Tải ebook, sử dụng máy đọc sách, đọc nơi có ánh sáng để đỡ hại mắt.
2 years, 1 month ago, 02/09/2020

Liên Hoa Tiên Tử

Dịch Hoàn thành Trung Quốc Manga 9 chapters 7732 từ
Nguồn: truyenfull.vn

Vì người mình yêu mà nàng làm rất nhiều chuyện để giúp người có được ngai vàng nhưng đổi lại hắn chỉ xem nàng như một quân cờ mà thôi.

- Hoàng Thượng, nếu bây giờ thiếp biến mất trước mặt chàng thì chàng có bố thí cho ta một chút thương tiếc nào hay không?

- Vọng tưởng, đối với Trẫm ngươi chỉ là một quân cờ, huống hồ ngươi to gan hại chết nhi tử của Trẫm, ngươi xứng để Trẫm thương tiếc sao?

Danh sách Chapters

Chapter ⇵

   Ebook Generate

   epub Liên Hoa Tiên Tử
   #1-#941.07 kb
   mobi Liên Hoa Tiên Tử
   #1-#962.2 kb
   azw3 Liên Hoa Tiên Tử
   #1-#970.04 kb