Tải ebook, sử dụng máy đọc sách, đọc nơi có ánh sáng để đỡ hại mắt.

Đẹp Trai Quá Cũng Phiền

Chương 30

#30 16/09/2019 41 từ
Shortcut: ← →
Mỗi trạch nam đều có tật xấu là khi vừa thấy một sinh vật đáng yêu thì không thể bước đi được.

Kiều Mục cũng như vậy.

Hắn còn có tật xấu nữa là, miệng quá ngay thẳng.

Chậc chậc, ngạo kiều chết tiệt.
Shortcut: ← →