Tải ebook, sử dụng máy đọc sách, đọc nơi có ánh sáng để đỡ hại mắt.
1 day, 6 hours ago, 20/05/2022

Khấu Vấn Tiên Đạo - 叩问仙道

Convert Trung Quốc Web Novel 1300 chapters 2296739 từ
Nguồn: tangthuvien.vn
Tác giả: Vũ Đả Thanh Thạch

Một phàm nhân thiếu niên bởi vì một lần ngoài ý muốn mà ngộ nhập tiên đạo, đang cầu trên Tiên lộ giãy dụa tiến lên.Tiên lộ khó như lên trời, đối mặt trùng điệp hiểm trở, hắn lòng cầu đạo y nguyên không giảm điểm hào.Lại quay đầu, núi xanh vẫn tại, bạn cũ bạc trắng xương.

Danh sách Chapters

Chapter ⇵