Tìm kiếm sẽ reset bộ lọc
6 months, 1 week ago, 31/08/2020

Đấu Phá Thương Khung - 斗破苍穹

Dịch Trung Quốc Manga 1,640 chapters 3,830,905 từ
Nguồn: tangthuvien.vn

Nơi này thị thuộc về đấu khí đích thế giới, không có hoa tiếu diễm lệ đích ma pháp, hữu đích, gần thị phồn diễn đáo đỉnh đích đấu khí!Tưởng phải biết rằng dị giới đích đấu khí tại phát triển đáo đỉnh lúc ra sao loại cảnh địa không? mời xem đấu phá thương khung...!

Danh sách Chapters

id Name
#1 Chương 1 : Vẫn lạc đích thiên tài
#2 Chương 2 : Đấu khí đại lục
#3 Chương 3 : Khách nhân
#4 Chương 4 : Vân Lam tông
#5 Chương 5 : Tụ khí tán
#6 Chương 6 : Luyện dược sư
#7 Chương 7 : Hưu!
#8 Chương 8 : Thần bí đích lão giả
#9 Chương 9 : Dược lão “Luyện dược sư?”
#10 Chương 10 : Tá tiễn
#11 Chương 11 : Phường thị
#12 Chương 12 : Li hắn viễn điểm
#13 Chương 13 : Hắc thiết phiến
#14 Chương 14 : Hấp chưởng
#15 Chương 15 : Tu luyện
#16 Chương 16 : Tiêu Trữ
#17 Chương 17 : Xung đột
#18 Chương 18 : Huyền giai cao cấp đấu kĩ.
#19 Chương 19 : Huấn luyện tàn khốc
#20 Chương 20 : Phách mại
#21 Chương 21 : Nhị phẩm luyện dược sư Cốc Ni
#22 Chương 22 : Thanh Phong Quyết
#23 Chương 23 : Tranh đoạt
#24 Chương 24 : Nhất thiết đãi tục
#25 Chương 25 : Tiễn do ngã xuất
#26 Chương 26 : Khổ tu
#27 Chương 27 : Trùng kích đệ thất đoạn
#28 Chương 28 : Cường hóa Hấp chưởng
#29 Chương 29 : Trọng yếu đích nhật tử
#30 Chương 30 : Vẫn lạc thiên tài
#31 Chương 31 : Nhất tinh Đấu Giả
#32 Chương 32 : Khiêu Chiến
#33 Chương 33 : Chứng Thực
#34 Chương 34 : Phiên Thân
#35 Chương 35 : Cảm giác tội ác
#36 Chương 36 : Hoạt kê đột phá
#37 Chương 37 : Tiêu Ngọc
#38 Chương 38 : Tiểu tử này, không đơn giản
#39 Chương 39 : Nghi thức phục trắc
#40 Chương 40 : Chấn động
#41 Chương 41 : Tăng khí tán
#42 Chương 42 : Ngươi thua
#43 Chương 43 : Thực lực của Tiêu Viêm
#44 Chương 44 : Ngươi muốn thử không?
#45 Chương 45 : Lạc mạc
#46 Chương 46 : Tiêu Viêm bạo nộ
#47 Chương 47 : Xâm phạm
#48 Chương 48 : Đấu Khí các
#49 Chương 49 : Lựa chọn công pháp
#50 Chương 50 :  Bang ?
#51 Chương 51 : An Tâm
#52 Chương 52 : Đột Phá
#53 Chương 53 : Đệ cửu đoạn
#54 Chương 54 : Trù tiễn
#55 Chương 55 : Bất tiểu tâm
#56 Chương 56 : Già Nam học viện
#57 Chương 57 : Nghiễm Cáo
#58 Chương 58 : Cao giá
#59 Chương 59 : Đấu giá kết thúc
#60 Chương 60 : Dược tài đáo thủ
#61 Chương 61 : Trang
#62 Chương 62 : Đánh
#63 Chương 63 : Dị hỏa bảngh
#64 Chương 64 : Luyện chế tụ khí tán
#65 Chương 65 : Tấn cấp đấu giả
#66 Chương 66 : Phần quyết
#67 Chương 67 : Lựa chọn
#68 Chương 68 : Vẫn Lạc Tâm Viêm
#69 Chương 69 : Huân Nhi tức giận
#70 Chương 70 : Dò xét
#71 Chương 71 : Tình thế của Tiêu Gia
#72 Chương 72 : Sơ học luyện dược
#73 Chương 73 : Lần đầu tiên chế thuốc
#74 Chương 74 : Không mời mà đến
#75 Chương 75 : Đại Thủ Bút
#76 Chương 76 : Hợp Tác
#77 Chương 77 : Đoạn Kỳ Dược Lộ
#78 Chương 78 : Luyện A, Luyện Tự Nhiên Đột Phá
#79 Chương 79 : Tiêu Gia Phản Kích
#80 Chương 80 : Luyện Dược Sư Liễu Tịch
#81 Chương 81 : Phát hiện
#82 Chương 82 : Thẳng thắn
#83 Chương 83 : Tiểu Phường chủ
#84 Chương 84 : Phế bỏ
#85 Chương 85 : Tiếp nhận
#86 Chương 86 : Khiêu chiến
#87 Chương 87 : Hạ sát thủ
#88 Chương 88 : Hạ màn
#89 Chương 89 : Nguyệt hắc phong cao
#90 Chương 90 : Liệu lý hậu sự
#91 Chương 91 : Dạ trung tương đáo
#92 Chương 92 : Thưởng
#93 Chương 93 : Bán lộ hủy dược
#94 Chương 94 : Ánh mắt đĩnh soa
#95 Chương 95 : Ánh mắt đĩnh soa
#96 Chương 96 : Gia Liệt gia tộc đích hoàn cảnh
#97 Chương 97 : Thừa nhạ
#98 Chương 98 : Tuyết Ny
#99 Chương 99 : Điều nan
#100 Chương 100 : Uy hiếp
#101 Chương 101 : Tiềm Lực Phân Cấp
#102 Chương 102 : Khủng Bố Một Cái
#103 Chương 103 : Xin Phép
#104 Chương 104 : Sơ chiến đại đấu sư.
#105 Chương 105 : Ly khứ chi tiền
#106 Chương 106 : Ly khai
#107 Chương 107 : Vân Lam Tông.
#108 Chương 108 : Bát cực băng đích ám kình
#109 Chương 109 : Huyết liên tinh
#110 Chương 110 : Tiểu Y Tiên
#111 Chương 111 : Gia Nhập Đội Ngũ
#112 Chương 112 : Tiến Vào Ma thú Sơn Mạch
#113 Chương 113 : Sơn Động
#114 Chương 114 : Tham Bảo
#115 Chương 115 : Ngộ nạn
#116 Chương 116 : Băng Linh diễm thảo
#117 Chương 117 : Phi hành đấu kĩ : Ưng Chi Dực
#118 Chương 118 : Sinh tử trốn chết
#119 Chương 119 : Tử Vân Dực
#120 Chương 120 : Tịnh Liên Yêu Hoả
#121 Chương 121 : Thăng cấp lục tinh
#122 Chương 122 : Địa giai đấu kỹ : Diễm phân phệ lãng thước
#123 Chương 123 : Bắt đầu trả thù
#124 Chương 124 : Giết chóc
#125 Chương 125 : Bát tinh đấu giả Hách Mông
#126 Chương 126 : Kích sát
#127 Chương 127 : Bao vây
#128 Chương 128 : Truy sát
#129 Chương 129 : Độc chiến đấu sư
#130 Chương 130 : Đột phá thất tinh
#131 Chương 131 : Nữ nhân thần bí vs Tử tinh dực sư vương
#132 Chương 132 : Đấu hoàng cấp bậc đích chiến đấu.
#133 Chương 133 : Y nỉ đích liệu thương
#134 Chương 134 : Sơn động đồng cư
#135 Chương 135 : Xuân dược đắc nhá họa
#136 Chương 136 : Xuân quang khắp động
#137 Chương 137 : Phá giải phong ấn
#138 Chương 138 : Liên thủ hành động
#139 Chương 139 : bạn sinh tử tinh nguyên
#140 Chương 140 : Tử linh tinh đáo thủ
#141 Chương 141 : Sinh tử thì tốc
#142 Chương 142 : Hấp thu tử sắc năng lượng
#143 Chương 143 : Cửu tinh đấu giả
#144 Chương 144 : Cam Mộ
#145 Chương 145 : Đánh chết cửu tinh đấu giả
#146 Chương 146 : Gặp lại Tiểu Y Tiên
#147 Chương 147 : Xông vào hang sói
#148 Chương 148 : Phá phách
#149 Chương 149 : Kích sát nhị tinh đấu sư
#150 Chương 150 : Tiểu sơn cốc
#151 Chương 151 : Tử Diễm
#152 Chương 152 : Bổn Nguyên Hỏa Chủng
#153 Chương 153 : Ngôn hành kì quái.
#154 Chương 154 : Tai họa độc thể
#155 Chương 155 : Thể chất đáng sợ
#156 Chương 156 : Chuẩn Bị Luyện hóa Tử Hỏa
#157 Chương 157 : Ma hạch tới tay
#158 Chương 158 : Công Pháp Luyện Đan Tiến Hóa
#159 Chương 159 : Tấn Cấp đấu sư!
#160 Chương 160 : Chênh Lệch giữa Đấu Sư Và Đấu Giả
#161 Chương 161 : Li biệt
#162 Chương 162 : Ba thứ cần thiết để luyện hóa dị hỏa
#163 Chương 163 : Áo Thác đại sư
#164 Chương 164 : Luyện dược sư công hội
#165 Chương 165 : Khảo nghiệm của nhất phẩm luyện dược sư
#166 Chương 166 : Thông qua khảo hạch
#167 Chương 167 : Nhị phẩm luyện dược sư trẻ nhất
#168 Chương 168 : Cực phẩm đãi ngộ của luyện dược sư
#169 Chương 169 : Cổ Đặc
#170 Chương 170 : Trao đổi
#171 Chương 171 : Luyện dược sư đại hội
#172 Chương 172 : Trên đường phi hành
#173 Chương 173 : Ngũ phẩm đan dược dẫn đến huyết án trên không trung
#174 Chương 174 : Đến
#175 Chương 175 : Bức hình tàn khuyết thần bí
#176 Chương 176 : Lão nhân thần bí
#177 Chương 177 : Giao thủ
#178 Chương 178 : Dược lão ra tay
#179 Chương 179 : Từng trong thập đại cao thủ - Băng Hoàng
#180 Chương 180 : Sa Mạc Chi Hành
#181 Chương 181 : Sa mạc khổ tu.
#182 Chương 182 : Xảo Ngộ
#183 Chương 183 : Sơ Ngộ Xà Nhân - Đấu Sư Lộ Uy
#184 Chương 184 : Huynh Đệ
#185 Chương 185 : Thanh Lân
#186 Chương 186 : Trắc Nghiệm
#187 Chương 187 : Tỉ Thí Giữa Hai Huynh Đệ
#188 Chương 188 : Phát Hiện của Thanh Lân
#189 Chương 189 : Dò Xét Địa Hình
#190 Chương 190 : Giải Quyết Phiền Toái
#191 Chương 191 : Thông đạo
#192 Chương 192 : Dò xét
#193 Chương 193 : Sinh vật thần bí trong nham tương
#194 Chương 194 : Ngộ Tập
#195 Chương 195 : Song Đầu Hỏa Linh Xà
#196 Chương 196 : Dược lão Ra Tay
#197 Chương 197 : Bích Xà Tam Hoa Đồng
#198 Chương 198 : Dưới Đáy Địa Huyệt
#199 Chương 199 : Thanh Liên Địa Tâm Hỏa
#200 Chương 200 : Lược Hữu Thu Hoạch
#201 Chương 201 : Tấn Cấp ! Lên Đường
#202 Chương 202 : Sâu Trong Sa Mạc
#203 Chương 203 : Xà Nữ Nguyệt Mị
#204 Chương 204 : Đội hình khủng bố
#205 Chương 205 : Trận Chiến Cường Giả
#206 Chương 206 : Dị Sấm Bộ Lạc
#207 Chương 207 : Dạ Sấm Sa Mạc
#208 Chương 208 : Trung Tâm Thành Thị Sa Mạc
#209 Chương 209 : Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương
#210 Chương 210 : Đại thủ bút của Đan Vương Cổ Hà
#211 Chương 211 : Đàm phán thất bại
#212 Chương 212 : Tranh đoạt
#213 Chương 213 : Gặp lại Thanh Liên Địa Tâm Hoả
#214 Chương 214 : Bắt đầu tiến hoá
#215 Chương 215 : Tiến hoá thành công?
#216 Chương 216 : Thất Thải Thôn Thiên Mãng
#217 Chương 217 : Thu phục Thanh Liên Địa Tâm Hoả.
#218 Chương 218 : Vân Chi?
#219 Chương 219 : Gặp lại ngắn ngủi
#220 Chương 220 : Ngũ Xà Độc Sát Ấn
#221 Chương 221 : Năng Lực
#222 Chương 222 : Khai Hoa Kết Trái
#223 Chương 223 : Thôn Phệ Dị Hỏa - Bắt Đầu
#224 Chương 224 : Lấy Ra Hỏa Chủng
#225 Chương 225 : Dị Hỏa Đoản Thể
#226 Chương 226 : Thành Công
#227 Chương 227 : Tu Bổ - Cường Hóa
#228 Chương 228 : Bổn Nguyên Dị Hỏa Của Tiêu Viêm - Thanh Liên Địa Tâm Hỏa
#229 Chương 229 : Công pháp tiến hóa
#230 Chương 230 : Dày Vò Đau Đớn
#231 Chương 231 : Đột Quyết Tiến Hóa
#232 Chương 232 : Gặp Lại băng Hoàng
#233 Chương 233 : Đàm luận
#234 Chương 234 : Thiên Đỉnh Bảng
#235 Chương 235 : Thâm Tàng Bất Lộ
#236 Chương 236 : Phá Giải Phong Ấn
#237 Chương 237 : Tàn đồ tới tay - Mời làm bảo tiêu
#238 Chương 238 : Biến Cố Thạch Mạc Thành
#239 Chương 239 : Đánh Chết Đại Đấu Sư
#240 Chương 240 : Tiến Thẳng
#241 Chương 241 : Kinh Sợ
#242 Chương 242 : Mặc Gia
#243 Chương 243 : Thôn cũng
#244 Chương 244 : Vô Đề
#245 Chương 245 : Nạp Lan
#246 Chương 246 : Nghỉ Ngơi - Phục Hồi
#247 Chương 247 : Đả Thủ
#248 Chương 248 : Nạp Lan Yên Nhiên
#249 Chương 249 : Mặc gia đích dã tâm
#250 Chương 250 : Mặc Minh
#251 Chương 251 : Tạp Tràng
#252 Chương 252 : Thủ Đoạn Tàn Nhẫn
#253 Chương 253 : Chém Giết Mặc Thừa
#254 Chương 254 : Thanh Y Nữ Nhân
#255 Chương 255 : Cuộc Chiến Giữa Ba Đấu Hoàng
#256 Chương 256 : Bát Dực Hắc Xà Hoàng
#257 Chương 257 : Đại Chiến Không Trung
#258 Chương 258 : Dị Hỏa Lan Ra - Phật Nộ Hỏa Liên
#259 Chương 259 : Khủng Bố Phá Hư Lực
#260 Chương 260 : Dược Lão Ngủ Say
#261 Chương 261 : Dựa Vào Chính Mình
#262 Chương 262 : Tĩnh Dưỡng Cùng Năng Lực Khống Hỏa
#263 Chương 263 : Mĩ Đỗ Toa Nữ Vương Tái Hiện
#264 Chương 264 : Đọ Sức Tính Toán
#265 Chương 265 : Khế Độ Hợp Tăng Vọt
#266 Chương 266 : Tử Hỏa Đan
#267 Chương 267 : Sơn Trại Phật Nộ Hỏa Liên
#268 Chương 268 : Giải Quyết Ẩn Hoạn Trước Khi Ra Đi
#269 Chương 269 : Đến Đế Đô
#270 Chương 270 : Phòng Đấu Giá Thước Đặc Nhĩ- Cố Nhân
#271 Chương 271 : Ác Độc
#272 Chương 272 : Tầm Dược
#273 Chương 273 : Ngăn Trở
#274 Chương 274 : Hèn Nhát
#275 Chương 275 : Thất Huyễn Thanh Linh Tiên
#276 Chương 276 : Huân Nhi
#277 Chương 277 : Âm thầm bảo vệ
#278 Chương 278 : Ta thử xem
#279 Chương 279 : Quật cốt, cắn răng, nhẫn nhục
#280 Chương 280 : Khu Độc
#281 Chương 281 : Ngoài ý Muốn - Hy Chỉ - hắc Chỉ
#282 Chương 282 : Đào Bảo
#283 Chương 283 : Lợi Ích Quán Quân
#284 Chương 284 : Tham gia
#285 Chương 285 : Liễu Linh
#286 Chương 286 : Tiềm tàng đối thủ
#287 Chương 287 : Tấn cấp thất tinh,trắc nghiệm cuối cùng
#288 Chương 288 : Đề luyện
#289 Chương 289 : Trắc nghiệm
#290 Chương 290 : Chấm dứt
#291 Chương 291 : Hắc mã
#292 Chương 292 : Hội tụ,Mộc Chiến
#293 Chương 293 : Quyết đấu ngắn ngủi
#294 Chương 294 : Nạp Lan Yên Nhiên ra tay
#295 Chương 295 : Xong việc
#296 Chương 296 : Khí Thế Đấu Hoàng
#297 Chương 297 : Ma Bào Lão Nhân
#298 Chương 298 : Thực Lực của Gia Lão
#299 Chương 299 : Pháp Mã,Yêu Dạ,đại hội bắt đầu
#300 Chương 300 : Vòng thi đấu thứ nhất bắt đầu
#301 Chương 301 : Kinh tâm động phách
#302 Chương 302 : Trắc nghiệm,người áo xám thần bí
#303 Chương 303 : Quá mức đơn giản
#304 Chương 304 : Có vấn đề
#305 Chương 305 : Ngăn cơn sóng dữ,đại hội tạm dừng
#306 Chương 306 : Quỷ bí hắc bào nhân
#307 Chương 307 : Chân tướng
#308 Chương 308 : Viêm Lợi
#309 Chương 309 : Tiền từ trên trời rơi xuống
#310 Chương 310 : Tam văn thanh linh đan
#311 Chương 311 : Vòng Cuối Cùng ! Bắt Đầu
#312 Chương 312 : Các Lộ Thần Thông
#313 Chương 313 : Thất Bại
#314 Chương 314 : Quán Quân Là Ta
#315 Chương 315 : Tái Độ - Quật Khởi
#316 Chương 316 : Tử Tâm Phá Chướng Đan
#317 Chương 317 : Nổ Đỉnh
#318 Chương 318 : Người Thắng Cuối Cùng
#319 Chương 319 : Đánh Giá
#320 Chương 320 : Đại Hội Kết Thúc
#321 Chương 321 : Lĩnh Thưởng
#322 Chương 322 : Thất Huyễn Thanh Linh Tiên Tới Tay
#323 Chương 323 : Dược Lão Thức Tỉnh
#324 Chương 324 : Dạ Đàm
#325 Chương 325 : Phục Dụng Tam Văn Thanh Linh Đan
#326 Chương 326 : Tấn Giai Đại Đấu Sư
#327 Chương 327 : Phó Thác
#328 Chương 328 : Tiêu Gia - Tiêu Viêm
#329 Chương 329 : Ba Năm ước Hẹn
#330 Chương 330 : Nạp Lan Yên Nhiên. Bại?
#331 Chương 331 : Thực Lực Chân Chính Của Song Phương
#332 Chương 332 : Chiến Đấu Ác Liệt
#333 Chương 333 : Gió Nổi Lên - Thái Dương Lặn
#334 Chương 334 : bộc lộ
#335 Chương 335 : Tiểu Hình Phật Nộ Hỏa Liên
#336 Chương 336 : Kết thúc
#337 Chương 337 : Phong Ba Tái Khởi
#338 Chương 338 : Trốn Không Khỏi Phiền Toái
#339 Chương 339 : Hết Sức Căng Thẳng
#340 Chương 340 : Ba Gã Đấu Vương Cường Giả
#341 Chương 341 : Đại chiến
#342 Chương 342 : Thất Thải Thôn Thiên Mãng Xuất Trường
#343 Chương 343 : Bi Kịch Của Vân Lăng
#344 Chương 344 : Vân Yên Phúc Nhật Trận
#345 Chương 345 : Thần Bí Đấu Hoàng Xuất Trướng
#346 Chương 346 : Đấu Hoàng Lăng Ảnh
#347 Chương 347 : Con Bài Chưa Lật Của Vân Lam Tông
#348 Chương 348 : Tiền Nhiệm Tông Chủ Vân Lam Tông-Đấu Tông Vân Sơn
#349 Chương 349 : Xuống Núi
#350 Chương 350 : Phân Biệt Cùng Giao Dịch
#351 Chương 351 : Đường Về Nhà
#352 Chương 352 : Biến Cố Tiêu Gia
#353 Chương 353 : Một Tên Không Lưu
#354 Chương 354 : Hắn phải chết
#355 Chương 355 : Trở Lại Vân Lam Tông
#356 Chương 356 : Dàn xếp Tiêu gia
#357 Chương 357 : Dược Nham - Vân Chi
#358 Chương 358 : Đánh Chết Vân Lăng
#359 Chương 359 : Sinh tử chi cục
#360 Chương 360 : Sinh Tử môn
#361 Chương 361 : Đấu tông cường giả đại chiến
#362 Chương 362 : Đại đào vong bắt đầu
#363 Chương 363 : Dưỡng thương
#364 Chương 364 : Lần lượt đề thăng ! Thăng cấp
#365 Chương 365 : Thiên Hỏa Tam Huyền Biến!
#366 Chương 366 : Bí pháp diệu dụng
#367 Chương 367 : Huyết tanh trả thù!
#368 Chương 368 : Vây giết trong Ma thú sơn mạch!
#369 Chương 369 : Đột ngột xuất hiện viện binh !
#370 Chương 370 : Chạy thoát !
#371 Chương 371 : Đại Lĩnh thành
#372 Chương 372 : Chuẩn bị trước khi rời đi
#373 Chương 373 : Hắc Giác vực
#374 Chương 374 : Bại lộ
#375 Chương 375 : Rời khỏi Gia Mã đế quốc
#376 Chương 376 : Thần Bí Thế Lực - Hồn Điện?
#377 Chương 377 : Già Nam Học Viện - Tiêu Gia Có Một Thiếu Nữ Trưởng Thành
#378 Chương 378 : Hắc vực đại bình nguyên
#379 Chương 379 : Không cần từ bi ở hỗn loạn vực
#380 Chương 380 : Hắc bảng, hắc phong bạo
#381 Chương 381 : Hắc Ấn thành
#382 Chương 382 : Kinh tế Tiêu Viêm quẫn bách
#383 Chương 383 : Luyện đan thoát bần
#384 Chương 384 : Phòng đấu giá Hắc Ấn
#385 Chương 385 : Đấu giá hội bắt đầu
#386 Chương 386 : Phi hành đấu kĩ-Lôi bức thiên dực
#387 Chương 387 : Lôi Bức Thiên Dực đích tranh đoạt cùng tàn phá địa đồ
#388 Chương 388 : Biến cố tràn lan
#389 Chương 389 : Địa giai thân pháp đấu kĩ: Tam thiên lôi động
#390 Chương 390 : Trọng đầu hí
#391 Chương 391 : Thất Phẩm Đan Dược - Âm Dương Huyền Long Đan!
#392 Chương 392 : Theo đuôi
#393 Chương 393 : Mai phục chặn giết
#394 Chương 394 : Đại lộ chiến đấu kịch liệt
#395 Chương 395 : Trai cò đánh nhau,Tiêu Viêm đắc lợi
#396 Chương 396 : Thiên hỏa tam huyền biến đệ nhất trọng: Thanh liên biến
#397 Chương 397 : Thu hoạch!
#398 Chương 398 : Nuốt phục Âm Dương Huyền Long Đan!
#399 Chương 399 : Hòa Bình trấn
#400 Chương 400 : Già Nam học viện chấp pháp đội
#401 Chương 401 : Thời khắc mấu chốt
#402 Chương 402 : Nhất chiêu
#403 Chương 403 : Giết gà dọa khỉ
#404 Chương 404 : Gặp gỡ trong đêm
#405 Chương 405 : Lần đầu giao phong
#406 Chương 406 : Khó bề phân biệt
#407 Chương 407 : Kình địch
#408 Chương 408 : Đối chiến Lục Mục
#409 Chương 409 : Ngoạn hỏa.
#410 Chương 410 : Đan hỏa chi kĩ
#411 Chương 411 : Chấp Pháp đội, Ngô Hạo!
#412 Chương 412 : Khiêu Chiến!
#413 Chương 413 : Miếng ngọc gia truyền!
#414 Chương 414 : Cuộc thi tuyển cuối cùng!
#415 Chương 415 : Đại hỗn chiến
#416 Chương 416 : Hám Lôi địa Hổ Bạo!
#417 Chương 417 : Tấn cấp trong chiến đấu!
#418 Chương 418 : Thực lực của Huân Nhi!
#419 Chương 419 : Lấy một địch ba
#420 Chương 420 : Không lưu tình chút nào.
#421 Chương 421 : Trận đấu kết thúc.
#422 Chương 422 : Bình an sau giải đấu!
#423 Chương 423 : Tàng Thư Các thần bí!
#424 Chương 424 : Thần bí thủ các nhân!
#425 Chương 425 : Tranh Đoạt!
#426 Chương 426 : Thanh Ba Đấu Kỹ
#427 Chương 427 : Sư Hổ "Toái Kim Ngâm"
#428 Chương 428 : Tu luyện.
#429 Chương 429 : Hổ gầm chấn Sơn Lâm.
#430 Chương 430 : Vị trí nội viện.
#431 Chương 431 : Cuộc săn hỏa năng
#432 Chương 432 : Đội trưởng
#433 Chương 433 : Phản thưởng (Cướp đoạt ngược lại)
#434 Chương 434 : Công dụng của hỏa năng
#435 Chương 435 : Thợ săn cùng con mồi đổi vị.
#436 Chương 436 : Phối hợp nhanh chóng phát triển.
#437 Chương 437 : Sức chiến đấu sau khi hình thành chỉnh thể
#438 Chương 438 : đại phản kích
#439 Chương 439 : Cường giả đối chiến
#440 Chương 440 : Đại chiến phát sinh.
#441 Chương 441 : Thắng lợi bắt đầu xuất hiện
#442 Chương 442 : Trai cò tranh chấp, ngư ông đắc lợi
#443 Chương 443 : Biến cố
#444 Chương 444 : Trận chiến với Hắc Sát đội
#445 Chương 445 : Giành giật từng giây
#446 Chương 446 : Xoay chuyển cục diện
#447 Chương 447 : Sự bi phẫn của Sa Thiết
#448 Chương 448 : Chia phần và chữa thương
#449 Chương 449 : Bạch sát đội
#450 Chương 450 : Trận đại chiến cuối cùng!
#451 Chương 451 : Thắng!
#452 Chương 452 : Khen thưởng
#453 Chương 453 : Dàn xếp!
#454 Chương 454 : Tân sinh cống nạp phí
#455 Chương 455 : Kinh sợ cùng khách khí
#456 Chương 456 : Bàn môn
#457 Chương 457 : Bí ẩn hắc tháp
#458 Chương 458 : Máy gia tốc tu luyện
#459 Chương 459 : Chấn động
#460 Chương 460 : Lần đầu gặp
#461 Chương 461 : Hắc động
#462 Chương 462 : Hỏa Mãng vô hình bí ẩn
#463 Chương 463 : Chuyện phiền toái
#464 Chương 464 : Tiền đặt cược
#465 Chương 465 : Chiến Phó Ngao
#466 Chương 466 : Thực lực của Bạch Bang
#467 Chương 467 : Gặp nhau
#468 Chương 468 : Âm thầm giao phong
#469 Chương 469 : Trung cấp tu luyện thất
#470 Chương 470 : Trung cấp tu luyện thất
#471 Chương 471 : Đệ nhị tầng
#472 Chương 472 : Thám tra - hội nghị đàm
#473 Chương 473 : Thất tinh đại đấu sư
#474 Chương 474 : Bàn môn biến hoá
#475 Chương 475 : Đà Xá Cổ Đế Ngọc?
#476 Chương 476 : Đà Xá Cổ Đế
#477 Chương 477 : Thanh Mộc Tiên Đằng
#478 Chương 478 : Gã cổ quái
#479 Chương 479 : Giao dịch
#480 Chương 480 : Thanh Chi Hoả Linh cao và Tốc Linh Phong đan
#481 Chương 481 : Bế quan
#482 Chương 482 : Phiền phức tìm tới cửa
#483 Chương 483 : Liễu Phỉ
#484 Chương 484 : Hách trưởng lão
#485 Chương 485 : Tu luyện tiến triển
#486 Chương 486 : Lại đột phá
#487 Chương 487 : Phách Thương Liễu Kình
#488 Chương 488 : Kiếm lấy Hoả Năng
#489 Chương 489 : Luyện chế lượng lớn
#490 Chương 490 : Thu hoạch lớn
#491 Chương 491 : Xung đột
#492 Chương 492 : Dược bang Hàn Nhàn
#493 Chương 493 : Tỷ thí
#494 Chương 494 : Tỷ thí đề mục Long Lực đan
#495 Chương 495 : Huyễn Kim hoả
#496 Chương 496 : Bán thành phẩm
#497 Chương 497 : May mắn không làm nhục mệnh
#498 Chương 498 : Thắng lợi
#499 Chương 499 : Chiêu nạp
#500 Chương 500 : Tam Thiên Lôi Động
#501 Chương 501 : Phong Lôi chi lực
#502 Chương 502 : Luyện hóa thành công
#503 Chương 503 : Lôi thiểm
#504 Chương 504 : Lĩnh ngộ thước pháp
#505 Chương 505 : Địa Tâm Thối Thể Nhũ
#506 Chương 506 : Cường bảng cao thủ
#507 Chương 507 : Cuồng bạo huyết mạch
#508 Chương 508 : Mời
#509 Chương 509 : Mãng, Viên tương đấu
#510 Chương 510 : Tầm bảo
#511 Chương 511 : Thật, giả Địa Tâm nhũ
#512 Chương 512 : Mỹ Đỗ Toa nữ vương tái hiện
#513 Chương 513 : Ước định
#514 Chương 514 : Điều phối dược dịch
#515 Chương 515 : Cửu tinh đại đấu sư
#516 Chương 516 : Tiến nhập Đấu Linh
#517 Chương 517 : Trở về nội viện
#518 Chương 518 : Lên sàn đấu
#519 Chương 519 : Chiến đấu kịch liệt
#520 Chương 520 : Đối chiến lục tinh đấu linh
#521 Chương 521 : Lại dùng đan dược
#522 Chương 522 : Cường lực một kích
#523 Chương 523 : Bại kẻ địch
#524 Chương 524 : Một bạt tai
#525 Chương 525 : Bài danh cường bảng
#526 Chương 526 : Đệ nhất cường giả thần bí
#527 Chương 527 : Băng Hoả Long Tu quả
#528 Chương 528 : Bạch y tiểu cô nương thần bí
#529 Chương 529 : Không phải người
#530 Chương 530 : Loại tài liệu cuối cùng
#531 Chương 531 : Trao đổi
#532 Chương 532 : Tới tay
#533 Chương 533 : Luyện chế Địa linh đan
#534 Chương 534 : Động Tĩnh
#535 Chương 535 : Dược Hoàng, Hàn Phong
#536 Chương 536 : Thành đan
#537 Chương 537 : Thiên phú tầm bảo
#538 Chương 538 : Việc gấp?
#539 Chương 539 : Trở về ngoại viện
#540 Chương 540 : Gia tộc gặp tai kiếp!
#541 Chương 541 : Hồn Điện tham gia kiếp!
#542 Chương 542 : Tính toán của Tiêu Lệ!
#543 Chương 543 : Lập lôi đài tiếp chiến
#544 Chương 544 : Diêu Thịnh
#545 Chương 545 : Sơ bộ giao phong
#546 Chương 546 : Phòng tu luyện số một
#547 Chương 547 : Bạo động trong tháp!
#548 Chương 548 : Vẫn lạc tâm viêm bạo động sớm?
#549 Chương 549 : Đại trưởng lão Tô Thiên
#550 Chương 550 : Oan gia ngõ hẹp!
#551 Chương 551 : Đối chọi gay gắt!
#552 Chương 552 : Định đối thủ
#553 Chương 553 : Đại tái bắt đầu
#554 Chương 554 : Bối Cư!
#555 Chương 555 : Thước pháp!
#556 Chương 556 : Huyết đại bát liệt!
#557 Chương 557 : Thanh hỏa khôi giáp!
#558 Chương 558 : Liễu Kình xuất chiến!
#559 Chương 559 : Đại liệt phách quan trảo!
#560 Chương 560 : òng đấu thứ hai!
#561 Chương 561 : Đối chiến Diêu Thịnh!
#562 Chương 562 : Phá giải "Hắc Thủy Quyển"
#563 Chương 563 : Thắng
#564 Chương 564 : Tỏa sáng
#565 Chương 565 : Một triền một cương
#566 Chương 566 : Quyển trục
#567 Chương 567 : Tranh đoạt mười vị trí dẫn đầu
#568 Chương 568 : Ngựa ô và cao thủ lão thành Cường bảng
#569 Chương 569 : Sôi trào!
#570 Chương 570 : Bát Cực Băng đối Phách Quang Trảo!
#571 Chương 571 : Bạo!
#572 Chương 572 : Nhất chiêu!
#573 Chương 573 : Đại Liệt Nham cùng Diễm Phân Phệ Lãng Xích va chạm
#574 Chương 574 : Vẫn có thể nói
#575 Chương 575 : Kết Thúc
#576 Chương 576 : Dưỡng thương
#577 Chương 577 : Thực lực tăng lên.
#578 Chương 578 : Hắc Yên Quân Phó thống lĩnh - Linh Tuyền
#579 Chương 579 : CHIA LY
#580 Chương 580 : Tiến vào Thiên Phần luyện khí tháp
#581 Chương 581 : Căn nguyên tâm viêm
#582 Chương 582 : Nỗi Đau Luyện Thể
#583 Chương 583 : Vẫn Lạc Tâm Viên
#584 Chương 584 : Phá Tan Phong Ấn
#585 Chương 585 : Phá Tháp
#586 Chương 586 : Thiên Tầng Phong Trận
#587 Chương 587 : Kêu gọi bằng hữu
#588 Chương 588 : Liên thủ phong ấn
#589 Chương 589 : Phần quyết tàn quyển
#590 Chương 590 : Hỗn loạn đại chiến
#591 Chương 591 : Đối chiến Phạm Lao
#592 Chương 592 : Viện thủ
#593 Chương 593 : Thanh hoả đầy trời
#594 Chương 594 : Hải Tâm Diễm
#595 Chương 595 : Tiếng nổ kinh thiên
#596 Chương 596 : Đồng dạng tâm tư
#597 Chương 597 : Đuổi tận giết tuyệt
#598 Chương 598 : Phong ấn vô hiệu
#599 Chương 599 : Tu luyện tác khí hệ
#600 Chương 600 : Đấu hoả
#601 Chương 601 : Hiện hình
#602 Chương 602 : Bản thể
#603 Chương 603 : Giao phong
#604 Chương 604 : Sợ hãi
#605 Chương 605 : Đại Hình Phật Nộ Hỏa Liên
#606 Chương 606 : Thôn Phệ - Phong Ấn.
#607 Chương 607 : Tuyệt Cảnh.
#608 Chương 608 : Xà hiện
#609 Chương 609 : Giai đoạn sinh tử
#610 Chương 610 : Thong thả lột xác
#611 Chương 611 : Tấn giai đấu vương
#612 Chương 612 : Cục diện đảo ngược
#613 Chương 613 : Luyện hóa, dung hợp
#614 Chương 614 : Dung hợp thành công
#615 Chương 615 : Di chứng sau khi dung hợp dị hỏa
#616 Chương 616 : Phá phong
#617 Chương 617 : Phá tháp lao ra
#618 Chương 618 : Thử sức
#619 Chương 619 : Tai họa
#620 Chương 620 : Giải quyết phiền phức
#621 Chương 621 : Triệu tập nhân thủ
#622 Chương 622 : Thời khắc sinh tử
#623 Chương 623 : Quát lui
#624 Chương 624 : Viện binh
#625 Chương 625 : Đánh chết Phạm Lao
#626 Chương 626 : Đại khai sát giới
#627 Chương 627 : Phệ sinh đan
#628 Chương 628 : Phương thuốc
#629 Chương 629 : Đại chiến đã tới
#630 Chương 630 : Cường cường đối chọi
#631 Chương 631 : Giao phong
#632 Chương 632 : Hỏa liên bình
#633 Chương 633 : Trận chiến đồng môn
#634 Chương 634 : Hàn Phong sơ nhập Đấu Tông
#635 Chương 635 : Phỉ Thúy Hỏa Liên.
#636 Chương 636 : Mạng ngươi là của ta!
#637 Chương 637 : Hồn Điện tái hiện
#638 Chương 638 : U Hải nạp giới
#639 Chương 639 : Bế quan dưỡng thương
#640 Chương 640 : Đế ấn quyết
#641 Chương 641 : Dự định
#642 Chương 642 : Giao dịch
#643 Chương 643 : Tu luyện Khai Sơn Ấn
#644 Chương 644 : Tiêu Môn
#645 Chương 645 : Ba thế lực lớn
#646 Chương 646 : Giao dịch
#647 Chương 647 : Kêu gọi giúp đỡ
#648 Chương 648 : Sưu tầm dược liệu
#649 Chương 649 : Luyện chế Phục Tử Linh Đan
#650 Chương 650 : Đại hội đấu giá đan dược
#651 Chương 651 : Kinh sợ
#652 Chương 652 : Bán đấu giá kết thúc
#653 Chương 653 : Tu phục dược dịch
#654 Chương 654 : Dược lão thức tỉnh
#655 Chương 655 : Thầy trò gặp lại
#656 Chương 656 : Tài liệu luyện chế thân thể
#657 Chương 657 : Tìm phương pháp hóa giải
#658 Chương 658 : Khôi phục
#659 Chương 659 : Ba huynh đệ họ Diêu
#660 Chương 660 : Chiếu khán
#661 Chương 661 : An trí Bàn Môn
#662 Chương 662 : Mười chiêu
#663 Chương 663 : An bình
#664 Chương 664 : Mọi sự đã sẵn sàng
#665 Chương 665 : Rời đi Nội Viện
#666 Chương 666 : Khởi hành quay lại Gia Mã Đế Quốc!
#667 Chương 667 : Động tĩnh của Vân Lam Tông
#668 Chương 668 : Ngàn dặm tìm về
#669 Chương 669 : Trấn Quỷ Quan - Cố nhân
#670 Chương 670 : Mộc Thiết
#671 Chương 671 : Chém giết
#672 Chương 672 : Tình thế Gia Mã đế quốc
#673 Chương 673 : Tông sư nghị sự
#674 Chương 674 : Huyết Chiến
#675 Chương 675 : Đã tìm đến đế đô
#676 Chương 676 : Đòi nợ
#677 Chương 677 : Kỳ nhân chi đạo còn trị một thân thân
#678 Chương 678 : Đai khai sát giới
#679 Chương 679 : Quét Ngang
#680 Chương 680 : Vân Lam Tông khiếp sợ
#681 Chương 681 : Thế
#682 Chương 682 : Thương thảo
#683 Chương 683 : Dàn xếp Tiêu gia
#684 Chương 684 : Nữ nhân đối chọi
#685 Chương 685 : Tuyết Mị.
#686 Chương 686 : Tuyết Mị
#687 Chương 687 : Phó Nham
#688 Chương 688 : Gặp mặt
#689 Chương 689 : Hiện thân
#690 Chương 690 : Hôn lễ
#691 Chương 691 : Hỗn nguyên tố cốt đan
#692 Chương 692 : Phủ đệ mới của Tiêu Gia
#693 Chương 693 : Trò chuyện trong đêm
#694 Chương 694 : U Hải Giao Long thú
#695 Chương 695 : Đại chiến đã tới
#696 Chương 696 : Ngày đại hôn
#697 Chương 697 : Trận chiến mười chiêu
#698 Chương 698 : Trận chiến 10 chiêu
#699 Chương 699 : Chiến Cổ Hà
#700 Chương 700 : Bại
#701 Chương 701 : Giết không tha
#702 Chương 702 : Quyết chiến Vân Lam Tông
#703 Chương 703 : Quyết chiến Vân Sơn
#704 Chương 704 : Đại Bi Phong Tê Thủ
#705 Chương 705 : Vụ hộ pháp
#706 Chương 706 : Phong sát yên cương
#707 Chương 707 : Quân bài chưa lật - Tam sắc hỏa liên
#708 Chương 708 : Hỏa liên bạo phát
#709 Chương 709 : Giết ?
#710 Chương 710 : Đánh chết Vân Sơn
#711 Chương 711 : Biến cố
#712 Chương 712 : Nạp Lan Yên Nhiên tái hiện
#713 Chương 713 : Dược Lão chiến Vụ hộ pháp
#714 Chương 714 : Đấu Tông đại chiến
#715 Chương 715 : A Nín
#716 Chương 716 : Thống Khổ
#717 Chương 717 : Xử Lý Vân Lam Tông
#718 Chương 718 : Vân Lam Tông Kết Cục
#719 Chương 719 : Kết Thúc
#720 Chương 720 : Tình Thế
#721 Chương 721 : Tông môn đại hội
#722 Chương 722 : Độc Tông
#723 Chương 723 : Dược Lão lưu lại
#724 Chương 724 : Thế lực sơ thành
#725 Chương 725 : Ly biệt
#726 Chương 726 : Khỏi hẳn
#727 Chương 727 : Liên minh
#728 Chương 728 : Viêm Minh
#729 Chương 729 : Sự thành
#730 Chương 730 : Luyện chế
#731 Chương 731 : Bế quan
#732 Chương 732 : Thanh Sơn trấn
#733 Chương 733 : Gặp cố nhân
#734 Chương 734 : Sơn cốc cổ quái
#735 Chương 735 : Bóng Đen Thần Bí
#736 Chương 736 : Tiểu Y Tiên?
#737 Chương 737 : Tử Nghiên tấn giai
#738 Chương 738 : Đan Thành
#739 Chương 739 : Hách Gia
#740 Chương 740 : Viện Thủ
#741 Chương 741 : Hách Càn
#742 Chương 742 : Bế Tử Quan
#743 Chương 743 : Thay Đổi
#744 Chương 744 : Linh Hồn Thăm Dò
#745 Chương 745 : Tấn Giai Đấu Hoàng
#746 Chương 746 : Xuất Cốc
#747 Chương 747 : Đại Loạn
#748 Chương 748 : Độc Tông, Kim Nhạn Tông, Mộ Lan Cốc
#749 Chương 749 : Cứu viện
#750 Chương 750 : Xà Nhân Nguyệt Mị
#751 Chương 751 : Tình thế
#752 Chương 752 : Đại chiến!
#753 Chương 753 : Tam Thú Man Hoang Quyết
#754 Chương 754 : Nghênh chiến Mộ Lan tam lão
#755 Chương 755 : Chiến đấu kịch liệt
#756 Chương 756 : Tam Thiên Lôi
#757 Chương 757 : Âm mưu
#758 Chương 758 : Ưng gáy
#759 Chương 759 : Độc tông Tông chủ
#760 Chương 760 : Thân pháp so đấu
#761 Chương 761 : Bạo.
#762 Chương 762 : Uy vọng!
#763 Chương 763 : Cảnh còn người mất!
#764 Chương 764 : Ngưng Chiến
#765 Chương 765 : Dạ kiến
#766 Chương 766 : Độc Đan Chi Pháp
#767 Chương 767 : Cường giả Xà Nhân tộc
#768 Chương 768 : Ba dạng bí pháp
#769 Chương 769 : Bí pháp tam đẳng
#770 Chương 770 : Khiêu khích
#771 Chương 771 : Điều dưỡng
#772 Chương 772 : Hành động
#773 Chương 773 : Ám sát!!
#774 Chương 774 : Lấy ít địch nhiều
#775 Chương 775 : Thu hoạch phong phú
#776 Chương 776 : Thiên Nhạn Cửu Hành Dực
#777 Chương 777 : Trên Vân Sơn, Huân Nhi
#778 Chương 778 : Đan Tháp!
#779 Chương 779 : Thu phục Cổ Hà!
#780 Chương 780 : Đại Thống Lĩnh!
#781 Chương 781 : Mời Nàng Giúp Đỡ!
#782 Chương 782 : Chạy tới Xuất Vân!
#783 Chương 783 : Vạn Hạt Môn
#784 Chương 784 : Ngô Nhai
#785 Chương 785 : Hung hiểm
#786 Chương 786 : Hạt Tất Nham
#787 Chương 787 : Môn phái đại chiến
#788 Chương 788 : Chém giết
#789 Chương 789 : Tứ Dực Thiên Ma Hạt
#790 Chương 790 : Hiện thân
#791 Chương 791 : Thiết Hộ pháp
#792 Chương 792 : Đấu Tông Bùng Nổ
#793 Chương 793 : Đánh lén
#794 Chương 794 : Hạt Sơn bỏ mình
#795 Chương 795 : Túi Hồn
#796 Chương 796 : Phiên Hải Ấn
#797 Chương 797 : Thiết Hộ Pháp chật vật
#798 Chương 798 : Bắt được
#799 Chương 799 : Liều chết một kích
#800 Chương 800 : Ma Độc Ban
#801 Chương 801 : Thạch Trì
#802 Chương 802 : Đấu Tông Bùng Nổ
#803 Chương 803 : Nhị Tinh Đấu Hoàng.
#804 Chương 804 : Trên Bảng Bài Danh Thứ Ba
#805 Chương 805 : Tính Toán
#806 Chương 806 : Thông tin về Hồn Điện
#807 Chương 807 : Hành trình đến Hắc Giác Vực.
#808 Chương 808 : Gặp Gỡ Giữa Đường.
#809 Chương 809 : Ma Viêm Cốc
#810 Chương 810 : Huyết kiếm Ngô Hạo
#811 Chương 811 : Ưng Trảo lão nhân
#812 Chương 812 : Tiêu Viêm, Tiêu Môn
#813 Chương 813 : Một tên cũng không để lại
#814 Chương 814 : Gió Mây Cuồn Cuộn.
#815 Chương 815 : Vào Thành
#816 Chương 816 : Thiên Dược Phường
#817 Chương 817 : Đại hội đổi đan
#818 Chương 818 : Lão giả mặt đỏ
#819 Chương 819 : Đấu giá
#820 Chương 820 : Đắc thủ
#821 Chương 821 : Bồ Đề Tâm
#822 Chương 822 : Hoàng Các
#823 Chương 823 : Tìm tới cửa phiền phức.
#824 Chương 824 : Bạch y nhân
#825 Chương 825 : Mạc Nhai.
#826 Chương 826 : Cường giả tập hợp
#827 Chương 827 : Nhị nữ ám thủ
#828 Chương 828 : Phá Tông đan
#829 Chương 829 : Động tĩnh
#830 Chương 830 : Mạc Thiên Hành
#831 Chương 831 : Phách mại bắt đầu
#832 Chương 832 : Trò hay bắt đầu.
#833 Chương 833 : Đấu giá.
#834 Chương 834 : Lục Hợp Du Thân Thước
#835 Chương 835 : Ma thú thây khô
#836 Chương 836 : Đấu giá thây khô
#837 Chương 837 : Đấu giá thây khô
#838 Chương 838 : Bồ Đề Hóa Thể Tiên
#839 Chương 839 : Tiền vốn đáng kể
#840 Chương 840 : Người thắng sau cùng
#841 Chương 841 : Ưng Sơn lão nhân
#842 Chương 842 : Gặp mặt
#843 Chương 843 : Tương đàm
#844 Chương 844 : Thương nghị lập kế hoạch
#845 Chương 845 : Phân thây
#846 Chương 846 : huyết dịch xanh hồng
#847 Chương 847 : Ma Hạch Cấp Bảy
#848 Chương 848 : Mầm Mống Tâm Hoả
#849 Chương 849 : Theo Đuôi
#850 Chương 850 : Dò Xét
#851 Chương 851 : Linh Hồn Phân Thân
#852 Chương 852 : Quả Nhiên Là Ngươi
#853 Chương 853 : Đồng môn tái kiến
#854 Chương 854 : Ngũ đại Đấu Tông
#855 Chương 855 : Thế cuộc chuyển biến
#856 Chương 856 : Đại chiến bắt đầu
#857 Chương 857 : Hóa Sinh Hỏa
#858 Chương 858 : Thu Phục
#859 Chương 859 : Đánh chết
#860 Chương 860 : Tử Nghiên bạo tẩu
#861 Chương 861 : Quát lui
#862 Chương 862 : Rời đi
#863 Chương 863 : Biến cố
#864 Chương 864 : Tiêu trừ ẩn họa
#865 Chương 865 : Đến Hòa Bình Trấn
#866 Chương 866 : Hân Lam.
#867 Chương 867 : Gặp Mặt
#868 Chương 868 : Biện Pháp
#869 Chương 869 : Tin tức Dị Hỏa
#870 Chương 870 : Tin Tức Dị Hoả Khác!
#871 Chương 871 : Tam Thiên Diễm Viêm Hoả!
#872 Chương 872 : Luyện Chế!
#873 Chương 873 : Thu Hoạch Ngoài Tưởng Tượng!
#874 Chương 874 : Một Đôi Cánh Đầy Bá Đạo!
#875 Chương 875 : Nhất lao vĩnh dật
#876 Chương 876 : Đã đến
#877 Chương 877 : Địa Ma lão quỷ
#878 Chương 878 : Động thủ
#879 Chương 879 : Đối chiến Địa Ma lão quỷ
#880 Chương 880 : Kinh tâm động phách
#881 Chương 881 : Điên cuồng
#882 Chương 882 : Hủy Diệt Hỏa Liên
#883 Chương 883 : Đại Phá (Tàn Phá).
#884 Chương 884 : Thiên Bách Nhị Lão.
#885 Chương 885 : Mong Được
#886 Chương 886 : Thất Bại
#887 Chương 887 : Ngũ Tinh Đấu Hoàng
#888 Chương 888 : Nơi tu luyện
#889 Chương 889 : Lại tiến vào đáy tháp
#890 Chương 890 : Triệu hoán
#891 Chương 891 : Thước pháp tiểu thành
#892 Chương 892 : Hài cốt thần bí
#893 Chương 893 : Sinh vật dung nham
#894 Chương 894 : Bộ tộc thằn lằn lửa
#895 Chương 895 : Thiên Hỏa tôn giả
#896 Chương 896 : Ngũ Luân Ly Hỏa Pháp
#897 Chương 897 : Thần bí tồn tại
#898 Chương 898 : Động Tĩnh Của Đà Xá Cổ Đế Ngọc.
#899 Chương 899 : Tiếp tục thăng cấp
#900 Chương 900 : Tình báo
#901 Chương 901 : Thương nghị
#902 Chương 902 : Chiêu Tập
#903 Chương 903 : Liên Minh
#904 Chương 904 : Tốc Độ Uy Hiếp
#905 Chương 905 : Hiên Hộ Pháp
#906 Chương 906 : Hỏa Linh Hiển Uy
#907 Chương 907 : Hung Hồn Ngưng Tụ
#908 Chương 908 : Nghênh chiến
#909 Chương 909 : Thu phục hung hồn
#910 Chương 910 : Kích sát
#911 Chương 911 : Tái giao thủ
#912 Chương 912 : Hỏa Liên, giết!
#913 Chương 913 : Người thắng cuối cùng.
#914 Chương 914 : Tầm bảo
#915 Chương 915 : Thạch động khố phòng (Kho báu trong hang đá)
#916 Chương 916 : Thiên yêu khôi
#917 Chương 917 : Dưỡng Hồn Tiên
#918 Chương 918 : Ách Nan Độc Thể bùng phát sớm
#919 Chương 919 : Phong ấn
#920 Chương 920 : Luyện hóa hung hồn
#921 Chương 921 : Luyện chế Thiên Yêu Khôi
#922 Chương 922 : Rèn luyện
#923 Chương 923 : Luyện chế thành công
#924 Chương 924 : Đại động tĩnh
#925 Chương 925 : Luyện chế thiên hồ dung huyết đan
#926 Chương 926 : Uy áp trong huyết mạch.
#927 Chương 927 : Đan thành
#928 Chương 928 : Đan Lôi.
#929 Chương 929 : Sức mạnh của Địa Yêu Khôi
#930 Chương 930 : Tái đột phá
#931 Chương 931 : Ly khai
#932 Chương 932 : Nhất Điện Nhất Tháp, Nhị Tông, Tam Cốc, Tứ Phương Các.
#933 Chương 933 : Bế Quan
#934 Chương 934 : Hồng y thiếu nữ
#935 Chương 935 : Lục giai
#936 Chương 936 : Chữa trị
#937 Chương 937 : Không Gian Phong Bạo
#938 Chương 938 : Thông đạo kinh hồn
#939 Chương 939 : Hàn Trùng
#940 Chương 940 : Hàn gia, Hàn Tuyết
#941 Chương 941 : Yêu Xà Hạ Mãng
#942 Chương 942 : Vạn Xà Hạp
#943 Chương 943 : Thần bí cường giả
#944 Chương 944 : Không Gian Chi Lực
#945 Chương 945 : Hồng Gia
#946 Chương 946 : Ra Tay
#947 Chương 947 : Thiên Bắc Thành
#948 Chương 948 : Người quen
#949 Chương 949 : Thử
#950 Chương 950 : Cửu Chuyển Phong Du Bộ
#951 Chương 951 : Chư Kiền
#952 Chương 952 : Nơi giam giữ Dược Lão
#953 Chương 953 : Thiên Thạch Đài.
#954 Chương 954 : Giao Thủ
#955 Chương 955 : Lôi Thần Hàng Lâm
#956 Chương 956 : Diệt Lôi Chùy
#957 Chương 957 : Biến cố
#958 Chương 958 : Không đủ tư cách
#959 Chương 959 : Yêu Khôi hiện thân
#960 Chương 960 : Hồng gia vây giết
#961 Chương 961 : Sát phạt quyết đoán.
#962 Chương 962 : Hành động điên cuồng
#963 Chương 963 : Tam Thiên Lôi Huyễn Thân
#964 Chương 964 : Tàn quyển
#965 Chương 965 : Khí thế ngập trời.
#966 Chương 966 : Đánh chết Trầm Vân.
#967 Chương 967 : Đấu Tông cường giả tự bạo.
#968 Chương 968 : Tê Phượng Sơn.
#969 Chương 969 : Cửu Tinh Đấu Hoàng
#970 Chương 970 : Long đàm hổ huyệt
#971 Chương 971 : Cửu Thiên Lôi Ngục Trận.
#972 Chương 972 : Lôi Thần Chi Nộ.
#973 Chương 973 : Uy Lực Của Hỏa Liên!
#974 Chương 974 : Giết Chết Hồng Thiên Khiếu
#975 Chương 975 : Linh hồn tàn ấn
#976 Chương 976 : Thiên Sơn Huyết Đàm.
#977 Chương 977 : Thiên Lôi Tử .
#978 Chương 978 : Đuổi giết
#979 Chương 979 : Phá giải.
#980 Chương 980 : Rừng rậm khổ tu
#981 Chương 981 : Thương Lang Vương thất cấp.
#982 Chương 982 : Ma Thú Giới Tam đại gia tộc
#983 Chương 983 : Rèn luyện phân thân
#984 Chương 984 : Đến Thiên Mục Sơn!
#985 Chương 985 : Phượng Tiểu Thư!
#986 Chương 986 : Lần Đầu Giao Thủ!
#987 Chương 987 : Nam tử áo đen
#988 Chương 988 : Gặp lại cố nhân
#989 Chương 989 : Gặp lại Nạp Lan Yên Nhiên
#990 Chương 990 : Vương Trần
#991 Chương 991 : Mê trận
#992 Chương 992 : Khởi đích huyết án
#993 Chương 993 : Thiên Sơn Đài
#994 Chương 994 : Thử Triều Âm Ba Trận
#995 Chương 995 : Sấm Quan
#996 Chương 996 : Mộ Thanh Loan
#997 Chương 997 : Sóng âm chạm nhau
#998 Chương 998 : Hướng đi của Phong Tôn Giả
#999 Chương 999 : Giao dịch
#1,000 Chương 1000 : Dưới Đáy Huyết Đàm
#1,001 Chương 1001 : Tiến Nhập Huyết Đàm
#1,002 Chương 1002 : Huyết Đàm Tiềm Tu!
#1,003 Chương 1003 : Rèn Luyện Cả Linh Hồn?
#1,004 Chương 1004 : Đột Phá Đấu Tông?
#1,005 Chương 1005 : Gặp Lại Dược Lão!
#1,006 Chương 1006 : Nhất Tinh Đấu Tông!
#1,007 Chương 1007 : Cổ Giới?
#1,008 Chương 1008 : Luyện!
#1,009 Chương 1009 : Phong Lôi Sơn Mạch!
#1,010 Chương 1010 : Lôi Sơn!
#1,011 Chương 1011 : Tứ Đại Tôn Giả.
#1,012 Chương 1012 : Đại Hội Bắt Đầu.
#1,013 Chương 1013 : Hỗn loạn sàng lọc
#1,014 Chương 1014 : Đến đây!
#1,015 Chương 1015 : Chiến đấu với Vương Trần
#1,016 Chương 1016 : Lục Hợp Hỏa
#1,017 Chương 1017 :  Thân phận bại lộ
#1,018 Chương 1018 : Phụng bồi
#1,019 Chương 1019 : Tuổi trẻ một trận chiến
#1,020 Chương 1020 : Phong Sát Chỉ
#1,021 Chương 1021 : Yêu Hoàng Thánh Tượng
#1,022 Chương 1022 : Thánh Tượng Chi Lực
#1,023 Chương 1023 : Yêu Hoàng Chuông
#1,024 Chương 1024 : Thắng bại
#1,025 Chương 1025 : Cổ Hoàng Huyết Tinh
#1,026 Chương 1026 : Đại hội kết thúc
#1,027 Chương 1027 : Hấp thu
#1,028 Chương 1028 : Cốt dực dị biến
#1,029 Chương 1029 : Chuyện xưa năm đó
#1,030 Chương 1030 : Đi trước Đan Vực
#1,031 Chương 1031 : Tu luyện Lộng Diễm Quyết
#1,032 Chương 1032 :  Rèn luyện thú hỏa
#1,033 Chương 1033 : Hỏa chủng
#1,034 Chương 1034 : Trung vực, Thiên Hoàng thành
#1,035 Chương 1035 : Tranh đoạt "trùng động"
#1,036 Chương 1036 : Gặp lại bạn cũ
#1,037 Chương 1037 : Một chiêu
#1,038 Chương 1038 : Đi trước Phần Viêm Cốc
#1,039 Chương 1039 :  Chích Hỏa sơn mạch
#1,040 Chương 1040 : Đường Chấn, Cửu Long Lôi Cương Hỏa!
#1,041 Chương 1041 : Khảo nghiệm Dị Hỏa
#1,042 Chương 1042 : Báo thù
#1,043 Chương 1043 : Tranh thủ
#1,044 Chương 1044 : Hỏa Bồ Đan
#1,045 Chương 1045 : Dung hợp
#1,046 Chương 1046 : Biến cố
#1,047 Chương 1047 : Ngăn cơn sóng dữ
#1,048 Chương 1048 : Tái kiến Đan lôi
#1,049 Chương 1049 :  Luyện đan thành công
#1,050 Chương 1050 : Âm Dương Mệnh Hồn Đan
#1,051 Chương 1051 : Bị ngăn trở
#1,052 Chương 1052 : Khảo nghiệm
#1,053 Chương 1053 : Chiến Ngô Thần
#1,054 Chương 1054 : Ám tàng nhất thủ
#1,055 Chương 1055 : Tới tay
#1,056 Chương 1056 : Bí Pháp truyền thừa
#1,057 Chương 1057 : Tiêu Huyền
#1,058 Chương 1058 : Tin tức Tiểu Y Tiên
#1,059 Chương 1059 : Tìm đến Trung vực
#1,060 Chương 1060 : Diệp thành
#1,061 Chương 1061 : Diệp gia
#1,062 Chương 1062 : Hướng đi
#1,063 Chương 1063 : Lạc Thần Giản
#1,064 Chương 1064 :  Băng Hà Cốc - Tiểu Sát
#1,065 Chương 1065 : Cục diện xoay chuyển
#1,066 Chương 1066 : Không chịu nổi một kích
#1,067 Chương 1067 : Một tên cũng không tha
#1,068 Chương 1068 : Chữa thương
#1,069 Chương 1069 : Tung tích Thiên Hạt Độc Long Thú
#1,070 Chương 1070 : Thăng cấp
#1,071 Chương 1071 : Thiên Hạt Độc Long Thú
#1,072 Chương 1072 : Hạt Long Tộc
#1,073 Chương 1073 : Giết chết Thiên Hạt Độc Long Thú
#1,074 Chương 1074 : Đánh chết
#1,075 Chương 1075 : Tới tay
#1,076 Chương 1076 : Luyện chế Âm Dương Mệnh Hồn Đan
#1,077 Chương 1077 : Luyện chế thân thể
#1,078 Chương 1078 : Đấu Tông đỉnh phong
#1,079 Chương 1079 : Lấy trứng chọi đá
#1,080 Chương 1080 : Dương Hỏa
#1,081 Chương 1081 : Hắc Hỏa Tông
#1,082 Chương 1082 : Dương Hỏa Cổ Đàn
#1,083 Chương 1083 : Độc đan chi pháp, giải khai!
#1,084 Chương 1084 : Ai động đến ngươi, ta liền giết người đó!
#1,085 Chương 1085 : Địa Tâm Châu
#1,086 Chương 1086 : Cướp đoạt
#1,087 Chương 1087 : Đại chiến tới
#1,088 Chương 1088 : Đệ Tam biến
#1,089 Chương 1089 : Tăng phúc khủng bố.
#1,090 Chương 1090 :  Bẻ gãy, nghiền nát
#1,091 Chương 1091 : Ly Hoả Phần Thiên
#1,092 Chương 1092 : Khủng bố đối oanh
#1,093 Chương 1093 : Một trận chiến chấn động!
#1,094 Chương 1094 : Thanh Hải!
#1,095 Chương 1095 : Ngai Vàng Băng Giá!
#1,096 Chương 1096 : Băng Tôn Giả!
#1,097 Chương 1097 : Gặp lại Huân Nhi!
#1,098 Chương 1098 : Ngọn lửa màu vàng kim!
#1,099 Chương 1099 :  Đánh tan
#1,100 Chương 1100 : Lui địch!
#1,101 Chương 1101 : Phong ấn.
#1,102 Chương 1102 : Toan Tính
#1,103 Chương 1103 : Bí ẩn Cổ ngọc
#1,104 Chương 1104 : Mê Tình!
#1,105 Chương 1105 : Giải quyết Ma độc ban!
#1,106 Chương 1106 : Đột phá
#1,107 Chương 1107 : Thống lĩnh Linh Tuyền
#1,108 Chương 1108 : Huyết ngọc lệnh
#1,109 Chương 1109 : Không chịu nổi một kích.
#1,110 Chương 1110 : Trả nợ
#1,111 Chương 1111 : Rời khỏi
#1,112 Chương 1112 : Trưởng lão hội.
#1,113 Chương 1113 : Khổ tu luyện đan.
#1,114 Chương 1114 : Tào gia.
#1,115 Chương 1115 : Đánh cuộc.
#1,116 Chương 1116 : Ngoạn hỏa (Chơi lửa).
#1,117 Chương 1117 : Yêu nữ Tào gia
#1,118 Chương 1118 : Áp lực.
#1,119 Chương 1119 : Cảnh giới linh hồn
#1,120 Chương 1120 : Đi tới Thánh Đan thành
#1,121 Chương 1121 : Đan gia.
#1,122 Chương 1122 : Gặp gỡ trong tinh không
#1,123 Chương 1123 : Phân tháp.
#1,124 Chương 1124 : Khảo thí
#1,125 Chương 1125 : Luyện dược sư Thất phẩm trung cấp.
#1,126 Chương 1126 : Giáo huấn
#1,127 Chương 1127 : Giao dịch hội Luyện dược sư.
#1,128 Chương 1128 : Huyết Tinh Yêu Quả.
#1,129 Chương 1129 : Mảnh đồng kỳ lạ.
#1,130 Chương 1130 : Trao đổi.
#1,131 Chương 1131 : Huyền Minh tông.
#1,132 Chương 1132 : Dựng Linh Phấn Trần
#1,133 Chương 1133 : Khẩu quyết vô danh.
#1,134 Chương 1134 : Hấp thu.
#1,135 Chương 1135 : Ngũ đại gia tộc tề tụ.
#1,136 Chương 1136 : Khảo hạch bắt đầu.
#1,137 Chương 1137 : Khảo thí linh hồn
#1,138 Chương 1138 : Diễm kinh tứ tọa
#1,139 Chương 1139 : Khống chế linh hồn
#1,140 Chương 1140 : Khống chế linh hồn.
#1,141 Chương 1141 : Linh hồn giao thủ.
#1,142 Chương 1142 : Học trộm
#1,143 Chương 1143 :  Thắng lợi.
#1,144 Chương 1144 : Khách không mời
#1,145 Chương 1145 : Hắc bào nhân thần bí
#1,146 Chương 1146 : Mộ Cốt lão nhân
#1,147 Chương 1147 : Huyền Không Tử
#1,148 Chương 1148 : Tống Thanh
#1,149 Chương 1149 : Hồn Thủ Ấn
#1,150 Chương 1150 : Đan hội bắt đầu
#1,151 Chương 1151 : Hai cửa ải
#1,152 Chương 1152 : Vượt qua!
#1,153 Chương 1153 : Lối vào Đan giới
#1,154 Chương 1154 : Hoàng tinh ngàn năm
#1,155 Chương 1155 : Địa tâm hồn tủy
#1,156 Chương 1156 : Hoàng Y lão giả
#1,157 Chương 1157 : Vạn Dược sơn mạch.
#1,158 Chương 1158 : Tái ngộ
#1,159 Chương 1159 : Động thủ.
#1,160 Chương 1160 : Hạ sát thủ.
#1,161 Chương 1161 : Rời đi
#1,162 Chương 1162 : Đan Linh tương
#1,163 Chương 1163 : Hạ dược.
#1,164 Chương 1164 : Giết chóc
#1,165 Chương 1165 : Liên thủ
#1,166 Chương 1166 : Chạy trốn
#1,167 Chương 1167 : Tử Nghiên, Hùng Chiến!
#1,168 Chương 1168 : Đẩy lui
#1,169 Chương 1169 : Quảng trường dược liệu.
#1,170 Chương 1170 : Điều hòa Địa Tâm Hồn Tủy.
#1,171 Chương 1171 : Tiến vào bát phẩm!
#1,172 Chương 1172 : Tiến về lối ra.
#1,173 Chương 1173 : Rời khỏi Đan giới!
#1,174 Chương 1174 : Trọng điểm!
#1,175 Chương 1175 : Huyết Yêu Diễm Hỏa
#1,176 Chương 1176 : Bắt đầu luyện đan
#1,177 Chương 1177 : Đan lôi liên hiện
#1,178 Chương 1178 : Cường giả xuất hiện
#1,179 Chương 1179 : Bát phẩm đan dược
#1,180 Chương 1180 : Tam sắc Đan Lôi.
#1,181 Chương 1181 :  Phóng tay cược một lần!
#1,182 Chương 1182 : Thăng Linh Đan Pháp!
#1,183 Chương 1183 : Ngũ sắc đan lôi.
#1,184 Chương 1184 : Nghênh đón Đan Lôi.
#1,185 Chương 1185 : Tiến hóa! Thiên Yêu Khôi!
#1,186 Chương 1186 : Đan Hội kết thúc
#1,187 Chương 1187 : Huyền Y, Thiên Lôi Tử.
#1,188 Chương 1188 : Nhị nữ đối mặt.
#1,189 Chương 1189 : Long Ấn
#1,190 Chương 1190 : Tinh Vực, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa!
#1,191 Chương 1191 : Sự hung hãn của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa.
#1,192 Chương 1192 : Phá vỡ Phong Ấn
#1,193 Chương 1193 : Viện thủ của Hồn Điện
#1,194 Chương 1194 : Kịch chiến
#1,195 Chương 1195 : Động thủ
#1,196 Chương 1196 : Phù Ấn
#1,197 Chương 1197 : Linh hồn giao chiến
#1,198 Chương 1198 : Phát nổ
#1,199 Chương 1199 : Giằng co.
#1,200 Chương 1200 : Hàng phục
#1,201 Chương 1201 : Thôn phệ dị hỏa, cửu tinh Đấu Tông!
#1,202 Chương 1202 : Hỏa Lôi Tử
#1,203 Chương 1203 : Tin tức
#1,204 Chương 1204 : Phục Linh Thanh Đan
#1,205 Chương 1205 : Dịch Trần.
#1,206 Chương 1206 : Giao thủ.
#1,207 Chương 1207 : Cám ơn đã nhường
#1,208 Chương 1208 : Đã có tin tức
#1,209 Chương 1209 : Vong Hồn sơn mạch
#1,210 Chương 1210 : Vạn sự sẵn sàng
#1,211 Chương 1211 : Nghĩ cách cứu viện - Hành động!
#1,212 Chương 1212 : Phệ Thạch Ma Kiến!
#1,213 Chương 1213 : Cự điện
#1,214 Chương 1214 : Đại chiến
#1,215 Chương 1215 : Giết chóc
#1,216 Chương 1216 : Trích Tinh lão quỷ
#1,217 Chương 1217 :  Trêu chọc
#1,218 Chương 1218 : Thế cục.
#1,219 Chương 1219 : Cầm chân.
#1,220 Chương 1220 : Lưỡng Bại Câu Thương
#1,221 Chương 1221 : Thần Bí Nhân
#1,222 Chương 1222 : Trọng thương
#1,223 Chương 1223 : Tinh Vẫn Các
#1,224 Chương 1224 :  Thời gian trôi nhanh
#1,225 Chương 1225 : Thăng Cấp Đấu Tôn
#1,226 Chương 1226 : Thức tỉnh
#1,227 Chương 1227 : Di tích viễn cổ
#1,228 Chương 1228 : Thú Vực
#1,229 Chương 1229 : Hài Cốt sơn mạch.
#1,230 Chương 1230 : Tìm Kiếm
#1,231 Chương 1231 :  Lăn xuống đi!
#1,232 Chương 1232 : Không gian phong ấn
#1,233 Chương 1233 : Hắc y nhân
#1,234 Chương 1234 : Di tích mở cửa
#1,235 Chương 1235 : Kẻ thù xuất hiện
#1,236 Chương 1236 : Tiến vào di tích.
#1,237 Chương 1237 : Hỏa đạo huyền cơ.
#1,238 Chương 1238 : Thu phục
#1,239 Chương 1239 :  Khu rừng từ thời viễn cổ
#1,240 Chương 1240 :  Hồn Anh Yêu Thụ.
#1,241 Chương 1241 : Long Hoàng Căn Nguyên Quả
#1,242 Chương 1242 : Hoàng Hiên
#1,243 Chương 1243 : Thiên Hoàng tổ hồn
#1,244 Chương 1244 : Tổ hồn so đấu
#1,245 Chương 1245 :  Đan dược từ thời viễn cổ.
#1,246 Chương 1246 : Dụ dỗ Đan thú
#1,247 Chương 1247 : Thanh Lân?
#1,248 Chương 1248 : Gặp lại cố nhân.
#1,249 Chương 1249 : Sự kinh khủng của Bích Xà Tam Hoa Đồng
#1,250 Chương 1250 : Chủ điện
#1,251 Chương 1251 : Phong ấn biến mất
#1,252 Chương 1252 : Hỗn loạn
#1,253 Chương 1253 : Tranh đoạt quyển trục
#1,254 Chương 1254 : Giết chóc
#1,255 Chương 1255 : Hài cốt của Đấu Thánh
#1,256 Chương 1256 : Hợp tác.
#1,257 Chương 1257 : Đại Thiên Tạo Hóa Chưởng!
#1,258 Chương 1258 : Tranh đoạt hài cốt
#1,259 Chương 1259 : Thu thập hài cốt
#1,260 Chương 1260 : Nhúng tay.
#1,261 Chương 1261 : Tứ ấn chồng lớp
#1,262 Chương 1262 : Huyết chiến
#1,263 Chương 1263 :  Viện thủ
#1,264 Chương 1264 : Hắc Kình
#1,265 Chương 1265 : Phân biệt
#1,266 Chương 1266 : Hình xăm thần bí.
#1,267 Chương 1267 : Viễn Cổ Thiên Xà.
#1,268 Chương 1268 : Thiên Giai đấu kỹ
#1,269 Chương 1269 : Tạo Hóa Thánh Giả
#1,270 Chương 1270 : Thân thể hoàn mỹ
#1,271 Chương 1271 : Cốt tủy Đấu Thánh
#1,272 Chương 1272 : Cường địch đã đến
#1,273 Chương 1273 : Hỗn chiến
#1,274 Chương 1274 : Thi triển.
#1,275 Chương 1275 :  Kết cục thê thảm
#1,276 Chương 1276 : Đại triển thần uy
#1,277 Chương 1277 : Bán Thánh
#1,278 Chương 1278 : Dược Thánh.
#1,279 Chương 1279 : Cố nhân tái kiến.
#1,280 Chương 1280 : Gặp Gỡ
#1,281 Chương 1281 : Đi Tới Hoa Tông
#1,282 Chương 1282 : Gặp Lại Vân Vận
#1,283 Chương 1283 : Yêu Hoa tà quân
#1,284 Chương 1284 : Hóa Khí Thiên Địa
#1,285 Chương 1285 : Chức Vị Tông Chủ
#1,286 Chương 1286 : Luyện Hóa
#1,287 Chương 1287 : Thiên Địa Dị Tượng
#1,288 Chương 1288 :  Chuẩn Thiên Giai Công Pháp
#1,289 Chương 1289 : Xé Rách Phong Ấn
#1,290 Chương 1290 : Chặn Đường
#1,291 Chương 1291 : Chiến Đấu Kịch Liệt
#1,292 Chương 1292 : Công Pháp Hiển Uy
#1,293 Chương 1293 : Lấy Một Đấu Ba
#1,294 Chương 1294 : Đánh bay
#1,295 Chương 1295 : Cổ Long đảo
#1,296 Chương 1296 : Thái Cổ Hư Long tộc phân liệt
#1,297 Chương 1297 : Động thủ
#1,298 Chương 1298 : Luyện hóa Long Hoàng tinh tầng
#1,299 Chương 1299 : Hỗn loạn
#1,300 Chương 1300 : Thức tỉnh
#1,301 Chương 1301 :  Long Hoàng, Tử Nghiên
#1,302 Chương 1302 : Long Hoàng cổ giáp
#1,303 Chương 1303 : Hư không Lôi trì.
#1,304 Chương 1304 : Tấn cấp Ngũ tinh
#1,305 Chương 1305 : Lão giả họ Mang
#1,306 Chương 1306 : Rời khỏi Long đảo
#1,307 Chương 1307 : Viễn cổ Bát tộc
#1,308 Chương 1308 : Ngọc thiếp
#1,309 Chương 1309 : Thái Nhất Hồn Quyết.
#1,310 Chương 1310 : Chạy tới Đông vực
#1,311 Chương 1311 : Oan gia ngõ hẹp
#1,312 Chương 1312 : Thích!
#1,313 Chương 1313 : Bát thiên thống lĩnh và Tứ đại đô thống
#1,314 Chương 1314 : Tam thống lĩnh - Dương Hạo
#1,315 Chương 1315 : Viêm tộc.
#1,316 Chương 1316 : Hồn Nhai.
#1,317 Chương 1317 : Cổ giới mở ra
#1,318 Chương 1318 : Thiên Mộ
#1,319 Chương 1319 : Cổ Chân.
#1,320 Chương 1320 : Đánh phủ đầu
#1,321 Chương 1321 : Tu La đô thống
#1,322 Chương 1322 : Mang Thiên Xích
#1,323 Chương 1323 : Nghi thức bắt đầu
#1,324 Chương 1325 : Kình địch
#1,325 Chương 1326 : Cuộc chiến đỉnh phong
#1,326 Chương 1327 : Đại Tịch Diệt Chỉ
#1,327 Chương 1328 : Kết thúc!
#1,328 Chương 1329 : Thắng!
#1,329 Chương 1330 : Tuyệt phẩm huyết mạch!
#1,330 Chương 1331 : Tuyệt phẩm huyết mạch!
#1,331 Chương 1332 : Thất thải tộc văn!
#1,332 Chương 1333 : Gặp mặt.
#1,333 Chương 1334 : Trò chuyện
#1,334 Chương 1335 : Thiên Mộ mở ra.
#1,335 Chương 1336 : Tiến vào Thiên Mộ
#1,336 Chương 1337 : Tu hành buồn tẻ
#1,337 Chương 1338 : Hồn Nhai, Hồn Lệ!
#1,338 Chương 1339 : Thăng cấp Lục tinh
#1,339 Chương 1340 : Truy đuổi
#1,340 Chương 1341 : Cửu tinh năng lượng thể.
#1,341 Chương 1342 : Thiên Yêu Khôi màu tím!
#1,342 Chương 1343 : Đại Phong Bạo
#1,343 Chương 1344 : Tụ tập
#1,344 Chương 1345 : Viễn Cổ Phệ Trùng
#1,345 Chương 1346 : Đòi thù lao
#1,346 Chương 1347 : Mở đường
#1,347 Chương 1348 : Tầng thứ ba
#1,348 Chương 1349 : Bán Thánh năng lượng thể
#1,349 Chương 1350 : Huyết Đao Thánh giả
#1,350 Chương 1351 : Hai tên Đấu Thánh
#1,351 Chương 1352 : Hiện thân
#1,352 Chương 1353 : Tiêu Huyền!
#1,353 Chương 1354 : Truyền thừa huyết mạch!
#1,354 Chương 1355 : Hoán huyết
#1,355 Chương 1356 : Dung hợp huyết mạch
#1,356 Chương 1357 : Một năm rưỡi
#1,357 Chương 1358 : Bát tinh Đấu Tôn đỉnh phong!
#1,358 Chương 1359 : Kích hoạt tộc văn
#1,359 Chương 1360 : Lần lịch luyện cuối cùng
#1,360 Chương 1361 : Chém giết
#1,361 Chương 1362 : Rời khỏi Thiên Mộ
#1,362 Chương 1363 : Hồn Lâm
#1,363 Chương 1364 : Thú nhận
#1,364 Chương 1365 : Rời khỏi Cổ giới
#1,365 Chương 1366 : Tinh Vẫn các thay da đổi thịt
#1,366 Chương 1367 : Tây bắc đại lục rung chuyển!
#1,367 Chương 1368 : Thu đồ.
#1,368 Chương 1369 : Lôi kéo nhân thủ
#1,369 Chương 1370 : Ải Huyền Hoàng
#1,370 Chương 1371 : Tiêu Tiêu!
#1,371 Chương 1372 : Đại chiến!
#1,372 Chương 1373 : Thảm thiết!
#1,373 Chương 1374 : Một chưởng duy nhất!
#1,374 Chương 1375 : Xưa đâu bằng nay!
#1,375 Chương 1376 : Tứ Thiên Tôn, Huyết Hà!
#1,376 Chương 1377 : Phệ Huyết Thuật
#1,377 Chương 1378 : Cửu chuyển thành Thánh!
#1,378 Chương 1379 : Kết thúc!
#1,379 Chương 1380 : Khối u ác tính!
#1,380 Chương 1381 : Luyện đan!
#1,381 Chương 1382 : Nghiêm trị!
#1,382 Chương 1383 : Giải quyết
#1,383 Chương 1384 : Phân phó trước khi đi
#1,384 Chương 1385 : Trở về Tinh Vẫn Các
#1,385 Chương 1386 : Đại hội giao dịch xuyên không gian
#1,386 Chương 1387 : Bát Thải Nguyên Thạch
#1,387 Chương 1388 : Cổ điện.
#1,388 Chương 1389 : Mảnh tàn đồ cuối cùng!
#1,389 Chương 1390 : Tình báo
#1,390 Chương 1391 : Cổ Vực Mãng Hoang
#1,391 Chương 1392 : Hạt Ma tam quỷ
#1,392 Chương 1393 : Phật Nộ Hỏa Liên bốn màu rưỡi!
#1,393 Chương 1394 : Chiếm được cổ đồ
#1,394 Chương 1395 : Cổ đồ chi mê!
#1,395 Chương 1396 : Tịnh Liên Yêu Thánh!
#1,396 Chương 1397 : Tu luyện Kim Cương Lưu Ly Thể
#1,397 Chương 1398 : Mãng Hoang trấn!
#1,398 Chương 1399 : Tiến vào
#1,399 Chương 1400 : Xâm nhập!
#1,400 Chương 1401 : Gặp lại Vân Vận
#1,401 Chương 1402 :  Chém giết
#1,402 Chương 1403 : Viễn cổ Thiên Ma mãng
#1,403 Chương 1404 : Vây giết Thiên Ma mãng
#1,404 Chương 1405 : Thiên Ma huyết trì
#1,405 Chương 1406 : Cửu tinh Đấu Tôn!
#1,406 Chương 1407 : Cổ vực thai!
#1,407 Chương 1408 : Ra oai phủ đầu
#1,408 Chương 1409 : Hai nàng gặp nhau
#1,409 Chương 1410 : Hồn Ngọc, thú triều!
#1,410 Chương 1411 : Trùng kích thú triều!
#1,411 Chương 1412 : Đột phá!
#1,412 Chương 1413 : Năm vị Bán Thánh!
#1,413 Chương 1414 : Tiêu diệt khôi lỗi Bán Thánh
#1,414 Chương 1415 : Tiến vào cổ thụ!
#1,415 Chương 1416 :  Ảo cảnh
#1,416 Chương 1417 : Cảm xúc trái chiều của Đấu Đế
#1,417 Chương 1418 : Bồ Đề tam bảo
#1,418 Chương 1419 : Thức tỉnh!
#1,419 Chương 1420 : Luân hồi trăm kiếp, Cửu chuyển đỉnh phong!
#1,420 Chương 1421 : Áp chế tuyệt đối!
#1,421 Chương 1422 : Không gian băng liệt
#1,422 Chương 1423 : Cốt U Thánh Giả
#1,423 Chương 1424 : Kim Đế Phần Thiên Viêm
#1,424 Chương 1425 : Đối chiến Bán Thánh!
#1,425 Chương 1426 : Bức lui Cốt U!
#1,426 Chương 1427 : Bế quan!
#1,427 Chương 1428 : Linh tộc chi biến!
#1,428 Chương 1429 : Chiến thư!
#1,429 Chương 1430 : Đại chiến gõ cửa
#1,430 Chương 1431 : Tinh giới đại chiến!
#1,431 Chương 1432 : Phá quan, Đấu Thánh!
#1,432 Chương 1433 : Phật Nộ Luân Hồi!
#1,433 Chương 1434 : Đại sát tứ phương
#1,434 Chương 1435 : Đấu Thánh Hồn tộc!
#1,435 Chương 1436 : Bí mật của các tông phái
#1,436 Chương 1437 : Giết gà dọa khỉ!
#1,437 Chương 1438 : Tìm kiếm minh hữu
#1,438 Chương 1439 : Lại tới Đan tháp
#1,439 Chương 1440 : Tiểu Đan Tháp
#1,440 Chương 1441 : Tranh cử trưởng lão!
#1,441 Chương 1442 : Đại trưởng lão của Tiểu Đan Tháp!
#1,442 Chương 1443 : Cái đấy thì chưa chắc!
#1,443 Chương 1444 : Hắc Ma Lôi
#1,444 Chương 1445 : Cửu phẩm bảo đan!
#1,445 Chương 1446 : Liên minh
#1,446 Chương 1447 : Thiên Phủ liên minh!
#1,447 Chương 1448 : Phó Điện Chủ Hồn Điện!
#1,448 Chương 1449 : Cửu U Hoàng Tuyền
#1,449 Chương 1450 : Cửu Âm Hoàng Tuyền Đan
#1,450 Chương 1451 : Tình thế của Cổ Long tộc
#1,451 Chương 1452 : Địa mạch Minh Xà
#1,452 Chương 1453 : Người bị giam cầm!
#1,453 Chương 1454 : Yêu Minh
#1,454 Chương 1455 : Yêu Khiếu Thiên
#1,455 Chương 1456 : Hành hung
#1,456 Chương 1457 :  Cửu U Minh Trượng!
#1,457 Chương 1458 : Đại thế đã mất!
#1,458 Chương 1459 : Hoàng Tuyền Yêu Thánh!
#1,459 Chương 1460 : Hoàng Tuyền Thiên Nộ!
#1,460 Chương 1461 : Linh hồn tranh đấu!
#1,461 Chương 1462 : Tinh huyết Yêu Thánh!
#1,462 Chương 1463 : Tìm kiếm trợ giúp
#1,463 Chương 1464 : Hấp thu tinh huyết Yêu Thánh
#1,464 Chương 1465 : Thiên Yêu Tam Hoàng
#1,465 Chương 1466 : Phục kích
#1,466 Chương 1467 : Độc đấu nhị Thánh!
#1,467 Chương 1468 : Áp chế tuyệt đối!
#1,468 Chương 1469 : Uy hiếp
#1,469 Chương 1470 : Gặp trên đường đi
#1,470 Chương 1471 : Giải quyết
#1,471 Chương 1472 : Gặp lại Tử Nghiên!
#1,472 Chương 1473 : Đại chiến bùng nổ!
#1,473 Chương 1474 : Tam đại Long Vương!
#1,474 Chương 1475 : Liều mạng!
#1,475 Chương 1476 : Đồ Long Kiếm!
#1,476 Chương 1477 : Đại chiến kết thúc!
#1,477 Chương 1478 : Nhị tinh Đấu Thánh!
#1,478 Chương 1479 : Động tĩnh của Hồn Điện!
#1,479 Chương 1480 : Bắc Đẩu Điện
#1,480 Chương 1481 : Huyết tẩy Nhân Điện
#1,481 Chương 1482 : Đại Thiên Tôn
#1,482 Chương 1483 : Đánh ngã
#1,483 Chương 1484 : Huyết tẩy!
#1,484 Chương 1485 : Linh hồn quang đoàn
#1,485 Chương 1486 : Hấp thu linh hồn bản nguyên
#1,486 Chương 1487 : Thiên cảnh đại viên mãn
#1,487 Chương 1488 : Điện chủ Hồn Điện!
#1,488 Chương 1489 : Yêu hỏa hàng thế!
#1,489 Chương 1490 : Tứ phương vân động
#1,490 Chương 1491 : Bát Hoang Phá Diệt Diễm
#1,491 Chương 1492 : Gặp lại Huân Nhi
#1,492 Chương 1493 : Dược Vạn Quy!
#1,493 Chương 1494 : Không biết tốt xấu!
#1,494 Chương 1495 : Không gian vỡ vụn!
#1,495 Chương 1496 : Không gian yêu hỏa!
#1,496 Chương 1497 : Xông quan
#1,497 Chương 1498 : Huyết sắc cự phủ
#1,498 Chương 1499 : Hư ảo và chân thực!
#1,499 Chương 1500 : Phá vỡ ảo cảnh!
#1,500 Chương 1501 :  Hợp tác.
#1,501 Chương 1502 : Thất Thánh đấu Hỏa yêu
#1,502 Chương 1503 : Khống chế ngược lại.
#1,503 Chương 1504 : Thiên La Phong Ma Trận
#1,504 Chương 1505 : Tranh đoạt căn nguyên yêu hỏa
#1,505 Chương 1506 : Trận chiến kinh thiên
#1,506 Chương 1507 : Tiêu Thần ra tay!
#1,507 Chương 1508 : Hồn Ma lão nhân
#1,508 Chương 1509 : Thanh Ngưu Mục Đồng!
#1,509 Chương 1510 :  Luyện Thiên cổ trận
#1,510 Chương 1511 : Tịnh Liên Yêu Thánh
#1,511 Chương 1512 : Yêu Hỏa vs Yêu Thánh
#1,512 Chương 1513 : Tách lấy!
#1,513 Chương 1514 : Thu hoạch cuối cùng!
#1,514 Chương 1515 : Luyện hóa Yêu Hỏa!
#1,515 Chương 1516 : Trung Châu biến cố!
#1,516 Chương 1517 : Phá kén mà ra
#1,517 Chương 1518 : Hỏa anh
#1,518 Chương 1519 : Yêu hỏa bình nguyên
#1,519 Chương 1520 : Lật tay diệt điện
#1,520 Chương 1521 : Mưa gió nổi lên
#1,521 Chương 1522 : Về nhà!
#1,522 Chương 1523 : Chiến thư!
#1,523 Chương 1524 : Đỉnh Vẫn Lạc.
#1,524 Chương 1525 : Hồn Thiên Mạch
#1,525 Chương 1526 : Giao phong
#1,526 Chương 1527 : Cục diện cân bằng
#1,527 Chương 1528 : Trận chiến cuối cùng
#1,528 Chương 1529 :  Tiêu Viêm vs Điện chủ Hồn Điện!
#1,529 Chương 1530 : Hư Vô Thôn Viêm!
#1,530 Chương 1531 : Tiểu Y phát uy!
#1,531 Chương 1532 : Phân ra thắng bại
#1,532 Chương 1533 : Hạ sát thủ
#1,533 Chương 1534 : Hạt châu màu đen!
#1,534 Chương 1535 : Truyền tin
#1,535 Chương 1536 : Hoàng Thiên!
#1,536 Chương 1537 : Hai tộc giằng co
#1,537 Chương 1538 : Giao thủ
#1,538 Chương 1539 : Cửu sắc quang trụ
#1,539 Chương 1540 : Thải Lân xuất quan
#1,540 Chương 1541 : Biến cố
#1,541 Chương 1542 : Hóa Long đại trận
#1,542 Chương 1543 : Hủy Diệt Hỏa Thể
#1,543 Chương 1544 : Bắc Long Vương điên cuồng
#1,544 Chương 1545 : Đánh chết
#1,545 Chương 1546 : Luyện chế khôi lỗi
#1,546 Chương 1547 : Bắc Vương!
#1,547 Chương 1548 : Thôn phệ Hắc Ma Lôi
#1,548 Chương 1549 : Cửu Huyền Kim Lôi!
#1,549 Chương 1550 : Tụ linh
#1,550 Chương 1551 : Lực lượng của Cửu Huyền Kim Lôi
#1,551 Chương 1552 : Biến hóa
#1,552 Chương 1553 : Bình lặng
#1,553 Chương 1554 : Dược Điển của Dược tộc!
#1,554 Chương 1555 : Xuất thủ!
#1,555 Chương 1556 : Hung hãn!
#1,556 Chương 1557 : Vạn Hỏa trưởng lão!
#1,557 Chương 1558 : Hồn Hư Tử!
#1,558 Chương 1559 : Dược Điển bắt đầu!
#1,559 Chương 1560 : Lĩnh giáo!
#1,560 Chương 1561 :  Sinh Linh Chi Diễm!
#1,561 Chương 1562 : So đấu luyện đan!
#1,562 Chương 1563 : Cướp đoạt năng lượng!
#1,563 Chương 1564 : Đan vũ!
#1,564 Chương 1565 : Mượn ngọc!
#1,565 Chương 1566 : Kinh biến!
#1,566 Chương 1567 : Bản thể!
#1,567 Chương 1568 : Tàn hồn của Dược Đế!
#1,568 Chương 1569 :  Thôn Linh!
#1,569 Chương 1570 : Diệt tộc chi chiến!
#1,570 Chương 1571 : Xin tí lửa!
#1,571 Chương 1572 : Bát sắc hỏa liên!
#1,572 Chương 1573 : Chạy trốn!
#1,573 Chương 1574 : Sử dụng
#1,574 Chương 1575 : Trốn chạy
#1,575 Chương 1576 : Đánh lui
#1,576 Chương 1577 : Tiến vào Cổ tộc
#1,577 Chương 1578 : Bí mật của Hồn tộc
#1,578 Chương 1579 : Lục tinh trung kỳ
#1,579 Chương 1580 : Lôi Động
#1,580 Chương 1581 : Ra tay
#1,581 Chương 1582 : Chỉ giáo
#1,582 Chương 1583 : Nhìn trộm
#1,583 Chương 1584 : Quái dị
#1,584 Chương 1585 : Tìm kiếm
#1,585 Chương 1586 : Đoạt ngọc
#1,586 Chương 1587 : Mất ngọc
#1,587 Chương 1588 : Thương nghị
#1,588 Chương 1589 : Lại vào Thiên Mộ
#1,589 Chương 1590 : Bản Nguyên Đế Khí
#1,590 Chương 1591 : Thiên Mộ Chi Hồn
#1,591 Chương 1592 : Rút ra linh hồn bổn nguyên
#1,592 Chương 1593 : Đế Cảnh linh hồn
#1,593 Chương 1594 : Rời khỏi Thiên Mộ
#1,594 Chương 1595 : Trước giờ đại chiến
#1,595 Chương 1596 : Đại quân xuất động
#1,596 Chương 1597 :  Táng Thiên sơn mạch
#1,597 Chương 1598 : Phụ tử gặp lại
#1,598 Chương 1599 : Đại chiến
#1,599 Chương 1600 : Hồn Nguyên Thiên
#1,600 Chương 1601 : Tử Tịch Chi Môn
#1,601 Chương 1602 : Đoạt làm của riêng!
#1,602 Chương 1603 : Phá tan Tử Vong Giới!
#1,603 Chương 1604 : Rút lui
#1,604 Chương 1605 : Lập kế!
#1,605 Chương 1606 : Yên tĩnh!
#1,606 Chương 1607 : Lôi Kiếp Đan!
#1,607 Chương 1608 : Thất Tinh Đấu Thánh!
#1,608 Chương 1609 : Dò xét Cổ Đế động!
#1,609 Chương 1610 : Vị trí Cổ Đế động phủ!
#1,610 Chương 1611 : Khó khăn của Hắc Giác Vực!
#1,611 Chương 1612 : Đến kịp
#1,612 Chương 1613 : Cố nhân gặp lại
#1,613 Chương 1614 : Tái nhập thế giới dung nham
#1,614 Chương 1615 : Không gian dưới đáy dung nham
#1,615 Chương 1616 : Sinh vật thần bí
#1,616 Chương 1617 : Dạ Tâm
#1,617 Chương 1618 : Đại chiến đã đến!
#1,618 Chương 1619 :  Động phủ chi chiến.
#1,619 Chương 1620 : Lấy một địch hai
#1,620 Chương 1621 : Động phủ xuất hiện
#1,621 Chương 1622 : Nguy cơ trước mắt
#1,622 Chương 1623 : Lão Long Hoàng
#1,623 Chương 1624 : Cổ Đế động phủ mở ra
#1,624 Chương 1625 : Dị hỏa quảng trường
#1,625 Chương 1626 : Sự kinh khủng của Đế phẩm đan dược
#1,626 Chương 1627 : Cướp đoạt Đế phẩm đan chưa thành hình
#1,627 Chương 1628 : Thất thủ
#1,628 Chương 1629 : Dã tâm của Hồn Thiên Đế
#1,629 Chương 1630 : Khó khăn ở Trung Châu
#1,630 Chương 1631 : Đệ nhất dị hỏa trên Dị hỏa bảng!
#1,631 Chương 1632 : Đế nguyên
#1,632 Chương 1633 : Cổ Đế truyền thừa
#1,633 Chương 1634 : Nguyên Khí
#1,634 Chương 1635 : Hạo kiếp
#1,635 Chương 1636 :  Hồn Đế. Hồn Thiên Đế!
#1,636 Chương 1637 : Lực lượng của cường giả Đấu Đế
#1,637 Chương 1638 : Xuất quan!
#1,638 Chương 1639 : Song Đế
#1,639 Chương 1640 : Trận chiến của Nhị Đế!
#1,640 Chương 1641 : Kết thúc cũng là nơi bắt đầu!