Tìm kiếm sẽ reset bộ lọc
5 months, 3 weeks ago, 01/09/2020

Đao Phong Dữ Thi Hành FULL

Dịch Trung Quốc Manga 72 chapters 210,568 từ
Nguồn: truyenfull.vn

Thể loại: Tương ái tương sát, tây huyễn, kỳ huyễn, ma huyễn, 1v1, chủ thụ, HE

Nhân vật chính: Carayon, Vicente

Tình trạng bản gốc:hoàn (gồm 72 chương + 3 phiên ngoại

Editor: Alice


Đao phong, ánh sáng, ma pháp,.. Những thứ này tràn ngập khắp nơi trên đại lục.


Nếu bạn sinh ra và có năng lực, bạn có thể trở thành một vị ma pháp sĩ hoặc đao giả, được quyền đi học tập Hoftas.


——Đây là một câu chuyện xưa cũ rích về việc cứu vớt hy vọng, nhặt lại giấc mơ.


Liệu bạn có thể, một lần nữa bò ra khỏi đầm lầy nghi vấn, đau khổ và mê man, một lần nữa leo lên đỉnh cao thuộc về mình sau khi ai đó đưa tay ra với bạn không?

Danh sách Chapters

id Name
#1 Chương 1: Lời dẫn
#2 Chương 1-2
#3 Chương 2
#4 Chương 3
#5 Chương 4
#6 Chương 5
#7 Chương 6
#8 Chương 7
#9 Chương 8
#10 Chương 9
#11 Chương 10
#12 Chương 11
#13 Chương 12
#14 Chương 13
#15 Chương 14
#16 Chương 15
#17 Chương 16
#18 Chương 17
#19 Chương 18
#20 Chương 19
#21 Chương 20
#22 Chương 21
#23 Chương 22
#24 Chương 23
#25 Chương 24
#26 Chương 25
#27 Chương 26
#28 Chương 27
#29 Chương 28
#30 Chương 29
#31 Chương 30
#32 Chương 31
#33 Chương 32
#34 Chương 33
#35 Chương 34
#36 Chương 35
#37 Chương 36
#38 Chương 37
#39 Chương 38
#40 Chương 39
#41 Chương 40
#42 Chương 41
#43 Chương 42
#44 Chương 43
#45 Chương 44
#46 Chương 45
#47 Chương 46
#48 Chương 47
#49 Chương 48
#50 Chương 49
#51 Chương 50
#52 Chương 51
#53 Chương 52
#54 Chương 53
#55 Chương 54
#56 Chương 55
#57 Chương 56
#58 Chương 57
#59 Chương 58
#60 Chương 59
#61 Chương 60
#62 Chương 61
#63 Chương 62
#64 Chương 63
#65 Chương 64
#66 Chương 65
#67 Chương 66
#68 Chương 67
#69 Chương 68
#70 Chương 69
#71 Chương 70
#72 Chương 71: Kết