Tìm kiếm sẽ reset bộ lọc
6 months ago, 02/09/2020

Đấu La Đại Lục

Dịch Trung Quốc Manga 517 chapters 2,244,266 từ
Nguồn: tangthuvien.vn

Đấu La Đại Lục là một trong những tác phẩm đặc sắc của Đường Gia Tam Thiếu. Tác phẩm thuộc thể loại truyện Huyễn Hiệp, mang đến cho độc giả một cái nhìn, một cảm nhận mới về thế giới hiệp khách huyền ảo. Câu chuyện với nhân vật chính, con một thợ rèn, một thợ rèn trở thành tửu quỷ, vì thê tử đã mất, sẵn sàng lôi cuốn người đọc ngay từ những chương đầu tiên.


Đấu La Thế Giới, một đại lục rộng lớn, cư dân đông đúc. Chức nghiệp cao quý nhật tại đây được gọi là Hồn Sư. Mỗi người sinh ra, đều có một vũ hồn bẩm sinh. Vũ hồn có thể là cái cày, cái cuốc, liêm đao (liềm gặt)..thuộc khối công cụ, một đóa hoa cúc, một cành mai...thuộc thực vật hệ đến các vũ hồn cường đại như Tuyết Ảnh Ma Hùng, Tật Phong Ma Lang.... Để có thể trở thành hồn sư, ngoài vũ hồn cường đại, còn cần đến hồn lực để sử dụng vũ hồn đó, vũ hồn càng lớn, hồn lực càng cao, đại biểu cho thực lực mạnh mẽ tại Đấu la đại lục. Cứ 10 cấp hồn lực, vũ hồn có thể phụ gia thêm một cái hồn hoàn, có được từ việc liệp sát hồn thú, những quái thú mạnh mẽ, có tu vị hằng nghìn năm. Hành trình tu luyện, tìm hiểu bí ẩn cái chết của mẫu thân, bị mật tông sư của phụ thân, câu chuyện sẽ cho người đọc những trải nghiệm thú vị.

Danh sách Chapters

id Name
#1 Chương 1 : Đấu La Đại Lục (1)
#2 Chương 2 : Đấu La Đại Lục (2)
#3 Chương 3 : Đấu La đại lục (3)
#4 Chương 4 : Đấu La đại lục (4)
#5 Chương 5 : Phế Vũ Hồn Dữ Tiên Thiên Mãn Hồn Lực (1)
#6 Chương 6 : Phế Vũ Hồn Dữ Tiên Thiên Mãn Hồn Lực (2)
#7 Chương 7 : Phế Vũ Hồn Dữ Tiên Thiên Mãn Hồn Lực (3)
#8 Chương 8 : Phế Vũ Hồn Dữ Tiên Thiên Mãn Hồn Lực (4)
#9 Chương 9 : Song Sinh Vũ Hồn (1)
#10 Chương 10 : Song Sinh Vũ Hồn (2)
#11 Chương 11 : Song Sinh Vũ Hồn (3)
#12 Chương 12 : Song Sinh Vũ Hồn (4)
#13 Chương 13 : Song Sinh Vũ Hồn (5)
#14 Chương 14 : Nhất Kiện Ám Khí (1)
#15 Chương 15 : Nhất Kiện Ám Khí (2)
#16 Chương 16 : Nhất Kiện Ám Khí (3)
#17 Chương 17 : Nhất Kiện Ám Khí (4)
#18 Chương 18 : Nhất Kiện Ám Khí (5)
#19 Chương 19 : Đại Sư? Sư Phụ? (1)
#20 Chương 20 : Đại Sư? Sư Phụ? (2)
#21 Chương 21 : Đại Sư? Sư Phụ? (3)
#22 Chương 22 : Đại Sư? Sư Phụ? (4)
#23 Chương 23 : Ngã Khiếu Tiểu Vũ, Khiêu Vũ Đích Vũ (1)
#24 Chương 24 : Ngã Khiếu Tiểu Vũ, Khiêu Vũ Đích Vũ (2)
#25 Chương 25 : Ngã Khiếu Tiểu Vũ, Khiêu Vũ Đích Vũ (3)
#26 Chương 26 : Ngã Khiếu Tiểu Vũ, Khiêu Vũ Đích Vũ (4)
#27 Chương 27 : Ngã Khiếu Tiểu Vũ, Khiêu Vũ Đích Vũ (5)
#28 Chương 28 : Tiểu Vũ, Nhĩ hoàn yếu a? (1)
#29 Chương 29 : Tiểu Vũ, Nhĩ hoàn yếu a? (2)
#30 Chương 30 : Tiểu Vũ, Nhĩ hoàn yếu a? (3)
#31 Chương 31 : Hồn Đạo Khí, Nhị Thập Tứ Kiều Minh Nguyệt Dạ (1)
#32 Chương 32 : Hồn Đạo Khí, Nhị Thập Tứ Kiều Minh Nguyệt Dạ (2)
#33 Chương 33 : Hồn Đạo Khí, Nhị Thập Tứ Kiều Minh Nguyệt Dạ (3)
#34 Chương 34 : Hồn Đạo Khí, Nhị Thập Tứ Kiều Minh Nguyệt Dạ (4)
#35 Chương 35 : Lam Ngân Thảo Đích Đệ Nhất Hồn Hoàn (1)
#36 Chương 36 : Lam Ngân Thảo Đích Đệ Nhất Hồn Hoàn (2)
#37 Chương 37 : Lam Ngân Thảo Đích Đệ Nhất Hồn Hoàn (3)
#38 Chương 38 : Lam Ngân Thảo Đích Đệ Nhất Hồn Hoàn (4)
#39 Chương 39 : Lam Ngân Thảo Đích Đệ Nhất Hồn Hoàn (5)
#40 Chương 40 : Đệ Nhất Hồn Hoàn Kỹ Năng (1)
#41 Chương 41 : Đệ Nhất Hồn Hoàn Kỹ Năng (2)
#42 Chương 42 : Đệ Nhất Hồn Hoàn Kỹ Năng (p3)
#43 Chương 43 : Tiểu Vũ, Nguyên Lai Nhĩ Chân Đích Thị Cá Thỏ Tử (1)
#44 Chương 44 : Tiểu Vũ, Nguyên Lai Nhĩ Chân Đích Thị Cá Thỏ Tử (2)
#45 Chương 45 : Tiểu Vũ, Nguyên Lai Nhĩ Chân Đích Thị Cá Thỏ Tử (3)
#46 Chương 46 : Tiểu Vũ, Nguyên Lai Nhĩ Chân Đích Thị Cá thỏ Tử (4)
#47 Chương 47 : Loạn Phi Phong Chuy Pháp (1)
#48 Chương 48 : Loạn Phi Phong Chuy Pháp (2)
#49 Chương 49 : Loạn phi phong chuy pháp (3)
#50 Chương 50 : Loạn Phi Phong Chuy Pháp (4)
#51 Chương 51 : Loạn Phi Phong Chuy Pháp (5)
#52 Chương 52 : Phụ Thân Đích Lưu Ngôn (1)
#53 Chương 53 : Phụ Thân Đích Lưu Ngôn (2)
#54 Chương 54 : Phụ Thân Đích Lưu Ngôn (3)
#55 Chương 55 : Phụ Thân Đích Lưu Ngôn (4)
#56 Chương 56 : Tà Mâu Bạch Hổ Đái Mộc Bạch (1)
#57 Chương 57 : Tà Mâu Bạch Hổ Đái Mộc Bạch (2)
#58 Chương 58 : Tà Mâu Bạch Hổ Đái Mộc Bạch (3)
#59 Chương 59 : Tà Mâu Bạch Hổ Đái Mộc Bạch (4)
#60 Chương 60 : Tà Mâu Bạch Hổ Đái Mộc Bạch (5)
#61 Chương 61 : Tà Mâu Bạch Hổ Đái Mộc Bạch (6)
#62 Chương 62 : Thiên Niên Hồn Hoàn Chi Kỹ, Bạch Hổ Kim Cương Biến (1)
#63 Chương 63 : Thiên Niên Hồn Hoàn Chi Kỹ, Bạch Hổ Kim Cương Biến (2)
#64 Chương 64 : Thiên Niên Hồn Hoàn Chi Kỹ, Bạch Hổ Kim Cương Biến (3)
#65 Chương 65 : Thiên Niên Hồn Hoàn Chi Kỹ, Bạch Hổ Kim Cương Biến (4)
#66 Chương 66 : Thiên Niên Hồn Hoàn Chi Kỹ, Bạch Hổ Kim Cương Biến (5)
#67 Chương 67 : Bản Tinh Phát Kim Long Tu Châm (1)
#68 Chương 68 : Bản Tinh Phát Kim Long Tu Châm (2)
#69 Chương 69 : Bản Tinh Phát Kim Long Tu Châm (3)
#70 Chương 70 : Bản Tinh Phát Kim Long Tu Châm (4)
#71 Chương 71 : Bản Tinh Phát Kim Long Tu Châm (5)
#72 Chương 72 : Chích Thu Quái Vật Đích Học Viện (1)
#73 Chương 73 : Chích Thu Quái Vật Đích Học Viện (2)
#74 Chương 74 : Chích Thu Quái Vật Đích Học Viện (3)
#75 Chương 75 : Chích Thu Quái Vật Đích Học Viện (4)
#76 Chương 76 : Chích Thu Quái Vật Đích Học Viện (5)
#77 Chương 77 : Bất động minh vương Triệu Vô Cực (1)
#78 Chương 78 : Bất động minh vương Triệu Vô Cực (2)
#79 Chương 79 : Bất động minh vương Triệu Vô Cực (3)
#80 Chương 80 : Bất động minh vương Triệu Vô Cực (4)
#81 Chương 81 : Bất động minh vương Triệu Vô Cực (5)
#82 Chương 82 : Ám khí của Đường Tam (1)
#83 Chương 83 : Ám khí của Đường Tam (2)
#84 Chương 84 : Ám khí của Đường Tam (3)
#85 Chương 85 : Ám khí của Đường Tam (4)
#86 Chương 86 : Ám khí của Đường Tam (5)
#87 Chương 87 : Đại, Tiểu hương tràng của Áo Tư Tạp (1)
#88 Chương 88 : Đại, Tiểu hương tràng của Áo Tư Tạp (2)
#89 Chương 89 : Đại, Tiểu hương tràng của Áo Tư Tạp (3)
#90 Chương 90 : Đại, Tiểu hương tràng của Áo Tư Tạp (4)
#91 Chương 91 : Đại, Tiểu hương tràng của Áo Tư Tạp (5)
#92 Chương 92 : Tà hỏa phượng hoàng (1)
#93 Chương 93 : Tà hỏa phượng hoàng (2)
#94 Chương 94 : Tà hỏa phượng hoàng (3)
#95 Chương 95 : Tà hỏa phượng hoàng (4)
#96 Chương 96 : Tứ nhãn miêu ưng Phất Lan Đức (1)
#97 Chương 97 : Tứ nhãn miêu ưng Phất Lan Đức (2)
#98 Chương 98 : Tứ nhãn miêu ưng Phất Lan Đức (3)
#99 Chương 99 : Tứ nhãn miêu ưng Phất Lan Đức (4)
#100 Chương 100 : Tứ nhãn miêu ưng Phất Lan Đức (5)
#101 Chương 101 : Bản sắc Ma Nữ (1)
#102 Chương 102 : Bản sắc Ma Nữ (2)
#103 Chương 103 : Bản sắc Ma Nữ (3)
#104 Chương 104 : Bản sắc Ma Nữ (4)
#105 Chương 105 : Bản sắc Ma Nữ (5)
#106 Chương 106 : Thành lập Tam Ngũ đội(1)
#107 Chương 107 : Thành lập Tam Ngũ đội(2)
#108 Chương 108 : Thành lập Tam Ngũ đội(3)
#109 Chương 109 : Thành lập Tam Ngũ đội(4)
#110 Chương 110 : Thành lập Tam Ngũ đội(5)
#111 Chương 111 : Uy lực của khí vũ hồn(1)
#112 Chương 112 : Uy lực của khí vũ hồn (2)
#113 Chương 113 : Uy lực của khí vũ hồn (3)
#114 Chương 114 : Tinh Đấu đại sâm lâm.
#115 Chương 115 : Không gây thị phi mới lạ.(1+2)
#116 Chương 116 : Không gây thị phi mới lạ.(3)
#117 Chương 117 : Phong vĩ kê quan xà ngàn năm (1)
#118 Chương 118 : Phong vĩ kê quan xà ngàn năm (2)
#119 Chương 119 :  Phong vĩ kê quan xà ngàn năm (3)
#120 Chương 120 : Cái thế long xà.
#121 Chương 121 : Đệ tam hồn hoàn của Áo Tư Tạp
#122 Chương 122 : Sâm lâm chi vương-Thái Thản cự viên
#123 Chương 123 : Kẻ giết chóc tà ác-Nhân diện ma chu
#124 Chương 124 : Mạnh Y Nhiên cũng sử dụng ám khí.
#125 Chương 125 : Hồn hoàn Nhân Diện Ma Chu vượt qua cực hạn.(1)
#126 Chương 126 : Hồn hoàn Nhân Diện Ma Chu vượt qua cực hạn.(2)
#127 Chương 127 : Hồn hoàn Nhân Diện Ma Chu vượt qua cực hạn.(3)
#128 Chương 128 : Đệ tam cường đại hồn hoàn của Đường Tam.(1)
#129 Chương 129 : Đệ tam cường đại hồn hoàn của Đường Tam.(2)
#130 Chương 130 : Đại sư đến. (1)
#131 Chương 131 : Đại sư đến. (2)
#132 Chương 132 : Uy lực Lam ngân thảo sau khi tiến hoá.
#133 Chương 133 : Ngoại phụ hồn cốt.
#134 Chương 134 : "Thiết" tượng phô.
#135 Chương 135 : Bắt đầu cấp tập huấn thứ nhất.
#136 Chương 136 : Không vứt bỏ,không từ bỏ.
#137 Chương 137 : Đại sư là ma quỷ.
#138 Chương 138 : Bất Nhạc-Gã thúc thúc bỉ ổi
#139 Chương 139 : Cấp tập huấn thứ hai.(1)
#140 Chương 140 : Cấp tập huấn thứ hai.(2)
#141 Chương 141 : Cấp tập huấn thứ hai.(3)
#142 Chương 142 : Cuồng chiến đội - Đối thủ mạnh mẽ
#143 Chương 143 : Thế mạnh của khống chế hệ hồn sư
#144 Chương 144 : Uy áp của nhện vương
#145 Chương 145 :  Hoàng đấu chiến đội
#146 Chương 146 : Thất quái chiến Hoàng đấu
#147 Chương 147 : Bích lân độc tử
#148 Chương 148 : Dung Hợp Vũ Hồn Kỹ Chi U Minh Bạch Hổ
#149 Chương 149 : Bát Chu Mâu Định Thắng Thua
#150 Chương 150 : Sử Lai Khắc, kim đấu hồn chiến đội
#151 Chương 151 : Mượn kê sanh đản
#152 Chương 152 : Phi Thiên Thần Trảo
#153 Chương 153 : Khiêu chiến vượt cấp
#154 Chương 154 : Hung Thần chiến đội
#155 Chương 155 : Thiên Đấu hoàng gia học viện
#156 Chương 156 : Quán thông nhất mạch (1)
#157 Chương 157 : Quán thông nhất mạch (2)
#158 Chương 158 : Quán thông nhất mạch (3)
#159 Chương 159 : Phong Hào đấu la, Phong hào: Độc (1)
#160 Chương 160 : Phong Hào đấu la, Phong hào: Độc (2)
#161 Chương 161 : Phong Hào đấu la, Phong hào: Độc (3)
#162 Chương 162 : Hoàng Kim thiết tam giác đích tối hậu nhất giác - Một giác cuối cùng của Hoàng Kim thiết tam giác (1)
#163 Chương 163 : Hoàng Kim thiết tam giác đích tối hậu nhất giác - Một giác cuối cùng của Hoàng Kim thiết tam giác (2)
#164 Chương 164 : Hoàng Kim thiết tam giác đích tối hậu nhất giác - Một giác cuối cùng của Hoàng Kim thiết tam giác (3)
#165 Chương 165 : Chuyện cũ của hoàng kim thiết tam giác
#166 Chương 166 : Băng hỏa lưỡng nghi nhãn (1)
#167 Chương 167 : Băng hỏa lưỡng nghi nhãn (2)
#168 Chương 168 : Băng hỏa lưỡng nghi nhãn (3)
#169 Chương 169 : Băng hỏa luyện kim thân (1)
#170 Chương 170 : Băng hỏa luyện kim thân (2)
#171 Chương 171 : Hoàng Kim Thánh Long VS Bích Lân Xà Hoàng (1)
#172 Chương 172 : Hoàng Kim Thánh Long VS Bích Lân Xà Hoàng(2)
#173 Chương 173 : Hoàng Kim Thánh Long VS Bích Lân Xà Hoàng(3)
#174 Chương 174 : U hương la tiên phẩm (1)
#175 Chương 175 : U hương la tiên phẩm (2)
#176 Chương 176 : U hương la tiên phẩm (3)
#177 Chương 177 : Thủy hỏa bất xâm,bách độc ích dịch (1)
#178 Chương 178 : Thủy hỏa bất xâm,bách độc ích dịch (2)
#179 Chương 179 : Thủy hỏa bất xâm,bách độc ích dịch (3)
#180 Chương 180 : Như ý bách bảo túi cùng tử mẫu truy hồn đoạt mệnh (1)
#181 Chương 181 : Như ý bách bảo túi cùng tử mẫu truy hồn đoạt mệnh (2)
#182 Chương 182 : Như ý bách bảo túi cùng tử mẫu truy hồn đoạt mệnh (3)
#183 Chương 183 : Tiểu Vũ: hãy thề không được rời khỏi ta
#184 Chương 184 : Tuyệt thế tiên phẩm xứng thất quái (1)
#185 Chương 185 : Tuyệt thế tiên phẩm xứng thất quái (2)
#186 Chương 186 : Băng thanh ngọc khiết Đường Tam Thiếu (1)
#187 Chương 187 : Băng thanh ngọc khiết Đường Tam Thiếu (2)
#188 Chương 188 : Trở nên quán thông (1)
#189 Chương 189 : Trở nên quán thông (2)
#190 Chương 190 : Phòng đấu giá Thiên Đấu (1)
#191 Chương 191 : Phòng đấu giá Thiên Đấu (2)
#192 Chương 192 : Phòng đấu giá Thiên Đấu (3)
#193 Chương 193 : Cực đoan lực lượng hồn sư (1)
#194 Chương 194 : Cực đoan lực lượng hồn sư (2)
#195 Chương 195 : Cực đoan lực lượng hồn sư (3)
#196 Chương 196 : Thất Bảo Lưu Ly Tông (1)
#197 Chương 197 :  Thất Bảo Lưu Ly Tông (2)
#198 Chương 198 :  Thất Bảo Lưu Ly Tông (3)
#199 Chương 199 : Sự kinh ngạc của Thất Bảo Lưu Ly Tông (1)
#200 Chương 200 : Sự kinh ngạc của Thất Bảo Lưu Ly Tông (2)
#201 Chương 201 : Lực lượng chi thần, gia gia thật sự tới a !(1)
#202 Chương 202 : Lực lượng chi thần, gia gia thật sự tới a !(2)
#203 Chương 203 : Lực lượng chi thần, gia gia thật sự tới a! (3)
#204 Chương 204 : Đường Tam tả thủ, hạo thiên chuy (1)
#205 Chương 205 : Đường Tam tả thủ, hạo thiên chuy (2)
#206 Chương 206 : Đường Tam tả thủ, hạo thiên chuy (3)
#207 Chương 207 : Thân thế chi mê dữ Hạo Thiên Đấu La - Mê hoặc về thân thế cùng Hạo Thiên Đấu La (1)
#208 Chương 208 : Thân thế chi mê dữ Hạo Thiên Đấu La - Mê hoặc về thân thế cùng Hạo Thiên Đấu La (2)
#209 Chương 209 : Thân thế chi mê dữ Hạo Thiên Đấu La - Mê hoặc về thân thế cùng Hạo Thiên Đấu La (3)
#210 Chương 210 : Huyền bí song sanh vũ hồn (1)
#211 Chương 211 : Huyền bí song sanh vũ hồn (2)
#212 Chương 212 : Huyền bí song sanh vũ hồn (3)
#213 Chương 213 : Tiểu Vũ: Ca, chải đầu cho em (1)
#214 Chương 214 : Tiểu Vũ: Ca, chải đầu cho em (2)
#215 Chương 215 : Tiểu Vũ: Ca, chải đầu cho em (3)
#216 Chương 216 : Đại địa chi vương dưới chân Xích Long (1)
#217 Chương 217 : Đại địa chi vương dưới chân Xích Long (2)
#218 Chương 218 : Đại địa chi vương dưới chân Xích Long (2)
#219 Chương 219 : Đại Địa Chi Vương và Phấn Hồng Nương Nương (1)
#220 Chương 220 : Đại Địa Vương dữ Phấn Hồng Nương Nương (2)
#221 Chương 221 : Đại Địa Vương dữ Phấn Hồng Nương Nương (3)
#222 Chương 222 : Đệ tứ hồn kỹ của mập mạp, Phượng Hoàng Khiếu Thiên Kích (1)
#223 Chương 223 : Đệ tứ hồn kỹ của Mập Mạp, Phượng Hoàng Khiếu Thiên Kích (2)
#224 Chương 224 : Đệ tứ hồn kỹ của mập mạp, Phượng Hoàng Khiếu Thiên Kích (3)
#225 Chương 225 : Hương dẫn hồn thú (1)
#226 Chương 226 : hương dẫn hồn thú (2)
#227 Chương 227 : hương dẫn hồn thú (3)
#228 Chương 228 : Lân Giáp thú ngàn năm cùng với Ma chu ngàn năm (1)
#229 Chương 229 : Lân Giáp thú ngàn năm cùng với Ma chu ngàn năm (2)
#230 Chương 230 : Lân Giáp thú ngàn năm cùng với Ma chu ngàn năm (3)
#231 Chương 231 : Địa huyệt chu ma ngàn năm (1)
#232 Chương 232 : Địa huyệt ma chu ngàn năm (2 )
#233 Chương 233 : Địa huyệt ma chu ngàn năm (3 )
#234 Chương 234 : Cắn nuốt, Bát chu mâu (1)
#235 Chương 235 : Cắn nuốt, bát chu mâu (2 )
#236 Chương 236 : Cắn nuốt, bát chu mâu (3)
#237 Chương 237 : Đường Tam đệ tứ hồn kỹ - Hồn kỹ thứ bốn của Đường Tam (1)
#238 Chương 238 : Đường Tam đệ tứ hồn kỹ - Hồn kỹ thứ bốn của Đường Tam (2)
#239 Chương 239 : Đường Tam đệ tứ hồn kỹ - Hồn kỹ thứ bốn của Đường Tam (3)
#240 Chương 240 : Tinh anh cao cấp hồn sư học viện toàn Đại lục đại chiến (1)
#241 Chương 241 : Tinh anh cao cấp hồn sư học viện toàn Đại lục đại chiến (2)
#242 Chương 242 : Tinh anh cao cấp hồn sư học viện toàn Đại lục đại chiến (3)
#243 Chương 243 : Dự tuyển tái đệ nhất tràng, khai chiến
#244 Chương 244 : Một phút chiến thắng
#245 Chương 245 : Nguyên nhân Đường Hạo thoái ẩn
#246 Chương 246 : Phân tâm khống chế - Tam Khiếu Ngự Chi Tâm
#247 Chương 247 : Chiến thuật mới của Đường Tam: Vũ trụ thiên không lưu
#248 Chương 248 : Khống chế quần thể cực hạn và sự kinh khủng của U Minh Bạch Hổ (1)
#249 Chương 249 : Khống chế quần thể cực hạn và sự kinh khủng của U Minh Bạch Hổ (2)
#250 Chương 250 : Khống chế quần thể cực hạn và sự kinh khủng của U Minh Bạch Hổ (3)
#251 Chương 251 : Phái “cực đoan” và phái “bình hành” trong hồn sư giới (1)
#252 Chương 252 : Phái “cực đoan” và phái “bình hành” trong hồn sư giới (2)
#253 Chương 253 : Phái “cực đoan” và phái “bình hành” trong hồn sư giới (3)
#254 Chương 254 : Truy hồn đoạt mệnh diêm vương thiếp
#255 Chương 255 : Lại là một khối hồn cốt
#256 Chương 256 : Sử Lai Khắc học viện chiến Sí Hỏa học viện
#257 Chương 257 : Hoả miễn Lam Ngân thảo (1)
#258 Chương 258 : Hoả miễn Lam Ngân thảo (2)
#259 Chương 259 : Hoả miễn Lam Ngân thảo (3)
#260 Chương 260 : Bí mật ẩn tàng, vũ hồn Thất Bảo Thạch (1)
#261 Chương 261 : Bí mật ẩn tàng, vũ hồn Thất Bảo Thạch (2+3)
#262 Chương 262 : Thất vị nhất thể dung hợp kỹ (1)
#263 Chương 263 : Thất vị nhất thể dung hợp kỹ (2)
#264 Chương 264 : Thất vị nhất thể dung hợp kỹ (3)
#265 Chương 265 : Nhất xướng nhất họa
#266 Chương 266 : Vũ hồn dung hợp kỹ, băng tuyết phiêu linh
#267 Chương 267 : Băng Tuyết Phiêu Linh Băng Phượng Hoàng
#268 Chương 268 : Thật sự là Lam Ngân Thảo bình thường sao?
#269 Chương 269 : Bát mạch Bách hải trở nên thông suốt
#270 Chương 270 : Liễu Nhị Long bị lừa (1 )
#271 Chương 271 : Liễu Nhị Long bị lừa (2)
#272 Chương 272 : Liễu Nhị Long bị lừa (3)
#273 Chương 273 : Vua của loài hoa, Quân lâm quần phương (1)
#274 Chương 274 : Vua của loài hoa, Quân lâm quần phương (2)
#275 Chương 275 : Vua của loài hoa, Quân lâm quần phương (3)
#276 Chương 276 : Hồn kỹ cùng tuyệt học Đường Môn dung hợp
#277 Chương 277 : Đường Tam đấu Hoả Vũ
#278 Chương 278 : Phượng Hoàng cuồng dã
#279 Chương 279 : Nụ hôn của Hỏa Vũ cùng Tiểu Vũ
#280 Chương 280 : Đại sư bày mưu tính kế (1)
#281 Chương 281 : Đại sư bày mưu tính kế (2)
#282 Chương 282 : Đại sư bày mưu tính kế (3)
#283 Chương 283 : Kỳ Nhung Thông Thiên, Hổ phá Long (1)
#284 Chương 284 : Kỳ Nhung Thông Thiên, Hổ phá Long (2)
#285 Chương 285 : Kỳ Nhung Thông Thiên, Hổ phá Long (3)
#286 Chương 286 : Hạo Thiên Chuy, Loạn Phi Phong
#287 Chương 287 : Tổng quyết tái, Võ Hồn thành
#288 Chương 288 : Một vị Phong Hào Đấu La yêu hoa
#289 Chương 289 : Bốn vị phong hào đấu la (1+2)
#290 Chương 290 : Bốn vị phong hào đấu la (3)
#291 Chương 291 : Giáo Hoàng Bỉ Bỉ Đông
#292 Chương 292 : Tinh La hoàng gia học viện
#293 Chương 293 : Biến dị kỹ năng của Vạn năm hồn kỹ
#294 Chương 294 : Thân thế của U Minh Bạch Hổ
#295 Chương 295 : Khiếp sợ, Thất quái dung hợp kỹ
#296 Chương 296 : Khí hồn chân thân - Ám Kim Hạo Thiên Chuy
#297 Chương 297 : Thực lực hoàn chỉnh của Sử Lai Khắc Thất Quái
#298 Chương 298 : Đường Môn đệ thập, Bức Dực Luân Hồi
#299 Chương 299 : Tiểu Vũ không phải là người
#300 Chương 300 : Hạo Thiên dương oai, một bắt đầu mới
#301 Chương 301 : Kỹ năng của Trí tuệ đầu cốt - Tử Cực Thần Quang
#302 Chương 302 : Tám mươi mốt chuy
#303 Chương 303 : Chuy pháp đại thành, sát lục chi khí
#304 Chương 304 : Vũ hồn chân diện mục - Lam Ngân Hoàng
#305 Chương 305 : Sát Lục Chi Đô
#306 Chương 306 : Địa Ngục Sát Lục Trường
#307 Chương 307 : Sát Lục Chi Vương
#308 Chương 308 : Máu trên tế điện, Địa Ngục Lộ
#309 Chương 309 : Ám Kim Biên Bức Vương ba đầu
#310 Chương 310 : Thập Thủ Liệt Dương Xà
#311 Chương 311 : Lam Ngân lĩnh vực cùng Sát Thần lĩnh vực
#312 Chương 312 : Nguyệt Hiên, cô cô
#313 Chương 313 : duyên hoa tẩy tẫn, viên dung như ý
#314 Chương 314 : Mẫu thân Đường Tam, Lam ngân hoàng mười vạn năm
#315 Chương 315 : Di vật của mẫu thân, xương đùi phải Lam ngân hoàng
#316 Chương 316 : Trở Về Hạo Thiên Tông (1)
#317 Chương 317 : Trở Về Hạo Thiên Tông (2)
#318 Chương 318 : Trở Về Hạo Thiên Tông (3)
#319 Chương 319 : Khiếu Thiên đấu la (1)
#320 Chương 320 : Khiếu Thiên đấu la (2)
#321 Chương 321 : Khiếu Thiên đấu la (3)
#322 Chương 322 : Lực khống chế bá đạo của Lam Ngân Hoàng
#323 Chương 323 : Đệ ngũ hồn kỹ - Lam Ngân Bá Vương Thương.
#324 Chương 324 : Hư Không Quỷ Ảnh Mê Tung
#325 Chương 325 : Sử Lai Khắc thất quái đoàn tụ
#326 Chương 326 : Biến hóa sau năm năm (1)
#327 Chương 327 : Biến hóa sau năm năm (2)
#328 Chương 328 : Biến hóa sau năm năm (3)
#329 Chương 329 : Đệ Lục Hồn Hoàn của Áo Tư Tạp (1)
#330 Chương 330 : Đệ Lục Hồn Hoàn của Áo Tư Tạp (2)
#331 Chương 331 : Đệ Lục Hồn Hoàn của Áo Tư Tạp (3)
#332 Chương 332 : Lam Ngân lĩnh vực chính thức uy lực
#333 Chương 333 : Va chạm với cấp bậc Hồn Đấu La
#334 Chương 334 : Liệp hồn, diệt môn
#335 Chương 335 : Gặp lại Hồ Liệt Na
#336 Chương 336 : Tiềm phục thành công
#337 Chương 337 : Tiểu Vũ, người yêu của ta, cuối cùng cũng gặp lại
#338 Chương 338 : Tử chiến trong rừng rậm
#339 Chương 339 : Vận mệnh đồng dạng, hồn hoàn mười vạn năm của Đường Tam
#340 Chương 340 : Hy vọng phục hồi
#341 Chương 341 : Bát Chu Mâu tiến hoá
#342 Chương 342 : Hoàng thất bí tân
#343 Chương 343 : Nguyên nhân Bát Chu Mâu tiến hoá khải giáp.
#344 Chương 344 : Áo Tư Tạp trở về, phục chế kính tượng tràng
#345 Chương 345 : Áo Tư Tạp, Trữ Vinh Vinh
#346 Chương 346 : Lực Chi Nhất Tộc
#347 Chương 347 : Tứ đại gia tộc đơn thuộc tính
#348 Chương 348 : Ba vị khách bỉ ổi
#349 Chương 349 : Ngự chi nhất tộc
#350 Chương 350 : Đối trận, cùng bản giáp cự tê so phòng ngự
#351 Chương 351 : Phá phòng, Loạn Phi Phong chi uy
#352 Chương 352 : Ngự Chi Nhất Tộc nhập Đường Môn
#353 Chương 353 : Quỷ Ảnh Mê Tung đấu thuần mẫn
#354 Chương 354 : Đệ lục hồn kỹ của Đường Tam, Tiểu Vũ hiện thân
#355 Chương 355 : Thủy tinh huyết long tham
#356 Chương 356 : Đường Tam chiến Dương Vô Địch
#357 Chương 357 : Đệ lục hồn kỹ của Đường Tam: Hư vô, bạo sát bát đoạn suất
#358 Chương 358 : Tiểu Vũ sống lại, hai phần có một
#359 Chương 359 : Chênh lệch năm năm, một đấu ba.
#360 Chương 360 : Ý đồ khi đến của tứ nguyên tố học viện.
#361 Chương 361 : Kim chúc chi đô, Canh Tân Thành
#362 Chương 362 : Tượng thần Lâu Cao
#363 Chương 363 : Thực sự cút khỏi đây đi
#364 Chương 364 : Hàn Tâm Thiết Tinh cùng Thâm Hải Trầm Ngân
#365 Chương 365 : Đêm trăng thanh gió mát giết người.
#366 Chương 366 : Thần khí Bát Bảo Như Ý Nhuyễn Giáp
#367 Chương 367 : Đường Môn năm đường
#368 Chương 368 : Cung đình biến động, địch nhân hiện
#369 Chương 369 : Cầu Gai đấu la, Xà Mâu Đấu La – Phá Hồn Thương
#370 Chương 370 : Sát Thần Lĩnh Vực VS Thiên Sứ lĩnh vực
#371 Chương 371 : Loạn Phi Phong Chi Vũ - Hồn Kỹ Tự Nghĩ ra
#372 Chương 372 : Tiểu Vũ sống lại một phần tư
#373 Chương 373 : Sáu khối hồn cốt, thiên sứ thần trang
#374 Chương 374 : Phong Hào Đấu La chín mươi chín cấp.
#375 Chương 375 : Ma Quỷ đảo hay Hải Thần đảo
#376 Chương 376 : Lai lịch của ba vị tuyệt thế Đấu La
#377 Chương 377 : Hạnh phúc của Đường Tam và Tiểu Vũ, đính hôn
#378 Chương 378 : Sử Lai Khắc thất quái đoàn tụ
#379 Chương 379 : Bảo vật trấn quốc tặng Đường Tam, Hãn Hải Kiền Khôn Tráo
#380 Chương 380 : Hãn Hải Kiền Khôn Tráo.
#381 Chương 381 : Ám ảnh thợ săn
#382 Chương 382 : Đệ tứ thủ pháp của Đường Môn: Thiên Linh Nhất Dạ
#383 Chương 383 : Khát máu cuồng hóa cơn lốc đùi phải
#384 Chương 384 : Hãn Hải Đại Đấu Hồn Tràng
#385 Chương 385 : Không nên sùng bái ca, ca chỉ là một truyền thuyết
#386 Chương 386 : Biển Kiều Mỹ
#387 Chương 387 : Ma Kình Hải Vực
#388 Chương 388 : Vượt quá thập vạn niên, bá chủ trong biển
#389 Chương 389 : Hiểm tử hoàn sinh, Tái ông thất mã
#390 Chương 390 : Thần y bái sư
#391 Chương 391 : Hừng hực tử trân châu
#392 Chương 392 : Chủ nhân, muốn phục vụ sao?
#393 Chương 393 : cung phụng hải thần, hải thần đảo
#394 Chương 394 : Tị thủy càn khôn tráo
#395 Chương 395 : Hải Mã thánh trụ, hắc cấp Lục Khảo
#396 Chương 396 : Đỉnh cấp thất khảo và Hoàng cấp nhất khảo
#397 Chương 397 : Hải Thần cửu khảo, tam xoa kích lạc ấn.
#398 Chương 398 : Ánh sáng hải thần (1)
#399 Chương 399 : Ánh sáng hải thần (2)
#400 Chương 400 : Huyền bí của Hải Thần ánh sáng
#401 Chương 401 : Thần tứ hồn hoàn - hồn hoàn thần ban
#402 Chương 402 : Thiên Sứ cùng La Sát
#403 Chương 403 : Mười vạn năm-hồn hoàn thứ bảy của Đường Tam
#404 Chương 404 : Xuyên qua,hải thần ánh sáng (1)
#405 Chương 405 : Xuyên qua,hải thần ánh sáng (2)
#406 Chương 406 : Hai người cùng lúc vượt qua Hải Thần ánh sáng (1)
#407 Chương 407 : Hai người cùng lúc vượt qua Hải Thần ánh sáng (2)
#408 Chương 408 : Đường Tam át chủ bài, kĩ năng tiến hóa sát thần lĩnh vực
#409 Chương 409 : Hồn kĩ thứ bảy đáng khinh của Áo Tư Lạp
#410 Chương 410 :  Hồn Thú Mười Vạn Năm, Ma Hồn Đại Bạch Sa Vương
#411 Chương 411 : Ma Hồn Đại Bạch Sa Vương Lỗ Mãng
#412 Chương 412 : Vũ Hồn chân thân của Tà Hỏa phượng hoàng
#413 Chương 413 : Hỏa phượng hoàng bảy đầu
#414 Chương 414 : Phượng Hoàng Lĩnh Vực
#415 Chương 415 : Triều tịch luyện thể
#416 Chương 416 : Cảnh giới cuối cùng của Tử Cực Ma Đồng, Hạo Hãn (mênh mông)
#417 Chương 417 : Đệ tứ khảo, Sa Kình cuộc chiến
#418 Chương 418 : Xảo sát tà ma hổ kình
#419 Chương 419 : Hồn hoàn thứ tám của Đường Tam
#420 Chương 420 : Hồn cốt chân trái mười vạn năm của Tà Ma
#421 Chương 421 : Khảo nghiệm thứ năm, khiêu chiến phong hào đấu la
#422 Chương 422 : Hải Mã Thánh Trụ cuộc chiến
#423 Chương 423 : Tà mâu bạch hổ đấu Hải chi mâu
#424 Chương 424 : Thời khắc Tiểu Vũ hiến tế lại hiện ra
#425 Chương 425 : Khiêu chiến Hải Tinh Thánh Trụ
#426 Chương 426 : Hải Ma Nữ, Nhân Ngư Công chúa?
#427 Chương 427 : Đệ ngũ hồn hoàn của Đường Tam tiến hóa mười vạn năm
#428 Chương 428 : Hải Long Đấu La
#429 Chương 429 : Khống Hạc Cầm Long, Hạo Thiên phi chuy
#430 Chương 430 : Đệ lục khảo, công kích của Hải Thần Đấu La
#431 Chương 431 : Hải Thần Đấu La, vô hạn tiếp cận với thần thực lực
#432 Chương 432 : Mượn thế vượt qua kiểm tra, phá tan đệ lục khảo
#433 Chương 433 : Hải Thần thần vị, con đường thành thần
#434 Chương 434 : Rút ra thần khí Hải Thần Tam Xoa Kích
#435 Chương 435 : Hải Thần Tam Xoa Kích, nặng mười vạn tám ngàn cân
#436 Chương 436 : Thu hoạch cùng chia tay sau bốn năm
#437 Chương 437 : Võ Hồn đế quốc
#438 Chương 438 : Uy lực của Hải Thần Tam Xoa Kích
#439 Chương 439 : Sát Lục chi vương tái hiện
#440 Chương 440 : Sát Lục chi vương chính là ông cố!
#441 Chương 441 : Nguy cơ của hai đại thần thú
#442 Chương 442 : Đường Tam lần đầu tiên giao thủ cùng Bỉ Bỉ Đông
#443 Chương 443 : Kĩ năng của Hải Thần, Hoàng Kim Thập Tam Kích
#444 Chương 444 : Sâm lâm chi vương hiến tế- Hồn hoàn thứ chín của Đường Tam
#445 Chương 445 : Nơi sống lại, Lạc Nhật sâm lâm
#446 Chương 446 : Sống lại đi, người yêu của ta
#447 Chương 447 : Tiến hóa cuối cùng của Lam Ngân Lĩnh Vực- Hải Nạp Bách Xuyên
#448 Chương 448 : Đại lễ dâng đến cửa
#449 Chương 449 : Thiết hán nhu tình
#450 Chương 450 : Trở về Hạo Thiên Tông
#451 Chương 451 : Thái Thản Khung Thương Phá cùng Thiên Thanh Trì Độn Thần Trảo
#452 Chương 452 : Tông môn thủ tịch, Hạo Thiên lệnh
#453 Chương 453 : Thần Tượng Di Vật - Tuyệt Thế Ám Khí
#454 Chương 454 : Đường gia quân-chín mươi ba cấp-đế sư
#455 Chương 455 : Thiên Đấu đại quân
#456 Chương 456 : Thất quái bảo vệ tuyến tiếp viện
#457 Chương 457 : Hồn kỹ thứ chín của Đường Tam
#458 Chương 458 : Thiên Thanh Tịch Diệt Lôi Đình
#459 Chương 459 : Tái chiến Bỉ Bỉ Đông, Đường gia quân thể hiện uy phong
#460 Chương 460 : Tử Cực Ma Đồng : Tu La Ma Quang
#461 Chương 461 : Định kế tổng tiến công
#462 Chương 462 : Chiến trường của một người
#463 Chương 463 : Đường Môn tuyệt đỉnh- Phật Nộ Đường Liên
#464 Chương 464 : Sáu đại cung phụng, đỉnh cao đấu la
#465 Chương 465 : Đánh tan, huynh đệ cung phụng chín mươi sáu cấp
#466 Chương 466 : Hạo Thiên Chuy chân chính, trạng thái Hạo Thiên Đấu La
#467 Chương 467 : Hạo Thiên tông thần kĩ, Đại Tu Di Chuy
#468 Chương 468 : Thiên Sứ đệ cửu khảo: Truyền thừa thần vị
#469 Chương 469 : Ám Ma Tà Thần Hổ : Tà Thần phụ thể
#470 Chương 470 : Siêu cấp hồn thú thông minh tuyệt đỉnh
#471 Chương 471 : Cuộc chiến phản lão hoàn đồng, Hạo Thiên Chuy đệ tứ hồn hoàn
#472 Chương 472 : Bát chu mâu tiến hóa thần cấp
#473 Chương 473 : Chín vạn năm! Ba huynh đệ Thiên Quân Nghĩ hoàng
#474 Chương 474 : Khắc tinh của hồn thú loại côn trùng, thần cấp Bát Chu Mâu
#475 Chương 475 : Thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành
#476 Chương 476 : Trận chiến đầu tiên với Thiên Sứ thần cấp
#477 Chương 477 : Hồn hoàn thứ mười - Hồn hoàn thần cấp
#478 Chương 478 : Ý nghĩa sâu xa của Đại Tu Di Chuy: Tạc hoàn (Bùng nổ hồn hoàn)
#479 Chương 479 : Tuyệt đối áp chế - Đại Tu Di Hạo Thiên Chuy
#480 Chương 480 : Đệ nhất Đường môn - Quan Âm Hữu Lệ
#481 Chương 481 : Thái Dương Thánh Kiếm
#482 Chương 482 : Sự truy sát của thần cấp trong lòng đất
#483 Chương 483 : Hải Thần giáng lâm
#484 Chương 484 : Mục tiêu : Thâm Hải Ma Kình Vương
#485 Chương 485 : Chiến đấu đi! Thâm Hải Ma Kình Vương
#486 Chương 486 : Kém thần một đường, trăm vạn năm hồn thú
#487 Chương 487 : Đường Tam VS Thâm Hải Ma Kình Vương
#488 Chương 488 : Tiêu diệt Ma kình vương, Sát Thần lĩnh vực biến dị
#489 Chương 489 : Trăm vạn năm hồn hoàn cùng Trăm vạn năm hồn cốt
#490 Chương 490 : Bảo bối trong đầu Thâm Hải Ma Kình Vương
#491 Chương 491 : Hai lựa chọn truyền thừa: Hải Thần hay Tu La Thần?
#492 Chương 492 : Truyền thừa bắt đầu, Hải Thần Đấu La hiến tế
#493 Chương 493 : Hải Thần và Tu La thần
#494 Chương 494 : Rút ra Hồn cốt, Hải Thần tám cánh
#495 Chương 495 : Một chữ tình, tâm linh cảm ứng giải cứu
#496 Chương 496 : Tấm thân xử nam của ta chỉ dành cho Tiểu Vũ, Hải Thần thần trang
#497 Chương 497 : Hải Thần Đường Tam
#498 Chương 498 : Hải Thần và Thiên Sứ Thần
#499 Chương 499 : Sóng biếc, Hải Thần, xanh thẳm vô tận
#500 Chương 500 : Thực Thần và Cửu Thải Thần Nữ
#501 Chương 501 : Thất quái phong hào cùng Tu La thần lực tái sinh
#502 Chương 502 : Lựa chọn của Tiểu Vũ, Ma Kiếm nhập thể
#503 Chương 503 : Gia Lăng quan, song thần hàng lâm
#504 Chương 504 : Tuyệt thế song thần, quyết chiến trên cao mười dặm
#505 Chương 505 : Siêu cấp dung hợp kỹ - U Minh Bạch Hổ
#506 Chương 506 : Lục quái phát uy, binh lâm thành hạ
#507 Chương 507 : Cửu Bảo Vô Địch Thần Quang
#508 Chương 508 : Toàn thành tràn ngập lục u u
#509 Chương 509 : Thái dương Thiên sứ
#510 Chương 510 : La Sát thần xuất hiện
#511 Chương 511 : Thiên sứ cùng La sát
#512 Chương 512 : Hải Thần vẫn lạc
#513 Chương 513 : Dung hợp hoàn mỹ- Thần Quang Phục Sinh
#514 Chương 514 : Thần hồn về vị trí cũ- Hải Thần trở lại
#515 Chương 515 : Quyết chiến cuối cùng
#516 Chương 516 : Hoàn mỹ dung hợp chi song thần chiến song thần
#517 Chương 517 : Đại kết cục, một điều kiện cuối cùng!