Tìm kiếm sẽ reset bộ lọc
5 months, 3 weeks ago, 02/09/2020

Khán Bất Kiến Nhĩ Đích Ôn Nhu FULL

Dịch Trung Quốc Manga 112 chapters 202,454 từ
Nguồn: truyenfull.vn
Thể loại: Harry Potter fanfic, xuyên không, trọng sinh
Couple: Snape x Harry

Câu chuyện là đồng nhân tình yêu giữa vị giáo sư độc dược và người anh hùng mang số phận được định sẵn.

Hắn là giáo sư Độc dược âm trầm,

Hắn là Xà Vương khủng bố,

Hắn phun nọc độc,

Hắn phất vạt áo chùng đen,

Chỉ là không ai thấy được,

Dù bề ngoài là cây xương rồng gai góc

Bên trong lại là nội tâm vô cùng dịu dàng,

Vậy để ta tìm ra ngươi,

Nhìn không thấy sự dịu dàng của ngươi.

Danh sách Chapters

id Name
#1 Chương 1: Ha ha, Harry ta rốt cuộc ra đời rồi
#2 Chương 2: Harry nhỏ lần đầu gặp Dumbledore
#3 Chương 3: Harry nhỏ lần đầu gặp giáo sư Độc dược
#4 Chương 4: Harry nhỏ phải về ông bà rồi ~
#5 Chương 5
#6 Chương 6
#7 Chương 7
#8 Chương 8
#9 Chương 9
#10 Chương 10
#11 Chương 11
#12 Chương 12
#13 Chương 13: Năm thứ nhất lệch hướng tới hòn đá phù thủy - Severus Snape phiên ngoại thứ nhất
#14 Chương 14
#15 Chương 15
#16 Chương 16
#17 Chương 17: Severus Snape phiên ngoại thứ hai
#18 Chương 18
#19 Chương 19
#20 Chương 20
#21 Chương 21
#22 Chương 22
#23 Chương 23
#24 Chương 24
#25 Chương 25
#26 Chương 26
#27 Chương 27
#28 Chương 28
#29 Chương 29
#30 Chương 30
#31 Chương 31
#32 Chương 32
#33 Chương 33
#34 Chương 34
#35 Chương 35
#36 Chương 36
#37 Chương 37
#38 Chương 38
#39 Chương 39
#40 Chương 40
#41 Chương 41
#42 Chương 41-2: Severus Snape phiên ngoại thứ ba
#43 Chương 41-3: Severus Snape phiên ngoại thứ tư
#44 Chương 42: Năm thứ hai rơi xuống mật thất
#45 Chương 43
#46 Chương 44
#47 Chương 45
#48 Chương 46
#49 Chương 47
#50 Chương 48
#51 Chương 49
#52 Chương 50
#53 Chương 51
#54 Chương 52
#55 Chương 53
#56 Chương 54
#57 Chương 55
#58 Chương 56
#59 Chương 57
#60 Chương 58
#61 Chương 59
#62 Chương 60
#63 Chương 61
#64 Chương 62
#65 Chương 63
#66 Chương 64
#67 Chương 65
#68 Chương 65-2: Severus Snape phiên ngoại thứ năm
#69 Chương 65-3: Severus Snape phiên ngoại thứ sáu
#70 Chương 66: Năm thứ ba lật đổ ngục tù
#71 Chương 67
#72 Chương 68
#73 Chương 69
#74 Chương 70
#75 Chương 71
#76 Chương 72
#77 Chương 73
#78 Chương 74
#79 Chương 75
#80 Chương 76
#81 Chương 77
#82 Chương 78
#83 Chương 79
#84 Chương 80
#85 Chương 81
#86 Chương 82
#87 Chương 83
#88 Chương 84
#89 Chương 85
#90 Chương 86
#91 Chương 87
#92 Chương 88
#93 Chương 89
#94 Chương 90: Chân tướng Chiếc cốc lửa
#95 Chương 91
#96 Chương 92
#97 Chương 93
#98 Chương 94
#99 Chương 95
#100 Chương 96
#101 Chương 97
#102 Chương 98
#103 Chương 99
#104 Chương 100
#105 Chương 101
#106 Chương 102
#107 Chương 103
#108 Chương 104
#109 Chương 105: Phiên ngoại 1: Cầu hôn
#110 Chương 106: Phiên ngoại 2: Cầu hôn
#111 Chương 107: Phiên ngoại 3: Đêm tân hôn
#112 Chương 108: Phiên ngoại 4: Đêm tân hôn