Tải ebook, sử dụng máy đọc sách, đọc nơi có ánh sáng để đỡ hại mắt.
2 days, 11 hours ago, 19/05/2022

Khủng Bố Phục Tô (Thần Bí Phục Tô) - 恐怖复苏

Convert Trung Quốc Web Novel 1299 chapters 3544501 từ
Nguồn: tangthuvien.vn
Tác giả: Phật Tiền Hiến Hoa

Ngũ trọc ác đời, Địa Ngục đã không, lệ quỷ khôi phục, nhân gian như ngục .Thế giới này quỷ xuất hiện . . . Như vậy thần lại tại chỗ nào?Cầu thần cứu thế, nhưng trên đời cũng không thần, chỉ có quỷ .

Danh sách Chapters

Chapter ⇵