Tìm kiếm sẽ reset bộ lọc
2 months, 3 weeks ago, 02/09/2020

Khi Mẹ Chồng Gặp Nàng Dâu FULL

Dịch Trung Quốc Manga 6 chapters 2,019 từ
Nguồn: truyenfull.vn
Thể loại: BL đoản văn, dịu dàng công x lời nói ác độc thụ
Biên tập: Hà Hi

Huấn luyện viên: “Cút! Không phải anh biết lái xe sao!”

Học viên: “Nhưng mà anh không có giấy phép lái xe nha.”

Huấn luyện viên: “Hừ! Đường đường tổng giám đốc của tập đoàn XX lại mời không nổi một lái xe ư?!”

Học viên: “Nhưng mà lúc chơi xe rung, không thích hợp cho lái xe ở đây nha.”

Huấn luyện viên: “Mẹ nó! Anh sao không biết đi tìm một lái xe có thể cùng chơi xe rung với anh hả?!”

Học viên: “Cho nên anh mới tìm em nha.”

Huấn luyện viên: “Tìm anh đại… Ô ô… Gia!”