Tải ebook, sử dụng máy đọc sách, đọc nơi có ánh sáng để đỡ hại mắt.
1 year, 8 months ago, 02/09/2020

Kinh Diễm Nhất Thương [Luận Anh Hùng]

Dịch Trung Quốc Manga 88 chapters 195794 từ
Nguồn: tangthuvien.vn

Luận Anh Hùng hệ liệt bao gồm 8 quyển:

1. Ôn Nhu Nhất Đao

2. Nhất Nộ Bạt Kiếm

3. Kinh Diễm Nhất Thương

4. Thương Tâm Tiểu Tiễn

5. Triều Thiên Nhất Côn

6. Quần Long Chi Thủ

7. Thiên Hạ Hữu Địch

8. Thiên Hạ Vô Địch

Ngoài ra còn 2 quyển chưa được viết xong.

Truyện được dịch bởi fishscreen tại Tàng Thư Viện.

Danh sách Chapters

Chapter ⇵