Tải ebook, sử dụng máy đọc sách, đọc nơi có ánh sáng để đỡ hại mắt.
1 year, 8 months ago, 01/09/2020

Diễm Sắc Thiếu Niên

Dịch Hoàn thành Trung Quốc Manga 9 chapters 10535 từ
Nguồn: truyenfull.vn

Thể loại: Đam mỹ, Cao H, Song tính

Tình trạng bản edit: Hoàn (9 chương)

Edit + Beta: LK


Tiểu thụ là một mỹ nhân có trong mình hai giới tính. Với quá khứ sa ngã của thiếu niên thanh thuần?


Không có CP, thuần thịt văn