Tải ebook, sử dụng máy đọc sách, đọc nơi có ánh sáng để đỡ hại mắt.
1 year, 8 months ago, 01/09/2020

Dũng Sĩ Cầy Thảo Nguyên

Dịch Hoàn thành Trung Quốc Manga 10 chapters 14073 từ
Nguồn: truyenfull.vn

Edit by: Thiên Di

Thể loại: Truyện đồng thoại, đoản văn, thú x thú, điềm văn, ngọt ngào 

CP là Long tiên sinh x A Tình

Nội dung tiêu biểu: Ngọt ngào, ông trời tác hợp.

Số chương: 10


Nội dung chính của câu chuyện kể về cuộc sống của một con cầy thảo nguyên vừa mới lớn đã đủ sức giết chết rắn lớn, cưới vợ là rồng lớn ( giả đó).