Tải ebook, sử dụng máy đọc sách, đọc nơi có ánh sáng để đỡ hại mắt.
1 year ago, 01/09/2020

Mắt Bão

Dịch Hoàn thành Trung Quốc Manga 62 chapters 188834 từ
Nguồn: truyenfull.vn

Dịch giả: Hàn Vũ Phi 

Xuất bản ngày: 07/2018

Typer: Mều, Nhã, thuy tien, Dung, tuyen nguyen, Bun Bun


“Chúng ta thường nghĩ rằng nắm giữ mới khiến mình trở nên mạnh mẽ, nhưng đôi khi, mạnh mẽ lại là chính lúc ta buông tay.”

Danh sách Chapters

Chapter ⇵