Tải ebook, sử dụng máy đọc sách, đọc nơi có ánh sáng để đỡ hại mắt.
9 hours ago, 08/12/2021

Hoàng Kim Triệu Hoán Sư - 黄金召唤师

Convert Trung Quốc Web Novel 637 chapters 1570476 từ
Nguồn: tangthuvien.vn
Tác giả: Túy Hổ

Đây là một cái do các Triệu hoán sư chủ đạo thế giới, ở thế giới này, Triệu hoán sư là trung ương trên sàn nhảy chói mắt nhất vai chính. Khi cái kia thần bí khó dò càng cao thế giới trở nên đưa tay là có thể chạm tới lúc, hắn, hàng lâm đế quốc Đại Viêm Triệu hoán sư đặc sắc cố sự, liền như vậy bắt đầu. . .

Danh sách Chapters

Chapter ⇵