Tìm kiếm sẽ reset bộ lọc
5 months, 3 weeks ago, 01/09/2020

Dũng Sĩ Cầy Thảo Nguyên FULL

Dịch Trung Quốc Manga 10 chapters 14,073 từ
Nguồn: truyenfull.vn

Edit by: Thiên Di

Thể loại: Truyện đồng thoại, đoản văn, thú x thú, điềm văn, ngọt ngào 

CP là Long tiên sinh x A Tình

Nội dung tiêu biểu: Ngọt ngào, ông trời tác hợp.

Số chương: 10


Nội dung chính của câu chuyện kể về cuộc sống của một con cầy thảo nguyên vừa mới lớn đã đủ sức giết chết rắn lớn, cưới vợ là rồng lớn ( giả đó).