Tìm kiếm sẽ reset bộ lọc
5 months, 3 weeks ago, 02/09/2020

Kinh Diễm Nhất Thương [Luận Anh Hùng]

Dịch Trung Quốc Manga 88 chapters 195,794 từ
Nguồn: tangthuvien.vn

Luận Anh Hùng hệ liệt bao gồm 8 quyển:

1. Ôn Nhu Nhất Đao

2. Nhất Nộ Bạt Kiếm

3. Kinh Diễm Nhất Thương

4. Thương Tâm Tiểu Tiễn

5. Triều Thiên Nhất Côn

6. Quần Long Chi Thủ

7. Thiên Hạ Hữu Địch

8. Thiên Hạ Vô Địch

Ngoài ra còn 2 quyển chưa được viết xong.

Truyện được dịch bởi fishscreen tại Tàng Thư Viện.

Danh sách Chapters

id Name
#1 Chương 1 : Mệnh lệnh triều đình thay đổi bảy lần
#2 Chương 2 : – Đạo đạo đạo đạo đạo đạo đạo (phần 1)
#3 Chương 2 : – Đạo đạo đạo đạo đạo đạo đạo (phần 2)
#4 Chương 3 : – Nắng chiều, cầu tàu, bóng người, sóng lớn
#5 Chương 4 : – Bố cục
#6 Chương 5 : – Hòa cục
#7 Chương 6 : – Loạn cục
#8 Chương 7 : – Phạn cục (bữa cơm)
#9 Chương 8 : – Nhập cục
#10 Chương 9 : – Nguy cục
#11 Chương 10 : – Sát cục
#12 Chương 11 : – Tình cục
#13 Chương 12 : – Phá cục
#14 Chương 13 : – Cương cục (cục diện bế tắc)
#15 Chương 14 : – Mê cục
#16 Chương 15 : – Lưỡng cục (hai cục diện)
#17 Chương 16 : – Tàn cục
#18 Chương 17 : – Tử cục
#19 Chương 18 : – Khí cục (bản lĩnh)
#20 Chương 19 : – Giảo cục (khuấy đảo cục diện)
#21 Chương 20 : – Biến cục
#22 Chương 21 : – Kỳ cục (ván cờ)
#23 Chương 22 : – Muộn cục (cục diện im lìm)
#24 Chương 23 : – Khí cục (trận thế)
#25 Chương 24 : – Kỳ cục (bất ngờ)
#26 Chương 25 : – Sinh cục (đường sống)
#27 Chương 26 : – Diệu cục
#28 Chương 27 : – Cách cục (thể thống)
#29 Chương 28 : – Xuất cục
#30 Chương 29 : – Đại cục
#31 Chương 30 : – Chiến cục
#32 Chương 31 : – Bại cục
#33 Chương 32 : – Thắng cục
#34 Chương 33 : – Vong cục
#35 Chương 34 : – Định cục
#36 Chương 35 : – Thảm cục
#37 Chương 36 : – Dược cục
#38 Chương 37 : – Phiến cục (mưu kế)
#39 Chương 38 : – Tổng cục
#40 Chương 39 : – Phân cục
#41 Chương 40 : – Thời cục
#42 Chương 41 : – Khốn cục
#43 Chương 42 : – Cảnh cục
#44 Chương 43 : – Kết cục
#45 Chương 44 : – Tiêu cục
#46 Chương 45 : – Bưu Cục
#47 Chương 46 : – Đương cục (trong cục)
#48 Chương 47 : – Chung cục
#49 Chương 48 : – Cục
#50 Chương 49 : – Phản kích
#51 Chương 50 : – Mãnh kích (công kích mãnh liệt)
#52 Chương 51 : – Phục kích
#53 Chương 52 : – Thư kích (đánh lén)
#54 Chương 53 : – Trọng kích
#55 Chương 54 : – Tiệt kích (chặn đánh)
#56 Chương 55 : – Xung kích
#57 Chương 56 : – Công kích
#58 Chương 57 : – Đả kích
#59 Chương 58 : – Giao kích
#60 Chương 59 : – Thứ kích (đâm tới)
#61 Chương 60 : – Xạ kích (bắn tới)
#62 Chương 61 : – Vi kích (vây đánh)
#63 Chương 62 : – Hỗ kích (giao chiến)
#64 Chương 63 : – Phục kích
#65 Chương 64 : – Truy kích
#66 Chương 65 : – Du kích
#67 Chương 66 : – Xung kích
#68 Chương 67 : – Chàng kích (va chạm)
#69 Chương 68 : – Hoàn kích (đánh trả)
#70 Chương 69 : – Tương kích (giao đấu)
#71 Chương 70 : – Tập kích
#72 Chương 71 : – Nhất kích
#73 Chương 72 : – Đối kích
#74 Chương 73 : – Khế cơ (bước ngoặt)
#75 Chương 74 : – Thiên cơ
#76 Chương 75 : – Thời cơ
#77 Chương 76 : – Thần cơ
#78 Chương 77 : – Phi cơ (cơ hội bay tới)
#79 Chương 78 : – Tâm cơ
#80 Chương 79 : – Sát cơ
#81 Chương 80 : – Nguy cơ
#82 Chương 81 : – Chuyển cơ (cơ hội xoay chuyển)
#83 Chương 82 : – Hữu cơ (có cơ hội)
#84 Chương 83 : – Thừa cơ
#85 Chương 84 : – Sinh cơ
#86 Chương 85 : – Sấn cơ (nhân cơ hội)
#87 Chương 86 : – Động cơ
#88 Chương 87 : Cố đô, tuyết vụn, cờ rượu, tiếng tiêu