Tìm kiếm sẽ reset bộ lọc
6 months, 1 week ago, 01/09/2020

Hướng Dẫn Phát Tình FULL

Dịch Trung Quốc Manga 22 chapters 22,573 từ
Nguồn: truyenfull.vn

Editor: Ngô Nướng

Thể loại: ABO, sinh tử (một chút), đoản văn, bạn tình thành bạn đời, tinh anh ôn nhu phúc hắc công x nhuyễn nhu mỹ mạo thụ, H văn

Số chương: 22 chương (không có phiên ngoại)


Văn án của câu chuyện vô cùng đơn giản, diễn ra trong thế giới của các  ABO, AO và pheromone đặc biệt có tính hướng dẫn phát tình.