Tìm kiếm sẽ reset bộ lọc
5 months, 3 weeks ago, 02/09/2020

Liên Hoa Tiên Tử FULL

Dịch Trung Quốc Manga 9 chapters 7,732 từ
Nguồn: truyenfull.vn
Vì người mình yêu mà nàng làm rất nhiều chuyện để giúp người có được ngai vàng nhưng đổi lại hắn chỉ xem nàng như một quân cờ mà thôi.

- Hoàng Thượng, nếu bây giờ thiếp biến mất trước mặt chàng thì chàng có bố thí cho ta một chút thương tiếc nào hay không?

- Vọng tưởng, đối với Trẫm ngươi chỉ là một quân cờ, huống hồ ngươi to gan hại chết nhi tử của Trẫm, ngươi xứng để Trẫm thương tiếc sao?