Tìm kiếm sẽ reset bộ lọc
2 months, 3 weeks ago, 31/08/2020

Miệng Độc Thành Đôi FULL

Dịch Trung Quốc Manga 86 chapters 231,642 từ
Nguồn: truyenfull.vn
Tên khác: Cặp Đôi Xấu Tính/ 最佳贱偶/ Tốt Nhất Tiện Ngẫu 
Poster: Qin Zồ

Kết quả kiểm tra độ xứng đôi trả về: Khả năng để Trình tiên sinh và Tần tiểu thư là...0,01%.

Tính cách của Trình tiên sinh chính là điển hình của kiểu nam chính quái dị trong ngôn tình. Độc mồm, mặt dày, ngây thơ và kiêu căng.

Nhưng vì để bảo vệ hòa bình thế giới, Tần tiểu thư quyết định sẽ hy sinh.

Vậy là, cô quyết định thu phục Trình tiên sinh.

Vậy là cặp đôi xấu tính ra đời trước mắt mọi người.

Lời của Editor:

Về tác phẩm này không thể không nói những chuyện dưới đây:

1. Truyện này còn có tên: “Đậu xanh rau má tao muốn giết chết thằng main lắm rồi” or “mày chưa bao giờ gặp thằng main nào đê tiện như này đâu”

2. Tính cách nam chính rất thần kỳ, tốt bụng nhắc nhở: Lúc đọc phải tránh xa bình nước.

3. Nếu nhìn thấy có xuất hiện một vài chi tiết cẩu huyết, thì các bạn đọc chăm chỉ có thể phanh lại, chớ tông vào đuôi xe.

Nội dung: Cục cưng của nhà, trời sinh một đôi, tình có chủ ý, hào môn thế gia, hài.
Nhân vật chính: Tần Chân, Trình Lục Dương | Bạn diễn: Tác giả quên mất rồi…

Danh sách Chapters

id Name
#1 Chương 1
#2 Chương 2
#3 Chương 3
#4 Chương 4
#5 Chương 5
#6 Chương 6
#7 Chương 7
#8 Chương 8
#9 Chương 9
#10 Chương 10
#11 Chương 11
#12 Chương 12
#13 Chương 13
#14 Chương 14
#15 Chương 15
#16 Chương 16
#17 Chương 17
#18 Chương 18
#19 Chương 19
#20 Chương 20
#21 Chương 21
#22 Chương 22
#23 Chương 23
#24 Chương 24
#25 Chương 25
#26 Chương 26
#27 Chương 27
#28 Chương 28
#29 Chương 29
#30 Chương 30
#31 Chương 31
#32 Chương 32
#33 Chương 33
#34 Chương 34
#35 Chương 35
#36 Chương 36
#37 Chương 37
#38 Chương 38
#39 Chương 39
#40 Chương 40
#41 Chương 41
#42 Chương 42
#43 Chương 43
#44 Chương 44
#45 Chương 45
#46 Chương 46
#47 Chương 47
#48 Chương 48
#49 Chương 49
#50 Chương 50
#51 Chương 51
#52 Chương 52
#53 Chương 53
#54 Chương 54
#55 Chương 55
#56 Chương 56
#57 Chương 57
#58 Chương 58
#59 Chương 59
#60 Chương 60
#61 Chương 61
#62 Chương 62
#63 Chương 63
#64 Chương 64
#65 Chương 65
#66 Chương 66
#67 Chương 67
#68 Chương 68
#69 Chương 69
#70 Chương 70: 20+
#71 Chương 71
#72 Chương 72
#73 Chương 73
#74 Chương 74: Ngoại truyện 1 – Chàng ma men
#75 Chương 75: Ngoại truyện 2 – Chàng ma men
#76 Chương 76: Ngoại truyện 3 – Chàng ma men
#77 Chương 77: Ngoại truyện 4 – Chàng ma men
#78 Chương 78: Ngoại truyện 5 – Chàng ma men
#79 Chương 79: Ngoại truyện 6 – Chàng ma men
#80 Chương 80: Ngoại truyện 7 – Chàng ma men
#81 Chương 81: Ngoại truyện 8 – Chàng ma men
#82 Chương 82: Ngoại truyện 9 – Chàng ma men
#83 Chương 83: Ngoại Truyện 10 – Tập Hợp
#84 Chương 84: NT nhỏ 1: Thực chất Hỏi đáp cặp đôi ăn ý + chuyện ngoài lề sau khi cưới
#85 Chương 85: NT nhỏ 2: Vợ chồng Trình thị vs vợ chồng Ninh thị
#86 Chương 86: NT nhỏ 3: Mẩu chuyện về đám trẻ