Tải ebook, sử dụng máy đọc sách, đọc nơi có ánh sáng để đỡ hại mắt.
1 year, 8 months ago, 01/09/2020

Em Chờ Anh Trong Biển Người Mênh Mông

Dịch Hoàn thành Trung Quốc Manga 10 chapters 8900 từ
Nguồn: truyenfull.vn

Hán Việt: Ngã tại nhân hải trung đẳng nhĩ

Số Chương: 10 chương

Editor: Tiểu Hy.

Thể Loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Đoản văn.


__________


Thân ái, người ở nơi đâu, trong biển người mênh mông này?