Tìm kiếm sẽ reset bộ lọc
6 months, 1 week ago, 02/09/2020

Khác Thủ Tiên Quy FULL

Dịch Trung Quốc Manga 254 chapters 565,043 từ
Nguồn: truyenfull.vn
Thể loại: Đam mỹ, tiên hiệp tu chân, xuyên việt thời không, tình hữu độc chung, cổ đại, cường cường, chậm nhiệt, 1x1, HE
Vai chính: Phương Khác
Vai phụ: Diệp Vu Thời, Thái A
Độ dài: 253 chương + 1 phiên ngoại
Chuyển ngữ: Lightraito44 (Huyết Phong – Light)

Đây là một câu chuyện tu chân đơn giản.

Phương Khác nghĩ mình đã xuyên vào một quyển tiểu thuyết đam mỹ tu chân, hiểu biết của y về đam mỹ mới chỉ dừng lại ở văn chủ công. Nhưng đây là một thế giới chân thật.

Tu chân cũng không phải chỉ có giết người đoạt bảo, kẻ mạnh ăn kẻ yếu. Vì tu chân giả cũng là người, là người thì sẽ có mặt trái. Có tranh đấu, chắc chắn cũng có giúp đỡ lẫn nhau. Có áp bức, chắc chắn sẽ có phản kháng.

Danh sách Chapters

id Name
#1 Chương 1: Một khi xuyên việt
#2 Chương 2: Diệp Vu Thời
#3 Chương 3: Chẳng qua là thế
#4 Chương 4: Thận Hành Nhai
#5 Chương 5: Ảo trận trong nước
#6 Chương 6: Mượn kiếm giết người
#7 Chương 7: Tinh anh đệ tử
#8 Chương 8: Giết người trong rừng
#9 Chương 9: Cửu Châu tam phái
#10 Chương 10: Bí cảnh Côn Luân 1
#11 Chương 11: Bí cảnh Côn Luân 2
#12 Chương 12: Bí cảnh Côn Luân 3
#13 Chương 13: Chấp mê
#14 Chương 14: Thừa lễ
#15 Chương 15: Di phủ đột hiện
#16 Chương 16: Thái Hành Tả Khâu
#17 Chương 17: Thái A Kiếm – Thượng
#18 Chương 18: Thái A Kiếm – Trung
#19 Chương 19: Thái A Kiếm – Hạ
#20 Chương 20: Vũ Hồ
#21 Chương 21: Kinh thiên nhất kiếm
#22 Chương 22: Đại lục Thanh Hoa
#23 Chương 23: Yêu phủ Bạch Cập
#24 Chương 24: Huyết mạch tinh hải 1
#25 Chương 25: Tộc Đông Thanh 1
#26 Chương 26: Tộc Đông Thanh 2
#27 Chương 27: Tộc Đông Thanh 3
#28 Chương 28: Dấu ấn kiếm ý
#29 Chương 29: Thức hải phong ba 1
#30 Chương 30: Thức hải phong ba 2
#31 Chương 31: Dương danh 1
#32 Chương 32: Dương danh 2
#33 Chương 33: Dương danh 3
#34 Chương 34: Dương danh 4
#35 Chương 35: Huyết mạch tinh hải 2
#36 Chương 36: Huyết mạch tinh hải 3
#37 Chương 37: Kiếm quyết
#38 Chương 38: Năm mươi tộc
#39 Chương 39: Bạch Cập Thiên 1
#40 Chương 40: Dực ngưu giác
#41 Chương 41: Sự thay đổi của Ti Lan
#42 Chương 42: Ám triều Côn Luân
#43 Chương 43: Thông Huyền Kinh 1
#44 Chương 44: Thông Huyền Kinh 2
#45 Chương 45: Bại lộ thân phận 1
#46 Chương 46: Bại lộ thân phận 2
#47 Chương 47: Hậu kỳ trúc cơ
#48 Chương 48: Cốc Lương Thương
#49 Chương 49: Hiếu kỳ
#50 Chương 50: Giàu trong một ngày
#51 Chương 51: Trận truyền tống
#52 Chương 52: Trở về Côn Luân 1
#53 Chương 53: Trở về Côn Luân 2
#54 Chương 54: Vô danh kiếm quyết
#55 Chương 55: Thăm dò
#56 Chương 56: Trù tính 1
#57 Chương 57: Trù tính 2
#58 Chương 58: Thái A kiếm ý
#59 Chương 59: Nhiệm vụ cao cấp
#60 Chương 60: La Thanh
#61 Chương 61: Tranh cuộn 1
#62 Chương 62: Âm gia 1
#63 Chương 63: Âm gia 2
#64 Chương 64: Kiếm Bát trận
#65 Chương 65: La Tất
#66 Chương 66: Phế tích Phương gia
#67 Chương 67: Tiêu Vân Dật
#68 Chương 68: Sát cơ khó hiểu
#69 Chương 69: Hách Liên Thập Cửu
#70 Chương 70: Kiếm tu
#71 Chương 71: Huyết thù
#72 Chương 72: Huyết thù 2
#73 Chương 73: Đại hội Cửu Châu 1
#74 Chương 74: Đại hội Cửu Châu 2
#75 Chương 75: Đại hội Cửu Châu 3
#76 Chương 76: Đại hội Cửu Châu 4
#77 Chương 77: Đại hội Cửu Châu 5
#78 Chương 78: Đại hội Cửu Châu 6
#79 Chương 79: Đại hội Cửu Châu 7
#80 Chương 80: Đại hội Cửu Châu 8
#81 Chương 81: Đại hội Cửu Châu 9
#82 Chương 82: Đại hội Cửu Châu 10
#83 Chương 83: Loạn khởi 1
#84 Chương 84: Loạn khởi 2
#85 Chương 85: Loạn khởi 3
#86 Chương 86: Phá cục 1
#87 Chương 87: Phá cục 2
#88 Chương 88: Phá cục 3
#89 Chương 89: Bái sư
#90 Chương 90: Chuyện xưa đừng nhắc [Trí Tiêu]
#91 Chương 91: Thay đổi
#92 Chương 92: Sư đồ Nói chuyện
#93 Chương 93: Thượng Quan Bình Thục 1
#94 Chương 94: Thượng Quan Bình Thục 2
#95 Chương 95: Côn Lăng đạo nhân
#96 Chương 96: Kết đan 1
#97 Chương 97: Kết đan 2
#98 Chương 98: Chuyến đi phàm giới 1
#99 Chương 99: Chuyến đi phàm giới 2
#100 Chương 100: Chuyến đi phàm giới 3
#101 Chương 101: Kẻ tập kích 1
#102 Chương 102: Kẻ tập kích 2
#103 Chương 103: Người trong lòng
#104 Chương 104: Đông Phương Nguyên Bốc 1
#105 Chương 105: Đông Phương Nguyên Bốc 2
#106 Chương 106: Gần son thì đỏ
#107 Chương 107: Cô gia quả nhân 1
#108 Chương 108: Cô gia quả nhân 2
#109 Chương 109: Cô gia quả nhân 3
#110 Chương 110: Phụng thành chi biến 1
#111 Chương 111: Phụng thành chi biến 2
#112 Chương 112: Phụng thành chi biến 3
#113 Chương 113: Phụng thành chi biến 4
#114 Chương 114: Chủ nhục thần tử
#115 Chương 115: Đao Tam Thiên
#116 Chương 116: Phong giới đại trận 1
#117 Chương 117: Phong giới đại trận 2
#118 Chương 118: Phong giới đại trận 3
#119 Chương 119: Luận tội
#120 Chương 120: Ngừng theo lễ
#121 Chương 121: Mời gặp 1
#122 Chương 122: Mời gặp 2
#123 Chương 123: Án mạng ở khu mua bán 1
#124 Chương 124: Án mạng ở khu mua bán 2
#125 Chương 125: Đánh lén trong rừng 1
#126 Chương 126: Đánh lén trong rừng 2
#127 Chương 127: Chiến bại kế
#128 Chương 128: Duy Pháp đường 1
#129 Chương 129: Duy Pháp đường 2
#130 Chương 130: Duy Pháp đường 3
#131 Chương 131: Không thể giết 1
#132 Chương 132: Không thể giết 2
#133 Chương 133: Núi đổ
#134 Chương 134: Trước đêm bế quan 1
#135 Chương 135: Trước đêm bế quan 2
#136 Chương 136: Bế quan 1
#137 Chương 137: Bế quan 2
#138 Chương 138: Bậc 1
#139 Chương 139: Bậc 2
#140 Chương 140: Lộ chân tướng
#141 Chương 141: Sau khi xuất quan 1
#142 Chương 142: Sau khi xuất quan 2
#143 Chương 143: Thu phong khởi 1
#144 Chương 144: Thu phong khởi 2
#145 Chương 145: Thu phong khởi 3
#146 Chương 146: Nhận thân
#147 Chương 147: Gặp mai phục 1
#148 Chương 148: Mai phục 2
#149 Chương 149: Phương Hiền Thanh
#150 Chương 150: Tả Thần Sách Doanh 1
#151 Chương 151: Tả Thần Sách Doanh 2
#152 Chương 152: Có qua không có lại
#153 Chương 153: Có qua không có lại 2
#154 Chương 154: Tức phi lễ
#155 Chương 155: Kiếm tiền nuôi gia đình
#156 Chương 156: Đổi tù binh 1
#157 Chương 157: Đổi tù binh 2
#158 Chương 158: Đổi tù binh 3
#159 Chương 159: Đổi tù binh 4
#160 Chương 160: Người Côn Luân 1
#161 Chương 161: Người Côn Luân 2
#162 Chương 162: Người Côn Luân 3
#163 Chương 163: Người Côn Luân 4
#164 Chương 164: Địa cung 1
#165 Chương 165: Địa cung 2
#166 Chương 166: Địa cung 3
#167 Chương 167: Địa cung 4
#168 Chương 168: Địa cung 5
#169 Chương 169: Địa cung 6
#170 Chương 170: Địa cung 7
#171 Chương 171: Địa cung 8
#172 Chương 172: Kết anh 1
#173 Chương 173: Kết anh 2
#174 Chương 174: Kết anh 3
#175 Chương 175: An nhàn thoải mái 1
#176 Chương 176: An nhàn thoải mái 2
#177 Chương 177: Áo gấm về làng?
#178 Chương 178: Chu Lập Đức
#179 Chương 179: Chỉ thiếu gió đông
#180 Chương 180: Chỉ thiếu gió đông 2
#181 Chương 181: Tất Thập Tứ 1
#182 Chương 182: Một người, tên Tả Khâu 1
#183 Chương 183: Một người, tên Tả Khâu 2
#184 Chương 184: Tất Thập Tứ 2
#185 Chương 185: Ba đại lục 1
#186 Chương 186: Ba đại lục 2
#187 Chương 187: Ba đại lục 3
#188 Chương 188: Ba đại lục 4
#189 Chương 189: Thành phá 1
#190 Chương 190: Thành phá 2
#191 Chương 191: Thành phá 3
#192 Chương 192: Thành phá 4
#193 Chương 193: Núi sông còn
#194 Chương 194: Mất tích 1
#195 Chương 195: Mất tích 2
#196 Chương 196: Mời quân vào hũ 1
#197 Chương 197: Mời quân vào hũ 2
#198 Chương 198: Vào hũ 1
#199 Chương 199: Vào hũ 2
#200 Chương 200: Vào hũ 3
#201 Chương 201: Thế giới trong đỉnh 1
#202 Chương 202: Thế giới trong đỉnh 2
#203 Chương 203: Thế giới trong đỉnh 3
#204 Chương 204: Một kiếm tuyệt sát
#205 Chương 205: Tiểu Thiên bí cảnh 1
#206 Chương 206: Tiểu Thiên bí cảnh 2
#207 Chương 207: Tiểu Thiên bí cảnh 3
#208 Chương 208: Tiểu Thiên bí cảnh 4
#209 Chương 209: Ô Đầu Bạch 1
#210 Chương 210: Ô Đầu Bạch 2
#211 Chương 211: Ô Đầu Bạch 3
#212 Chương 212: Người trong lòng 2
#213 Chương 213: Sâm La kiếm quyết 1
#214 Chương 214: Sâm La kiếm quyết 2
#215 Chương 215: Sâm La kiếm quyết 3
#216 Chương 216: Sâm La kiếm quyết 4
#217 Chương 217: Văn Trúc Ân 1
#218 Chương 218: Văn Trúc Ân 2
#219 Chương 219: Thế nào là sư phụ 1
#220 Chương 220: Thế nào là sư phụ 2
#221 Chương 221: Thế nào là sư phụ 3
#222 Chương 222: Như Thị quán 1
#223 Chương 223: Như Thị quán 2
#224 Chương 224: Như Thị quán 3
#225 Chương 225: Thừa lễ
#226 Chương 226: Không sợ phù vân 1
#227 Chương 227: Không sợ phù vân 2
#228 Chương 228: Sư và đồ
#229 Chương 229: Tri mệnh, sẽ không lo 1
#230 Chương 230: Tri mệnh, sẽ không lo 2
#231 Chương 231: Tri mệnh, sẽ không lo 3
#232 Chương 232: Phong thành
#233 Chương 233: Phong thành 2
#234 Chương 234: Trầm Chu 1
#235 Chương 235: Trầm Chu 2
#236 Chương 236: Trầm Chu 3
#237 Chương 237: Trầm Chu 4
#238 Chương 238: Củi mục*
#239 Chương 239: Cao sơn lưu thủy 1
#240 Chương 240: Thiên ý hướng về ta 1
#241 Chương 241: Thiên ý hướng về ta 2
#242 Chương 242: Thiên ý hướng về ta 3
#243 Chương 243: Thủ đoạn và mục đích 1
#244 Chương 244: Thủ đoạn và mục đích 2
#245 Chương 245: Cao sơn lưu thủy 2
#246 Chương 246: Cao sơn lưu thủy 3
#247 Chương 247: Chết như lá thu
#248 Chương 248: Phía đông mặt trời mọc
#249 Chương 249: Đừng bảo quân đi sớm
#250 Chương 250: Thời gian vội vã trôi đi 1
#251 Chương 251: Thời gian vội vã trôi đi 2
#252 Chương 252: Đạo lý và nắm đấm
#253 Chương 253: Chung chương – Đệ chỉ để ý huynh
#254 Chương 254: Phiên ngoại: Bên ngoài trời xanh