Tải ebook, sử dụng máy đọc sách, đọc nơi có ánh sáng để đỡ hại mắt.
2 years, 3 months ago, 01/09/2020

Diễm Sắc Thiếu Niên

Dịch Hoàn thành Trung Quốc Manga 9 chapters 10535 từ
Nguồn: truyenfull.vn

Thể loại: Đam mỹ, Cao H, Song tính

Tình trạng bản edit: Hoàn (9 chương)

Edit + Beta: LK


Tiểu thụ là một mỹ nhân có trong mình hai giới tính. Với quá khứ sa ngã của thiếu niên thanh thuần?


Không có CP, thuần thịt văn

Ebook Generate

epub Diễm Sắc Thiếu Niên
#1-#950.73 kb
mobi Diễm Sắc Thiếu Niên
#1-#980.08 kb
azw3 Diễm Sắc Thiếu Niên
#1-#988.87 kb