Tìm kiếm sẽ reset bộ lọc
5 months, 3 weeks ago, 02/09/2020

Hươu Lạc Lối FULL

Dịch Trung Quốc Manga 58 chapters 163,021 từ
Nguồn: truyenfull.vn
Editor: Sam
Thể loại: hiện đại, nữ truy, nam phạm nhân
Độ dài: 57 chương
Posters: Thu Hoài, Vy Vy

Trong lòng anh thật sự không hiểu tại sao: “Em thích anh cái gì?”

Nếu đã vậy thì “Chờ lần sau em nói với anh.”

“Tại sao là lần sau?”

“Có lần sau, chứng tỏ anh vẫn thích em.”

“Lần sau có thể nói không?”

“Đợi lần sau nữa.”

“…”

Em lạc lối, để anh dẫn đường cho em.

Danh sách Chapters

id Name
#1 Chương 1
#2 Chương 2
#3 Chương 3
#4 Chương 4
#5 Chương 5
#6 Chương 6
#7 Chương 7
#8 Chương 8
#9 Chương 9
#10 Chương 10
#11 Chương 11
#12 Chương 12
#13 Chương 13
#14 Chương 14
#15 Chương 15
#16 Chương 16
#17 Chương 17
#18 Chương 18
#19 Chương 19
#20 Chương 20
#21 Chương 21
#22 Chương 22
#23 Chương 23
#24 Chương 24
#25 Chương 25
#26 Chương 26
#27 Chương 27
#28 Chương 28
#29 Chương 29
#30 Chương 30
#31 Chương 31
#32 Chương 32
#33 Chương 33
#34 Chương 34
#35 Chương 35
#36 Chương 36
#37 Chương 37
#38 Chương 38
#39 Chương 39
#40 Chương 40
#41 Chương 41
#42 Chương 42
#43 Chương 43
#44 Chương 44
#45 Chương 45
#46 Chương 46
#47 Chương 47
#48 Chương 48
#49 Chương 49
#50 Chương 50
#51 Chương 51
#52 Chương 52
#53 Chương 53
#54 Chương 54: Phần kết : Phong thư vượt qua năm tháng
#55 Chương 55: Ngoại truyện 1
#56 Chương 56: Ngoại truyện 2
#57 Chương 57: Ngoại truyện 3
#58 Chương 58: Ngoại truyện : Phiên bản động vật