Tìm kiếm sẽ reset bộ lọc
2 months, 3 weeks ago, 01/09/2020

Giam Cầm Nhân Tính FULL

Dịch Trung Quốc Manga 14 chapters 23,705 từ
Nguồn: truyenfull.vn

Editor: Di 

CP: Thẩm Lê – Bạch Thiệu Lan.

Thể loại: Hiện đại, ngược văn, niên thượng, đoản văn.


Thật sâu trong lòng anh làm mọi chuyện là muốn em phải cảm thấy ân hận đối với những việc em đã làm.


Đoản văn viết xen kẽ giấc mộng, hồi ức, tín vật,…các đầu mối này sẽ đem những ân oán trước kia của bọn họ nói rõ ràng, có phần toan tính, chiều hướng đau khổ, hi vọng không cảm thấy loạn…