Tìm kiếm sẽ reset bộ lọc
6 months ago, 01/09/2020

Hồng Liên Bảo Giám FULL

Dịch Trung Quốc Manga 2,189 chapters 2,947,738 từ
Nguồn: truyenfull.vn

Một nhà khoa học chuyên về nghiên cứu vũ khí bỗng xuyên đến thế giới kỳ lạ mang tên đại lục Thần Châu, chấp nhận số phận trở thành một chàng công tử sống trong thời cuộc hỗn loạn hắc ám. Khoa học không còn đất dụng võ, chỉ còn con đường tu luyện thành tiên. 


Thế nhưng hắn phải giải quyết đám nha hoàn nhí nhảnh lại khả ái luôn kè kè bên mình thế nào? Lại tự dưng đâu ra một vị tiểu sư muội? Vị hôn thê còn đang đau đầu nghĩ cách xử lý?


Một người đắc đạo gà chó thăng thiên. Cuộc sống sinh hoạt bình thường bị đảo lộn, nhân sinh quan thay đổi chỉ có hi vọng các vị giai nhân sống hòa thuận tạo thành một gia đình yên ổn.


Truyện có chút yy, có chút hài hước, pk rất ổn, bối cảnh rộng lớn.

Danh sách Chapters

id Name
#1 Chương 1: Vào kinh (1)
#2 Chương 2: Vào kinh (2)
#3 Chương 3: Nhị Tiên Sinh, Đại tiên sinh
#4 Chương 4: Đoạt xá (1)
#5 Chương 5: Đoạt xá (2)
#6 Chương 6: Muốn thành tiên (1)
#7 Chương 7: Muốn thành tiên (2)
#8 Chương 8: Tiêu Dao Hầu
#9 Chương 9: Tâm sự bên gối (1)
#10 Chương 10: Tâm sự bên gối
#11 Chương 11: Cưỡng ép bái sư
#12 Chương 12: Tiểu sư muội (1)
#13 Chương 13: Tiểu sư muội (2)
#14 Chương 14: Ngũ Luân Binh gia
#15 Chương 15: Ý của phu nhân (1)
#16 Chương 16: Ý của phu nhân (2)
#17 Chương 17: Đạo khí
#18 Chương 18: Cấm chế của Hoàng Đình Thần Ngọc (1)
#19 Chương 19: Cấm chế của Hoàng Đình Thần Ngọc (2)
#20 Chương 20: Khổng Tước Mâu (1)
#21 Chương 21: Khổng Tước Mâu (2)
#22 Chương 22: Thần binh mới thành
#23 Chương 23: Bắt đầu hòa nhập vào thế giới (2)
#24 Chương 24: Bắt đầu hòa nhập vào thế giới (2)
#25 Chương 25: Phế vật?
#26 Chương 26: Hố (1)
#27 Chương 27: Hố (2)
#28 Chương 28: Thu đồ đệ
#29 Chương 29: Kỳ thị (1)
#30 Chương 30: Kỳ thị (2)
#31 Chương 31: Tham lam (1)
#32 Chương 32: Tham lam (2)
#33 Chương 33: Phía sau quà tặng
#34 Chương 34: Kẻ yếu phản kích (1)
#35 Chương 35: Kẻ yếu phản kích
#36 Chương 36: Làm thay đổi chí hướng
#37 Chương 37: Đánh chết (1)
#38 Chương 38: Đánh chết (2)
#39 Chương 39: Khuyên can (1)
#40 Chương 40: Khuyên can (2)
#41 Chương 41: Thiếu niên
#42 Chương 42: Hy vọng của Lâm Hoành Sơn (1)
#43 Chương 43: Hy vọng của Lâm Hoành Sơn (2)
#44 Chương 44: Thiên thời địa lợi nhân hòa
#45 Chương 45: Bồi dưỡng tay sai (1)
#46 Chương 46: Bồi dưỡng tay sai (2)
#47 Chương 47: Thịt Đường Tăng, mầm tai họa (1)
#48 Chương 48: Thịt Đường Tăng, mầm tai họa (2)
#49 Chương 49: Cờ vây, lôi đình
#50 Chương 50: Hầu phủ bá đạo (1)
#51 Chương 51: Hầu phủ bá đạo (2)
#52 Chương 52: Thói quen không giống người
#53 Chương 53: Tiêu Dao Tam Sơn (1)
#54 Chương 54: Tiêu Dao Tam Sơn (2)
#55 Chương 55: Kế hoạch của hoàng đế (1)
#56 Chương 56: Kế hoạch của hoàng đế (2)
#57 Chương 57: Thần thông phù văn
#58 Chương 58: Huynh đệ (thượng) (1)
#59 Chương 59: Huynh đệ (thượng) (2)
#60 Chương 60: Huynh đệ (Hạ)
#61 Chương 61: Truyền thuyết quốc gia Tà Thần (1)
#62 Chương 62: Truyền thuyết quốc gia Tà Thần (2)
#63 Chương 63: Long Xà Đồ Lục (Thượng) (1)
#64 Chương 64: Long Xà Đồ Lục (Thượng) (2)
#65 Chương 65: Long Xà Đồ Lục (Hạ)
#66 Chương 66: Long xà chân khí (1)
#67 Chương 67: Long xà chân khí (2)
#68 Chương 68: Tử Đằng
#69 Chương 69: Thần binh người thực vật (1)
#70 Chương 70: Thần binh người thực vật (2)
#71 Chương 71: Thuyết phục
#72 Chương 72: Độc nhất vô nhị (Thượng) (1)
#73 Chương 73: Độc nhất vô nhị (Thượng) (2)
#74 Chương 74: Độc nhất vô nhị (Hạ)
#75 Chương 75: Hao tổn long xà chân khí (1)
#76 Chương 76: Hao tổn long xà chân khí (2)
#77 Chương 77: Nghề cũ
#78 Chương 78: Lý tưởng và lý tưởng (1)
#79 Chương 79: Lý tưởng và lý tưởng (2)
#80 Chương 80: Thiết huyết vô tình (1)
#81 Chương 81: Thiết huyết vô tình (2)
#82 Chương 82: Cữu cữu
#83 Chương 83: Quà gặp mặt (Thượng) (1)
#84 Chương 84: Quà gặp mặt (Thượng) (2)
#85 Chương 85: Quà gặp mặt (Hạ) (1)
#86 Chương 86: Quà gặp mặt (Hạ) (2)
#87 Chương 87: Địa Phủ Chi Môn
#88 Chương 88: Vận khí (1)
#89 Chương 89: Vận khí (2)
#90 Chương 90: Đói
#91 Chương 91: Quỷ Vương (1)
#92 Chương 92: Quỷ Vương (2)
#93 Chương 93: Hư Đỗ
#94 Chương 94: Đề bạt (1)
#95 Chương 95: Đề bạt (2)
#96 Chương 96: Cứng đấu cứng
#97 Chương 97: Nam nhân (1)
#98 Chương 98: Nam nhân (2)
#99 Chương 99: Đột phá tại trận
#100 Chương 100: Chân gặt cỏ vô song (1)
#101 Chương 101: Chân gặt cỏ vô song (2)
#102 Chương 102: Luyện tập và cảm ngộ (1)
#103 Chương 103: Luyện tập và cảm ngộ (2)
#104 Chương 104: Nồi sắt (Thượng)
#105 Chương 105: Nồi sắt (Hạ) (1)
#106 Chương 106: Nồi sắt (Hạ) (2)
#107 Chương 107: Nồi sắt (Hạ) (3)
#108 Chương 108: Luyện cốt (1)
#109 Chương 109: Luyện cốt (2)
#110 Chương 110: Hỏi han
#111 Chương 111: Khí đế vương (1)
#112 Chương 112: Khí đế vương (2)
#113 Chương 113: Huyết Nhục Luân
#114 Chương 114: Có được cũng có mất (1)
#115 Chương 115: Có được cũng có mất (2)
#116 Chương 116: Mộng hương
#117 Chương 117: Thuận theo tự nhiên (1)
#118 Chương 118: Thuận theo tự nhiên (2)
#119 Chương 119: Muội muội
#120 Chương 120: Công chúa (1)
#121 Chương 121: Công chúa (2)
#122 Chương 122: Hấp dẫn (1)
#123 Chương 123: Hấp dẫn (2)
#124 Chương 124: Mời
#125 Chương 125: Suối nước nóng (1)
#126 Chương 126: Suối nước nóng (2)
#127 Chương 127: Mỗi người đều có bí mật
#128 Chương 128: Một chút khó hiểu (1)
#129 Chương 129: Một chút khó hiểu (2)
#130 Chương 130: Oán hận
#131 Chương 131: Ngày kị (1)
#132 Chương 132: Ngày kị (2)
#133 Chương 133: Bạc tình
#134 Chương 134: Liều (1)
#135 Chương 135: Liều (2)
#136 Chương 136: Bỏ lệnh cấm
#137 Chương 137: Bạch Mã Tự (1)
#138 Chương 138: Bạch Mã Tự (2)
#139 Chương 139: Án mạng
#140 Chương 140: Kịch liệt (1)
#141 Chương 141: Kịch liệt (2)
#142 Chương 142: Dạo phố (Thượng)
#143 Chương 143: Dạo phố (Hạ) (1)
#144 Chương 144: Dạo phố (Hạ) (2)
#145 Chương 145: Làm kẻ ác một ngày (Thượng)
#146 Chương 146: Làm kẻ ác một ngày (Hạ) (1)
#147 Chương 147: Làm kẻ ác một ngày (Hạ) (2)
#148 Chương 148: Hồ Bằng (1)
#149 Chương 149: Hồ Bằng (2)
#150 Chương 150: Cẩu nô
#151 Chương 151: Hiện trường (1)
#152 Chương 152: Hiện trường (2)
#153 Chương 153: Ấp trứng (Thượng)
#154 Chương 154: Ấp trứng (Hạ) (1)
#155 Chương 155: Ấp trứng (Hạ) (2)
#156 Chương 156: Yêu đương vụng trộm
#157 Chương 157: Phụ tử đồng lòng (1)
#158 Chương 158: Phụ tử đồng lòng (2)
#159 Chương 159: Tình huyết thống
#160 Chương 160: Mời (1)
#161 Chương 161: Mời (2)
#162 Chương 162: Dạy dỗ
#163 Chương 163: Quận vương phủ (Thượng) (1)
#164 Chương 164: Quận vương phủ (Thượng) (2)
#165 Chương 165: Quận Vương phủ (Hạ) (1)
#166 Chương 166: Quận Vương phủ (Hạ) (2)
#167 Chương 167: Quận Vương phủ (Hạ) (3)
#168 Chương 168: Xung đột nhỏ (1)
#169 Chương 169: Xung đột nhỏ (2)
#170 Chương 170: Mâu thuẫn lớn (1)
#171 Chương 171: Mâu thuẫn lớn (2)
#172 Chương 172: Vừa gặp đã thương
#173 Chương 173: Nhà mới (1)
#174 Chương 174: Nhà mới (2)
#175 Chương 175: Tay không bắt sói
#176 Chương 176: Chung cực dây dưa (1)
#177 Chương 177: Chung cực dây dưa (2)
#178 Chương 178: Con cá ngoài ý muốn
#179 Chương 179: Thích khách (1)
#180 Chương 180: Thích khách (2)
#181 Chương 181: Nhân Tiên (1)
#182 Chương 182: Nhân Tiên (2)
#183 Chương 183: Nhà kho
#184 Chương 184: Khách của lão gia (Thượng) (1)
#185 Chương 185: Khách của lão gia (Thượng) (2)
#186 Chương 186: Khách của lão gia (Hạ)
#187 Chương 187: Không trả giá thì không có thu hoạch (1)
#188 Chương 188: Không trả giá thì không có thu hoạch (2)
#189 Chương 189: Tổ Linh (Thượng) (1)
#190 Chương 190: Tổ Linh (Thượng) (2)
#191 Chương 191: Tổ Linh (Hạ)
#192 Chương 192: Thanh Minh Chân Giải Ngũ Lôi (Thượng) (1)
#193 Chương 193: Thanh Minh Chân Giải Ngũ Lôi (Thượng) (2)
#194 Chương 194: Thanh Minh Chân Giải? Ngũ lôi (Hạ) (1)
#195 Chương 195: Thanh Minh Chân Giải? Ngũ lôi (Hạ) (2)
#196 Chương 196: Chủng Ngọc Đan
#197 Chương 197: Bích Huyết Đan Thanh (1)
#198 Chương 198: Bích Huyết Đan Thanh (2)
#199 Chương 199: Quy định
#200 Chương 200: Dùng dao mổ trâu cắt tiết gà (1)
#201 Chương 201: Dùng dao mổ trâu cắt tiết gà (2)
#202 Chương 202: Tình hình đấu võ mồm (1)
#203 Chương 203: Tình hình đấu võ mồm (2)
#204 Chương 204: Pháp thuật của U Minh (1)
#205 Chương 205: Pháp thuật của U Minh (2)
#206 Chương 206: Đánh cờ?
#207 Chương 207: Việc buôn bán (1)
#208 Chương 208: Việc buôn bán (2)
#209 Chương 209: Tốc chiến (1)
#210 Chương 210: Tốc chiến (2)
#211 Chương 211: Sát tràng
#212 Chương 212: Triệu hoán Ngão Thiết (1)
#213 Chương 213: Triệu hoán Ngão Thiết (2)
#214 Chương 214: Cứng cỏi (1)
#215 Chương 215: Cứng cỏi (2)
#216 Chương 216: Trao đổi (Thượng)
#217 Chương 217: Trao đổi (Hạ) (1)
#218 Chương 218: Trao đổi (Hạ) (2)
#219 Chương 219: Đột nhiên xuất hiện manh mối (1)
#220 Chương 220: Đột nhiên xuất hiện manh mối (2)
#221 Chương 221: Cạm bẫy kế hoạch mười năm
#222 Chương 222: Diện thánh (1)
#223 Chương 223: Diện thánh (2)
#224 Chương 224: Hoàng đế hay nhạc phụ?
#225 Chương 225: Chiến giáp đồ Linh (1)
#226 Chương 226: Chiến giáp đồ Linh (2)
#227 Chương 227: Công kích
#228 Chương 228: Khoái cảm của kỵ binh (1)
#229 Chương 229: Khoái cảm của kỵ binh (2)
#230 Chương 230: Công chúa bắt chuyện (1)
#231 Chương 231: Công chúa bắt chuyện (2)
#232 Chương 232: Mục đích săn bắn
#233 Chương 233: Yêu đan (1)
#234 Chương 234: Yêu đan (2)
#235 Chương 235: Sức mạnh của hoàng thất
#236 Chương 236: Nguy hiểm ngoài ý muốn (1)
#237 Chương 237: Nguy hiểm ngoài ý muốn (2)
#238 Chương 238: Chuyên gia vũ khí (Thượng) (1)
#239 Chương 239: Chuyên gia vũ khí (Thượng) (2)
#240 Chương 240: Chuyên gia vũ khí (Hạ)
#241 Chương 241: Không ai cứu viện (1)
#242 Chương 242: Không ai cứu viện (2)
#243 Chương 243: Cùng nhau rơi xuống (1)
#244 Chương 244: Cùng nhau rơi xuống (2)
#245 Chương 245: Bắt đầu thế giới của hai người
#246 Chương 246: Miệng quạ (1)
#247 Chương 247: Miệng quạ (2)
#248 Chương 248: Không gian yêu dị (1)
#249 Chương 249: Không gian yêu dị (2)
#250 Chương 250: Chơi trò gia đình (Thượng)
#251 Chương 251: Chơi trò gia đình (Hạ) (1)
#252 Chương 252: Chơi trò gia đình (Hạ) (2)
#253 Chương 253: Thôi miên (Thượng)
#254 Chương 254: Thôi miên (Trung) (1)
#255 Chương 255: Thôi miên (Trung) (2)
#256 Chương 256: Thôi miên (Hạ) (1)
#257 Chương 257: Thôi miên (Hạ) (2)
#258 Chương 258: Một quyển sách hay
#259 Chương 259: Ba ngày (Thượng) (1)
#260 Chương 260: Ba ngày (Thượng) (2)
#261 Chương 261: Ba ngày (Hạ)
#262 Chương 262: Ba ngày (Hạ) (1)
#263 Chương 263: Ba ngày (Hạ) (2)
#264 Chương 264: Một phút đáng giá ngàn vàng
#265 Chương 265: Bị thương (1)
#266 Chương 266: Bị thương (2)
#267 Chương 267: Chuẩn bị đi xa (1)
#268 Chương 268: Chuẩn bị đi xa (2)
#269 Chương 269: Mật thất
#270 Chương 270: Nghịch yêu (1)
#271 Chương 271: Nghịch yêu (2)
#272 Chương 272: Tân chính (Thượng)
#273 Chương 273: Tân chính (Hạ) (1)
#274 Chương 274: Tân chính (Hạ) (2)
#275 Chương 275: Rắc rối nhỏ (1)
#276 Chương 276: Rắc rối nhỏ (2)
#277 Chương 277: Chỉ hươu bảo ngựa
#278 Chương 278: Tù binh (1)
#279 Chương 279: Tù binh (2)
#280 Chương 280: Dụ địch biến tiết (1)
#281 Chương 281: Dụ địch biến tiết (2)
#282 Chương 282: Đơn giản lừa bịp tống tiền
#283 Chương 283: Cống hiến gia tộc (Thượng) (1)
#284 Chương 284: Cống hiến gia tộc (Thượng) (2)
#285 Chương 285: Cống hiến gia tộc (Hạ) (1)
#286 Chương 286: Cống hiến gia tộc (Hạ) (2)
#287 Chương 287: Lừa gạt
#288 Chương 288: Muốn đòi nợ (1)
#289 Chương 289: Muốn đòi nợ (2)
#290 Chương 290: Chỉ cho ngươi một con đường sáng
#291 Chương 291: Khiêu khích (1)
#292 Chương 292: Khiêu khích (2)
#293 Chương 293: Một chuy (1)
#294 Chương 294: Một chuy (2)
#295 Chương 295: Tuyệt cảnh
#296 Chương 296: Phó Thanh Sơn (1)
#297 Chương 297: Phó Thanh Sơn (2)
#298 Chương 298: Giá trị (Thượng)
#299 Chương 299: Giá trị (Hạ) (1)
#300 Chương 300: Giá trị (Hạ) (2)
#301 Chương 301: Lưu Hoa (1)
#302 Chương 302: Lưu Hoa (2)
#303 Chương 303: Dực châu Tô gia (Thượng)
#304 Chương 304: Dực châu Tô gia (Trung) (1)
#305 Chương 305: Dực châu Tô gia (Trung) (2)
#306 Chương 306: Dực châu Tô gia (Hạ) (1)
#307 Chương 307: Dực châu Tô gia (Hạ) (2)
#308 Chương 308: Vô Tà (Thượng)
#309 Chương 309: Vô Tà (Hạ) (1)
#310 Chương 310: Vô Tà (Hạ) (2)
#311 Chương 311: Thông báo tuyển dụng nội bộ
#312 Chương 312: Trợ thủ mạnh (1)
#313 Chương 313: Trợ thủ mạnh (2)
#314 Chương 314: Thiết kế khiến người câm nín
#315 Chương 315: Phục Ma thành (1)
#316 Chương 316: Phục Ma thành (2)
#317 Chương 317: Các trưởng lão (Thượng) (1)
#318 Chương 318: Các trưởng lão (Thượng) (2)
#319 Chương 319: Các trưởng lão (Hạ)
#320 Chương 320: Chật vật (1)
#321 Chương 321: Chật vật (2)
#322 Chương 322: Tình yêu của Thập Lang (1)
#323 Chương 323: Tình yêu của Thập Lang (2)
#324 Chương 324: Phúc lợi của trưởng lão
#325 Chương 325: Năm xưa (1)
#326 Chương 326: Năm xưa (2)
#327 Chương 327: Cách đối phó khí linh
#328 Chương 328: Bàn chuyện làm ăn nhỏ (1)
#329 Chương 329: Bàn chuyện làm ăn nhỏ (2)
#330 Chương 330: Quân kỳ của Tô Mộ (1)
#331 Chương 331: Quân kỳ của Tô Mộ (2)
#332 Chương 332: Diễn thuyết mê hoặc
#333 Chương 333: Đều vì ích lợi qua lại (1)
#334 Chương 334: Đều vì ích lợi qua lại (2)
#335 Chương 335: Kiểm tra vũ khí (1)
#336 Chương 336: Kiểm tra vũ khí (2)
#337 Chương 337: Điểm yếu của quân mới
#338 Chương 338: Vấn đề trong chi tiết (1)
#339 Chương 339: Vấn đề trong chi tiết (2)
#340 Chương 340: Huyết tẩy (Thượng) (1)
#341 Chương 341: Huyết tẩy (Thượng) (2)
#342 Chương 342: Huyết tẩy (Trung)
#343 Chương 343: Huyết tẩy (Hạ) (1)
#344 Chương 344: Huyết tẩy (Hạ) (2)
#345 Chương 345: Tình thế nguy hiểm (1)
#346 Chương 346: Tình thế nguy hiểm (2)
#347 Chương 347: Đầu mâu
#348 Chương 348: Quyết tâm của Tô Quyết Tâm (Thượng) (1)
#349 Chương 349: Quyết tâm của Tô Quyết Tâm (Thượng) (2)
#350 Chương 350: Quyết tâm của Tô Quyết Tâm (Trung)
#351 Chương 351: Quyết tâm của Tô Quyết Tâm (Hạ) (1)
#352 Chương 352: Quyết tâm của Tô Quyết Tâm (Hạ) (2)
#353 Chương 353: Xung phong (1)
#354 Chương 354: Xung phong (2)
#355 Chương 355: Gần thân
#356 Chương 356: Vây giết (1)
#357 Chương 357: Vây giết (2)
#358 Chương 358: Tâm Ý tông chi viện
#359 Chương 359: Hiến bảo (Thượng) (1)
#360 Chương 360: Hiến bảo (Thượng) (2)
#361 Chương 361: Hiến bảo (Hạ) (1)
#362 Chương 362: Hiến bảo (Hạ) (2)
#363 Chương 363: Chuẩn bị chiến đấu
#364 Chương 364: Tập doanh (Thượng) (1)
#365 Chương 365: Tập doanh (Thượng) (2)
#366 Chương 366: Tập doanh (Hạ) (1)
#367 Chương 367: Tập doanh (Hạ) (2)
#368 Chương 368: Cứng rắn xông vào
#369 Chương 369: Bắt sống lính (1)
#370 Chương 370: Bắt sống lính (2)
#371 Chương 371: Hỗn loạn (1)
#372 Chương 372: Hỗn loạn (2)
#373 Chương 373: Đầu mâu như mặt trời chói chan
#374 Chương 374: Hao tổn
#375 Chương 375: Thẩm vấn (Thượng) (1)
#376 Chương 376: Thẩm vấn (Thượng) (2)
#377 Chương 377: Thẩm vấn (Hạ)
#378 Chương 378: Long Xà Bát Cảnh Bình (1)
#379 Chương 379: Long Xà Bát Cảnh Bình (2)
#380 Chương 380: Khi Phiền Giả Tiết Tây Tư
#381 Chương 381: Huyết chiến (Thượng) (1)
#382 Chương 382: Huyết chiến (Thượng) (2)
#383 Chương 383: Huyết chiến (Trung)
#384 Chương 384: Huyết chiến (Hạ) (1)
#385 Chương 385: Huyết chiến (Hạ) (2)
#386 Chương 386: Lo lắng (1)
#387 Chương 387: Lo lắng (2)
#388 Chương 388: Trừ bỏ tai họa ngầm
#389 Chương 389: Không chịu hăm dọa
#390 Chương 390: Không chịu hăm dọa
#391 Chương 391: Không sợ tổn thất (1)
#392 Chương 392: Không sợ tổn thất (2)
#393 Chương 393: Không sợ trăm vạn hùng binh
#394 Chương 394: Liều một lần cuối (1)
#395 Chương 395: Liều một lần cuối (2)
#396 Chương 396: Công tháp (1)
#397 Chương 397: Công tháp (2)
#398 Chương 398: Công tháp (3)
#399 Chương 399: Công tháp (4)
#400 Chương 400: Hành lang chết chóc (1)
#401 Chương 401: Hành lang chết chóc (Hạ)
#402 Chương 402: Nguyền rủa (1)
#403 Chương 403: Nguyền rủa (2)
#404 Chương 404: Máu chó vô địch
#405 Chương 405: Triệu hoán (1)
#406 Chương 406: Triệu hoán (2)
#407 Chương 407: Lưỡi Hái Tử Thần
#408 Chương 408: Không có lòng từ bi (1)
#409 Chương 409: Không có lòng từ bi (2)
#410 Chương 410: Máu chó tập hai
#411 Chương 411: Do dự (1)
#412 Chương 412: Do dự (2)
#413 Chương 413: Ký hiệu
#414 Chương 414: Muốn chết (1)
#415 Chương 415: Muốn chết (2)
#416 Chương 416: Trợ chiến
#417 Chương 417: Vận may tăng vọt (1)
#418 Chương 418: Vận may tăng vọt (2)
#419 Chương 419: Đồng quy vu tận (1)
#420 Chương 420: Đồng quy vu tận (2)
#421 Chương 421: Tô Tuyệt tuyệt sát
#422 Chương 422: Tô Mộ từ biệt (1)
#423 Chương 423: Tô Mộ từ biệt (2)
#424 Chương 424: Tô Kính cầu khẩn
#425 Chương 425: Hiệu ứng bản vẽ (Thượng) (1)
#426 Chương 426: Hiệu ứng bản vẽ (Thượng) (2)
#427 Chương 427: Hiệu ứng bản vẽ (Hạ) (1)
#428 Chương 428: Hiệu ứng bản vẽ (Hạ) (2)
#429 Chương 429: Thập Lang xui xẻo
#430 Chương 430: Thiên phú thần thông thứ hai (1)
#431 Chương 431: Thiên phú thần thông thứ hai (2)
#432 Chương 432: Sự trợ giúp của Tiêu Dao Hầu
#433 Chương 433: Chuẩn bị cho chiến tranh (Thượng) (1)
#434 Chương 434: Chuẩn bị cho chiến tranh (Thượng) (2)
#435 Chương 435: Chuẩn bị cho chiến tranh (Trung)
#436 Chương 436: Chuẩn bị cho chiến tranh (Hạ) (1)
#437 Chương 437: Chuẩn bị cho chiến tranh (Hạ) (2)
#438 Chương 438: Hôn kỳ (1)
#439 Chương 439: Hôn kỳ (2)
#440 Chương 440: Đầu nhập vào
#441 Chương 441: Muốn xa xỉ (1)
#442 Chương 442: Muốn xa xỉ (2)
#443 Chương 443: Ba mươi sáu long
#444 Chương 444: Trắc nghiệm phòng ngự (1)
#445 Chương 445: Trắc nghiệm phòng ngự (2)
#446 Chương 446: Phụ tử trao đổi (1)
#447 Chương 447: Phụ tử trao đổi (2)
#448 Chương 448: Khương Dạ
#449 Chương 449: Độc ác (1)
#450 Chương 450: Độc ác (2)
#451 Chương 451: Tâm tình
#452 Chương 452: Khôi lỗi thần binh (1)
#453 Chương 453: Khôi lỗi thần binh (2)
#454 Chương 454: Quan lễ nghi (Thượng)
#455 Chương 455: Quan lễ nghi (Hạ) (1)
#456 Chương 456: Quan lễ nghi (Hạ) (2)
#457 Chương 457: Giải quyết dứt khoát (1)
#458 Chương 458: Giải quyết dứt khoát (2)
#459 Chương 459: Rất nhiều dị động
#460 Chương 460: Hổ mặt cười (1)
#461 Chương 461: Hổ mặt cười (2)
#462 Chương 462: Tông miếu (Thượng)
#463 Chương 463: Tông miếu (Hạ) (1)
#464 Chương 464: Tông miếu (Hạ) (2)
#465 Chương 465: Kho thư (Thượng)
#466 Chương 466: Kho thư (Hạ) (1)
#467 Chương 467: Kho thư (Hạ) (2)
#468 Chương 468: Bí pháp của hoàng gia
#469 Chương 469: Lời khen tặng (1)
#470 Chương 470: Lời khen tặng (2)
#471 Chương 471: Chỉ tranh sớm chiều (Thượng) (1)
#472 Chương 472: Chỉ tranh sớm chiều (Thượng) (2)
#473 Chương 473: Chỉ tranh sớm chiều (Hạ)
#474 Chương 474: Rắc rối (1)
#475 Chương 475: Rắc rối (2)
#476 Chương 476: Sư phụ đến
#477 Chương 477: Nửa năm hỗn loạn (1)
#478 Chương 478: Nửa năm hỗn loạn (2)
#479 Chương 479: Phi Âm Tử
#480 Chương 480: Manh mối (1)
#481 Chương 481: Manh mối (2)
#482 Chương 482: Người một nhà
#483 Chương 483: Suy nghĩ bỗng buông xuống (1)
#484 Chương 484: Suy nghĩ bỗng buông xuống (2)
#485 Chương 485: Bị người máy khinh bỉ
#486 Chương 486: Tô Mộ buồn bực (1)
#487 Chương 487: Tô Mộ buồn bực (2)
#488 Chương 488: Cầu kiến cầu kiến
#489 Chương 489: Một chước quái đi (1)
#490 Chương 490: Một chước quái đi (2)
#491 Chương 491: Có người quấy rối
#492 Chương 492: Câm như hến (1)
#493 Chương 493: Câm như hến (2)
#494 Chương 494: Mất đi hứng thú
#495 Chương 495: Vi sinh vật (Thượng) (1)
#496 Chương 496: Vi sinh vật (Thượng) (2)
#497 Chương 497: Vi sinh vật (Hạ)
#498 Chương 498: Đổ thạch? (1)
#499 Chương 499: Đổ thạch? (2)
#500 Chương 500: Cắt ngọc
#501 Chương 501: Thiên Lôi (1)
#502 Chương 502: Thiên Lôi (2)
#503 Chương 503: Ngoài ý muốn
#504 Chương 504: Liên hiệp hạm đội (Thượng) (1)
#505 Chương 505: Liên hiệp hạm đội (Thượng) (2)
#506 Chương 506: Liên hiệp hạm đội (Hạ) (1)
#507 Chương 507: Liên hiệp hạm đội (Hạ) (2)
#508 Chương 508: Cự Xỉ Kình
#509 Chương 509: Nhẹ nhàng là nhờ máu chó (1)
#510 Chương 510: Nhẹ nhàng là nhờ máu chó (2)
#511 Chương 511: Luyện binh theo ý mình
#512 Chương 512: Một con cá nhỏ (1)
#513 Chương 513: Một con cá nhỏ (2)
#514 Chương 514: Địa ngục của cá
#515 Chương 515: Một mình săn bắn (1)
#516 Chương 516: Một mình săn bắn (2)
#517 Chương 517: Tâm ma
#518 Chương 518: Trốn (1)
#519 Chương 519: Trốn (2)
#520 Chương 520: Cứu viện
#521 Chương 521: Đào thành động (1)
#522 Chương 522: Đào thành động (2)
#523 Chương 523: Một chút tai họa ngầm
#524 Chương 524: Chuẩn bị (1)
#525 Chương 525: Chuẩn bị (2)
#526 Chương 526: Vây công (1)
#527 Chương 527: Vây công (2)
#528 Chương 528: Giết chết
#529 Chương 529: Toàn bộ ngư yến (1)
#530 Chương 530: Toàn bộ ngư yến (2)
#531 Chương 531: Toàn bộ ngư yêu (3)
#532 Chương 532: Toàn bộ ngư yêu (4)
#533 Chương 533: Mộ Thiên Quân
#534 Chương 534: Gương mặt (1)
#535 Chương 535: Gương mặt (2)
#536 Chương 536: Gương mặt (3)
#537 Chương 537: Hải chiến (1)
#538 Chương 538: Hải chiến (2)
#539 Chương 539: Hành hạ (1)
#540 Chương 540: Hành hạ (2)
#541 Chương 541: Hành hạ (3)
#542 Chương 542: Thí nghiệm (1)
#543 Chương 543: Thí nghiệm (2)
#544 Chương 544: Thí nghiệm (3)
#545 Chương 545: Thí nghiệm (4)
#546 Chương 546: Tiến về phía trước
#547 Chương 547: Đơn đặt hàng từ Lý gia (1)
#548 Chương 548: Đơn đặt hàng từ Lý gia (2)
#549 Chương 549: Đường lui (1)
#550 Chương 550: Đường lui (2)
#551 Chương 551: Đường lui (3)
#552 Chương 552: Lục đục với nhau (1)
#553 Chương 553: Lục đục với nhau (2)
#554 Chương 554: Ngươi có bệnh (1)
#555 Chương 555: Ngươi có bệnh (2)
#556 Chương 556: Có bệnh
#557 Chương 557: Liều a (1)
#558 Chương 558: Liều a (2)
#559 Chương 559: Viễn lư (1)
#560 Chương 560: Viễn lư (2)
#561 Chương 561: Lên đất liền
#562 Chương 562: Bắn bạo (1)
#563 Chương 563: Bắn bạo (2)
#564 Chương 564: Tàu ngầm (1)
#565 Chương 565: Tàu ngầm (2)
#566 Chương 566: Chiến đấu trên đường phố
#567 Chương 567: Không cho tôn nghiêm (1)
#568 Chương 568: Không cho tôn nghiêm (2)
#569 Chương 569: Phiền toái ngoài ý muốn
#570 Chương 570: Vô địch hạm (1)
#571 Chương 571: Vô địch hạm (2)
#572 Chương 572: Khương Dạ phiền não (1)
#573 Chương 573: Khương Dạ phiền não (2)
#574 Chương 574: Thần miếu
#575 Chương 575: Tạm lánh phong mang (1)
#576 Chương 576: Tạm lánh phong mang (2)
#577 Chương 577: Thần Lâm phiền não (1)
#578 Chương 578: Thần Lâm phiền não (2)
#579 Chương 579: Ngu xuẩn
#580 Chương 580: Thần giáp (1)
#581 Chương 581: Thần giáp (2)
#582 Chương 582: Đắc thủ (1)
#583 Chương 583: Đắc thủ (2)
#584 Chương 584: Trợ giúp
#585 Chương 585: Chênh lệch (1)
#586 Chương 586: Chênh lệch (2)
#587 Chương 587: Chênh lệch (3)
#588 Chương 588: Lục chiến? (1)
#589 Chương 589: Lục chiến? (2)
#590 Chương 590: Khô lâu (1)
#591 Chương 591: Khô lâu (2)
#592 Chương 592: Khô lâu (3)
#593 Chương 593: Tiến triển
#594 Chương 594: Tiếp xúc (1)
#595 Chương 595: Tiếp xúc (2)
#596 Chương 596: Quyết chiến (1)
#597 Chương 597: Quyết chiến (2)
#598 Chương 598: Quyết chiến (3)
#599 Chương 599: Quyết chiến (4)
#600 Chương 600: Đầu hàng? (1)
#601 Chương 601: Đầu hàng? (2)
#602 Chương 602: Bắt đầu mùa đông
#603 Chương 603: Nhân thủ không đủ (1)
#604 Chương 604: Nhân thủ không đủ (2)
#605 Chương 605: Hỗ trợ (1)
#606 Chương 606: Hỗ trợ (2)
#607 Chương 607: Chuẩn bị xuất phát
#608 Chương 608: Minh hữu chính thức (1)
#609 Chương 609: Minh hữu chính thức (2)
#610 Chương 610: Tri Chu thú (1)
#611 Chương 611: Tri Chu thú (2)
#612 Chương 612: Lý trí
#613 Chương 613: Động phủ (1)
#614 Chương 614: Động phủ (2)
#615 Chương 615: Thiên tài (1)
#616 Chương 616: Thiên tài (2)
#617 Chương 617: Âm binh (1)
#618 Chương 618: Âm binh (2)
#619 Chương 619: Âm binh (3)
#620 Chương 620: Mời song tu
#621 Chương 621: Tạp binh (1)
#622 Chương 622: Tạp binh (2)
#623 Chương 623: Mãnh tướng (1)
#624 Chương 624: Mãnh tướng (2)
#625 Chương 625: Trảm cánh tay
#626 Chương 626: Tự vẫn (1)
#627 Chương 627: Tự vẫn (2)
#628 Chương 628: Định Thần Cung (1)
#629 Chương 629: Định Thần Cung (2)
#630 Chương 630: Bẫy rập
#631 Chương 631: Mù (1)
#632 Chương 632: Mù (2)
#633 Chương 633: Không có kế hoạch
#634 Chương 634: Thánh lệnh bài (1)
#635 Chương 635: Thánh lệnh bài (2)
#636 Chương 636: Ngu xuẩn (1)
#637 Chương 637: Ngu xuẩn (2)
#638 Chương 638: Bao vây chặt chẽ (1)
#639 Chương 639: Bao vây chặt chẽ (2)
#640 Chương 640: Lướt sóng mà thôi (1)
#641 Chương 641: Lướt sóng mà thôi (2)
#642 Chương 642: Mạnh mẽ liên minh là rất biến thái
#643 Chương 643: Động tâm tiểu thuyết (1)
#644 Chương 644: Động tâm tiểu thuyết (2)
#645 Chương 645: Cây chùy (1)
#646 Chương 646: Cây chùy (2)
#647 Chương 647: Lại vào (1)
#648 Chương 648: Lại vào (2)
#649 Chương 649: Điểm cuối của thế giới (1)
#650 Chương 650: Điểm cuối của thế giới (2)
#651 Chương 651: Tiên Cảnh lạnh lùng tàn khốc (1)
#652 Chương 652: Tiên Cảnh lạnh lùng tàn khốc (2)
#653 Chương 653: Công kích toàn thế giới (1)
#654 Chương 654: Công kích toàn thế giới (2)
#655 Chương 655: Công kích toàn thế giới (trung)
#656 Chương 656: Công kích toàn thế giới (hạ) (1)
#657 Chương 657: Công kích toàn thế giới (hạ) (2)
#658 Chương 658: Lồng giam (1)
#659 Chương 659: Lồng giam (2)
#660 Chương 660: Đào thành động (1)
#661 Chương 661: Đào thành động (2)
#662 Chương 662: Chặn đường (1)
#663 Chương 663: Chặn đường (2)
#664 Chương 664: Một pháo mà thôi (1)
#665 Chương 665: Một pháo mà thôi (2)
#666 Chương 666: Vạch kế hoạch Vũ Thánh Đảo (1)
#667 Chương 667: Vạch kế hoạch Vũ Thánh Đảo (2)
#668 Chương 668: Phân phối (1)
#669 Chương 669: Phân phối (2)
#670 Chương 670: Công thành (thượng)
#671 Chương 671: Công thành (trung) (1)
#672 Chương 672: Công thành (trung) (2)
#673 Chương 673: Công thành (hạ) (1)
#674 Chương 674: Công thành (hạ) (2)
#675 Chương 675: Vô sỉ (thượng) (1)
#676 Chương 676: Vô sỉ (thượng) (2)
#677 Chương 677: Vô sỉ (hạ) (1)
#678 Chương 678: Vô sỉ (hạ) (2)
#679 Chương 679: Tai nạn (1)
#680 Chương 680: Tai nạn (2)
#681 Chương 681: Siêu độ (thượng) (1)
#682 Chương 682: Siêu độ (thượng) (2)
#683 Chương 683: Siêu độ (hạ) (1)
#684 Chương 684: Siêu độ (hạ) (2)
#685 Chương 685: Hạm đội đông chinh
#686 Chương 686: Khó đối phó (1)
#687 Chương 687: Khó đối phó (2)
#688 Chương 688: Bia đỡ đạn cũng điên cuồng (1)
#689 Chương 689: Bia đỡ đạn cũng điên cuồng (2)
#690 Chương 690: Cuồn cuộn không ngừng (1)
#691 Chương 691: Cuồn cuộn không ngừng (2)
#692 Chương 692: Tuyến phòng ngự bất ổn (1)
#693 Chương 693: Tuyến phòng ngự bất ổn (2)
#694 Chương 694: Hung hãn phản kích (1)
#695 Chương 695: Hung hãn phản kích (2)
#696 Chương 696: Quốc gia hưng thịnh, tất có yêu nghiệt (1)
#697 Chương 697: Quốc gia hưng thịnh, tất có yêu nghiệt (2)
#698 Chương 698: Cứu giúp Tiểu Yêu
#699 Chương 699: Phật Đà cảm ơn (1)
#700 Chương 700: Phật Đà cảm ơn (2)
#701 Chương 701: Thảo luận sau cuộc chiến (1)
#702 Chương 702: Thảo luận sau cuộc chiến (2)
#703 Chương 703: Đế quốc Thiên Thần (1)
#704 Chương 704: Đế quốc Thiên Thần (2)
#705 Chương 705: Mũi tên Địa Long nhị cấp (thượng) (1)
#706 Chương 706: Mũi tên Địa Long nhị cấp (thượng) (2)
#707 Chương 707: Mũi tên Địa Long nhị cấp (trung) (1)
#708 Chương 708: Mũi tên Địa Long nhị cấp (trung) (2)
#709 Chương 709: Mũi tên Địa Long nhị cấp (1)
#710 Chương 710: Mũi tên Địa Long nhị cấp (2)
#711 Chương 711: Đấu pháp (1)
#712 Chương 712: Đấu pháp (2)
#713 Chương 713: Thương gia (1)
#714 Chương 714: Thương gia (2)
#715 Chương 715: Tính kế đại nhân
#716 Chương 716: Ma Tượng (1)
#717 Chương 717: Ma Tượng (2)
#718 Chương 718: Lo lắng (1)
#719 Chương 719: Lo lắng (2)
#720 Chương 720: Biến số (1)
#721 Chương 721: Biến số (2)
#722 Chương 722: Loạn xạ (1)
#723 Chương 723: Loạn xạ (2)
#724 Chương 724: Tin tức tình báo (1)
#725 Chương 725: Tin tức tình báo (2)
#726 Chương 726: Đường máu (1)
#727 Chương 727: Đường máu (2)
#728 Chương 728: Cản trở (1)
#729 Chương 729: Cản trở (2)
#730 Chương 730: Tiện nghi mới là vương đạo (1)
#731 Chương 731: Tiện nghi mới là vương đạo (2)
#732 Chương 732: Sang quý cũng có đạo lý (1)
#733 Chương 733: Sang quý cũng có đạo lý (2)
#734 Chương 734: Tiến lui 2 khó khăn (1)
#735 Chương 735: Tiến lui 2 khó khăn (@)
#736 Chương 736: So đấu thương vong (thượng)
#737 Chương 737: So đấu thương vong (hạ) (1)
#738 Chương 738: So đấu thương vong (hạ) (2)
#739 Chương 739: Đè ép lẫn nhau (1)
#740 Chương 740: Đè ép lẫn nhau (2)
#741 Chương 741: Quyết đoán phản kích (1)
#742 Chương 742: Quyết đoán phản kích (2)
#743 Chương 743: Lui bước (1)
#744 Chương 744: Lui bước (2)
#745 Chương 745: Đánh lén ban đêm (thượng) (1)
#746 Chương 746: Đánh lén ban đêm (thượng) (2)
#747 Chương 747: Đánh lén ban đêm (trung) (1)
#748 Chương 748: Đánh lén ban đêm (trung) (2)
#749 Chương 749: Đánh lén ban đêm (hạ) (1)
#750 Chương 750: Đánh lén ban đêm (hạ) (2)
#751 Chương 751: Trực giác của máy móc (1)
#752 Chương 752: Trực giác của máy móc (2)
#753 Chương 753: Lui lại phía sau nhanh như gió (1)
#754 Chương 754: Lui lại phía sau nhanh như gió (2)
#755 Chương 755: Phản công? (1)
#756 Chương 756: Phản công? (2)
#757 Chương 757: Một người một vật cưỡi phá thành (thượng)
#758 Chương 758: Một mình một vật cưỡi phá thành (trung) (1)
#759 Chương 759: Một mình một vật cưỡi phá thành (trung) (2)
#760 Chương 760: Một người một vật cưỡi phá thành (hạ) (1)
#761 Chương 761: Một người một vật cưỡi phá thành (hạ) (2)
#762 Chương 762: Huyết chiến không lùi (thượng) (1)
#763 Chương 763: Huyết chiến không lùi (thượng) (2)
#764 Chương 764: Huyết chiến không lùi (hạ) (1)
#765 Chương 765: Huyết chiến không lùi (hạ) (2)
#766 Chương 766: Sai lầm của máy móc (1)
#767 Chương 767: Sai lầm của máy móc
#768 Chương 768: May mắn (thượng) (1)
#769 Chương 769: May mắn (thượng) (2)
#770 Chương 770: May mắn (hạ) (1)
#771 Chương 771: May mắn (hạ) (2)
#772 Chương 772: Số phận (1)
#773 Chương 773: Số phận (2)
#774 Chương 774: Cờ Bạch Hổ
#775 Chương 775: Hi sinh (1)
#776 Chương 776: Hi sinh (2)
#777 Chương 777: Bằng hữu (1)
#778 Chương 778: Bằng hữu (2)
#779 Chương 779: Biến cố (1)
#780 Chương 780: Biến cố (1)
#781 Chương 781: Xâm nhập vào Tiên Cảnh (1)
#782 Chương 782: Xâm nhập vào Tiên Cảnh (2)
#783 Chương 783: Phẫn nộ của rừng rậm (1)
#784 Chương 784: Phẫn nộ của rừng rậm (2)
#785 Chương 785: Biện pháp đơn giản (1)
#786 Chương 786: Biện pháp đơn giản
#787 Chương 787: Chưa đủ lo lắng
#788 Chương 788: Mục tiêu chiến lược (1)
#789 Chương 789: Mục tiêu chiến lược (2)
#790 Chương 790: Thụ yêu vô địch (thượng) (1)
#791 Chương 791: Thụ yêu vô địch (thượng) (2)
#792 Chương 792: Thụ yêu vô địch (trung) (1)
#793 Chương 793: Thụ yêu vô địch (trung) (2)
#794 Chương 794: Thụ yêu vô địch (hạ) (1)
#795 Chương 795: Thụ yêu vô địch (hạ) (2)
#796 Chương 796: Mỗi người đều có con bài chưa lật (1)
#797 Chương 797: Mỗi người đều có con bài chưa lật (2)
#798 Chương 798: Đầu hàng (1)
#799 Chương 799: Đầu hàng (2)
#800 Chương 800: Huyết mạch của Tô Mộ (thượng)
#801 Chương 801: Tô Mộ huyết mạch (trung) (1)
#802 Chương 802: Tô Mộ huyết mạch (trung) (2)
#803 Chương 803: Tô Mộ huyết mạch (dưới) (1)
#804 Chương 804: Tô Mộ huyết mạch (dưới) (2)
#805 Chương 805: Kết quả cuộc chiến bất ngờ (1)
#806 Chương 806: Kết quả cuộc chiến bất ngờ (2)
#807 Chương 807: Bất ngờ liên tiếp (1)
#808 Chương 808: Bất ngờ liên tiếp (2)
#809 Chương 809: Nguy hiểm không chớp mắt (1)
#810 Chương 810: Nguy hiểm không chớp mắt (2)
#811 Chương 811: Kế hoạch nguy hiểm (1)
#812 Chương 812: Kế hoạch nguy hiểm (2)
#813 Chương 813: Vội vàng (1)
#814 Chương 814: Vội vàng (2)
#815 Chương 815: Công chúa giá lâm (1)
#816 Chương 816: Công chúa giá lâm (2)
#817 Chương 817: Sử dụng tiền nghiền ép
#818 Chương 818: Nghiền ép Tiên Cảnh (1)
#819 Chương 819: Nghiền ép Tiên Cảnh (2)
#820 Chương 820: Đội quân của Nguyệt Cung (1)
#821 Chương 821: Đội quân của Nguyệt Cung (2)
#822 Chương 822: Cuộc chiến khoa học kỹ thuật (1)
#823 Chương 823: Cuộc chiến khoa học kỹ thuật (2)
#824 Chương 824: Ai mới là công nghệ khoa học kỹ thuật cao? (1)
#825 Chương 825: Ai mới là công nghệ khoa học kỹ thuật cao? (2)
#826 Chương 826: Chạy trăng (1)
#827 Chương 827: Chạy trăng (2)
#828 Chương 828: Đánh mạnh (1)
#829 Chương 829: Đánh mạnh (2)
#830 Chương 830: Hỏa diễm (1)
#831 Chương 831: Hỏa diễm
#832 Chương 832: Điên cuồng tấn công (1)
#833 Chương 833: Điên cuồng tấn công (2)
#834 Chương 834: Chiêu hàng (1)
#835 Chương 835: Chiêu hàng (2)
#836 Chương 836: Hai hồn
#837 Chương 837: Tiếp nhận đầu hàng (1)
#838 Chương 838: Tiếp nhận đầu hàng (2)
#839 Chương 839: Dự bị (1)
#840 Chương 840: Dự bị (2)
#841 Chương 841: Ruộng thí nghiệm, Vũ Thánh Đảo (1)
#842 Chương 842: Ruộng thí nghiệm, Vũ Thánh Đảo (2)
#843 Chương 843: Nê Hoàn Thành, công kích ban đầu (1)
#844 Chương 844: Nê Hoàn Thành, công kích ban đầu (2)
#845 Chương 845: Thử pháo (1)
#846 Chương 846: Thử pháo (2)
#847 Chương 847: Tới gần (1)
#848 Chương 848: Tới gần (2)
#849 Chương 849: Đào binh (1)
#850 Chương 850: Đào binh (2)
#851 Chương 851: Binh khí sinh vật
#852 Chương 852: Binh khí sinh vật của kẻ địch (1)
#853 Chương 853: Binh khí sinh vật của kẻ địch (2)
#854 Chương 854: Trước phá thành lại nói sau (1)
#855 Chương 855: Trước phá thành lại nói sau (2)
#856 Chương 856: Phản loạn (1)
#857 Chương 857: Phản loạn (2)
#858 Chương 858: Phong cách của Tố Nhân Long (1)
#859 Chương 859: Phong cách của Tố Nhân Long (2)
#860 Chương 860: Đại kế của Tô Kính (1)
#861 Chương 861: Đại kế của Tô Kính (2)
#862 Chương 862: Hoa khát máu (thượng) (1)
#863 Chương 863: Hoa khát máu (thượng) (2)
#864 Chương 864: Hoa khát máu (hạ) (1)
#865 Chương 865: Hoa khát máu (hạ) (2)
#866 Chương 866: Tàn nhẫn
#867 Chương 867: Cứu giúp (1)
#868 Chương 868: Cứu giúp (2)
#869 Chương 869: Ý nghĩa của minh hữu (thượng) (1)
#870 Chương 870: Ý nghĩa của minh hữu (thượng) (2)
#871 Chương 871: Ý nghĩa của minh hữu (hạ) (1)
#872 Chương 872: Ý nghĩa của minh hữu (hạ) (2)
#873 Chương 873: Mảnh ngói (1)
#874 Chương 874: Mảnh ngói (2)
#875 Chương 875: Đi một chút sẽ trở lại (1)
#876 Chương 876: Đi một chút sẽ trở lại (2)
#877 Chương 877: Dã tâm (1)
#878 Chương 878: Dã tâm (2)
#879 Chương 879: Bạo binh bắt đầu (1)
#880 Chương 880: Bạo binh bắt đầu (2)
#881 Chương 881: Tấn công Địa Ngục Đảo (thượng)
#882 Chương 882: Tấn công địa ngục (hạ) (1)
#883 Chương 883: Tấn công địa ngục (hạ) (2)
#884 Chương 884: Sư tử vồ Thỏ (1)
#885 Chương 885: Sư tử vồ Thỏ (2)
#886 Chương 886: Pháo phòng gần phòng (1)
#887 Chương 887: Pháo phòng gần phòng (2)
#888 Chương 888: Kiếm tu (1)
#889 Chương 889: Kiếm tu (2)
#890 Chương 890: Đường tắt (thượng) (1)
#891 Chương 891: Đường tắt (thượng) (2)
#892 Chương 892: Đường tắt (trung) (1)
#893 Chương 893: Đường tắt (trung) (2)
#894 Chương 894: Đường tắt (hạ) (1)
#895 Chương 895: Đường tắt (hạ) (2)
#896 Chương 896: Khuyển Thập Lang hoàn toàn mới (1)
#897 Chương 897: Khuyển Thập Lang hoàn toàn mới (2)
#898 Chương 898: Cảm giác bùi ngùi
#899 Chương 899: Tấn công thần miếu (thượng) (1)
#900 Chương 900: Tấn công thần miếu (thượng) (2)
#901 Chương 901: Đánh thần miếu (hạ) (1)
#902 Chương 902: Đánh thần miếu (hạ) (2)
#903 Chương 903: Không đánh chết (1)
#904 Chương 904: Không đánh chết (2)
#905 Chương 905: Cơ Vô Song (1)
#906 Chương 906: Cơ Vô Song (2)
#907 Chương 907: Ba đảo Địa Ngục phản kích (1)
#908 Chương 908: Ba đảo Địa Ngục phản kích (2)
#909 Chương 909: Khó khăn (1)
#910 Chương 910: Khó khăn
#911 Chương 911: Kim Đan liên thủ (1)
#912 Chương 912: Kim Đan liên thủ (2)
#913 Chương 913: Sơn thần (1)
#914 Chương 914: Sơn thần (2)
#915 Chương 915: Dư nghiệt (thượng) (1)
#916 Chương 916: Dư nghiệt (thượng) (2)
#917 Chương 917: Dư nghiệt (hạ) (1)
#918 Chương 918: Dư nghiệt (hạ) (2)
#919 Chương 919: Thiết gia (1)
#920 Chương 920: Thiết gia (2)
#921 Chương 921: Tỷ đệ song hùng (1)
#922 Chương 922: Tỷ đệ song hùng (2)
#923 Chương 923: Nguyên gia xuất thủ (thượng) (1)
#924 Chương 924: Nguyên gia xuất thủ (thượng) (2)
#925 Chương 925: Nguyên gia xuất thủ (hạ) (1)
#926 Chương 926: Nguyên gia xuất thủ (hạ) (2)
#927 Chương 927: Tàn sát thôn (thượng) (1)
#928 Chương 928: Tàn sát thôn (thượng) (2)
#929 Chương 929: Tàn sát thôn (hạ) (1)
#930 Chương 930: Tàn sát thôn (hạ) (2)
#931 Chương 931: Từ Đường (thượng) (1)
#932 Chương 932: Từ Đường (thượng) (2)
#933 Chương 933: Từ Đường (hạ) (1)
#934 Chương 934: Từ Đường (hạ) (2)
#935 Chương 935: Nguyên gia quân (thượng) (1)
#936 Chương 936: Nguyên gia quân (thượng) (2)
#937 Chương 937: Nguyên gia quân (hạ) (1)
#938 Chương 938: Nguyên gia quân (hạ) (2)
#939 Chương 939: Nguyên gia quân (hạ) (3)
#940 Chương 940: Tiên giới liên minh (thượng) (1)
#941 Chương 941: Tiên giới liên minh (thượng) (2)
#942 Chương 942: Tiên giới liên minh (hạ) (1)
#943 Chương 943: Tiên giới liên minh (hạ) (2)
#944 Chương 944: Chu gia (1)
#945 Chương 945: Chu gia (2)
#946 Chương 946: Đại Tiễn Sư của Nguyên gia (1)
#947 Chương 947: Đại Tiễn Sư của Nguyên gia (2)
#948 Chương 948: Một đầu quái vật (1)
#949 Chương 949: Một đầu quái vật (2)
#950 Chương 950: Hai quái vật (1)
#951 Chương 951: Hai quái vật (2)
#952 Chương 952: Tính toán (1)
#953 Chương 953: Tính toán (2)
#954 Chương 954: Trận pháp (1)
#955 Chương 955: Trận pháp (2)
#956 Chương 956: Trận pháp (3)
#957 Chương 957: Bỗng nhiên tỉnh ngộ (1)
#958 Chương 958: Bỗng nhiên tỉnh ngộ (2)
#959 Chương 959: Hỗ trợ một pháo (1)
#960 Chương 960: Hỗ trợ một pháo (2)
#961 Chương 961: Nguyên gia thỏa hiệp (1)
#962 Chương 962: Nguyên gia thỏa hiệp (2)
#963 Chương 963: Mọi người hài hòa chung đụng (1)
#964 Chương 964: Mọi người hài hòa chung đụng (2)
#965 Chương 965: Song song tấn cấp (1)
#966 Chương 966: Song song tấn cấp (2)
#967 Chương 967: Bắt đầu lột xác (1)
#968 Chương 968: Bắt đầu lột xác (2)
#969 Chương 969: Hoa lệ (thượng) (1)
#970 Chương 970: Hoa lệ (thượng) (2)
#971 Chương 971: Hoa lệ (trung) (1)
#972 Chương 972: Hoa lệ (trung) (2)
#973 Chương 973: Hoa lệ (trung) (3)
#974 Chương 974: Hoa lệ (hạ) (1)
#975 Chương 975: Hoa lệ (hạ) (2)
#976 Chương 976: Thần Thuật sư (thượng) (1)
#977 Chương 977: Thần Thuật sư (thượng) (2)
#978 Chương 978: Thần Thuật sư (trung) (1)
#979 Chương 979: Thần Thuật sư (trung) (2)
#980 Chương 980: Thần Thuật sư (hạ) (1)
#981 Chương 981: Thần Thuật sư (hạ) (2)
#982 Chương 982: Bạch Hổ khinh kỵ (1)
#983 Chương 983: Bạch Hổ khinh kỵ (2)
#984 Chương 984: Địa hạ thành (1)
#985 Chương 985: Địa hạ thành (2)
#986 Chương 986: Vô Ưu lĩnh vực (thượng) (1)
#987 Chương 987: Vô Ưu lĩnh vực (thượng) (2)
#988 Chương 988: Vô Ưu lĩnh vực (hạ) (1)
#989 Chương 989: Vô Ưu lĩnh vực (hạ) (2)
#990 Chương 990: Đọa Lạc Thiên Sứ (1)
#991 Chương 991: Đọa Lạc Thiên Sứ (2)
#992 Chương 992: Tam Đầu khuyển (1)
#993 Chương 993: Tam Đầu khuyển (2)
#994 Chương 994: Sự luân huyền bí của thiên địa (thượng) (1)
#995 Chương 995: Sự luân huyền bí của thiên địa (thượng) (2)
#996 Chương 996: Sự luân huyền bí của thiên địa (thượng) (3)
#997 Chương 997: Sự huyền bí của thiên địa luân (hạ) (1)
#998 Chương 998: Sự huyền bí của thiên địa luân (hạ) (2)
#999 Chương 999: Thần chiến mở màn (1)
#1,000 Chương 1000: Thần chiến mở màn
#1,001 Chương 1001: Vấn đề khó khăn (1)
#1,002 Chương 1002: Vấn đề khó khăn (2)
#1,003 Chương 1003: Phòng ngự chiến (1)
#1,004 Chương 1004: Phòng ngự chiến (2)
#1,005 Chương 1005: Phòng ngự chiến (3)
#1,006 Chương 1006: Phòng ngự chiến (4)
#1,007 Chương 1007: Phòng ngự chiến (5)
#1,008 Chương 1008: Phòng ngự chiến (6)
#1,009 Chương 1009: Phòng ngự chiến (7)
#1,010 Chương 1010: Phòng ngự chiến (8)
#1,011 Chương 1011: Phản kích chiến (1)
#1,012 Chương 1012: Phản kích chiến (2)
#1,013 Chương 1013: Phản kích chiến (3)
#1,014 Chương 1014: Phản kích chiến (4)
#1,015 Chương 1015: Phản kích chiến (5)
#1,016 Chương 1016: Phản kích chiến (6)
#1,017 Chương 1017: Phản kích chiến (7)
#1,018 Chương 1018: Phản kích chiến (8)
#1,019 Chương 1019: Kiếm Việt (1)
#1,020 Chương 1020: Kiếm Việt (2)
#1,021 Chương 1021: Hữu hảo vĩnh viễn (1)
#1,022 Chương 1022: Hữu hảo vĩnh viễn (2)
#1,023 Chương 1023: Tặng kiếm (1)
#1,024 Chương 1024: Tặng kiếm (2)
#1,025 Chương 1025: Tặng kiếm (3)
#1,026 Chương 1026: Phản công (1)
#1,027 Chương 1027: Phản công (2)
#1,028 Chương 1028: Hỗn loạn vô trật tự
#1,029 Chương 1029: Linh hồn bảo thạch (1)
#1,030 Chương 1030: Linh hồn bảo thạch
#1,031 Chương 1031: Đẩy ngang (1)
#1,032 Chương 1032: Đẩy ngang (2)
#1,033 Chương 1033: Lỏa hán
#1,034 Chương 1034: Cuồng dã (1)
#1,035 Chương 1035: Cuồng dã (2)
#1,036 Chương 1036: Long xà (1)
#1,037 Chương 1037: Long xà (2)
#1,038 Chương 1038: Long xà (3)
#1,039 Chương 1039: Tiến hóa (1)
#1,040 Chương 1040: Tiến hóa (2)
#1,041 Chương 1041: Đạo Cung giúp đỡ
#1,042 Chương 1042: Xuất chinh lần nữa (1)
#1,043 Chương 1043: Xuất chinh lần nữa (2)
#1,044 Chương 1044: Tiểu hỏa cầu (1)
#1,045 Chương 1045: Tiểu hỏa cầu (2)
#1,046 Chương 1046: Hỏa cầu
#1,047 Chương 1047: Thanh lý (1)
#1,048 Chương 1048: Thanh lý (2)
#1,049 Chương 1049: Mây đen (1)
#1,050 Chương 1050: Mây đen (2)
#1,051 Chương 1051: Truy kích
#1,052 Chương 1052: Gà mẹ (1)
#1,053 Chương 1053: Gà mẹ (2)
#1,054 Chương 1054: Lãng phí lực lượng
#1,055 Chương 1055: Địch nhân tuyệt vọng (1)
#1,056 Chương 1056: Địch nhân tuyệt vọng (2)
#1,057 Chương 1057: Không có ưu đãi (1)
#1,058 Chương 1058: Không có ưu đãi (2)
#1,059 Chương 1059: Ủy khuất quy hàng
#1,060 Chương 1060: Bạch Hổ kết giới (1)
#1,061 Chương 1061: Bạch Hổ kết giới (2)
#1,062 Chương 1062: Đại lãnh chúa dã tâm (1)
#1,063 Chương 1063: Đại lãnh chúa dã tâm (2)
#1,064 Chương 1064: Lục Phiến Môn
#1,065 Chương 1065: Thập Tứ Diệp Thảo (1)
#1,066 Chương 1066: Thập Tứ Diệp Thảo (2)
#1,067 Chương 1067: Chiến tuyến kéo dài (1)
#1,068 Chương 1068: Chiến tuyến kéo dài (2)
#1,069 Chương 1069: Khảo thí (1)
#1,070 Chương 1070: Khảo thí (2)
#1,071 Chương 1071: Khảo thí (3)
#1,072 Chương 1072: Thụ Yêu máy ném đá (1)
#1,073 Chương 1073: Thụ Yêu máy ném đá (2)
#1,074 Chương 1074: Máy ném đá thụ yêu (3)
#1,075 Chương 1075: Máy ném đá thụ yêu (4)
#1,076 Chương 1076: Máy ném đá thụ yêu (5)
#1,077 Chương 1077: Hư thật (1)
#1,078 Chương 1078: Hư thật (2)
#1,079 Chương 1079: Đẩy mạnh (1)
#1,080 Chương 1080: Đẩy mạnh (2)
#1,081 Chương 1081: Đẩy mạnh (3)
#1,082 Chương 1082: Đẩy mạnh (4)
#1,083 Chương 1083: Đẩy mạnh (5)
#1,084 Chương 1084: Đẩy mạnh (6)
#1,085 Chương 1085: Phân thân (1)
#1,086 Chương 1086: Phân thân (2)
#1,087 Chương 1087: Trước khi hàng lâm (1)
#1,088 Chương 1088: Trước khi hàng lâm (2)
#1,089 Chương 1089: Trước khi hàng lâm (3)
#1,090 Chương 1090: Trước khi hàng lâm (4)
#1,091 Chương 1091: Trước khi hàng lâm (5)
#1,092 Chương 1092: Trước khi hàng lâm (6)
#1,093 Chương 1093: Một quyền (1)
#1,094 Chương 1094: Một quyền (2)
#1,095 Chương 1095: Quy tâm (1)
#1,096 Chương 1096: Quy tâm (2)
#1,097 Chương 1097: Tình báo và trợ giúp
#1,098 Chương 1098: Tiến công (1)
#1,099 Chương 1099: Tiến công (2)
#1,100 Chương 1100: Tiến công (3)
#1,101 Chương 1101: Tiến công (4)
#1,102 Chương 1102: Tiến công (5)
#1,103 Chương 1103: Lỗ vốn (1)
#1,104 Chương 1104: Lỗ vốn (2)
#1,105 Chương 1105: Thế cục biến ảo
#1,106 Chương 1106: Theo như nhu cầu (1)
#1,107 Chương 1107: Theo như nhu cầu (2)
#1,108 Chương 1108: Đưa tặng (1)
#1,109 Chương 1109: Đưa tặng (2)
#1,110 Chương 1110: Hồi báo (1)
#1,111 Chương 1111: Hồi báo (2)
#1,112 Chương 1112: Hồi báo (3)
#1,113 Chương 1113: Kim Đan như mây (1)
#1,114 Chương 1114: Kim Đan như mây (2)
#1,115 Chương 1115: Chia nhau làm việc (1)
#1,116 Chương 1116: Chia nhau làm việc (2)
#1,117 Chương 1117: Ngư nhân huyệt động
#1,118 Chương 1118: Ngư nhân thủy tường (1)
#1,119 Chương 1119: Ngư nhân thủy tường (2)
#1,120 Chương 1120: Đã cường đại
#1,121 Chương 1121: Ngư nhân chiến trận (1)
#1,122 Chương 1122: Ngư nhân chiến trận (2)
#1,123 Chương 1123: Ngư nhân tai họa ngầm (1)
#1,124 Chương 1124: Ngư nhân tai họa ngầm (2)
#1,125 Chương 1125: Quận chúa
#1,126 Chương 1126: Giao dịch (1)
#1,127 Chương 1127: Giao dịch (1)
#1,128 Chương 1128: Giá trị chân chính của Kim Đan (1)
#1,129 Chương 1129: Giá trị chân chính của Kim Đan (2)
#1,130 Chương 1130: Thiên phú Tô Mộ
#1,131 Chương 1131: Xuất phát cuối cùng (1)
#1,132 Chương 1132: Xuất phát cuối cùng (2)
#1,133 Chương 1133: Quốc gia thú nhân (1)
#1,134 Chương 1134: Quốc gia thú nhân (2)
#1,135 Chương 1135: Cường quân (1)
#1,136 Chương 1136: Cường quân (2)
#1,137 Chương 1137: Cường quân (3)
#1,138 Chương 1138: Cường quân (4)
#1,139 Chương 1139: Cường quân (5)
#1,140 Chương 1140: Cường quân (6)
#1,141 Chương 1141: Cường quân (7)
#1,142 Chương 1142: Cường quân (8)
#1,143 Chương 1143: Tiếp nhận đầu hàng (1)
#1,144 Chương 1144: Tiếp nhận đầu hàng (2)
#1,145 Chương 1145: Tiếp nhận đầu hàng (3)
#1,146 Chương 1146: Cằn cỗi (1)
#1,147 Chương 1147: Cằn cỗi (2)
#1,148 Chương 1148: Xưa đâu bằng nay
#1,149 Chương 1149: Xuất kích bốn phía (1)
#1,150 Chương 1150: Xuất kích bốn phía (2)
#1,151 Chương 1151: Xuất kích bốn phía (3)
#1,152 Chương 1152: Xuất kích bốn phía (4)
#1,153 Chương 1153: Xuất kích bốn phía (5)
#1,154 Chương 1154: Hổ nhân thân vương (1)
#1,155 Chương 1155: Hổ nhân thân vương (2)
#1,156 Chương 1156: San bằng (1)
#1,157 Chương 1157: San bằng (2)
#1,158 Chương 1158: Cắt cỏ (1)
#1,159 Chương 1159: Cắt cỏ (2)
#1,160 Chương 1160: Tô Mộ
#1,161 Chương 1161: Nghiền áp (1)
#1,162 Chương 1162: Nghiền áp (2)
#1,163 Chương 1163: Vô Ưu
#1,164 Chương 1164: Tô Mộ kiêu ngạo (1)
#1,165 Chương 1165: Tô Mộ kiêu ngạo (2)
#1,166 Chương 1166: Hào khí công chúa (1)
#1,167 Chương 1167: Hào khí công chúa (2)
#1,168 Chương 1168: Thành thị bi kịch
#1,169 Chương 1169: Trận chiến đầu tiên (1)
#1,170 Chương 1170: Trận chiến đầu tiên (2)
#1,171 Chương 1171: Trận chiến đầu tiên (3)
#1,172 Chương 1172: Trận chiến đầu tiên (4)
#1,173 Chương 1173: Trận chiến đầu tiên (5)
#1,174 Chương 1174: Thế lực ngang nhau (1)
#1,175 Chương 1175: Thế lực ngang nhau (2)
#1,176 Chương 1176: Một chiêu sai thua cả bàn (1)
#1,177 Chương 1177: Một chiêu sai thua cả bàn (2)
#1,178 Chương 1178: Đường Hà bạo lực
#1,179 Chương 1179: Nguy cơ đột ngột (1)
#1,180 Chương 1180: Nguy cơ đột ngột (2)
#1,181 Chương 1181: Máu chó vẫn vô địch (1)
#1,182 Chương 1182: Máu chó vẫn vô địch (2)
#1,183 Chương 1183: Điên cuồng đầu nhập (1)
#1,184 Chương 1184: Điên cuồng đầu nhập (2)
#1,185 Chương 1185: Điên cuồng đầu nhập (3)
#1,186 Chương 1186: Ngưng chiến
#1,187 Chương 1187: Ngoài ý muốn (1)
#1,188 Chương 1188: Ngoài ý muốn (2)
#1,189 Chương 1189: Cái gì là phản bội (1)
#1,190 Chương 1190: Cái gì là phản bội (2)
#1,191 Chương 1191: Phản bội là cái gì (3)
#1,192 Chương 1192: Cái gì là phản bội (4)
#1,193 Chương 1193: Bạo lực là phương thức đơn giản nhất (1)
#1,194 Chương 1194: Bạo lực là phương thức đơn giản nhất (2)
#1,195 Chương 1195: Bạo lực là phương thức đơn giản nhất (3)
#1,196 Chương 1196: Quang minh luyện ngục (1)
#1,197 Chương 1197: Quang minh luyện ngục (2)
#1,198 Chương 1198: Quang minh luyện ngục (3)
#1,199 Chương 1199: Quang minh luyện ngục (4)
#1,200 Chương 1200: Hạ thấp tư thái
#1,201 Chương 1201: Tăng lên trước khi chiến đấu (1)
#1,202 Chương 1202: Tăng lên trước khi chiến đấu (2)
#1,203 Chương 1203: Mở ra (1)
#1,204 Chương 1204: Mở ra (2)
#1,205 Chương 1205: Tổn thương thành phẩm (1)
#1,206 Chương 1206: Tổn thương thành phẩm (2)
#1,207 Chương 1207: Tổn thương thành phẩm (3)
#1,208 Chương 1208: Quang minh thiên sứ (1)
#1,209 Chương 1209: Quang minh thiên sứ (2)
#1,210 Chương 1210: Quang minh thiên sứ (3)
#1,211 Chương 1211: Quang minh thiên sứ (4)
#1,212 Chương 1212: Quang minh thiên sứ (5)
#1,213 Chương 1213: Quang minh thiên sứ (6)
#1,214 Chương 1214: Quang minh thiên sứ (7)
#1,215 Chương 1215: Quang minh thiên sứ (8)
#1,216 Chương 1216: Khởi đầu mới (1)
#1,217 Chương 1217: Khởi đầu mới (2)
#1,218 Chương 1218: Thần chiến mở ra (1)
#1,219 Chương 1219: Thần chiến mở ra (2)
#1,220 Chương 1220: Thần chiến mở ra (3)
#1,221 Chương 1221: Thần chiến mở ra (4)
#1,222 Chương 1222: Thần chiến mở ra (5)
#1,223 Chương 1223: Thần chiến mở ra (6)
#1,224 Chương 1224: Thần chiến mở ra (7)
#1,225 Chương 1225: Không chiến (1)
#1,226 Chương 1226: Không chiến (2)
#1,227 Chương 1227: Không chiến (3)
#1,228 Chương 1228: Không chiến (4)
#1,229 Chương 1229: Tấn chức càng thêm cường đại (1)
#1,230 Chương 1230: Tấn chức càng thêm cường đại (2)
#1,231 Chương 1231: Gặp lại ngư nhân (1)
#1,232 Chương 1232: Gặp lại ngư nhân (2)
#1,233 Chương 1233: Hữu nghị (1)
#1,234 Chương 1234: Hữu nghị (2)
#1,235 Chương 1235: Thổ hào (1)
#1,236 Chương 1236: Thổ hào (2)
#1,237 Chương 1237: Thổ hào (3)
#1,238 Chương 1238: Thổ hào (4)
#1,239 Chương 1239: Ý nghĩ đen tối (1)
#1,240 Chương 1240: Ý nghĩ đen tối (2)
#1,241 Chương 1241: Một trong các thần chiến (1)
#1,242 Chương 1242: Một trong các thần chiến (2)
#1,243 Chương 1243: Thần chiến (1)
#1,244 Chương 1244: Thần chiến (2)
#1,245 Chương 1245: Thần chiến (3)
#1,246 Chương 1246: Thần chiến (4)
#1,247 Chương 1247: Thần chiến (5)
#1,248 Chương 1248: Thần chiến (6)
#1,249 Chương 1249: Thần chiến (7)
#1,250 Chương 1250: Võ Thần che chở (1)
#1,251 Chương 1251: Võ Thần che chở (2)
#1,252 Chương 1252: Võ Thần che chở (3)
#1,253 Chương 1253: Võ Thần che chở (4)
#1,254 Chương 1254: Võ Thần che chở (5)
#1,255 Chương 1255: Võ Thần che chở (6)
#1,256 Chương 1256: Gông xiềng thống khổ (1)
#1,257 Chương 1257: Gông xiềng thống khổ (2)
#1,258 Chương 1258: Trọng điểm chú ý (1)
#1,259 Chương 1259: Trọng điểm chú ý (2)
#1,260 Chương 1260: Địa hỏa phần thần (1)
#1,261 Chương 1261: Địa hỏa phần thần (2)
#1,262 Chương 1262: Giai đoạn giằng co (1)
#1,263 Chương 1263: Giai đoạn giằng co (2)
#1,264 Chương 1264: Tương khắc (1)
#1,265 Chương 1265: Tương khắc (2)
#1,266 Chương 1266: Tương khắc (3)
#1,267 Chương 1267: Tương khắc (4)
#1,268 Chương 1268: Tương khắc (5)
#1,269 Chương 1269: Liên minh thương nghiệp (1)
#1,270 Chương 1270: Liên minh thương nghiệp (2)
#1,271 Chương 1271: Một chút chuyện cũ (1)
#1,272 Chương 1272: Một chút chuyện cũ (2)
#1,273 Chương 1273: Thiên Đạo hữu tư (1)
#1,274 Chương 1274: Thiên Đạo hữu tư (2)
#1,275 Chương 1275: Kế hoạch nửa năm (1)
#1,276 Chương 1276: Kế hoạch nửa năm (2)
#1,277 Chương 1277: Mục tiêu trăm năm (1)
#1,278 Chương 1278: Mục tiêu trăm năm (2)
#1,279 Chương 1279: Mục tiêu trăm năm (3)
#1,280 Chương 1280: Mục tiêu trăm năm (4)
#1,281 Chương 1281: Cánh trái cường công (1)
#1,282 Chương 1282: Cánh trái cường công (2)
#1,283 Chương 1283: Sinh hóa công kích (1)
#1,284 Chương 1284: Sinh hóa công kích (2)
#1,285 Chương 1285: Chiến quả nhỏ bé (1)
#1,286 Chương 1286: Chiến quả nhỏ bé (2)
#1,287 Chương 1287: Chiến quả nhỏ bé (3)
#1,288 Chương 1288: Địch nhân khác nhau (1)
#1,289 Chương 1289: Địch nhân khác nhau (2)
#1,290 Chương 1290: Địch nhân tinh nhuệ (1)
#1,291 Chương 1291: Địch nhân tinh nhuệ (2)
#1,292 Chương 1292: Tử thủ (1)
#1,293 Chương 1293: Tử thủ (2)
#1,294 Chương 1294: Yêu (1)
#1,295 Chương 1295: Yêu (2)
#1,296 Chương 1296: Loạn chiến (1)
#1,297 Chương 1297: Loạn chiến (2)
#1,298 Chương 1298: Chờ đã lâu (1)
#1,299 Chương 1299: Chờ đã lâu (2)
#1,300 Chương 1300: Một cái bẫy (1)
#1,301 Chương 1301: Một cái bẫy (2)
#1,302 Chương 1302: Ngoài ý muốn đồ Thần (1)
#1,303 Chương 1303: Ngoài ý muốn đồ Thần (2)
#1,304 Chương 1304: Phản công (1)
#1,305 Chương 1305: Phản công (2)
#1,306 Chương 1306: Huyết nhục chiến trường (1)
#1,307 Chương 1307: Huyết nhục chiến trường (2)
#1,308 Chương 1308: Huyết nhục chiến trường (3)
#1,309 Chương 1309: Huyết nhục chiến trường (4)
#1,310 Chương 1310: Huyết nhục chiến trường (5)
#1,311 Chương 1311: Huyết nhục chiến trường (6)
#1,312 Chương 1312: Huyết nhục chiến trường (7)
#1,313 Chương 1313: Điểm kinh nghiệm (1)
#1,314 Chương 1314: Điểm kinh nghiệm (2)
#1,315 Chương 1315: Tô Kính khiêu chiến (1)
#1,316 Chương 1316: Tô Kính khiêu chiến (2)
#1,317 Chương 1317: Vô lực ngăn cơn sóng dữ (1)
#1,318 Chương 1318: Vô lực ngăn cơn sóng dữ (2)
#1,319 Chương 1319: Thần hồn (1)
#1,320 Chương 1320: Thần hồn (2)
#1,321 Chương 1321: Thần hồn (3)
#1,322 Chương 1322: Nữ thần quan (1)
#1,323 Chương 1323: Nữ thần quan (2)
#1,324 Chương 1324: Tiên khí (1)
#1,325 Chương 1325: Tiên khí (2)
#1,326 Chương 1326: Điều kiện xa xỉ
#1,327 Chương 1327: Thần linh vô tri (1)
#1,328 Chương 1328: Thần linh vô tri (2)
#1,329 Chương 1329: Đặt móng (1)
#1,330 Chương 1330: Đặt móng (2)
#1,331 Chương 1331: Không chịu ủy khuất
#1,332 Chương 1332: Thế giới tán thành (1)
#1,333 Chương 1333: Thế giới tán thành (2)
#1,334 Chương 1334: Chuẩn bị (1)
#1,335 Chương 1335: Chuẩn bị (2)
#1,336 Chương 1336: Tình báo đơn giản
#1,337 Chương 1337: Bằng hữu (1)
#1,338 Chương 1338: Bằng hữu (2)
#1,339 Chương 1339: Vô tình gặp được (1)
#1,340 Chương 1340: Vô tình gặp được (2)
#1,341 Chương 1341: Cắm rễ (1)
#1,342 Chương 1342: Cắm rễ (2)
#1,343 Chương 1343: Trợ giúp
#1,344 Chương 1344: Đánh bạc nhỏ di tình (1)
#1,345 Chương 1345: Đánh bạc nhỏ di tình (2)
#1,346 Chương 1346: Hòa hợp (1)
#1,347 Chương 1347: Hòa hợp (2)
#1,348 Chương 1348: Tình yêu với thần
#1,349 Chương 1349: Tiếp chiến (1)
#1,350 Chương 1350: Tiếp chiến (2)
#1,351 Chương 1351: Nói chuyện (1)
#1,352 Chương 1352: Nói chuyện (2)
#1,353 Chương 1353: Đối kháng thuộc tính (1)
#1,354 Chương 1354: Đối kháng thuộc tính (2)
#1,355 Chương 1355: Đối kháng thuộc tính (3)
#1,356 Chương 1356: Tài liệu giảng dạy
#1,357 Chương 1357: Lôi Tư Lâm điên cuồng (1)
#1,358 Chương 1358: Lôi Tư Lâm điên cuồng (2)
#1,359 Chương 1359: Đáng sợ như cọp
#1,360 Chương 1360: Kế hoạch (1)
#1,361 Chương 1361: Kế hoạch (2)
#1,362 Chương 1362: Tình báo
#1,363 Chương 1363: Cái giá lớn (1)
#1,364 Chương 1364: Cái giá lớn (2)
#1,365 Chương 1365: Cái giá lớn (3)
#1,366 Chương 1366: Cái giá lớn (4)
#1,367 Chương 1367: Cái giá lớn (5)
#1,368 Chương 1368: Binh gia thất bảo (1)
#1,369 Chương 1369: Binh gia thất bảo (2)
#1,370 Chương 1370: Binh gia thất bảo (3)
#1,371 Chương 1371: Binh gia thất bảo (4)
#1,372 Chương 1372: Binh gia thất bảo (5)
#1,373 Chương 1373: Long kỳ yêu binh
#1,374 Chương 1374: Dốc sức liều mạng thôi (1)
#1,375 Chương 1375: Dốc sức liều mạng thôi (2)
#1,376 Chương 1376: Xông vào địa tâm (1)
#1,377 Chương 1377: Xông vào địa tâm (2)
#1,378 Chương 1378: Vượt giới đuổi giết
#1,379 Chương 1379: Lập địa thành thần (1)
#1,380 Chương 1380: Lập địa thành thần (2)
#1,381 Chương 1381: Gửi lời chào tới Khuyển Thập Lang (1)
#1,382 Chương 1382: Gửi lời chào tới Khuyển Thập Lang (2)
#1,383 Chương 1383: Nghiền ép
#1,384 Chương 1384: Tiến về trước (1)
#1,385 Chương 1385: Tiến về trước (2)
#1,386 Chương 1386: Ám sát (1)
#1,387 Chương 1387: Ám sát (2)
#1,388 Chương 1388: Thiên địa một tấc vuông
#1,389 Chương 1389: Sa di (1)
#1,390 Chương 1390: Sa di (2)
#1,391 Chương 1391: Nghi hoặc (1)
#1,392 Chương 1392: Nghi hoặc (2)
#1,393 Chương 1393: Kỹ năng vô hạn
#1,394 Chương 1394: Vặn vẹo thời gian (1)
#1,395 Chương 1395: Vặn vẹo thời gian (2)
#1,396 Chương 1396: Vấn đáp (1)
#1,397 Chương 1397: Vấn đáp (2)
#1,398 Chương 1398: Theo như nhu cầu
#1,399 Chương 1399: Nguy cơ (1)
#1,400 Chương 1400: Nguy cơ (2)
#1,401 Chương 1401: Tuyên chiến (1)
#1,402 Chương 1402: Tuyên chiến (2)
#1,403 Chương 1403: Quyết đoán (1)
#1,404 Chương 1404: Quyết đoán (2)
#1,405 Chương 1405: Phục kích
#1,406 Chương 1406: Phản sát (1)
#1,407 Chương 1407: Phản sát (2)
#1,408 Chương 1408: Phản sát (3)
#1,409 Chương 1409: Phản sát (4)
#1,410 Chương 1410: Phản giết (5)
#1,411 Chương 1411: Chiến lược mới (1)
#1,412 Chương 1412: Chiến lược mới (2)
#1,413 Chương 1413: Kiến tạo Côn Luân (1)
#1,414 Chương 1414: Kiến tạo Côn Luân (2)
#1,415 Chương 1415: Kiến tạo Côn Luân (3)
#1,416 Chương 1416: Tin chẳng lành (1)
#1,417 Chương 1417: Tin chẳng lành (2)
#1,418 Chương 1418: Nhanh trở về (1)
#1,419 Chương 1419: Nhanh trở về (2)
#1,420 Chương 1420: Tình báo
#1,421 Chương 1421: Không nể mặt (1)
#1,422 Chương 1422: Không nể mặt (2)
#1,423 Chương 1423: Tam Sơn chi uy (1)
#1,424 Chương 1424: Tam Sơn chi uy (2)
#1,425 Chương 1425: Tam Sơn chi uy (3)
#1,426 Chương 1426: Tam Sơn chi uy (4)
#1,427 Chương 1427: Khiêu khích
#1,428 Chương 1428: Ngu xuẩn (1)
#1,429 Chương 1429: Ngu xuẩn (2)
#1,430 Chương 1430: Săn thú (1)
#1,431 Chương 1431: Săn thú (2)
#1,432 Chương 1432: Giao dịch (1)
#1,433 Chương 1433: Giao dịch (2)
#1,434 Chương 1434: Đột biến
#1,435 Chương 1435: Nhẫn tâm (1)
#1,436 Chương 1436: Nhẫn tâm (2)
#1,437 Chương 1437: Tiến công Ngọc Kinh Thành (1)
#1,438 Chương 1438: Tiến công Ngọc Kinh Thành (2)
#1,439 Chương 1439: Người đầu hàng đầu tiên (1)
#1,440 Chương 1440: Người đầu hàng đầu tiên (2)
#1,441 Chương 1441: Bộ đội cơ giới
#1,442 Chương 1442: Tiêu Dao Tam Sơn (1)
#1,443 Chương 1443: Tiêu Dao Tam Sơn (2)
#1,444 Chương 1444: Tiêu Dao Tam Sơn (3)
#1,445 Chương 1445: Tiêu Dao Tam Sơn (4)
#1,446 Chương 1446: Tiêu Dao Tam Sơn (5)
#1,447 Chương 1447: Tiêu Dao Tam Sơn (6)
#1,448 Chương 1448: Tru Tiên
#1,449 Chương 1449: Khương thị đại kiếp (1)
#1,450 Chương 1450: Khương thị đại kiếp (2)
#1,451 Chương 1451: Tuyên chiến (1)
#1,452 Chương 1452: Tuyên chiến (2)
#1,453 Chương 1453: Quyết đoán (1)
#1,454 Chương 1454: Quyết đoán (2)
#1,455 Chương 1455: Phục kích
#1,456 Chương 1456: Phản sát (1)
#1,457 Chương 1457: Phản sát (2)
#1,458 Chương 1458: Phản sát (3)
#1,459 Chương 1459: Phản sát (4)
#1,460 Chương 1460: Phản giết (5)
#1,461 Chương 1461: Chiến lược mới (1)
#1,462 Chương 1462: Chiến lược mới (2)
#1,463 Chương 1463: Kiến tạo Côn Luân (1)
#1,464 Chương 1464: Kiến tạo Côn Luân (2)
#1,465 Chương 1465: Kiến tạo Côn Luân (3)
#1,466 Chương 1466: Tin chẳng lành (1)
#1,467 Chương 1467: Tin chẳng lành (2)
#1,468 Chương 1468: Nhanh trở về (1)
#1,469 Chương 1469: Nhanh trở về (2)
#1,470 Chương 1470: Tình báo
#1,471 Chương 1471: Không nể mặt (1)
#1,472 Chương 1472: Không nể mặt (2)
#1,473 Chương 1473: Tam Sơn chi uy (1)
#1,474 Chương 1474: Tam Sơn chi uy (2)
#1,475 Chương 1475: Tam Sơn chi uy (3)
#1,476 Chương 1476: Tam Sơn chi uy (4)
#1,477 Chương 1477: Khiêu khích
#1,478 Chương 1478: Ngu xuẩn (1)
#1,479 Chương 1479: Ngu xuẩn (2)
#1,480 Chương 1480: Săn thú (1)
#1,481 Chương 1481: Săn thú (2)
#1,482 Chương 1482: Giao dịch (1)
#1,483 Chương 1483: Giao dịch (2)
#1,484 Chương 1484: Đột biến
#1,485 Chương 1485: Nhẫn tâm (1)
#1,486 Chương 1486: Nhẫn tâm (2)
#1,487 Chương 1487: Tiến công Ngọc Kinh Thành (1)
#1,488 Chương 1488: Tiến công Ngọc Kinh Thành (2)
#1,489 Chương 1489: Người đầu hàng đầu tiên (1)
#1,490 Chương 1490: Người đầu hàng đầu tiên (2)
#1,491 Chương 1491: Bộ đội cơ giới
#1,492 Chương 1492: Tiêu Dao Tam Sơn (1)
#1,493 Chương 1493: Tiêu Dao Tam Sơn (2)
#1,494 Chương 1494: Tiêu Dao Tam Sơn (3)
#1,495 Chương 1495: Tiêu Dao Tam Sơn (4)
#1,496 Chương 1496: Tiêu Dao Tam Sơn (5)
#1,497 Chương 1497: Tiêu Dao Tam Sơn (6)
#1,498 Chương 1498: Tru Tiên
#1,499 Chương 1499: Khương thị đại kiếp (1)
#1,500 Chương 1500: Khương thị đại kiếp (2)
#1,501 Chương 1501: Hài tử (1)
#1,502 Chương 1502: Hài tử (2)
#1,503 Chương 1503: Nhiếp Chính Vương anh minh (1)
#1,504 Chương 1504: Nhiếp Chính Vương anh minh (2)
#1,505 Chương 1505: Vạch mặt (1)
#1,506 Chương 1506: Vạch mặt (2)
#1,507 Chương 1507: Đả thương nhân tâm
#1,508 Chương 1508: Thần thông có chín (1)
#1,509 Chương 1509: Thần thông có chín (2)
#1,510 Chương 1510: Thành đại thế (1)
#1,511 Chương 1511: Thành đại thế (2)
#1,512 Chương 1512: Đội quân con em (1)
#1,513 Chương 1513: Đội quân con em (2)
#1,514 Chương 1514: Giao phong (1)
#1,515 Chương 1515: Giao phong (2)
#1,516 Chương 1516: Giao phong (3)
#1,517 Chương 1517: Vị diện bảo khố (1)
#1,518 Chương 1518: Vị diện bảo khố (2)
#1,519 Chương 1519: Buồn cười phục kích (1)
#1,520 Chương 1520: Buồn cười phục kích (2)
#1,521 Chương 1521: Mưu đoạt (1)
#1,522 Chương 1522: Mưu đoạt (2)
#1,523 Chương 1523: Đặc sản
#1,524 Chương 1524: Mài đao soàn soạt (1)
#1,525 Chương 1525: Mài đao soàn soạt (2)
#1,526 Chương 1526: Hạm đội xâm lấn (1)
#1,527 Chương 1527: Hạm đội xâm lấn (2)
#1,528 Chương 1528: Trảm Tiên (1)
#1,529 Chương 1529: Trảm Tiên (2)
#1,530 Chương 1530: Trảm tiên (3)
#1,531 Chương 1531: Trảm tiên (4)
#1,532 Chương 1532: Trảm tiên (5)
#1,533 Chương 1533: Trảm tiên (6)
#1,534 Chương 1534: Trảm tiên (7)
#1,535 Chương 1535: Nội loạn (1)
#1,536 Chương 1536: Nội loạn (2)
#1,537 Chương 1537: Mới chiến lược mục tiêu (1)
#1,538 Chương 1538: Mục tiêu chiến lược mới (2)
#1,539 Chương 1539: Mục tiêu chiến lược mới (3)
#1,540 Chương 1540: Khương Dạ chần chờ (1)
#1,541 Chương 1541: Khương Dạ chần chờ (2)
#1,542 Chương 1542: Võ Uy Vương (1)
#1,543 Chương 1543: Võ Uy Vương (2)
#1,544 Chương 1544: Lấy lòng (1)
#1,545 Chương 1545: Lấy lòng (2)
#1,546 Chương 1546: Thí nghiệm thực chiến (1)
#1,547 Chương 1547: Thí nghiệm thực chiến (2)
#1,548 Chương 1548: Phụ thể
#1,549 Chương 1549: Tin tức xấu (1)
#1,550 Chương 1550: Tin tức xấu (2)
#1,551 Chương 1551: Trả thù (1)
#1,552 Chương 1552: Trả thù (2)
#1,553 Chương 1553: Vấn đề lớn (1)
#1,554 Chương 1554: Vấn đề lớn (2)
#1,555 Chương 1555: Tiếp chiến (1)
#1,556 Chương 1556: Tiếp chiến (2)
#1,557 Chương 1557: Tiếp chiến (3)
#1,558 Chương 1558: Tiếp chiến (4)
#1,559 Chương 1559: Tiếp chiến (5)
#1,560 Chương 1560: Tiếp chiến (6)
#1,561 Chương 1561: Tiếp chiến (7)
#1,562 Chương 1562: Mồi nhử (1)
#1,563 Chương 1563: Mồi nhử (2)
#1,564 Chương 1564: Cường sát
#1,565 Chương 1565: Thất thủ (1)
#1,566 Chương 1566: Thất thủ (2)
#1,567 Chương 1567: Dưỡng Long (1)
#1,568 Chương 1568: Dưỡng Long (2)
#1,569 Chương 1569: Dưỡng Long (3)
#1,570 Chương 1570: Dưỡng Long (4)
#1,571 Chương 1571: Dưỡng Long (5)
#1,572 Chương 1572: Dưỡng Long (6)
#1,573 Chương 1573: Thần nộ (1)
#1,574 Chương 1574: Thần nộ (2)
#1,575 Chương 1575: Thần nộ (3)
#1,576 Chương 1576: Thần nộ (4)
#1,577 Chương 1577: Thần nộ (5)
#1,578 Chương 1578: Không cách nào kháng cự (1)
#1,579 Chương 1579: Không cách nào kháng cự (2)
#1,580 Chương 1580: Thế giới biến thiên (1)
#1,581 Chương 1581: Thế giới biến thiên (2)
#1,582 Chương 1582: Lấy hạt kê trong lửa
#1,583 Chương 1583: Bị thương (1)
#1,584 Chương 1584: Bị thương (2)
#1,585 Chương 1585: Triệu hoán (1)
#1,586 Chương 1586: Triệu hoán (2)
#1,587 Chương 1587: Vi diệu tiến cảnh (1)
#1,588 Chương 1588: Vi diệu tiến cảnh (2)
#1,589 Chương 1589: Nguy cơ trong tay
#1,590 Chương 1590: Ý nghĩ chuyển biến (1)
#1,591 Chương 1591: Ý nghĩ chuyển biến (2)
#1,592 Chương 1592: Bước đầu chỉnh hợp (1)
#1,593 Chương 1593: Bước đầu chỉnh hợp (2)
#1,594 Chương 1594: Tư tâm (1)
#1,595 Chương 1595: Tư tâm (2)
#1,596 Chương 1596: Tư tâm (3)
#1,597 Chương 1597: Tư tâm (4)
#1,598 Chương 1598: Ngư Nhân chính diện tiến công
#1,599 Chương 1599: Uy lực của pháo hôi (1)
#1,600 Chương 1600: Uy lực của pháo hôi (2)
#1,601 Chương 1601: Tỷ thí (1)
#1,602 Chương 1602: Tỷ thí (2)
#1,603 Chương 1603: Vượt lên đầu? (1)
#1,604 Chương 1604: Vượt lên đầu? (2)
#1,605 Chương 1605: Áp lực
#1,606 Chương 1606: Đấu có tiếng (1)
#1,607 Chương 1607: Đấu có tiếng (2)
#1,608 Chương 1608: Công tử cứu mạng (1)
#1,609 Chương 1609: Công tử cứu mạng (2)
#1,610 Chương 1610: Bán đứng (1)
#1,611 Chương 1611: Bán đứng (2)
#1,612 Chương 1612: Khống chế
#1,613 Chương 1613: Kiếm Tuyệt (1)
#1,614 Chương 1614: Kiếm Tuyệt (2)
#1,615 Chương 1615: Nghịch Thập Tự (1)
#1,616 Chương 1616: Nghịch Thập Tự (2)
#1,617 Chương 1617: Nghịch Thập Tự (3)
#1,618 Chương 1618: Nghịch Thập Tự (4)
#1,619 Chương 1619: Vững vàng (1)
#1,620 Chương 1620: Vững vàng (2)
#1,621 Chương 1621: Chế tạo minh tinh (1)
#1,622 Chương 1622: Chế tạo minh tinh (2)
#1,623 Chương 1623: Nhát gan (1)
#1,624 Chương 1624: Nhát gan (2)
#1,625 Chương 1625: Ưu tư
#1,626 Chương 1626: Lần nữa độ kiếp (1)
#1,627 Chương 1627: Lần nữa độ kiếp (2)
#1,628 Chương 1628: Thiên Ma thai (1)
#1,629 Chương 1629: Thiên Ma thai (2)
#1,630 Chương 1630: Tâm thái (1)
#1,631 Chương 1631: Tâm thái (2)
#1,632 Chương 1632: Thành núi (1)
#1,633 Chương 1633: Thành núi (2)
#1,634 Chương 1634: Thành núi (3)
#1,635 Chương 1635: Thành núi (3)
#1,636 Chương 1636: Thành núi (4)
#1,637 Chương 1637: Chiêu hàng (1)
#1,638 Chương 1638: Chiêu hàng (2)
#1,639 Chương 1639: Vẫn là chiêu hàng (1)
#1,640 Chương 1640: Vẫn là chiêu hàng (2)
#1,641 Chương 1641: Cắt Thần cách
#1,642 Chương 1642: Lòng hại người không thể có (1)
#1,643 Chương 1643: Lòng hại người không thể có (2)
#1,644 Chương 1644: Hỗn Độn Tiên Chu (1)
#1,645 Chương 1645: Hỗn Độn Tiên Chu (2)
#1,646 Chương 1646: Lôi Long thập biến (1)
#1,647 Chương 1647: Lôi Long thập biến (2)
#1,648 Chương 1648: Đắc ý
#1,649 Chương 1649: Hoàng Đế? (1)
#1,650 Chương 1650: Hoàng Đế? (2)
#1,651 Chương 1651: Ước chiến (1)
#1,652 Chương 1652: Ước chiến (2)
#1,653 Chương 1653: Danh ngạch (1)
#1,654 Chương 1654: Danh ngạch (2)
#1,655 Chương 1655: Oán hận (1)
#1,656 Chương 1656: Oán hận (2)
#1,657 Chương 1657: Oán hận (3)
#1,658 Chương 1658: Đại Vu (1)
#1,659 Chương 1659: Đại Vu (2)
#1,660 Chương 1660: Nguyệt Cung Đạo Giới
#1,661 Chương 1661: Kim Sơn ngọc trụ (1)
#1,662 Chương 1662: Kim Sơn ngọc trụ (2)
#1,663 Chương 1663: Kết thành hận thù (1)
#1,664 Chương 1664: Kết thành hận thù (2)
#1,665 Chương 1665: Lùi bước (1)
#1,666 Chương 1666: Lùi bước (2)
#1,667 Chương 1667: Trận chiến đầu tiên
#1,668 Chương 1668: Trận chiến thứ hai (1)
#1,669 Chương 1669: Trận chiến thứ hai (2)
#1,670 Chương 1670: Trận chiến thứ ba (1)
#1,671 Chương 1671: Trận chiến thứ ba (2)
#1,672 Chương 1672: Thắng thế
#1,673 Chương 1673: Muốn trở mặt (1)
#1,674 Chương 1674: Muốn trở mặt (2)
#1,675 Chương 1675: Đoạn cứ điểm (1)
#1,676 Chương 1676: Đoạn cứ điểm (2)
#1,677 Chương 1677: Bẫy rập nhằm vào Tô Dương (1)
#1,678 Chương 1678: Bẫy rập nhằm vào Tô Dương (2)
#1,679 Chương 1679: Hồi viện (1)
#1,680 Chương 1680: Hồi viện (2)
#1,681 Chương 1681: Hồi viện (3)
#1,682 Chương 1682: Hồi viện (4)
#1,683 Chương 1683: Hồi viện (5)
#1,684 Chương 1684: Thu đồ Đệ (1)
#1,685 Chương 1685: Thu đồ Đệ (2)
#1,686 Chương 1686: Thực nghiệm
#1,687 Chương 1687: Một sóng (1)
#1,688 Chương 1688: Một sóng (2)
#1,689 Chương 1689: Cục diện hôm nay (1)
#1,690 Chương 1690: Cục diện hôm nay (2)
#1,691 Chương 1691: Tiên Nhân quyết chiến (1)
#1,692 Chương 1692: Tiên Nhân quyết chiến (2)
#1,693 Chương 1693: Tiên Nhân quyết chiến (3)
#1,694 Chương 1694: Tiên Nhân quyết chiến (4)
#1,695 Chương 1695: Tiên Nhân quyết chiến (5)
#1,696 Chương 1696: Cường giả Ngư Nhân (1)
#1,697 Chương 1697: Cường giả Ngư Nhân (2)
#1,698 Chương 1698: Địa Tiên
#1,699 Chương 1699: Mục tiêu mới (1)
#1,700 Chương 1700: Mục tiêu mới (2)
#1,701 Chương 1701: Thất tán (1)
#1,702 Chương 1702: Thất tán (2)
#1,703 Chương 1703: Kim Hồ (1)
#1,704 Chương 1704: Kim Hồ (2)
#1,705 Chương 1705: Vô Vọng thế giới
#1,706 Chương 1706: Bảo khố (1)
#1,707 Chương 1707: Bảo khố (2)
#1,708 Chương 1708: Mạo hiểm? (1)
#1,709 Chương 1709: Mạo hiểm? (2)
#1,710 Chương 1710: Khiêu khích ah (1)
#1,711 Chương 1711: Khiêu khích ah (2)
#1,712 Chương 1712: Cung điện trăm tầng (1)
#1,713 Chương 1713: Cung điện trăm tầng (2)
#1,714 Chương 1714: Cung điện trăm tầng (3)
#1,715 Chương 1715: Thần linh đầu nhập vào (1)
#1,716 Chương 1716: Thần linh đầu nhập vào (2)
#1,717 Chương 1717: Trung chuyển thương khố
#1,718 Chương 1718: Mạnh yếu (1)
#1,719 Chương 1719: Mạnh yếu (2)
#1,720 Chương 1720: Ngoài ý muốn (1)
#1,721 Chương 1721: Ngoài ý muốn (2)
#1,722 Chương 1722: Luyện Long (1)
#1,723 Chương 1723: Luyện Long (2)
#1,724 Chương 1724: Luyện Long (3)
#1,725 Chương 1725: Sống lại (1)
#1,726 Chương 1726: Sống lại (2)
#1,727 Chương 1727: Viễn chinh (1)
#1,728 Chương 1728: Viễn chinh (2)
#1,729 Chương 1729: Phục kích
#1,730 Chương 1730: Lan gia (1)
#1,731 Chương 1731: Lan gia (2)
#1,732 Chương 1732: Cầu kiến (1)
#1,733 Chương 1733: Cầu kiến (2)
#1,734 Chương 1734: Trận bàn (1)
#1,735 Chương 1735: Trận bàn (2)
#1,736 Chương 1736: Di chuyển
#1,737 Chương 1737: Đi trước (1)
#1,738 Chương 1738: Đi trước (2)
#1,739 Chương 1739: Giao lưu (1)
#1,740 Chương 1740: Giao lưu (2)
#1,741 Chương 1741: Cổ phần (1)
#1,742 Chương 1742: Cổ phần (2)
#1,743 Chương 1743: Diễm Đế Minh
#1,744 Chương 1744: Bỏ được (1)
#1,745 Chương 1745: Bỏ được (2)
#1,746 Chương 1746: Vô Lậu Kiếm (1)
#1,747 Chương 1747: Vô Lậu Kiếm (2)
#1,748 Chương 1748: Đại quân (1)
#1,749 Chương 1749: Đại quân (2)
#1,750 Chương 1750: Sát trùng (1)
#1,751 Chương 1751: Sát trùng (2)
#1,752 Chương 1752: Sát trùng (3)
#1,753 Chương 1753: Sát trùng (4)
#1,754 Chương 1754: Sát trùng (5)
#1,755 Chương 1755: Phòng ngự tính vũ khí (1)
#1,756 Chương 1756: Phòng ngự tính vũ khí (2)
#1,757 Chương 1757: Phòng ngự tính vũ khí (3)
#1,758 Chương 1758: Phản loạn (1)
#1,759 Chương 1759: Phản loạn (2)
#1,760 Chương 1760: Phản kích (1)
#1,761 Chương 1761: Phản kích (2)
#1,762 Chương 1762: Cáo trạng
#1,763 Chương 1763: Gãi đúng chỗ ngứa (1)
#1,764 Chương 1764: Gãi đúng chỗ ngứa (2)
#1,765 Chương 1765: Hỗn Độn Tiên Chu (1)
#1,766 Chương 1766: Hỗn Độn Tiên Chu (2)
#1,767 Chương 1767: Hỗn Độn Tiên Chu (3)
#1,768 Chương 1768: Hỗn Độn Tiên Chu (4)
#1,769 Chương 1769: Vạn Kiếp Kiếm Pháo
#1,770 Chương 1770: Ý khó bình (1)
#1,771 Chương 1771: Ý khó bình (2)
#1,772 Chương 1772: Thánh chỉ (1)
#1,773 Chương 1773: Thánh chỉ (2)
#1,774 Chương 1774: Phân hóa dụ dỗ
#1,775 Chương 1775: Giao dịch Kiếm Tiên (1)
#1,776 Chương 1776: Giao dịch Kiếm Tiên (2)
#1,777 Chương 1777: Ý nghĩ mới (1)
#1,778 Chương 1778: Ý nghĩ mới (2)
#1,779 Chương 1779: Mười năm
#1,780 Chương 1780: Trưng binh (1)
#1,781 Chương 1781: Trưng binh (2)
#1,782 Chương 1782: Dong binh (1)
#1,783 Chương 1783: Dong binh (2)
#1,784 Chương 1784: Lạnh lùng
#1,785 Chương 1785: Ra biển (1)
#1,786 Chương 1786: Ra biển (2)
#1,787 Chương 1787: Ra biển (3)
#1,788 Chương 1788: Bất an (1)
#1,789 Chương 1789: Bất an (2)
#1,790 Chương 1790: Chiến tranh khởi động
#1,791 Chương 1791: Tăng binh (1)
#1,792 Chương 1792: Tăng binh (2)
#1,793 Chương 1793: Binh ngẫu
#1,794 Chương 1794: Chiến trường thực nghiệm (1)
#1,795 Chương 1795: Chiến trường thực nghiệm (2)
#1,796 Chương 1796: Chiến trường thực nghiệm (3)
#1,797 Chương 1797: Chiến trường thực nghiệm (4)
#1,798 Chương 1798: Chiến trường thực nghiệm (5)
#1,799 Chương 1799: Vượt thời đại (1)
#1,800 Chương 1800: Vượt thời đại (2)
#1,801 Chương 1801: Vượt thời đại (3)
#1,802 Chương 1802: Tiên Đế Chi Thuẫn (1)
#1,803 Chương 1803: Tiên Đế Chi Thuẫn (2)
#1,804 Chương 1804: Khoa học kỹ thuật trung tâm (1)
#1,805 Chương 1805: Khoa học kỹ thuật trung tâm (2)
#1,806 Chương 1806: Bất chợt nổi hứng (1)
#1,807 Chương 1807: Bất chợt nổi hứng (2)
#1,808 Chương 1808: Chân Tiên
#1,809 Chương 1809: Cầu hạt giống (1)
#1,810 Chương 1810: Cầu hạt giống (2)
#1,811 Chương 1811: Vấn đề thể chế
#1,812 Chương 1812: Hợp nhất (1)
#1,813 Chương 1813: Hợp nhất (2)
#1,814 Chương 1814: Bố cục (1)
#1,815 Chương 1815: Bố cục (2)
#1,816 Chương 1816: Xem cuộc chiến
#1,817 Chương 1817: Bạch Hữu (1)
#1,818 Chương 1818: Bạch Hữu (2)
#1,819 Chương 1819: Kẻ điên (1)
#1,820 Chương 1820: Kẻ điên (2)
#1,821 Chương 1821: Vụ nổ lớn
#1,822 Chương 1822: Cái diệu của ma nhiễm (1)
#1,823 Chương 1823: Cái diệu của ma nhiễm (2)
#1,824 Chương 1824: Khúc nhạc dạo viễn chinh (1)
#1,825 Chương 1825: Khúc nhạc dạo viễn chinh (2)
#1,826 Chương 1826: Khúc nhạc dạo viễn chinh (3)
#1,827 Chương 1827: Khúc nhạc dạo viễn chinh (4)
#1,828 Chương 1828: Khúc nhạc dạo viễn chinh (5)
#1,829 Chương 1829: Kế hoạch của Nguyệt Cung
#1,830 Chương 1830: Phòng ngự hoàn mỹ (1)
#1,831 Chương 1831: Phòng ngự hoàn mỹ (2)
#1,832 Chương 1832: Tử Thần tham gia
#1,833 Chương 1833: Thăng cấp (1)
#1,834 Chương 1834: Thăng cấp (2)
#1,835 Chương 1835: Thăng cấp thăng cấp
#1,836 Chương 1836: Ám độ trần thương (1)
#1,837 Chương 1837: Ám độ trần thương (2)
#1,838 Chương 1838: Tìm kiếm (1)
#1,839 Chương 1839: Tìm kiếm (2)
#1,840 Chương 1840: Thám hiểm
#1,841 Chương 1841: Đánh lén (1)
#1,842 Chương 1842: Đánh lén (2)
#1,843 Chương 1843: Trắc nghiệm thực chiến
#1,844 Chương 1844: Thiên hạ ma nhiễm (1)
#1,845 Chương 1845: Thiên hạ ma nhiễm (2)
#1,846 Chương 1846: Cướp trắng trợn (1)
#1,847 Chương 1847: Cướp trắng trợn (2)
#1,848 Chương 1848: Tăng binh
#1,849 Chương 1849: Rắc rối (1)
#1,850 Chương 1850: Rắc rối (2)
#1,851 Chương 1851: Vào sâu (1)
#1,852 Chương 1852: Vào sâu (2)
#1,853 Chương 1853: Vào sâu (3)
#1,854 Chương 1854: Vào sâu (4)
#1,855 Chương 1855: Vào sâu (5)
#1,856 Chương 1856: Bắt đầu tiến lên
#1,857 Chương 1857: Thanh tràng (1)
#1,858 Chương 1858: Thanh tràng (2)
#1,859 Chương 1859: Thanh tràng (3)
#1,860 Chương 1860: Thanh tràng (4)
#1,861 Chương 1861: Thanh tràng (5)
#1,862 Chương 1862: Vạn Yêu Phàm
#1,863 Chương 1863: Kim Tự Tháp (1)
#1,864 Chương 1864: Kim Tự Tháp (2)
#1,865 Chương 1865: Tiến lên (1)
#1,866 Chương 1866: Tiến lên (2)
#1,867 Chương 1867: Hàng đến
#1,868 Chương 1868: Đắc đạo (1)
#1,869 Chương 1869: Đắc đạo (2)
#1,870 Chương 1870: Ma Thần Thiên Giới
#1,871 Chương 1871: Chiến hạm không có linh hồn (1)
#1,872 Chương 1872: Chiến hạm không có linh hồn (2)
#1,873 Chương 1873: Cương liệt (1)
#1,874 Chương 1874: Cương liệt (2)
#1,875 Chương 1875: Đưa tặng Tiên Khí
#1,876 Chương 1876: Liệt Thiên (1)
#1,877 Chương 1877: Liệt Thiên (2)
#1,878 Chương 1878: Liệt Thiên (3)
#1,879 Chương 1879: Hạm đội (1)
#1,880 Chương 1880: Hạm đội (2)
#1,881 Chương 1881: Hạm đội nhỏ yếu (1)
#1,882 Chương 1882: Hạm đội nhỏ yếu (2)
#1,883 Chương 1883: Hạm đội nhỏ yếu (3)
#1,884 Chương 1884: Giả heo (1)
#1,885 Chương 1885: Giả heo (2)
#1,886 Chương 1886: Không ăn hổ
#1,887 Chương 1887: Quỷ Tiên (1)
#1,888 Chương 1888: Quỷ Tiên (2)
#1,889 Chương 1889: Hạt giống Ma Chủ (1)
#1,890 Chương 1890: Hạt giống Ma Chủ (2)
#1,891 Chương 1891: Hạt giống Ma Chủ (3)
#1,892 Chương 1892: Minh ước vội vàng (1)
#1,893 Chương 1893: Minh ước vội vàng (2)
#1,894 Chương 1894: Vô Tận Ma Cung
#1,895 Chương 1895: Ảnh chiếu thứ hai (1)
#1,896 Chương 1896: Ảnh chiếu thứ hai (2)
#1,897 Chương 1897: Quá khứ của Cơ Vô Song
#1,898 Chương 1898: Trảm niệm (1)
#1,899 Chương 1899: Trảm niệm (2)
#1,900 Chương 1900: Vô song (1)
#1,901 Chương 1901: Vô song (2)
#1,902 Chương 1902: Vô song (3)
#1,903 Chương 1903: Trốn tìm
#1,904 Chương 1904: Làm sai (1)
#1,905 Chương 1905: Làm sai (2)
#1,906 Chương 1906: Bố cục thành công (1)
#1,907 Chương 1907: Bố cục thành công (2)
#1,908 Chương 1908: Tiến công Đông Tần (1)
#1,909 Chương 1909: Tiến công Đông Tần (2)
#1,910 Chương 1910: Tiến công Đông Tần (3)
#1,911 Chương 1911: Thần Đồ (1)
#1,912 Chương 1912: Thần Đồ (2)
#1,913 Chương 1913: Thần Đồ (3)
#1,914 Chương 1914: Ngôi sao (1)
#1,915 Chương 1915: Ngôi sao (2)
#1,916 Chương 1916: Ngôi sao (3)
#1,917 Chương 1917: Điệu hổ ly sơn (1)
#1,918 Chương 1918: Điệu hổ ly sơn (2)
#1,919 Chương 1919: Điệu hổ ly sơn (3)
#1,920 Chương 1920: Điên cuồng cướp bóc (1)
#1,921 Chương 1921: Điên cuồng cướp bóc (2)
#1,922 Chương 1922: Thời đại mới (1)
#1,923 Chương 1923: Thời đại mới (2)
#1,924 Chương 1924: Thương thuyền
#1,925 Chương 1925: Bất hạnh nói trúng (1)
#1,926 Chương 1926: Bất hạnh nói trúng (2)
#1,927 Chương 1927: Bạn cũ (1)
#1,928 Chương 1928: Bạn cũ (2)
#1,929 Chương 1929: Bạn cũ (3)
#1,930 Chương 1930: Thu phế phẩm (Thượng)
#1,931 Chương 1931: Thu phế phẩm (Hạ)
#1,932 Chương 1932: Thiên Ma Kính
#1,933 Chương 1933: Vũ Trụ chiến tranh (1)
#1,934 Chương 1934: Vũ Trụ chiến tranh (2)
#1,935 Chương 1935: Vũ Trụ chiến tranh (3)
#1,936 Chương 1936: Vũ Trụ chiến tranh (4)
#1,937 Chương 1937: Vũ Trụ chiến tranh (5)
#1,938 Chương 1938: Một người viễn chinh (1)
#1,939 Chương 1939: Một người viễn chinh (2)
#1,940 Chương 1940: Một người viễn chinh (3)
#1,941 Chương 1941: Một người viễn chinh (4)
#1,942 Chương 1942: Một người viễn chinh (5)
#1,943 Chương 1943: Một người viễn chinh (6)
#1,944 Chương 1944: Rõ (Thượng)
#1,945 Chương 1945: Rõ (Trung)
#1,946 Chương 1946: Rõ (Hạ)
#1,947 Chương 1947: Ngộ sát (Thượng)
#1,948 Chương 1948: Ngộ sát (Hạ)
#1,949 Chương 1949: Ô Long (Thượng)
#1,950 Chương 1950: Ô Long (Hạ)
#1,951 Chương 1951: Chịu chết
#1,952 Chương 1952: Kiếp số mà thôi (Thượng)
#1,953 Chương 1953: Kiếp số mà thôi (Hạ)
#1,954 Chương 1954: Hồng Mông Tiên Khí (1)
#1,955 Chương 1955: Hồng Mông Tiên Khí (2)
#1,956 Chương 1956: Hồng Mông Tiên Khí (3)
#1,957 Chương 1957: Hồng Mông Tiên Khí (4)
#1,958 Chương 1958: Mời
#1,959 Chương 1959: Theo họ Thiên Ma (Thượng)
#1,960 Chương 1960: Theo họ Thiên Ma (Hạ)
#1,961 Chương 1961: Lục Dương Phạm Hỏa (Thượng)
#1,962 Chương 1962: Lục Dương Phạm Hỏa (Hạ)
#1,963 Chương 1963: Trùng động
#1,964 Chương 1964: Trùng động (2)
#1,965 Chương 1965: Đạo lữ phản bội (1)
#1,966 Chương 1966: Đạo lữ phản bội (2)
#1,967 Chương 1967: Đạo lữ phản bội (3)
#1,968 Chương 1968: Tinh Thần ý chí (1)
#1,969 Chương 1969: Tinh Thần ý chí (2)
#1,970 Chương 1970: Tránh chiến
#1,971 Chương 1971: Làm lại (1)
#1,972 Chương 1972: Làm lại (2)
#1,973 Chương 1973: Ô Địch (1)
#1,974 Chương 1974: Ô Địch (2)
#1,975 Chương 1975: Hạm trưởng (1)
#1,976 Chương 1976: Hạm trưởng (2)
#1,977 Chương 1977: Thoái vị (1)
#1,978 Chương 1978: Thoái vị (2)
#1,979 Chương 1979: Nơi trút giận (1)
#1,980 Chương 1980: Nơi trút giận (2)
#1,981 Chương 1981: Nơi trút giận (3)
#1,982 Chương 1982: Nơi trút giận (4)
#1,983 Chương 1983: Giải sầu
#1,984 Chương 1984: Kiếp số dời đi (1)
#1,985 Chương 1985: Kiếp số dời đi (2)
#1,986 Chương 1986: Vấn đề nhân phẩm (1)
#1,987 Chương 1987: Vấn đề nhân phẩm (2)
#1,988 Chương 1988: Không thể gác lại (1)
#1,989 Chương 1989: Không thể gác lại (2)
#1,990 Chương 1990: Hạch tâm vũ trụ (1)
#1,991 Chương 1991: Hạch tâm vũ trụ (2)
#1,992 Chương 1992: Phu thê (1)
#1,993 Chương 1993: Phu thê (2)
#1,994 Chương 1994: Săn bắn (1)
#1,995 Chương 1995: Săn bắn (2)
#1,996 Chương 1996: Tóc dài và thắt lưng (1)
#1,997 Chương 1997: Tóc dài và thắt lưng (2)
#1,998 Chương 1998: Tóc dài và thắt lưng (3)
#1,999 Chương 1999: Tóc dài và thắt lưng (4)
#2,000 Chương 2000: Cường ngạnh (1)
#2,001 Chương 2001: Cường ngạnh (2)
#2,002 Chương 2002: Hung tàn (1)
#2,003 Chương 2003: Hung tàn (2)
#2,004 Chương 2004: Viễn Cổ tinh đồ (1)
#2,005 Chương 2005: Viễn Cổ tinh đồ (2)
#2,006 Chương 2006: Viễn Cổ tinh đồ (3)
#2,007 Chương 2007: Bắt yêu (1)
#2,008 Chương 2008: Bắt yêu (2)
#2,009 Chương 2009: Ý nghĩ ấp trứng (1)
#2,010 Chương 2010: Ý nghĩ ấp trứng (2)
#2,011 Chương 2011: Đại hình viễn chinh (1)
#2,012 Chương 2012: Đại hình viễn chinh (2)
#2,013 Chương 2013: Không sợ số liệu hóa (1)
#2,014 Chương 2014: Không sợ số liệu hóa (2)
#2,015 Chương 2015: Đại pháo (1)
#2,016 Chương 2016: Đại pháo (2)
#2,017 Chương 2017: Đại pháo (3)
#2,018 Chương 2018: Phát động quần chúng (1)
#2,019 Chương 2019: Phát động quần chúng (2)
#2,020 Chương 2020: Biên giới vũ trụ (1)
#2,021 Chương 2021: Biên giới vũ trụ (2)
#2,022 Chương 2022: Một chiếc đèn
#2,023 Chương 2023: Mất tích (1)
#2,024 Chương 2024: Mất tích (2)
#2,025 Chương 2025: Tung tích (1)
#2,026 Chương 2026: Tung tích (2)
#2,027 Chương 2027: Long thần
#2,028 Chương 2028: Lôi ngục (1)
#2,029 Chương 2029: Lôi ngục (2)
#2,030 Chương 2030: Ba người đi (1)
#2,031 Chương 2031: Ba người đi (2)
#2,032 Chương 2032: Ngược dòng (1)
#2,033 Chương 2033: Ngược dòng (2)
#2,034 Chương 2034: Ngược dòng (3)
#2,035 Chương 2035: Ngược dòng (4)
#2,036 Chương 2036: Ngược dòng (5)
#2,037 Chương 2037: Ni cô
#2,038 Chương 2038: Thành Lâm Uyên (1)
#2,039 Chương 2039: Thành Lâm Uyên (2)
#2,040 Chương 2040: Bí phương
#2,041 Chương 2041: Thành Thiên Phật (1)
#2,042 Chương 2042: Thành Thiên Phật (2)
#2,043 Chương 2043: Lợi dụ (1)
#2,044 Chương 2044: Lợi dụ (2)
#2,045 Chương 2045: Suy đoán lớn mật
#2,046 Chương 2046: Không thể luyện hóa (1)
#2,047 Chương 2047: Không thể luyện hóa (2)
#2,048 Chương 2048: Không thể luyện hóa (3)
#2,049 Chương 2049: Không thể luyện hóa (4)
#2,050 Chương 2050: Phật đà kiên trì (1)
#2,051 Chương 2051: Phật đà kiên trì (2)
#2,052 Chương 2052: Phật đà kiên trì (3)
#2,053 Chương 2053: Trộm cướp (1)
#2,054 Chương 2054: Trộm cướp (2)
#2,055 Chương 2055: Dẫn dắt (1)
#2,056 Chương 2056: Dẫn dắt (1)
#2,057 Chương 2057: Dẫn dắt (2)
#2,058 Chương 2058: Khế ước giả lại xuất hiện (1)
#2,059 Chương 2059: Khế ước giả lại xuất hiện (2)
#2,060 Chương 2060: Một cọng lông
#2,061 Chương 2061: Hung tàn (1)
#2,062 Chương 2062: Hung tàn (2)
#2,063 Chương 2063: Hung tàn (3)
#2,064 Chương 2064: Hung tàn (4)
#2,065 Chương 2065: Một trận chiến nhất định diễn ra
#2,066 Chương 2066: Tình báo thập phần giá rẻ (1)
#2,067 Chương 2067: Tình báo thập phần giá rẻ (2)
#2,068 Chương 2068: Hành động nhanh chóng (1)
#2,069 Chương 2069: Hành động nhanh chóng (2)
#2,070 Chương 2070: Phục sinh vô hạn (1)
#2,071 Chương 2071: Phục sinh vô hạn (2)
#2,072 Chương 2072: Phục sinh vô hạn (3)
#2,073 Chương 2073: Băn khoăn (1)
#2,074 Chương 2074: Băn khoăn (2)
#2,075 Chương 2075: Vu Thần Thiên (1)
#2,076 Chương 2076: Vu Thần Thiên (2)
#2,077 Chương 2077: Tiên vu
#2,078 Chương 2078: Đắc ý (1)
#2,079 Chương 2079: Đắc ý (2)
#2,080 Chương 2080: Đắc ý (3)
#2,081 Chương 2081: Hình ảnh (1)
#2,082 Chương 2082: Hình ảnh (2)
#2,083 Chương 2083: Bắt đầu sai lầm (1)
#2,084 Chương 2084: Bắt đầu sai lầm (2)
#2,085 Chương 2085: Bình xịt lực lượng
#2,086 Chương 2086: Phong ấn (1)
#2,087 Chương 2087: Phong ấn (2)
#2,088 Chương 2088: Phong ấn (3)
#2,089 Chương 2089: Phong ấn (4)
#2,090 Chương 2090: Phong ấn (5)
#2,091 Chương 2091: Chênh lệch thời gian (1)
#2,092 Chương 2092: Chênh lệch thời gian (2)
#2,093 Chương 2093: Hậu quả pháp tắc không hoàn chỉnh (1)
#2,094 Chương 2094: Hậu quả pháp tắc không hoàn chỉnh (2)
#2,095 Chương 2095: Thống nhất
#2,096 Chương 2096: Tìm hiểu nguồn gốc (1)
#2,097 Chương 2097: Tìm hiểu nguồn gốc (2)
#2,098 Chương 2098: Vực sâu (1)
#2,099 Chương 2099: Vực sâu (2)
#2,100 Chương 2100: Hàng lâm (1)
#2,101 Chương 2101: Hàng lâm (2)
#2,102 Chương 2102: Hàng lâm (3)
#2,103 Chương 2103: Vực sâu (1)
#2,104 Chương 2104: Vực sâu (2)
#2,105 Chương 2105: Vực sâu (3)
#2,106 Chương 2106: Vực sâu (4)
#2,107 Chương 2107: Vực sâu (5)
#2,108 Chương 2108: Tiến công vội vàng (1)
#2,109 Chương 2109: Tiến công vội vàng (2)
#2,110 Chương 2110: Cầu người không bằng cầu mình (1)
#2,111 Chương 2111: Cầu người không bằng cầu mình (2)
#2,112 Chương 2112: Không thành Tiên Đế cũng uổng công
#2,113 Chương 2113: Thỉnh cầu rời đi (1)
#2,114 Chương 2114: Thỉnh cầu rời đi (2)
#2,115 Chương 2115: Vũ trụ chi thương (1)
#2,116 Chương 2116: Vũ trụ chi thương (2)
#2,117 Chương 2117: Vũ khí chung cực
#2,118 Chương 2118: Cố hương (1)
#2,119 Chương 2119: Cố hương (2)
#2,120 Chương 2120: Tổng tiến công (1)
#2,121 Chương 2121: Tổng tiến công (2)
#2,122 Chương 2122: Chém đầu (1)
#2,123 Chương 2123: Chém đầu (2)
#2,124 Chương 2124: Chém đầu (3)
#2,125 Chương 2125: Chém đầu (4)
#2,126 Chương 2126: Chém đầu (5)
#2,127 Chương 2127: Chém đầu (6)
#2,128 Chương 2128: Không thể lựa chọn (1)
#2,129 Chương 2129: Không thể lựa chọn (2)
#2,130 Chương 2130: Nhận thức (1)
#2,131 Chương 2131: Nhận thức (2)
#2,132 Chương 2132: Nhận thức (3)
#2,133 Chương 2133: Nhận thức (4)
#2,134 Chương 2134: Nhận thức (5)
#2,135 Chương 2135: Ngũ Đế tiên vực (1)
#2,136 Chương 2136: Ngũ Đế tiên vực (2)
#2,137 Chương 2137: Ngũ Đế tiên vực (3)
#2,138 Chương 2138: Ngũ Đế tiên vực (4)
#2,139 Chương 2139: Ngũ Đế tiên vực (5)
#2,140 Chương 2140: Vận mệnh thần thuật (1)
#2,141 Chương 2141: Vận mệnh thần thuật (2)
#2,142 Chương 2142: Thần thông Tô Kính
#2,143 Chương 2143: Cứng đối cứng (1)
#2,144 Chương 2144: Cứng đối cứng (2)
#2,145 Chương 2145: Cứng đối cứng (3)
#2,146 Chương 2146: Cứng đối cứng (4)
#2,147 Chương 2147: Hắc ám xâm lấn (1)
#2,148 Chương 2148: Hắc ám xâm lấn (2)
#2,149 Chương 2149: Hắc ám xâm lấn (3)
#2,150 Chương 2150: Làm gì? (1)
#2,151 Chương 2151: Làm gì? (2)
#2,152 Chương 2152: Chuẩn bị cuối cùng (1)
#2,153 Chương 2153: Chuẩn bị cuối cùng (2)
#2,154 Chương 2154: Chuẩn bị cuối cùng (3)
#2,155 Chương 2155: Chuẩn bị cuối cùng (4)
#2,156 Chương 2156: Chuẩn bị cuối cùng (5)
#2,157 Chương 2157: Gánh một chút (1)
#2,158 Chương 2158: Gánh một chút (2)
#2,159 Chương 2159: Hủy cả đời (1)
#2,160 Chương 2160: Hủy cả đời (2)
#2,161 Chương 2161: Hủy cả đời (3)
#2,162 Chương 2162: Vu thuật (1)
#2,163 Chương 2163: Vu thuật (2)
#2,164 Chương 2164: Cường sát (1)
#2,165 Chương 2165: Cường sát (2)
#2,166 Chương 2166: Cường sát (3)
#2,167 Chương 2167: Cường sát (4)
#2,168 Chương 2168: Tính toán (1)
#2,169 Chương 2169: Tính toán (2)
#2,170 Chương 2170: Kế hoạch dẫn đường hoàn thành (1)
#2,171 Chương 2171: Kế hoạch dẫn đường hoàn thành (2)
#2,172 Chương 2172: Chiến phật (1)
#2,173 Chương 2173: Chiến phật (2)
#2,174 Chương 2174: Chiến phật (3)
#2,175 Chương 2175: Chiến phật (4)
#2,176 Chương 2176: Chiến phật (5)
#2,177 Chương 2177: Chiến phật (6)
#2,178 Chương 2178: Chến phật (7)
#2,179 Chương 2179: Chến phật (8)
#2,180 Chương 2180: Chiến phật (9)
#2,181 Chương 2181: Chiến phật (10)
#2,182 Chương 2182: Chiến phật (11)
#2,183 Chương 2183: Chiến phật (12)
#2,184 Chương 2184: Chiến phật (13)
#2,185 Chương 2185: Chiến phật (14)
#2,186 Chương 2186: Bẫy rập (1)
#2,187 Chương 2187: Bẫy rập (2)
#2,188 Chương 2188: Bắt đầu (Kết cục) (Thượng)
#2,189 Chương 2189: Bắt đầu (Kết cục) (Hạ)