Tìm kiếm sẽ reset bộ lọc
6 months, 1 week ago, 01/09/2020

Luôn Có Vai Chính Vọng Tưởng Mở Rộng Hậu Cung FULL

Dịch Trung Quốc Manga 170 chapters 538,485 từ
Nguồn: truyenfull.vn

Thể loại: Đam mỹ, khoái xuyên, chủ thụ, 1x1, HE.

Editor: shiye91

Số chương: 169 chương + 1 Phiên ngoại

Nhân vật chính: Diệp Chi Châu


Diệp Chi Châu chỉ có một mình suốt hai mươi mấy năm nay đột nhiên lại có mấy người thân thích. Còn chưa kịp hiểu rõ tình huống này là gì đã xảy ra một sự cố tai nạn.


Nhưng may mắn không chết mà bị cưỡng ép buộc định với một hệ thống cứu vớt thế giới.


Nhưng muốn cứu vớt thế giới bằng cách nào? 


NP muốn hủy diệt thế giới, vậy ngăn cản NP chính là cứu giúp thế giới.


Diệp Chi Châu đã quyết định bắt đầu trận lữ hành mạo hiểm này, coi như là một trò chơi du hí mô phỏng version lớn vậy.


Từ đây, nhân vật chính phải cứu người, thì cậu cứu; nhân vật chính phải làm sinh ý, thì cậu làm; nhân vật chính muốn thu tiểu đệ, thì cậu thu; nhân vật muốn nhảy vực, thì cậu nhảy; nhân vật chính muốn làm gay, thì cậu....Chờ chút, cái này không thể làm, đổi một cái khác đi.


???: Không, cái này có thể làm.


Diệp Chi Châu (kinh hãi): Ai đang nói chuyện?


???: Chồng em.


Diệp Chi Châu:...


# mỗi một thế đều có hán tử nhất định phải kéo tôi đi làm gay, otokkhae, tại tuyến chờ, gấp #


# 【 Sợ hãi 】 Hoá ra hán tử ở mỗi thế đều là một người, phải làm làm sao thoát thân, tại tuyến chờ, rất gấp! #

Danh sách Chapters

id Name
#1 Chương 1: Anh rể bá đạo rất yêu tôi
#2 Chương 2
#3 Chương 3
#4 Chương 4
#5 Chương 5
#6 Chương 6
#7 Chương 7
#8 Chương 8
#9 Chương 9
#10 Chương 10
#11 Chương 11
#12 Chương 12
#13 Chương 13
#14 Chương 14
#15 Chương 15
#16 Chương 16: Kim chủ, mau buông tiểu thịt tươi ra!
#17 Chương 17
#18 Chương 18
#19 Chương 19
#20 Chương 20
#21 Chương 21
#22 Chương 22
#23 Chương 23
#24 Chương 24
#25 Chương 25
#26 Chương 26
#27 Chương 27
#28 Chương 28
#29 Chương 29
#30 Chương 30
#31 Chương 31
#32 Chương 32
#33 Chương 33
#34 Chương 34
#35 Chương 35
#36 Chương 36
#37 Chương 37
#38 Chương 38
#39 Chương 39
#40 Chương 40
#41 Chương 41: Bạn trai là tang thi
#42 Chương 42
#43 Chương 43
#44 Chương 44
#45 Chương 45
#46 Chương 46
#47 Chương 47
#48 Chương 48
#49 Chương 49
#50 Chương 50
#51 Chương 51
#52 Chương 52
#53 Chương 53
#54 Chương 54
#55 Chương 55
#56 Chương 56
#57 Chương 57
#58 Chương 58
#59 Chương 59
#60 Chương 60
#61 Chương 61
#62 Chương 62: Đại ma vương ngủ say
#63 Chương 63
#64 Chương 64
#65 Chương 65
#66 Chương 66
#67 Chương 67
#68 Chương 68
#69 Chương 69
#70 Chương 70
#71 Chương 71: Tiểu phu lang anh tuấn
#72 Chương 72
#73 Chương 73
#74 Chương 74
#75 Chương 75
#76 Chương 76
#77 Chương 77
#78 Chương 78
#79 Chương 79
#80 Chương 80
#81 Chương 81
#82 Chương 82: Nam thần gả cho tôi
#83 Chương 83
#84 Chương 84
#85 Chương 85
#86 Chương 86
#87 Chương 87
#88 Chương 88
#89 Chương 89
#90 Chương 90
#91 Chương 91
#92 Chương 92: No. 1 bảng xếp hạng tài phú
#93 Chương 93
#94 Chương 94
#95 Chương 95
#96 Chương 96
#97 Chương 97
#98 Chương 98
#99 Chương 99
#100 Chương 100
#101 Chương 101
#102 Chương 102
#103 Chương 103
#104 Chương 104
#105 Chương 105
#106 Chương 106
#107 Chương 107
#108 Chương 108
#109 Chương 109
#110 Chương 110
#111 Chương 111
#112 Chương 112
#113 Chương 113
#114 Chương 114: Cửu cửu quy nhất
#115 Chương 115
#116 Chương 116
#117 Chương 117
#118 Chương 118
#119 Chương 119
#120 Chương 120
#121 Chương 121
#122 Chương 122
#123 Chương 123: Gâu
#124 Chương 124
#125 Chương 125
#126 Chương 126
#127 Chương 127
#128 Chương 128
#129 Chương 129
#130 Chương 130
#131 Chương 131
#132 Chương 132
#133 Chương 133
#134 Chương 134
#135 Chương 135
#136 Chương 136
#137 Chương 137: Thú hoàng thật tuyệt vời
#138 Chương 138
#139 Chương 139
#140 Chương 140
#141 Chương 141
#142 Chương 142
#143 Chương 143
#144 Chương 144
#145 Chương 145
#146 Chương 146: Hành trình về nhà hấp dẫn
#147 Chương 147
#148 Chương 148
#149 Chương 149
#150 Chương 150
#151 Chương 151
#152 Chương 152
#153 Chương 153
#154 Chương 154
#155 Chương 155
#156 Chương 156
#157 Chương 157
#158 Chương 158
#159 Chương 159
#160 Chương 160: Người yêu đến từ thế giới tu chân
#161 Chương 161
#162 Chương 162
#163 Chương 163
#164 Chương 164
#165 Chương 165
#166 Chương 166
#167 Chương 167
#168 Chương 168
#169 Chương 169
#170 Chương 170: Phiên ngoại