Tìm kiếm sẽ reset bộ lọc
6 months ago, 01/09/2020

Isekai Kenkokuki

Otherworld Nation Founding Chronicles
Different World Foundation

Dịch Nhật Bản Manga 73 chapters 202,934 từ
Nguồn: hako.re

Nhân vật chính tái sinh ở thế giới khác.

Hình như cậu ấy đã nhập hồn vào một đứa trẻ bị bỏ rơi

Trước mắt cậu là những đứa trẻ bị bỏ rơi giống cậu

Để sinh tồn, cậu hướng dẫn chúng trồng trọt.

Dần dần, những đứa trẻ tập hợp lại, và sau khi nghe tin đồn về ngôi làng, những người khác cũng di cư đến.

Một nhóm từ không có gì ngoài trẻ em trước khi nhận ra đã trở thành một ngôi làng.

Và những quốc gia xung quanh đã để mắt tới nó......

Đây là sử thi của một người sau này được tôn là Thánh Đế.

Danh sách Chapters

id Name
#1 Tập 01- Khu rừng cấm và Griffon / Chương 01: Chiếm hữu
#2 Tập 01- Khu rừng cấm và Griffon / Chương 02: Griffon
#3 Tập 01- Khu rừng cấm và Griffon / Chương 03: Đám trẻ
#4 Tập 01- Khu rừng cấm và Griffon / Chương 04: Nông cụ sắt
#5 Tập 01- Khu rừng cấm và Griffon / Chương 05: Nông nghiệp và vật nuôi
#6 Tập 01- Khu rừng cấm và Griffon / Chương 5.5: Vật nuôi
#7 Tập 01- Khu rừng cấm và Griffon / Chương 06: Đi săn và hái lượm
#8 Tập 01- Khu rừng cấm và Griffon / Chương 07: Gặp gỡ
#9 Tập 01- Khu rừng cấm và Griffon / Chương 08: Sắc màu lavender
#10 Tập 01- Khu rừng cấm và Griffon / Chương 09: Số học
#11 Tập 01- Khu rừng cấm và Griffon / Chương 10: Củ cải
#12 Tập 01- Khu rừng cấm và Griffon / Chương 11: Đồ gốm
#13 Tập 01- Khu rừng cấm và Griffon / Chương 12: Than củi
#14 Tập 01- Khu rừng cấm và Griffon / Chương 13: Năm mới
#15 Tập 01- Khu rừng cấm và Griffon / Chương 14: Lúa mì
#16 Tập 01- Khu rừng cấm và Griffon / Chương 15: Bánh mì
#17 Tập 01- Khu rừng cấm và Griffon / Chương 16: Mật ong
#18 Tập 01- Khu rừng cấm và Griffon / Chương 17: Cuộc gặp mặt
#19 Tập 01- Khu rừng cấm và Griffon / Chương 18: Cuộc thương lượng
#20 Tập 01- Khu rừng cấm và Griffon / Chương 19: Giấy
#21 Tập 01- Khu rừng cấm và Griffon / Chương 20: Ma thuật
#22 Tập 01- Khu rừng cấm và Griffon / Chương 21: Dân tị nạn
#23 Tập 01- Khu rừng cấm và Griffon / Chương 22: Tetra
#24 Tập 01- Khu rừng cấm và Griffon / Chương 23: Vua Ferme
#25 Tập 01- Khu rừng cấm và Griffon / Chương 24: Tiềm lực chiến tranh
#26 Tập 01- Khu rừng cấm và Griffon / Chương 25: Lần đầu
#27 Tập 01- Khu rừng cấm và Griffon / Chương 26: Sửa soạn
#28 Tập 01- Khu rừng cấm và Griffon / Chương 27: Yal
#29 Tập 01- Khu rừng cấm và Griffon / Chương 28: Trận chiến ma thuật
#30 Tập 01- Khu rừng cấm và Griffon / Chương 29: Chiến dịch đầu tiên 1
#31 Tập 01- Khu rừng cấm và Griffon / Chương 30: Chiến dịch đầu tiên 2
#32 Tập 01- Khu rừng cấm và Griffon / Chương 31: Chiến dịch đầu tiên 3
#33 Tập 01- Khu rừng cấm và Griffon / Chương 32: Chiến dịch đầu tiên 4
#34 Tập 01- Khu rừng cấm và Griffon / Chương 33: Lễ cưới
#35 Tập 01- Khu rừng cấm và Griffon / Chương 34: Bán đảo Kirisha
#36 Tập 01- Khu rừng cấm và Griffon / Chương 35
#37 Tập 01 - Ngoại truyện: Tiến về bán đảo Aldernia / Chương 36
#38 Tập 01 - Ngoại truyện: Tiến về bán đảo Aldernia / Chương 37
#39 Tập 01 - Ngoại truyện: Tiến về bán đảo Aldernia / Chương 39
#40 Tập 01 - Ngoại truyện: Tiến về bán đảo Aldernia / Chương 40: Quản lí lãnh thổ
#41 Tập 02: Sắc tím công chúa và người kế vị chân chính / Chương 41: Việc sản xuất
#42 Tập 02: Sắc tím công chúa và người kế vị chân chính / Chương 42: Tình hình hiện tại
#43 Tập 02: Sắc tím công chúa và người kế vị chân chính / Chương 43: Viên thuế quan
#44 Tập 02: Sắc tím công chúa và người kế vị chân chính / Chương 43.5: Áo ngực
#45 Tập 02: Sắc tím công chúa và người kế vị chân chính / Chương 44: Thương lượng giao dịch 2
#46 Tập 02: Sắc tím công chúa và người kế vị chân chính / Chương 45: Yến tiệc
#47 Tập 02: Sắc tím công chúa và người kế vị chân chính / Chương 46: Nhân kế
#48 Tập 02: Sắc tím công chúa và người kế vị chân chính / Chương 47: Binh sĩ
#49 Tập 02: Sắc tím công chúa và người kế vị chân chính / Chương 48: Cuộc gặp bí mật
#50 Tập 02: Sắc tím công chúa và người kế vị chân chính / Chương 49: Tranh chấp lãnh địa 1
#51 Tập 02: Sắc tím công chúa và người kế vị chân chính / Chương 50: Tranh chấp lãnh địa 2
#52 Tập 02: Sắc tím công chúa và người kế vị chân chính / Chương 51: Tranh chấp lãnh địa 3
#53 Tập 02: Sắc tím công chúa và người kế vị chân chính / Chương 52: Tranh chấp lãnh địa 4
#54 Tập 02: Sắc tím công chúa và người kế vị chân chính / Chương 53: Tranh chấp lãnh địa 5
#55 Tập 02: Sắc tím công chúa và người kế vị chân chính / Chương 54: Muộn phiền 1
#56 Tập 02: Sắc tím công chúa và người kế vị chân chính / Chương 55: Muộn phiền 2
#57 Tập 02: Sắc tím công chúa và người kế vị chân chính / Chương 56: Tiên tộc
#58 Tập 02: Sắc tím công chúa và người kế vị chân chính / Chương 57: Kỵ binh 1
#59 Tập 02: Sắc tím công chúa và người kế vị chân chính / Chương 58: Kỵ binh 2
#60 Tập 02: Sắc tím công chúa và người kế vị chân chính / Chương 59: Kỵ binh 3
#61 Tập 02: Sắc tím công chúa và người kế vị chân chính / Chương 60: Kỵ binh 4
#62 Tập 02: Sắc tím công chúa và người kế vị chân chính / Chương 61: Kỵ binh 5
#63 Tập 02: Sắc tím công chúa và người kế vị chân chính / Chương 62: Thủ công 1
#64 Tập 02: Sắc tím công chúa và người kế vị chân chính / Chương 63: Thủ công 2
#65 Tập 02: Sắc tím công chúa và người kế vị chân chính / Chương 64: Đại chiến bảy ngày 1
#66 Tập 02: Sắc tím công chúa và người kế vị chân chính / Chương 65: Đại chiến bảy ngày 2
#67 Tập 02: Sắc tím công chúa và người kế vị chân chính / Chương 66: Đại chiến bảy ngày 3
#68 Tập 02: Sắc tím công chúa và người kế vị chân chính / Chương 67: Đại chiến bảy ngày 4
#69 Tập 02: Sắc tím công chúa và người kế vị chân chính / Chương 68: Đại chiến bảy ngày 5
#70 Tập 02: Sắc tím công chúa và người kế vị chân chính / Chương 69: Đại chiến bảy ngày 6
#71 Tập 02: Sắc tím công chúa và người kế vị chân chính / Chương 70: Đại chiến bảy ngày 7
#72 Tập 02: Sắc tím công chúa và người kế vị chân chính / Chương 71: Đại chiến bảy ngày 8
#73 Tập 02: Sắc tím công chúa và người kế vị chân chính / Chương 72: Đăng quang và lễ cưới