Tìm kiếm sẽ reset bộ lọc
5 months, 4 weeks ago, 01/09/2020

Mắt Bão FULL

Dịch Trung Quốc Manga 62 chapters 188,834 từ
Nguồn: truyenfull.vn

Dịch giả: Hàn Vũ Phi 

Xuất bản ngày: 07/2018

Typer: Mều, Nhã, thuy tien, Dung, tuyen nguyen, Bun Bun


“Chúng ta thường nghĩ rằng nắm giữ mới khiến mình trở nên mạnh mẽ, nhưng đôi khi, mạnh mẽ lại là chính lúc ta buông tay.”

Danh sách Chapters

id Name
#1 Chương 1-1: Mở đầu (1)
#2 Chương 1-2: Mở đầu (2)
#3 Chương 1-3: Mở đầu (3)
#4 Chương 1-4: Xưa và nay
#5 Chương 2: Thử thách
#6 Chương 3: Lây bệnh
#7 Chương 4: Độc hành
#8 Chương 5: Thất thường
#9 Chương 6: Tiêu Minh
#10 Chương 7: Dây chuyền
#11 Chương 8: Bảo vệ
#12 Chương 9: Cha con
#13 Chương 10: Vết sẹo
#14 Chương 11: Sóng não
#15 Chương 12: Chuột con
#16 Chương 13: Đồ Tể
#17 Chương 14: Vực sâu
#18 Chương 15: Người quen cũ
#19 Chương 16: Thi hài
#20 Chương 17: Mất kiểm soát
#21 Chương 18: Nghi phạm
#22 Chương 19: Ủy thác
#23 Chương 20: Ý muốn giết chóc
#24 Chương 21: Rạn nứt
#25 Chương 22: Tim đập
#26 Chương 23: Đầu mối
#27 Chương 24: Lựa chọn
#28 Chương 25: Gió lốc
#29 Chương 26: Tội lỗi của bản thân
#30 Chương 27: Thỏa hiệp
#31 Chương 28: Chuyện cũ
#32 Chương 29: Giúp đỡ
#33 Chương 30: Công chính
#34 Chương 31: Thì thầm
#35 Chương 32: Tự do
#36 Chương 33: Sinh mạng mới
#37 Chương 34: Mê sảng
#38 Chương 35: Bất ngờ
#39 Chương 36: Đứa bé
#40 Chương 37: Thai giáo
#41 Chương 38: Chữa trị
#42 Chương 39: Ghé chơi
#43 Chương 40: Trở về
#44 Chương 41: Ngục giam
#45 Chương 42: Tử tù
#46 Chương 43: Tần Tuệ
#47 Chương 44: Váy đỏ
#48 Chương 45: Đêm máu
#49 Chương 46: Người trong lửa
#50 Chương 47: Vết cháy
#51 Chương 48
#52 Chương 49: Vĩ Thanh 1: Lời nói dối
#53 Chương 50: Vĩ Thanh 2: Cái chết của chim cổ đỏ
#54 Chương 51
#55 Chương 52
#56 Chương 53: Vĩ Thanh 3: Khởi hành
#57 Chương 54: Ngoại truyện 1 - Tần Tuệ thích múa
#58 Chương 55: Ngoại truyện 2 - WE ARE ONE
#59 Chương 56: Ngoại truyện 3 - Ngủ ngon
#60 Chương 57: Ngoại truyện 4
#61 Chương 58: Ngoại truyện 5
#62 Chương 59: Ngoại truyện 6