Tìm kiếm sẽ reset bộ lọc
6 months ago, 02/09/2020

Mahouka Koukou no Rettousei

魔法科高校の劣等生
The Irregular At Magic High School
Onii-sama is the best

Dịch Nhật Bản Manga 228 chapters 2,099,018 từ
Nguồn: hako.re

Pháp thuật.

Nó không phải sản phẩm của thần thoại hay truyền thuyết, mà là một kỹ thuật khoa học hiện đại đã được phát triển gần một thế kỷ tính cho đến giờ.

Danh sách Chapters

id Name
#1 Tập 1 - Nhập học (I) / Trường Trung học Pháp thuật là---
#2 Tập 1 - Nhập học (I) / Chương 0
#3 Tập 1 - Nhập học (I) / Chương 1
#4 Tập 1 - Nhập học (I) / Chương 2
#5 Tập 1 - Nhập học (I) / Chương 3
#6 Tập 1 - Nhập học (I) / Chương 4
#7 Tập 1 - Nhập học (I) / Chương 5
#8 Tập 1 - Nhập học (I) / Lời Bạt
#9 Tập 1 - Nhập học (I) / Niềm Vui Muộn Màng
#10 Tập 2 - Nhập học (II) / Casting Assistant Device
#11 Tập 2 - Nhập học (II) / Chương 6
#12 Tập 2 - Nhập học (II) / Chương 7
#13 Tập 2 - Nhập học (II) / Chương 8
#14 Tập 2 - Nhập học (II) / Chương 9
#15 Tập 2 - Nhập học (II) / Chương 10
#16 Tập 2 - Nhập học (II) / Chương 11
#17 Tập 2 - Nhập học (II) / Chương 12
#18 Tập 2 - Nhập học (II) / Lời Bạt
#19 Tập 3 - Cửu hiệu chiến (I) / Thông Tin
#20 Tập 3 - Cửu hiệu chiến (I) / Chương 0
#21 Tập 3 - Cửu hiệu chiến (I) / Chương 1
#22 Tập 3 - Cửu hiệu chiến (I) / Chương 2
#23 Tập 3 - Cửu hiệu chiến (I) / Chương 3
#24 Tập 3 - Cửu hiệu chiến (I) / Chương 4
#25 Tập 3 - Cửu hiệu chiến (I) / Chương 5
#26 Tập 3 - Cửu hiệu chiến (I) / Chương 6
#27 Tập 3 - Cửu hiệu chiến (I) / Chương 7
#28 Tập 4 - Cửu hiệu chiến (II) / Lời Tựa
#29 Tập 4 - Cửu hiệu chiến (II) / Chương 8
#30 Tập 4 - Cửu hiệu chiến (II) / Chương 9
#31 Tập 4 - Cửu hiệu chiến (II) / Chương 10
#32 Tập 4 - Cửu hiệu chiến (II) / Chương 11
#33 Tập 4 - Cửu hiệu chiến (II) / Chương 12
#34 Tập 4 - Cửu hiệu chiến (II) / Chương 13
#35 Tập 4 - Cửu hiệu chiến (II) / Chương 14
#36 Tập 4 - Cửu hiệu chiến (II) / Lời Bạt
#37 Tập 5 - Kỳ nghỉ hè / Thông tin
#38 Tập 5 - Kỳ nghỉ hè / Nghỉ Hè
#39 Tập 5 - Kỳ nghỉ hè / Bài Học Phụ Đạo Của Học Sinh Danh Dự
#40 Tập 5 - Kỳ nghỉ hè / Amelia Ở Xứ Sở Thần Tiên
#41 Tập 5 - Kỳ nghỉ hè / Tình Bạn, Lòng Tin Và Nghi Vấn Lolicon
#42 Tập 5 - Kỳ nghỉ hè / Kí Ức Ngày Hè
#43 Tập 5 - Kỳ nghỉ hè / Đợt Bầu Cử Chủ Tịch Và Ngôi Vị Nữ Hoàng
#44 Tập 6 - Xung đột ở Yokohama (I) / Thông tin - Hiệp Hội Phép Thuật Nhật Bản Giới Thiệu [Cuộc Thi Luận Văn Ma Pháp Toàn Quốc Cấp Cao Trung]
#45 Tập 6 - Xung đột ở Yokohama (I) / Chương 1
#46 Tập 6 - Xung đột ở Yokohama (I) / Chương 2
#47 Tập 6 - Xung đột ở Yokohama (I) / Chương 3
#48 Tập 6 - Xung đột ở Yokohama (I) / Chương 4
#49 Tập 6 - Xung đột ở Yokohama (I) / Chương 5
#50 Tập 6 - Xung đột ở Yokohama (I) / Chương 6
#51 Tập 6 - Xung đột ở Yokohama (I) / Chương 7
#52 Tập 7 - Xung đột ở Yokohama(II) / Thông tin
#53 Tập 7 - Xung đột ở Yokohama(II) / Chương 8
#54 Tập 7 - Xung đột ở Yokohama(II) / Chương 9
#55 Tập 7 - Xung đột ở Yokohama(II) / Chương 10
#56 Tập 7 - Xung đột ở Yokohama(II) / Chương 11
#57 Tập 7 - Xung đột ở Yokohama(II) / Chương 12
#58 Tập 7 - Xung đột ở Yokohama(II) / Chương 13
#59 Tập 8 - Hồi tưởng / Thông tin - Tình Hình Thế Giới Năm 2095 Sau Công Nguyên
#60 Tập 8 - Hồi tưởng / Chương 1
#61 Tập 8 - Hồi tưởng / Chương 2
#62 Tập 8 - Hồi tưởng / Chương 3
#63 Tập 8 - Hồi tưởng / Chương 4
#64 Tập 8 - Hồi tưởng / Chương 5
#65 Tập 8 - Hồi tưởng / Chương 6
#66 Tập 8 - Hồi tưởng / Chương 7
#67 Tập 8 - Hồi tưởng / Chương 8
#68 Tập 8 - Hồi tưởng / Chương 9
#69 Tập 8 - Hồi tưởng / Chương 10
#70 Tập 8 - Hồi tưởng / Chương 11
#71 Tập 8 - Hồi tưởng / Chương 12
#72 Tập 8 - Hồi tưởng / Chương 13
#73 Tập 8 - Hồi tưởng / Chương 14
#74 Tập 8 - Hồi tưởng / Chương 15
#75 Tập 8 - Hồi tưởng / Chương 16
#76 Tập 8 - Hồi tưởng / Chương 17
#77 Tập 8 - Hồi tưởng / Chương 18
#78 Tập 8 - Hồi tưởng / Không Thể Đụng Tới – Ác Mộng Năm 2062
#79 Tập 9 - Khách phương xa (I) / Chương 0
#80 Tập 9 - Khách phương xa (I) / Chương 1
#81 Tập 9 - Khách phương xa (I) / Chương 2
#82 Tập 9 - Khách phương xa (I) / Chương 3
#83 Tập 9 - Khách phương xa (I) / Chương 4
#84 Tập 9 - Khách phương xa (I) / Chương 5
#85 Tập 9 - Khách phương xa (I) / Chương 6
#86 Tập 9 - Khách phương xa (I) / Chương 7
#87 Tập 10 - Khách phương xa (II) / Chương 8
#88 Tập 10 - Khách phương xa (II) / Chương 9
#89 Tập 10 - Khách phương xa (II) / Chương 10
#90 Tập 10 - Khách phương xa (II) / Chương 11
#91 Tập 10 - Khách phương xa (II) / Chương 12
#92 Tập 11 - Khách phương xa (III) / Thông Tin
#93 Tập 11 - Khách phương xa (III) / Chương 13
#94 Tập 11 - Khách phương xa (III) / Chương 14
#95 Tập 11 - Khách phương xa (III) / Chương 15
#96 Tập 11 - Khách phương xa (III) / Chương 16
#97 Tập 11 - Khách phương xa (III) / Chương 17
#98 Tập 11 - Khách phương xa (III) / Phần Kết
#99 Tập 11 - Khách phương xa (III) / Ngày Nghỉ Tuyệt Vời (?) Của Tiểu Thư
#100 Tập 12 - Song Thất / Lời Tựa
#101 Tập 12 - Song Thất / Chương 0
#102 Tập 12 - Song Thất / Chương 1
#103 Tập 12 - Song Thất / Chương 2
#104 Tập 12 - Song Thất / Chương 3
#105 Tập 12 - Song Thất / Chương 4
#106 Tập 12 - Song Thất / Chương 5
#107 Tập 12 - Song Thất / Chương 6
#108 Tập 12 - Song Thất / Chương 7
#109 Tập 12 - Song Thất / Chương 8
#110 Tập 12 - Song Thất / Chương 9
#111 Tập 12 - Song Thất / Chương 10
#112 Tập 12 - Song Thất / Chương 11
#113 Tập 12 - Song Thất / Chương 12
#114 Tập 12 - Song Thất / Chương 13
#115 Tập 12 - Song Thất / Chương 14
#116 Tập 12 - Song Thất / Chương 15
#117 Tập 12 - Song Thất / Chương 16
#118 Tập 12 - Song Thất / Phần Kết
#119 Tập 13 - Vượt chướng ngại vật / Thông Tin
#120 Tập 13 - Vượt chướng ngại vật / Chương 0
#121 Tập 13 - Vượt chướng ngại vật / Chương 1
#122 Tập 13 - Vượt chướng ngại vật / Chương 2
#123 Tập 13 - Vượt chướng ngại vật / Chương 3
#124 Tập 13 - Vượt chướng ngại vật / Chương 4
#125 Tập 13 - Vượt chướng ngại vật / Chương 5
#126 Tập 13 - Vượt chướng ngại vật / Chương 6
#127 Tập 13 - Vượt chướng ngại vật / Chương 7
#128 Tập 13 - Vượt chướng ngại vật / Chương 8
#129 Tập 13 - Vượt chướng ngại vật / Lời Bạt
#130 Tập 14 - Cố đô nội loạn (I) / Chương 1
#131 Tập 14 - Cố đô nội loạn (I) / Chương 2
#132 Tập 14 - Cố đô nội loạn (I) / Chương 3
#133 Tập 14 - Cố đô nội loạn (I) / Chương 4
#134 Tập 14 - Cố đô nội loạn (I) / Chương 5
#135 Tập 14 - Cố đô nội loạn (I) / Lời Bạt
#136 Tập 15 - Cố đô nội loạn (II) / Chương 6
#137 Tập 15 - Cố đô nội loạn (II) / Chương 7
#138 Tập 15 - Cố đô nội loạn (II) / Chương 8
#139 Tập 15 - Cố đô nội loạn (II) / Chương 9
#140 Tập 15 - Cố đô nội loạn (II) / Chương 10
#141 Tập 15 - Cố đô nội loạn (II) / Lời Bạt
#142 Tập 16 - Yotsuba Người Kế Vị / Chương 1
#143 Tập 16 - Yotsuba Người Kế Vị / Chương 2
#144 Tập 16 - Yotsuba Người Kế Vị / Chương 3
#145 Tập 16 - Yotsuba Người Kế Vị / Chương 4
#146 Tập 16 - Yotsuba Người Kế Vị / Chương 5
#147 Tập 16 - Yotsuba Người Kế Vị / Chương 6
#148 Tập 16 - Yotsuba Người Kế Vị / Chương 7
#149 Tập 16 - Yotsuba Người Kế Vị / Lời Bạt
#150 Tập 17 - Hội Nghị Sư Tộc (I) / Chương 1
#151 Tập 17 - Hội Nghị Sư Tộc (I) / Chương 2
#152 Tập 17 - Hội Nghị Sư Tộc (I) / Chương 3
#153 Tập 17 - Hội Nghị Sư Tộc (I) / Chương 4
#154 Tập 17 - Hội Nghị Sư Tộc (I) / Chương 5
#155 Tập 17 - Hội Nghị Sư Tộc (I) / Lời Bạt
#156 Tập 18 - Hội Nghị Sư Tộc (II) / Chương 6
#157 Tập 18 - Hội Nghị Sư Tộc (II) / Chương 7
#158 Tập 18 - Hội Nghị Sư Tộc (II) / Chương 8
#159 Tập 18 - Hội Nghị Sư Tộc (II) / Chương 9
#160 Tập 18 - Hội Nghị Sư Tộc (II) / Chương 10
#161 Tập 18 - Hội Nghị Sư Tộc (II) / Lời Bạt
#162 Tập 19 - Hội Nghị Sư Tộc (III) / Chương 11
#163 Tập 19 - Hội Nghị Sư Tộc (III) / Chương 12
#164 Tập 19 - Hội Nghị Sư Tộc (III) / Chương 13
#165 Tập 19 - Hội Nghị Sư Tộc (III) / Chương 14
#166 Tập 19 - Hội Nghị Sư Tộc (III) / Chương 15
#167 Tập 19 - Hội Nghị Sư Tộc (III) / Lời Bạt
#168 Tập 20 - Nam Hải Bạo Loạn / Chương 1
#169 Tập 20 - Nam Hải Bạo Loạn / Chương 2
#170 Tập 20 - Nam Hải Bạo Loạn / Chương 3
#171 Tập 20 - Nam Hải Bạo Loạn / Chương 4
#172 Tập 20 - Nam Hải Bạo Loạn / Chương 5
#173 Tập 20 - Nam Hải Bạo Loạn / Chương 6
#174 Tập 20 - Nam Hải Bạo Loạn / Chương 7
#175 Tập 20 - Nam Hải Bạo Loạn / Lời Kết
#176 Tập 21: Khởi Đầu Của Hỗn Loạn (Thượng) / Chương 01
#177 Tập 21: Khởi Đầu Của Hỗn Loạn (Thượng) / Chương 02
#178 Tập 21: Khởi Đầu Của Hỗn Loạn (Thượng) / Chương 03
#179 Tập 21: Khởi Đầu Của Hỗn Loạn (Thượng) / Chương 04
#180 Tập 21: Khởi Đầu Của Hỗn Loạn (Thượng) / Chương 05
#181 Tập 22: Khởi Đầu Của Hỗn Loạn (Hạ) / Chương 01
#182 Tập 22: Khởi Đầu Của Hỗn Loạn (Hạ) / Chương 02
#183 Tập 22: Khởi Đầu Của Hỗn Loạn (Hạ) / Chương 03
#184 Tập 22: Khởi Đầu Của Hỗn Loạn (Hạ) / Chương 04
#185 Tập 22: Khởi Đầu Của Hỗn Loạn (Hạ) / Chương 05
#186 Tập 22: Khởi Đầu Của Hỗn Loạn (Hạ) / Chương 06
#187 Tập 22: Khởi Đầu Của Hỗn Loạn (Hạ) / Chương 07
#188 Tập 22: Khởi Đầu Của Hỗn Loạn (Hạ) / Chương 08
#189 Tập 23: Bị Cô Lập / Chương 01
#190 Tập 23: Bị Cô Lập / Chương 02
#191 Tập 23: Bị Cô Lập / Chương 03
#192 Tập 23: Bị Cô Lập / Chương 04
#193 Tập 23: Bị Cô Lập / Chương 05
#194 Tập 23: Bị Cô Lập / Chương 06
#195 Tập 23: Bị Cô Lập / Chương 07
#196 Tập 23: Bị Cô Lập / Chương 08
#197 Tập 23: Bị Cô Lập / Chương 09
#198 Tập 23: Bị Cô Lập / Chương 10
#199 Tập 24: ESCAPE (Thượng) / Minh Họa
#200 Tập 24: ESCAPE (Thượng) / Chương 01
#201 Tập 24: ESCAPE (Thượng) / Chương 02
#202 Tập 24: ESCAPE (Thượng) / Chương 03
#203 Tập 24: ESCAPE (Thượng) / Chương 04
#204 Tập 24: ESCAPE (Thượng) / Chương 05
#205 Tập 24: ESCAPE (Thượng) / Chương 06
#206 Tập 24: ESCAPE (Thượng) / Chương 07
#207 Tập 24: ESCAPE (Thượng) / Chương 08
#208 Tập 25: ESCAPE (Hạ) / Minh Họa
#209 Tập 25: ESCAPE (Hạ) / Mở Đầu
#210 Tập 25: ESCAPE (Hạ) / Chương 01
#211 Tập 25: ESCAPE (Hạ) / Chương 02
#212 Tập 25: ESCAPE (Hạ) / Chương 03
#213 Tập 25: ESCAPE (Hạ) / Chương 04
#214 Tập 25: ESCAPE (Hạ) / Chương 05
#215 Tập 25: ESCAPE (Hạ) / Chương 06
#216 Tập 25: ESCAPE (Hạ) / Chương 07
#217 Tập 25: ESCAPE (Hạ) / Chương 08
#218 Tập 25: ESCAPE (Hạ) / Chương 09
#219 Tập 26: Xâm Lăng / Minh Họa
#220 Tập 26: Xâm Lăng / Chương 01
#221 Tập 26: Xâm Lăng / Chương 02
#222 Tập 26: Xâm Lăng / Chương 03
#223 Tập 26: Xâm Lăng / Chương 04
#224 Tập 26: Xâm Lăng / Chương 05
#225 Tập 26: Xâm Lăng / Chương 06
#226 Tập 26: Xâm Lăng / Chương 07
#227 Tập 27: Bước Ngoặt / Minh Họa
#228 Tập 27: Bước Ngoặt / Lời Bạt