Tải ebook, sử dụng máy đọc sách, đọc nơi có ánh sáng để đỡ hại mắt.
2 years, 3 months ago, 02/09/2020

Mộng

Dịch Hoàn thành Trung Quốc Manga 38 chapters 68513 từ
Nguồn: truyenfull.vn

Thể loại: Thử Miêu đồng nhân, cổ trang, điềm văn, HE.
Tình trạng bản gốc: Hoàn (34 chương + 4 PN)
Editor: Phong Nguyen
Beta + Đọc: Long Nhi

Niên niên tràng đoạn thanh minh nhật, bán trản tàn tửu nhập mộng hồn. (Mỗi năm trường đoạn thanh minh, rượu thừa nửa chung đi vào hồn mộng.)

Đêm, trăng sáng, sao thưa. Sâu thẳm trong rừng đào, có một tòa mộ phần cô độc. Một bóng lam nửa dựa vào mộ bia, trong lòng ôm một vò rượu, thỉnh thoảng lại nâng lên uống một hớp, nhưng hơn phân nửa đều đổ cả lên người. Mà người đó lại dường như không hay biết, vẫn như cũ, mặc cho hương rượu vương đầy trên áo.

“Ngọc Đường, ta lại đến thăm ngươi đây.”

Danh sách Chapters

Chapter ⇵

   Ebook Generate

   epub Mộng
   #1-#38191.12 kb
   mobi Mộng
   #1-#38273.93 kb
   azw3 Mộng
   #1-#38300.48 kb