Tìm kiếm sẽ reset bộ lọc
5 months, 3 weeks ago, 02/09/2020

Hàn Mặc Tân Thiêm Đại Mặc Hương

Dịch Trung Quốc Manga 179 chapters 430,486 từ
Nguồn: truyenfull.vn

Thể loại: ngôn tình, cổ đại, có ngược....


.."Tình cảm của ta chỉ dành riêng cho nàng, ta yêu nàng, cũng giống như con cáo liếm vào lưỡi dao bén, càng liếm máu càng chảy ra, càng thỏa mãn, nào biết đó là máu của chính mình!"...


..."Ta thủy chung một đời một kiếp ta vẫn yêu nàng, nhưng nàng không nhận. Một đời một kiếp nàng hận ta, ta cũng cam lòng"...


Dù có vạn lời mê tình, ta chỉ nói rằng:


"Ta không yêu chàng, một phân một lượng tình cảm, ta cũng tiếc rẻ không dành cho chàng!"

Danh sách Chapters

id Name
#1 Chương 1: Ngẩng Đầu Trời Gió
#2 Chương 2: Nhóm Bếp Cần Tình
#3 Chương 3: Ẩm Y Ngọc Thực
#4 Chương 4: Lửa Trời Không Tắt
#5 Chương 5: Nếm Mật Nằm Gai
#6 Chương 6: Lấy Lại Hồi Môn (thượng)
#7 Chương 7: Lấy Lại Hồi Môn (trung)
#8 Chương 8: Lấy Lại Hồi Môn (hạ) 1.3
#9 Chương 9: Lấy Lại Hồi Môn (hạ) 2.3
#10 Chương 10: Lấy Lại Hồi Môn (hạ) 3.3
#11 Chương 11: Trở Mình Lật Người
#12 Chương 12: Ho Vay Lấy Lãi
#13 Chương 13: Tửu Hội Hồng Mai
#14 Chương 14: Lần Đầu Xem Kịch
#15 Chương 15: Thoát Nguy Ngoạn Mục
#16 Chương 16: Nghịch Lân Khắc Tử
#17 Chương 17: Nước Mưa Mùa Xuân
#18 Chương 18: Mỹ Nhân Tình Tửu (thượng)
#19 Chương 19: Mỹ Nhân Tình Tửu (hạ)
#20 Chương 20: Trọng Sinh Oán Khí
#21 Chương 21: Số Mệnh Khó Đổi
#22 Chương 22: Làm Loạn Phật Môn (thượng)
#23 Chương 23: Làm Loạn Phật Môn (trung)
#24 Chương 24: Làm Loạn Phật Môn (hạ)
#25 Chương 25: Ngựa Tử Người Tử
#26 Chương 26: Trong Họa Có Phúc (thượng)
#27 Chương 27: Trong Họa Có Phúc (trung)
#28 Chương 28: Trong Họa Có Phúc (hạ)
#29 Chương 29: Tam phẩm Huyện chúa
#30 Chương 30: Xuôi Dòng Thần Giang
#31 Chương 31: Đào Tơ Mơn Mởn
#32 Chương 32: Nương Nương Vạn Phúc
#33 Chương 33: Hoa Rơi Trên Sóng (thượng)
#34 Chương 34: Hoa Rơi Trên Sóng (trung)
#35 Chương 35: Hoa Rơi Trên Sóng (hạ)
#36 Chương 36: Mỹ Nhân Về Kinh
#37 Chương 37: Tim Nóng Tâm Lạnh
#38 Chương 38: Lễ Vật Sinh Thần
#39 Chương 39: Đông Người Sinh Loạn
#40 Chương 40: Ó Vay Có Trả
#41 Chương 41: Quân Cờ Cho Người
#42 Chương 42: Thơ Xuân Đối Tình (thượng)
#43 Chương 43: Thơ Xuân Đối Tình (hạ)
#44 Chương 44: Ngũ Vị Tạp Trần (thượng)
#45 Chương 45: Ngũ Vị Tạp Trần (trung)
#46 Chương 46: Ngũ Vị Tạp Trần (hạ)
#47 Chương 47: Gieo Gió Gặt Bão
#48 Chương 48: Tân Phòng Chiếc Thân
#49 Chương 49: Nghinh Dâu - Nạp Thiếp
#50 Chương 50: Tình Hư Giả Ý
#51 Chương 51: An Cư Tư Nguy
#52 Chương 52: Song Hổ Phân Tranh
#53 Chương 53: Duyên Do Người Tạo
#54 Chương 54: Thân Nhân Một Nhà
#55 Chương 55: Nhất Hổ Tử Thương (thượng)
#56 Chương 56: Nhất Hổ Tử Thương (trung)
#57 Chương 57: Nhất Hổ Tử Thương (hạ)
#58 Chương 58: Giết Người Không Dao
#59 Chương 59: Bọ Ngựa Bắt Mồi
#60 Chương 60: Him Sẻ Đứng Sau
#61 Chương 61: Đạo Cao Một Thước
#62 Chương 62: Ma Cao Một Trượng
#63 Chương 63: Nhất Lạc Thiên Trượng (thượng)
#64 Chương 64: Nhất Lạc Thiên Trượng (trung)
#65 Chương 65: Nhất Lạc Thiên Trượng (hạ)
#66 Chương 66: Đông Sơn Phục Khởi (thượng)
#67 Chương 67: Đông Sơn Phục Khởi (trung)
#68 Chương 68: Đông Sơn Phục Khởi (hạ)
#69 Chương 69: Thù Mới Nợ Cũ
#70 Chương 70: Một Mối Tương Tư
#71 Chương 71: Vận Trù Duy Ác (thượng)
#72 Chương 72: Vận Trù Duy Ác (trung)
#73 Chương 73: Vận Trù Duy Ác (hạ)
#74 Chương 74: Tạo Hóa Xoay Vần (thượng)
#75 Chương 75: Tạo Hóa Xoay Vần (trung)
#76 Chương 76: Tạo Hóa Xoay Vần (hạ)
#77 Chương 77: Một Đoạn Tơ Vương (thượng)
#78 Chương 78: Một Đoạn Tơ Vương (trung)
#79 Chương 79: Một Đoạn Tơ Vương (hạ)
#80 Chương 80: Hôn Phu Không Mời (thượng)
#81 Chương 81: Hôn Phu Không Mời (trung)
#82 Chương 82: Hôn Phu Không Mời (hạ)
#83 Chương 83: Phùng Gia Sinh Loạn (thượng)
#84 Chương 84: Phùng Gia Sinh Loạn (trung)
#85 Chương 85: Phùng Gia Sinh Loạn (hạ)
#86 Chương 86: Án Cũ Lật Lại (thượng)
#87 Chương 87: Án Cũ Lật Lại (trung)
#88 Chương 88: Án Cũ Lật Lại (hạ)
#89 Chương 89: Phúc Họa Vô Lượng (thượng)
#90 Chương 90: Phúc Họa Vô Lượng (trung)
#91 Chương 91: Phúc Họa Vô Lượng (hạ)
#92 Chương 92: Đĩnh Nhi Tẩu Hiểm (thượng)
#93 Chương 93: Đĩnh Nhi Tẩu Hiểm (trung)
#94 Chương 94: Đĩnh Nhi Tẩu Hiểm (hạ)
#95 Chương 95: Hỷ Sự Bất Thành
#96 Chương 96: Rửa Thù Trả Hận (thượng)
#97 Chương 97: Rửa Thù Trả Hận (trung)
#98 Chương 98: Rửa Thù Trả Hận (hạ) 1.2
#99 Chương 99: Rửa Thù Trả Hận (hạ) 2.2
#100 Chương 100: Đông Cung Sinh Loạn (thượng)
#101 Chương 101: Đông Cung Sinh Loạn (trung)
#102 Chương 102: Đông Cung Sinh Loạn (hạ)
#103 Chương 103: Tước Bỏ Trữ Vị (thượng)
#104 Chương 104: Tước Bỏ Trữ Vị (hạ)
#105 Chương 105: Loạn Binh Kỵ - Thủy (thượng)
#106 Chương 106: Loạn Binh Kỵ - Thủy (trung)
#107 Chương 107: Loạn Binh Kỵ - Thủy (hạ) 1.2
#108 Chương 108: Loạn Binh Kỵ - Thủy (hạ) 2.2
#109 Chương 109: Phiêu Kỵ Tướng Quân (thượng)
#110 Chương 110: Phiêu Kỵ Tướng Quân (trung)
#111 Chương 111: Phiêu Kỵ Tướng Quân (hạ)
#112 Chương 112: Lịnh Hồ Vương Tử
#113 Chương 113: Vỏ Đậu Nấu Đậu (thượng)
#114 Chương 114: Vỏ Đậu Nấu Đậu (hạ)
#115 Chương 115: Nhất Trường Xuân Mộng
#116 Chương 116: Nam đạo nữ xương
#117 Chương 117: Đại địch đương tiền
#118 Chương 118: Điểu tận cung tàn
#119 Chương 119: Cửu lịch phong trần (thượng)
#120 Chương 120: Cửu lịch phong trần (trung)
#121 Chương 121: Cửu Lịch Phong Trần (trung) 2
#122 Chương 122: Cửu Lịch Phong Trần (trung) 3
#123 Chương 123: Cửu lịch phong trần (hạ) 1
#124 Chương 124: Cửu Lịch Phong Trần (hạ) 2
#125 Chương 125: Cửu Lịch Phong Trần (hạ) 3
#126 Chương 126: Ngoạn Hỏa Tự Phần (thượng)
#127 Chương 127: Ngoạn hỏa tự phần (trung) 1
#128 Chương 128: Ngoạn hỏa tự phần (trung) 2
#129 Chương 129: Ngoạn hỏa tự phần (hạ) 1
#130 Chương 130: Ngoạn hỏa tự phần (hạ) 2
#131 Chương 131: Phong khởi vân dũng (thượng)
#132 Chương 132: Phong khởi vân dũng (trung)
#133 Chương 133: Phong khởi vân dũng (hạ)
#134 Chương 134: Si nhân thuyết mộng
#135 Chương 135: Tinh phong huyết vũ (thượng)
#136 Chương 136: Tinh phong huyết vũ (trung) 1
#137 Chương 137: Tinh phong huyết vũ (hạ)
#138 Chương 138: Vạn đại bi thống (thượng)
#139 Chương 139: Vạn đại bi thống (trung)
#140 Chương 140: Hệ thống phẩm cấp - tước vị
#141 Chương 141: Hồng Trần Bố Y
#142 Chương 142: Hùng Bá Thiên Hạ (thượng)
#143 Chương 143: Hùng Bá Thiên Hạ (trung)
#144 Chương 144: Hùng Bá Thiên Hạ (hạ)
#145 Chương 145: Đông Phong - Xuân Phong
#146 Chương 146: Đại hôn hoàng đế (thượng)
#147 Chương 147: Đại hôn hoàng đế (trung)
#148 Chương 148: Đại hôn hoàng đế (hạ)
#149 Chương 149: Yên Hoa Dịch Lãnh
#150 Chương 150: Cố nhân cố hận (thượng)
#151 Chương 151: Cố nhân cố hận (hạ)
#152 Chương 152: Bách cảm giao tập
#153 Chương 153: Tri nhân tri diện (thượng)
#154 Chương 154: Tri nhân tri diện (trung)
#155 Chương 155: Tri nhân tri diện (hạ)
#156 Chương 156: Can tràng tất đoạn (thượng)
#157 Chương 157: Can tràng tất đoạn (trung)
#158 Chương 158: Can tràng tất đoạn (hạ)
#159 Chương 159: Tháng rộng năm dài (thượng)
#160 Chương 160: Tháng rộng năm dài (trung)
#161 Chương 161: Tháng Rộng Năm Dài (hạ)
#162 Chương 162: Xuân Phong Bất Độ (thượng)
#163 Chương 163: Xuân phong bất độ (trung)
#164 Chương 164: Xuân phong bất độ (hạ) 1.2
#165 Chương 165: Xuân phong bất độ (hạ) 2.2
#166 Chương 166: Son phai nhan tàn (thượng)
#167 Chương 167: Son phai nhan tàn (hạ)
#168 Chương 168: Vạn Niên Lưu Dấu (thượng) 1.2
#169 Chương 169: Vạn Niên Lưu Dấu (thượng) 2.2
#170 Chương 170: Vạn Niên Lưu Dấu (trung) 1.2
#171 Chương 171: Vạn Niên Lưu Dấu (trung) 2.2
#172 Chương 172: Vạn Niên Lưu Dấu (hạ) 1.2
#173 Chương 173: Phong Thi Xướng Họa
#174 Chương 174: Nguyệt lãng cô lầu (thượng)
#175 Chương 175: Nguyệt lãng cô lầu (hạ)
#176 Chương 176: Đông Thành Mộng Đoạn (hoàn)
#177 Chương 177: Vĩ thanh
#178 Chương 178: Ngoại truyện: Tương Kiến Hoan
#179 Chương 179: Ngoại truyện: Vong Ưu Tán