Tìm kiếm sẽ reset bộ lọc
5 months, 4 weeks ago, 01/09/2020

Giống Đực FULL

Dịch Trung Quốc Manga 24 chapters 47,047 từ
Nguồn: truyenfull.vn

Thể loại: Dương quang thâm tình công x Hồ ly tinh mỹ thụ.Có thịt, có H, đương nhiên! 


Anh lên đồi đi tìm cảm hứng vẽ tranh, lại cứu được cậu bị ngã bên suối. Thấy anh cũng thuộc hàng ngon dai, cậu dụ anh tới tận giường. 


- Tôi.. chỉ ngủ với người mà tôi yêu thôi!


- Vậy sao?. 


Sơn Trúc cười lạnh nhìn thứ dưới háng kia đang cương thẳng lên , mỉa mai:


- Vậy cái này tính là gì?