
#937 Chương 942 : Nam các chủ
#938 Chương 943 : Chiến ý thần bàn
#939 Chương 945 : Lỗ mãng Thần Các chi chủ
#940 Chương 946 : Linh Thần Dịch thành hình!
#941 Chương 947 :  Hoàn mỹ Linh Thần dịch
#942 Chương 948 : Âm thầm lo lắng
#943 Chương 949 :  Nửa bước thượng vị Địa Chí Tôn
#944 Chương 950 : Hậu chiêu của Thần Các chủ
#945 Chương 951 :  Tình thế nguy hiểm
#946 Chương 952 : Đệ Tứ Điện Chủ hiện
#947 Chương 953 : Tinh thần trấn ma tháp
#948 Chương 954 : Vẫn lạc
#949 Chương 955 : Bất hủ Kim Thân
#950 Chương 956 :  Đầu tư
#951 Chương 957 : Chia cắt Thần Các
#952 Chương 958 : Cửu U Cung lớn mạnh
#953 Chương 959 : Thiên Tước trưởng lão
#954 Chương 960 : Liễu thanh
#955 Chương 961 : Cửu u viêm tước
#956 Chương 962 : Kịch đấu Liễu Thanh
#957 Chương 963 :  Chân phượng uy áp
#958 Chương 964 : Cội nguồn thần thú
#959 Chương 965 : Bốn cái danh ngạch
#960 Chương 966 : Hai tháng chuẩn bị
#961 Chương 967 : Chí Tôn Lục phẩm
#962 Chương 968 : Linh trận thiên cấp
#963 Chương 969 : Cửu U giới
#964 Chương 970 : Hai lựa chọn
#965 Chương 971 : So đấu nhục thể
#966 Chương 972 : Thiên la trận
#967 Chương 973 : Hai tầng linh trận
#968 Chương 974 : Lấy đc danh ngạch
#969 Chương 975 : Mặc phong mặc linh
#970 Chương 976 : Tiến vào Thần Thú Chi Nguyên
#971 Chương 977 : Chương 977
#972 Chương 978 : Cự vô phách
#973 Chương 979 : Lôi nha tộc
#974 Chương 980 : Huyết Linh Nê thai
#975 Chương 981 : Luyện hóa
#976 Chương 982 : Thân thể linh căn
#977 Chương 983 : Viễn cổ luyện thể tháp
#978 Chương 984 : Thiên Bằng tộc
#979 Chương 985 : Quần hùng hội tụ
#980 Chương 986 : 10 tòa Tiếp Dẫn Thai
#981 Chương 987 : Thiên sơn thần ấn
#982 Chương 988 :  Thiên phẩm Linh trận chi uy
#983 Chương 989 : Tiến vào
#984 Chương 990 : Trong tháp
#985 Chương 991 :  Ánh sáng đỏ rèn thân
#986 Chương 992 :  Phản truy mà lên
#987 Chương 993 : Luyện Thể tháp tầng thứ hai
#988 Chương 994 : Góp ít thành nhiều
#989 Chương 995 : Phát lực
#990 Chương 996 : Đào thải tàn khốc
#991 Chương 997 : Chân long quyền
#992 Chương 998 : Long quyền chi uy
#993 Chương 999 : Dĩ nhiên là đệ nhất
#994 Chương 1000 : Năm cái danh ngạch
#995 Chương 1001 : Lôi tủy tẩy lễ
#996 Chương 1002 : Thu hoạch
#997 Chương 1003 :  Hắc thạch bia
#998 Chương 1004 : Nhen nhóm Thanh Đồng đèn
#999 Chương 1005 : Bảy chén nhỏ
#1,000 Chương 1006 : Mục Trần ra tay
#1,001 Chương 1007 : Chín đèn cùng đốt
#1,002 Chương 1008 : Đánh lén
#1,003 Chương 1009 : Lấy tiền tiêu tai
#1,004 Chương 1010 : Huyết chiến vương
#1,005 Chương 1011 : Đột phá!
#1,006 Chương 1012 : Nhổ ra?
#1,007 Chương 1013 :  Một quyền
#1,008 Chương 1014 : Thử quyền
#1,009 Chương 1015 : Thượng cổ bảo thú
#1,010 Chương 1016 : Chạy đi
#1,011 Chương 1017 :  Điểm giao dịch tự do
#1,012 Chương 1018 : Phượng viêm tinh
#1,013 Chương 1019 : Xích hồng vũ
#1,014 Chương 1020 : Ta bảo vệ các ngươi
#1,015 Chương 1021 : Lại đến ba khỏa
#1,016 Chương 1022 : Sừng trâu - lôi tâm
#1,017 Chương 1023 : Vạn thú mộ
#1,018 Chương 1024 : Thiên lang tộc
#1,019 Chương 1025 : Kim liệt
#1,020 Chương 1026 : Ám toán
#1,021 Chương 1027 : Mất đi hiệu lực
#1,022 Chương 1028 : Tru tiên trận
#1,023 Chương 1029 :  Cọng rơm cái rác
#1,024 Chương 1030 : Kim kình thiên
#1,025 Chương 1031 : Kịch chiến
#1,026 Chương 1032 :  Sư hoàng tam thôn
#1,027 Chương 1033 : Thất dương tiệt thiên trượng
#1,028 Chương 1034 : Bại sau đền tiền
#1,029 Chương 1035 : Đa bảo hồ
#1,030 Chương 1036 : Đoạt bảo
#1,031 Chương 1037 : Diệt sinh đồng
#1,032 Chương 1038 : Đầy bồn đầy bát
#1,033 Chương 1039 : Chỗ thần bí
#1,034 Chương 1040 : Thần mộ viên
#1,035 Chương 1041 : Quần hùng tụ họp
#1,036 Chương 1042 : Bạch Minh
#1,037 Chương 1043 : Tư cách
#1,038 Chương 1044 :  Bát phẩm thú linh
#1,039 Chương 1045 : Vây săn
#1,040 Chương 1046 : Linh trận vây giết
#1,041 Chương 1047 : Diệt Sinh Đồng chi uy
#1,042 Chương 1048 : Cửu chuyển thanh liên
#1,043 Chương 1049 :  Xông vào cốc
#1,044 Chương 1050 : Hủy diệt
#1,045 Chương 1051 : Thất phẩm chí tôn
#1,046 Chương 1052 : Nội vực
#1,047 Chương 1053 : Ba đạo tinh huyết truyền thừa
#1,048 Chương 1054 : Chiến bạch minh
#1,049 Chương 1055 : Long tranh hổ đấu
#1,050 Chương 1056 : Diệt sinh đồng vs Hàn hoàng linh phiến
#1,051 Chương 1057 : Hoàng huyết tế linh
#1,052 Chương 1058 : Huyết phiến sính uy
#1,053 Chương 1059 : Ma quyền chi uy
#1,054 Chương 1060 : Gần trong gang tấc
#1,055 Chương 1061 : Tinh huyết truyền thừa
#1,056 Chương 1062 : Ma biến
#1,057 Chương 1063 : Ba thú tôn
#1,058 Chương 1064 : Thiên thú quân
#1,059 Chương 1065 : Thú mâu trảm ma
#1,060 Chương 1066 : Vận may lớn
#1,061 Chương 1067 : Thần Hải khổ tu
#1,062 Chương 1068 : Kết thúc
#1,063 Chương 1069 : Chấn Động cửu U Tước Tộc
#1,064 Chương 1070 : Thiên cung xuất thế
#1,065 Chương 1071 : Thực lực tinh tiến
#1,066 Chương 1072 : Nửa bước cửu phẩm
#1,067 Chương 1073 : Trở về
#1,068 Chương 1074 : Thế cục đại la thiên vực
#1,069 Chương 1075 : Quét sạch
#1,070 Chương 1076 : Tân chư vương
#1,071 Chương 1077 : Tân hoàng tranh đoạt
#1,072 Chương 1078 : Cường thế xuất hiện
#1,073 Chương 1079 :  Bất diệt hỏa thần tráo
#1,074 Chương 1080 :  Long Tí chi lực
#1,075 Chương 1081 : Chiến cửu phẩm
#1,076 Chương 1082 : Nhất quyền đoạt hoàng vị
#1,077 Chương 1083 : Di tích
#1,078 Chương 1084 : Thực lực của thượng cổ thiên cung
#1,079 Chương 1085 : Già lâu la (garuda)
#1,080 Chương 1086 : Tây thành
#1,081 Chương 1087 : Hạ hoằng
#1,082 Chương 1088 : Lệnh bài
#1,083 Chương 1089 : Đấu giá
#1,084 Chương 1090 : Cửu long thí tiên trận
#1,085 Chương 1091 : Tranh đoạt
#1,086 Chương 1092 : Thần bí nữ hài
#1,087 Chương 1093 : Lâm Tĩnh xuất hiện
#1,088 Chương 1094 : Quan sát long trận
#1,089 Chương 1095 : Mượn đầu
#1,090 Chương 1096 : Ra oai
#1,091 Chương 1097 : Đào hố
#1,092 Chương 1098 : Chiến hạ hoằng
#1,093 Chương 1099 : Cửu hung thiên thú thân
#1,094 Chương 1100 : Mở 8 dương
#1,095 Chương 1101 : Bát dương thiên luân công phòng nhất thể
#1,096 Chương 1102 : Băng linh ngẫu
#1,097 Chương 1103 : Thu hoạch lớn
#1,098 Chương 1104 :  Cường giả bảng
#1,099 Chương 1105 : Truyền kỳ
#1,100 Chương 1106 : Một đóa hoa
#1,101 Chương 1107 : Binh phù
#1,102 Chương 1108 : Tiến nhập thiên cung
#1,103 Chương 1109 : Không gian ám đấu
#1,104 Chương 1110 : Đăng long môn
#1,105 Chương 1111 : Tô khinh ngâm
#1,106 Chương 1112 :  Lần đầu giao phong
#1,107 Chương 1113 : Kim giao đệ tử
#1,108 Chương 1114 : Ba vị kim long đệ tử
#1,109 Chương 1115 : Quyền hạn khiêu chiến
#1,110 Chương 1116 : Chu thiên tinh hà trận
#1,111 Chương 1118 :  Xa luân chiến
#1,112 Chương 1119 :  Kim long đệ tử thứ tư
#1,113 Chương 1120 : Tiến vào nội cung
#1,114 Chương 1121 : Cửu phủ
#1,115 Chương 1122 : Phá trận tiến vào
#1,116 Chương 1123 :  Phong phủ chi chủ
#1,117 Chương 1124 : Thủ bút của Lâm Tĩnh
#1,118 Chương 1125 :  Thánh vật phản phệ
#1,119 Chương 1126 : Có duyên với ta
#1,120 Chương 1127 : Chúc Diễm
#1,121 Chương 1128 : Lần đầu giao phong
#1,122 Chương 1129 : Thu hoạch phong phú
#1,123 Chương 1130 : Long đảo
#1,124 Chương 1131 : Hai nữ tranh phong
#1,125 Chương 1132 : Cơ duyên của Cửu U
#1,126 Chương 1133 :  Gặp lại Tiêu Tiêu
#1,127 Chương 1134 : Thôn Thiên Mãng
#1,128 Chương 1135 : Oan gia ngõ hẹp
#1,129 Chương 1136 : Khí thế nghiền áp
#1,130 Chương 1137 : Sơ ngộ Già Lâu La
#1,131 Chương 1138 : Ân oán
#1,132 Chương 1139 : Thiên Hà mở ra
#1,133 Chương 1140 : Thiên Hà Chi Linh
#1,134 Chương 1141 : Bắt được
#1,135 Chương 1142 : Thu hoạch tương đối khá
#1,136 Chương 1143 : Chiến Hạ Vũ
#1,137 Chương 1144 : Đại thiên vương pháp thân
#1,138 Chương 1145 :  Kịch chiến
#1,139 Chương 1146 : Sơn hà tỷ
#1,140 Chương 1147 : Ma quyền thị uy
#1,141 Chương 1148 : Hạ Vũ "phi thăng"
#1,142 Chương 1149 : Thiên Hà Chi Linh thứ một trăm
#1,143 Chương 1150 : Chụp mũ
#1,144 Chương 1151 : Cảm ứng
#1,145 Chương 1152 : Đấu thân pháp
#1,146 Chương 1153 : Hoàn mỹ gột rửa
#1,147 Chương 1154 : Thực lực tinh tiến
#1,148 Chương 1155 : Không viên mãn?
#1,149 Chương 1156 : Tàng kinh lâu huyền bí
#1,150 Chương 1157 : Đệ nhị Điện
#1,151 Chương 1158 : Hoàng Trùng
#1,152 Chương 1159 : Hợp tác
#1,153 Chương 1160 : Khôi phục Đồ Linh vệ
#1,154 Chương 1161 : Chiến văn
#1,155 Chương 1162 : Thu phục Đồ Linh Vệ
#1,156 Chương 1163 : Oan gia ngõ hẹp
#1,157 Chương 1164 : Tả trưởng lão
#1,158 Chương 1165 :  Trận chiến mở màn Địa Chí Tôn
#1,159 Chương 1166 : Chí Tôn Pháp Tướng
#1,160 Chương 1167 :  Phá trận chi pháp
#1,161 Chương 1168 : Một chưởng
#1,162 Chương 1169 : Tàng Kinh Lâu hiện
#1,163 Chương 1170 : Tìm kiếm Bất Hủ Kim Thân!
#1,164 Chương 1171 : Chiến Già Lâu La
#1,165 Chương 1172 : Kịch chiến
#1,166 Chương 1173 : Thánh Vật cuộc chiến
#1,167 Chương 1174 : Đại Nhật Bất Diệt Thân cuộc chiến
#1,168 Chương 1175 : Thập Dương Thần Ma Thủ
#1,169 Chương 1176 : Người thắng sau cùng
#1,170 Chương 1177 : Bất Hủ Kim Thân
#1,171 Chương 1178 : Thiên Đế chi mộ
#1,172 Chương 1179 : Cường giả đỉnh cao xuất hiện
#1,173 Chương 1180 : Địa chí tôn đại viên mãn
#1,174 Chương 1181 :  Đại viên mãn Mạn Đồ La
#1,175 Chương 1182 : Biến cố
#1,176 Chương 1183 : Ma Đế hay Thiên Đế?
#1,177 Chương 1184 : Ma Đế sống lại
#1,178 Chương 1185 : Viêm đế, Tiêu Viêm
#1,179 Chương 1186 : Phật Nộ Hỏa Liên
#1,180 Chương 1187 : Vương gặp Vương
#1,181 Chương 1188 : Võ Tổ
#1,182 Chương 1189 : Đuổi khéo
#1,183 Chương 1190 : Truyền nhân
#1,184 Chương 1191 : Thiên Đế ban thưởng cơ duyên
#1,185 Chương 1192 : Đây là Địa Chí Tôn cảnh?
#1,186 Chương 1193 : Linh Kiếp
#1,187 Chương 1194 : Thi triển thủ đoạn, độ Linh Kiếp
#1,188 Chương 1195 :  Đột phá! Địa Chí Tôn!
#1,189 Chương 1196 : Thiên đế dạy
#1,190 Chương 1197 : Phù Đồ Cổ Tộc
#1,191 Chương 1198 : Xây dựng thế lực mới
#1,192 Chương 1199 : Hắn có năng lực lãnh đạo ?
#1,193 Chương 1200 : Tư cách đứng đầu
#1,194 Chương 1201 : Linh trận giương oai
#1,195 Chương 1202 : Mục Phủ
#1,196 Chương 1203 : Lạc Thần
#1,197 Chương 1204 : Xây dựng Mục Phủ
#1,198 Chương 1205 : Tiểu Tây Thiên Giới
#1,199 Chương 1206 : Lạc Ly
#1,200 Chương 1207 : Lạc Thần tế
#1,201 Chương 1208 : Lạc Thần Hoa
#1,202 Chương 1209 : Chiến Binh Của Nàng
#1,203 Chương 1210 : Gặp lại
#1,204 Chương 1211 : Làm thịt cho người nhìn
#1,205 Chương 1212 : Cái gì gọi là khủng bố
#1,206 Chương 1213 : Hoàng Tuyền Huyết Hải.
#1,207 Chương 1214 : Cũng Nên Tuyệt Vọng
#1,208 Chương 1215 : Vẫn Lạc
#1,209 Chương 1216 : Chiến tích
#1,210 Chương 1217 : Đúng không?
#1,211 Chương 1218 : Đông lão
#1,212 Chương 1219 : Đại Thiên Thế Giới Đệ Nhất Mỹ Nhân
#1,213 Chương 1220 : Thánh Nữ?
#1,214 Chương 1221 : Chiến Hoàng giáng lâm
#1,215 Chương 1222 : Viêm Đế tái hiện
#1,216 Chương 1223 : Viêm Đế vs Chiến Hoàng
#1,217 Chương 1224 : Ngọn nguồn
#1,218 Chương 1225 : Đại Lục Chi Tử
#1,219 Chương 1226 :  Mục Hoàng
#1,220 Chương 1227 : Lạc Ly suy tính
#1,221 Chương 1228 : Ngoại Truyện, Băng Linh Tộc Thiên Thứ Nhất
#1,222 Chương 1229 : Ngoại Truyện, Băng Linh Tộc Thiên Thứ Hai
#1,223 Chương 1230 : Tứ đại thánh tử
#1,224 Chương 1231 : Vùng không gian huyền bí
#1,225 Chương 1232 : Tổ khí
#1,226 Chương 1233 : Kẻ chặn giết và Người trợ giúp
#1,227 Chương 1234 : Cường đại thủy tinh Phù đồ Tháp
#1,228 Chương 1235 : Tranh đoạt bắt đầu
#1,229 Chương 1236 : Danh ngạch quán quân
#1,230 Chương 1237 : Một quyền 80 triệu
#1,231 Chương 1238 : Một quyền
#1,232 Chương 1239 : Tự cược
#1,233 Chương 1240 : Tranh đoạt chiến tiến đến
#1,234 Chương 1241 : Phúc lợi của Chiến Hoàng
#1,235 Chương 1242 : Tam Linh Chiến Trận
#1,236 Chương 1243 : Hỏa Bào Nam Tử
#1,237 Chương 1244 : Trận đầu
#1,238 Chương 1245 : Dương danh
#1,239 Chương 1246 : Quỷ đại sư
#1,240 Chương 1247 : Đủ chưa
#1,241 Chương 1248 : Phục Ma Vệ
#1,242 Chương 1249 : Huyền Vũ Chiến Linh
#1,243 Chương 1250 : Huyết Linh Tử xuất ngoại
#1,244 Chương 1251 : Chiến trận tới tay
#1,245 Chương 1252 : Dọn dẹp chiến trường
#1,246 Chương 1253 : Liễu Tinh Thần
#1,247 Chương 1254 : Tô Mộ cùng Sở Môn
#1,248 Chương 1255 : Quyết chiến
#1,249 Chương 1256 : Linh Chiến Tử chi uy
#1,250 Chương 1257 : Trận chiến đỉnh cao
#1,251 Chương 1258 : Thượng cổ Chiến Đế pháp thân
#1,252 Chương 1259 : Chiến Đế pháp thân vs Bất Hủ kim thân
#1,253 Chương 1260 : Yêu Nghiệt
#1,254 Chương 1261 : Hiện Thế
#1,255 Chương 1262 : Tuyệt thế thần thông hiển uy
#1,256 Chương 1263 : Người thắng cuối cùng
#1,257 Chương 1264 : Chiến trường của hai nữ nhân
#1,258 Chương 1265 : Nhị nữ tranh phong
#1,259 Chương 1266 : Sức mạnh của Lạc Ly
#1,260 Chương 1267 : Lạc Ly đoạt quán quân
#1,261 Chương 1268 : Tẩy lễ phân phối
#1,262 Chương 1269 : Tranh Đoạt Phân Ngạch
#1,263 Chương 1270 : Một kiếm
#1,264 Chương 1271 : Đại lục tẩy lễ
#1,265 Chương 1272 : OanhĐộng
#1,266 Chương 1273 : Oanh Động 2
#1,267 Chương 1274 : Long tượng
#1,268 Chương 1275 : Đột phá! Thượng Vị Địa Chí Tôn
#1,269 Chương 1276 : Thiếu Chủ
#1,270 Chương 1277 : Tự chui đầu vào lưới
#1,271 Chương 1278 : Ôn tồn!
#1,272 Chương 1279 : Ba Vị Đại Viên Mãn Địa Chí Tôn
#1,273 Chương 1280 : Đoạt trận
#1,274 Chương 1281 : Đại chiến
#1,275 Chương 1282 : Sát tâm!
#1,276 Chương 1283 : Mạt Nhật Thiên Sư
#1,277 Chương 1284 : Hồ Lô Đỏ
#1,278 Chương 1285 : Xích Viêm Lão Tiên
#1,279 Chương 1286 : Bát Bộ Phù Đồ.
#1,280 Chương 1287 : Mẫu Tử gặp lại
#1,281 Chương 1288 : Bí mật của Thánh Uyên
#1,282 Chương 1289 : Hai cuốn trận đồ
#1,283 Chương 1290 : Thánh Uyên Đại Lục
#1,284 Chương 1291 : Đại Thiên Cung, Tru Ma Vương
#1,285 Chương 1292 : Người quen
#1,286 Chương 1293 : Gặp lại Ôn Thanh Tuyền
#1,287 Chương 1294 : Tiến vào Phù Đồ cổ Tộc
#1,288 Chương 1295 : Thanh Huyên trưởng lão
#1,289 Chương 1296 : Gặp gỡ trong đêm
#1,290 Chương 1297 : Cao cấp Linh Trận Tông Sư
#1,291 Chương 1298 : Tiến Vào Thượng Cổ Thánh Uyên
#1,292 Chương 1299 : Hóa Linh Phong
#1,293 Chương 1300 : Thu Phục
#1,294 Chương 1301 : Đổng Sơn
#1,295 Chương 1302 : Linh Điệp Đan Tiên
#1,296 Chương 1303 : Vũ Thông
#1,297 Chương 1304 : Đan Thú.
#1,298 Chương 1305 : Đoạt Đan.
#1,299 Chương 1306 : Át Chủ Bài Đều Xuất Hiện.
#1,300 Chương 1307 : Đại Chiến Trong Hang Động.
#1,301 Chương 1308 : Nhảy vào lò
#1,302 Chương 1309 : Huyền Long Quân
#1,303 Chương 1310 : Huyền Long Không Gian
#1,304 Chương 1313 : Lại Điểm Binh
#1,305 Chương 1314 : Huyền Long Chiến Linh
#1,306 Chương 1315 : Thi Ma Tộc
#1,307 Chương 1316 : Thi Thiên U
#1,308 Chương 1317 : Động không đáy
#1,309 Chương 1318 : Thăng Hoa Đan
#1,310 Chương 1319 : Cảnh giới đột phá
#1,311 Chương 1320 : Khu giao dịch
#1,312 Chương 1321 : Mặc Tâm thiếu chủ
#1,313 Chương 1322 :  Hiển uy
#1,314 Chương 1323 : Xung đột
#1,315 Chương 1324 :  Tần Bất Bại
#1,316 Chương 1325 : Tứ Thánh Tháp
#1,317 Chương 1326 : Viêm Ma Tộc
#1,318 Chương 1327 : Thống Lĩnh Viêm ma Tộc
#1,319 Chương 1328 : Đại chiến Viêm Ma
#1,320 Chương 1329 :  Tin tức của Thanh Diên Tịnh
#1,321 Chương 1330 : Thực lực của Huyền La, Mặc Tâm
#1,322 Chương 1331 : Thi Thiên u tái hiện
#1,323 Chương 1332 :  Tái chiến thi hài Ma Đế
#1,324 Chương 1333 : Hoá Linh Phong hiển uy
#1,325 Chương 1334 : Thi Thần Tam Khấu Thủ
#1,326 Chương 1335 : Thi Thần Kỹ
#1,327 Chương 1336 : Bất Hủ Kim Liên
#1,328 Chương 1337 : Huyết Cương Thiên Ma Đế
#1,329 Chương 1338 :  Phù Đồ chiến Huyết Cương
#1,330 Chương 1339 : Tân Tru Ma Vương
#1,331 Chương 1350 : Chấn động
#1,332 Chương 1351 : Đạt được truyền thừa
#1,333 Chương 1352 : Truyền thừa của Bát Bộ Phù Đồ
#1,334 Chương 1353 : Phương pháp thức tỉnh
#1,335 Chương 1354 : Thái Linh Thông Thiên Quang
#1,336 Chương 1355 : Nửa bước Đại Viên Mãn
#1,337 Chương 1356 : Quấy nhiễu
#1,338 Chương 1357 : Một đám thiên chí tôn giằng co
#1,339 Chương 1358 : Vị Tru Ma Vương thứ hai
#1,340 Chương 1359 : Tru Ma Điểm
#1,341 Chương 1360 : Chia ly
#1,342 Chương 1361 : Tử Vân Tông
#1,343 Chương 1362 : Mục Phủ Chi Chủ
#1,344 Chương 1363 : Trấn phục
#1,345 Chương 1364 : Bắc vực tranh bá
#1,346 Chương 1365 : Mục Phủ bừng bừng sức sống
#1,347 Chương 1366 : Giao dịch với Tàng Kinh Lâu
#1,348 Chương 1367 : Đại hội sắp đến
#1,349 Chương 1368 : Bắc Vực Nguyên
#1,350 Chương 1369 : Thủ đoạn sấm sét
#1,351 Chương 1370 : Hung uy
#1,352 Chương 1371 : Tam Đại Bá Chủ
#1,353 Chương 1372 : Đại Chiến Tử Vân Chân Quân
#1,354 Chương 1373 : Uy lực của kim tiễn
#1,355 Chương 1374 : Cường thế
#1,356 Chương 1375 : Mục chủ chiến tam bá
#1,357 Chương 1376 : Lâm trận đột phá
#1,358 Chương 1377 : Bát Bộ Phù Đồ hiển uy
#1,359 Chương 1378 : Phân chia địa bàn
#1,360 Chương 1379 : Tân tấn bá chủ
#1,361 Chương 1380 : Mục phủ dương oai
#1,362 Chương 1381 : Thiên Chí Tôn chi lộ
#1,363 Chương 1382 : Bạch Long cơ duyên
#1,364 Chương 1383 : Không gian tiết điểm
#1,365 Chương 1384 : Hạ vị diện
#1,366 Chương 1385 : Huyết Ma Tướng
#1,367 Chương 1386 : Bạch Y nữ vương
#1,368 Chương 1387 : Huyết Ma Vương
#1,369 Chương 1388 : Nghiền nát hoàn toàn
#1,370 Chương 1389 : Trấn ma
#1,371 Chương 1390 : Thỉnh cầu
#1,372 Chương 1391 : Huyết Ma Sơn
#1,373 Chương 1392 : Thánh Long Tông
#1,374 Chương 1393 : Tận trừ
#1,375 Chương 1394 : Đại chiến nổ ra
#1,376 Chương 1395 : Lấy một địch ba, chiến Huyết Ma
#1,377 Chương 1396 : Thôi hóa
#1,378 Chương 1397 : Huyết Hoàng xuất thế
#1,379 Chương 1398 : Ma Đế chi uy
#1,380 Chương 1399 : Mục Chủ chiến Huyết Hoàng
#1,381 Chương 1400 : Nhất Khí Hóa Tam Thanh, Tam Hợp Cảnh
#1,382 Chương 1401 : Thủ đoạn cuối cùng
#1,383 Chương 1402 : Cơ duyên
#1,384 Chương 1403 : Thiên chướng
#1,385 Chương 1404 : Thiên Tôn kiếp
#1,386 Chương 1405 : Leo Thiên Môn
#1,387 Chương 1406 : Sức mạnh của Thiên Chí Tôn
#1,388 Chương 1407 : Hắc Thi Thiên Ma Đế
#1,389 Chương 1408 : Võ Tổ đấu Thi Đế
#1,390 Chương 1409 : Vị diện chủ
#1,391 Chương 1410 : Huyền Thiên Lão Tổ
#1,392 Chương 1411 : Cường thế trở về
#1,393 Chương 1412 : Bí mật của linh mạch
#1,394 Chương 1413 : Cường thế trấn áp
#1,395 Chương 1414 : Cường ngạnh
#1,396 Chương 1415 : Uy hiếp tứ phương
#1,397 Chương 1416 : Thu phục Huyền Thiên
#1,398 Chương 1417 : Thần mạch
#1,399 Chương 1418 : Giờ mới hiện thế
#1,400 Chương 1419 : Linh Mạch Điện
#1,401 Chương 1420 : Thần Mạch chấn Huyền thiên
#1,402 Chương 1421 : Phù đồ thành
#1,403 Chương 1422 : Ma Ha U
#1,404 Chương 1423 : Phù Đồ Giới
#1,405 Chương 1424 : Thế cục của Thanh Mạch
#1,406 Chương 1425 : Tranh giành ghế
#1,407 Chương 1426 : Phù Đồ Huyền
#1,408 Chương 1427 : Tam Mạch chi thủ
#1,409 Chương 1428 : Thanh mạch bại trận
#1,410 Chương 1429 : Gia mẫu, Thanh Diên Tịnh
#1,411 Chương 1430 : Tân Mạch Thủ của Thanh Mạch
#1,412 Chương 1431 : Một mình chiến Huyền Mạch
#1,413 Chương 1432 : Một chiêu một người
#1,414 Chương 1433 : Tái đấu Hắc Quang
#1,415 Chương 1434 : Hành hung
#1,416 Chương 1435 : Tiên Phẩm xuất thủ
#1,417 Chương 1436 : Kịch chiến Tiên Phẩm
#1,418 Chương 1437 : Thần Mạch quyết đấu
#1,419 Chương 1438 : Thần quang chấn Cổ tộc
#1,420 Chương 1439 : Tái khởi đối chọi
#1,421 Chương 1440 : Một mình chiến Phù Đồ
#1,422 Chương 1441 : Một người địch tộc
#1,423 Chương 1442 : Phù Đồ Huyền ra tay
#1,424 Chương 1443 : Thanh Diên Tịnh xuất hiện
#1,425 Chương 1444 : Trận chiến Thánh Phẩm
#1,426 Chương 1445 : Tân nhiệm Đại Trưởng Lão
#1,427 Chương 1446 : Biến thiên Phù Đồ cổ tộc
#1,428 Chương 1447 : Lễ gặp mặt
#1,429 Chương 1448 :  Tấn cấp Thánh Phù Đồ Tháp
#1,430 Chương 1449 : Bách Linh Đại Lục
#1,431 Chương 1450 : Bách Linh Vương
#1,432 Chương 1451 : Ngươi thật sự là một tên phế vật
#1,433 Chương 1452 : Gọi cứu binh
#1,434 Chương 1453 : Vợ chồng gặp nhau
#1,435 Chương 1454 : Liễu Bách Hoa
#1,436 Chương 1455 : Tần Bắc Huyền
#1,437 Chương 1456 : Bối cảnh
#1,438 Chương 1457 : Xử trí
#1,439 Chương 1458 : Truyền tống trận khoảng cách xa
#1,440 Chương 1459 : Bất Tử huyết mạch nổi tranh chấp
#1,441 Chương 1460 : Cửu U gặp nạn
#1,442 Chương 1461 : Nguyên do
#1,443 Chương 1462 : Ức hiếp
#1,444 Chương 1463 : Đối chọi gay gắt
#1,445 Chương 1464 : Huyết tinh
#1,446 Chương 1465 : Trấn áp
#1,447 Chương 1466 : Khách không mời mà tới
#1,448 Chương 1467 : Hợp tác
#1,449 Chương 1468 : Mai phục chặn giết
#1,450 Chương 1469 : Tam anh chiến hoàng
#1,451 Chương 1470 : Chuẩn Thánh Huyết Tinh
#1,452 Chương 1471 : Chim sẻ núp đằng sau
#1,453 Chương 1472 : Thiên kiêu chi chiến
#1,454 Chương 1473 : Rồng đấu phượng hoàng
#1,455 Chương 1474 : Cửu Chuyển Nhập Thánh Quyết
#1,456 Chương 1475 : Tam Hợp Cảnh
#1,457 Chương 1476 : Thắng bại
#1,458 Chương 1477 : Chuẩn Thánh Huyết Tinh tới tay
#1,459 Chương 1478 : Tiến hóa, Thượng Cổ Bất Tử Điểu
#1,460 Chương 1479 : Chân Long cùng Chân Phượng
#1,461 Chương 1480 : Mục phủ thế cục
#1,462 Chương 1481 : Thiên La Minh
#1,463 Chương 1482 : Bá chủ chi tranh
#1,464 Chương 1483 : Thiên La đối với Mục phủ
#1,465 Chương 1484 : Lấy một địch năm
#1,466 Chương 1485 : Năm nghìn vạn chiến văn
#1,467 Chương 1486 : Lộ ra cao chót vót
#1,468 Chương 1487 : Bồi thường
#1,469 Chương 1488 : Sơn động bế quan
#1,470 Chương 1489 : Phiên ngoại 6: Võ Động Càn Khôn
#1,471 Chương 1490 : Nhiệt môn
#1,472 Chương 1491 : Vạn Cổ Thành
#1,473 Chương 1492 : Điều kiện
#1,474 Chương 1493 : Vạn cổ tháp
#1,475 Chương 1494 : Vạn cổ chi tranh
#1,476 Chương 1495 : Tần Đông Hải
#1,477 Chương 1496 : Chiến Thích La
#1,478 Chương 1497 : Thánh Phật Thủ
#1,479 Chương 1498 : Tam linh tái hiện
#1,480 Chương 1499 : 6800 vạn
#1,481 Chương 1500 : Tầng cuối cùng
#1,482 Chương 1501 : Đột phá
#1,483 Chương 1502 : Ma Ha Vô Lượng Kiếp
#1,484 Chương 1503 : Vạn Cổ Bất Hủ Thân hiện thế
#1,485 Chương 1504 : Thân ảnh ám kim thần bí
#1,486 Chương 1505 : Tự bạo Bất Hủ Kim Thân
#1,487 Chương 1506 : Thế giới tử kim
#1,488 Chương 1507 : Khống chế cùng thức tỉnh
#1,489 Chương 1508 : Lại tới thế gian
#1,490 Chương 1509 : Chính phẩm cùng hàng giả
#1,491 Chương 1510 : Vạn cổ tân chủ
#1,492 Chương 1511 : Thân thề bất hủ
#1,493 Chương 1512 : Năm năm khổ tu, đúc thành Bất Hủ
#1,494 Chương 1513 : Hiện thân
#1,495 Chương 1514 : Hắc Thiên cổ tộc
#1,496 Chương 1515 : Gặp lại Lạc Ly
#1,497 Chương 1516 : Đối quyết Ma Ha Thiên
#1,498 Chương 1517 : Trận chiến Thánh Phẩm
#1,499 Chương 1518 : Hiện thế chi chiến
#1,500 Chương 1519 : Ma Ha Âm Dương Bình
#1,501 Chương 1520 : Cổ Tháp Trấn Ngọc Bình
#1,502 Chương 1521 : Đưa thiếp
#1,503 Chương 1522 : Đại Thiên minh ước
#1,504 Chương 1523 : Vạn Ma Điện
#1,505 Chương 1524 : An bình
#1,506 Chương 1525 : Tà ma xuất hiện
#1,507 Chương 1526 : Bắc Hoang Khâu
#1,508 Chương 1527 : Quần Hùng tụ
#1,509 Chương 1528 : Di mệnh
#1,510 Chương 1529 : Chư tôn luyện Ma Thần
#1,511 Chương 1530 : Viện quân
#1,512 Chương 1531 : Người kia
#1,513 Chương 1532 : Mầm mống tâm ma
#1,514 Chương 1533 : Tà Linh tộc
#1,515 Chương 1534 : Khương Nhai
#1,516 Chương 1535 : Nhân Pháp Hợp Nhất
#1,517 Chương 1536 : Một quyền
#1,518 Chương 1537 : Huyết tự
#1,519 Chương 1538 : Tà thần xuất thế
#1,520 Chương 1539 : Bọn họ, tới
#1,521 Chương 1540 : Ý chí của thế giới
#1,522 Chương 1541 : Thương Khung Bảng
#1,523 Chương 1542 : Một Đế một Tổ chiến Tà Thần (thượng)
#1,524 Chương 1543 : Một Đế một Tổ chiến Tà Thần (trung)
#1,525 Chương 1544 : Thế Giới áp chế
#1,526 Chương 1545 : Cửu Mục Tà Thần
#1,527 Chương 1546 : Người thứ ba
#1,528 Chương 1547 : Đại Đế di trạch
#1,529 Chương 1548 : Tiếp thu truyền thừa
#1,530 Chương 1549 : Càn quét cùng khổ tu
#1,531 Chương 1550 : Tam Thần cảnh
#1,532 Chương 1551 : Ma tung cùng bát mục
#1,533 Chương 1552 : Chiến trnah tới
#1,534 Chương 1553 : Đao và kiếm, máu và lửa
#1,535 Chương 1554 : Ma tai
#1,536 Chương 1555 : Linh viện gặp nạn
#1,537 Chương 1556 : Đã từng hỏi qua?
#1,538 Chương 1557 : Tái chiến hắc thi
#1,539 Chương 1558 : Diệt ma trong chớp mắt
#1,540 Chương 1559 : Lúc gặp lại, đã quân lâm Đại Thiên
#1,541 Chương 1560 : Ban thưởng
#1,542 Chương 1561 : Chương 1553
#1,543 Chương 1562 : Có tên của ta
#1,544 Chương 1563 : Người thứ ba trên bảng
#1,545 Chương 1564 : Tái chiến Thiên Tà Thần
#1,546 Chương 1565 : Sức mạnh tối cường
#1,547 Chương 1566 : Mười mắt
#1,548 Chương 1567 : Át chủ bài cuối cùng
#1,549 Chương 1568 : Đại chúa tể
#1,550 Chương 1569 : Trận chiến cuối cùng
#1,551 Chương 1570 : Sức mạnh của sinh linh
#1,552 Chương 1571 : Tà Thần vẫn lạc (đại kết cục)
#1,553 Chương 1571 : Tà Thần vẫn lạc (đại kết cục)