Tìm kiếm sẽ reset bộ lọc
3 months, 4 weeks ago, 09/11/2020

Muốn Đồ Đệ Thẳng, Sư Phụ Phải Lãnh Khốc FULL

Dịch Trung Quốc Manga 63 chapters 154,661 từ
Nguồn: truyenfull.vn

Thể loại: đam mỹ, niên hạ, xuyên thư, hệ thống, cổ đại, tu chân, linh dị thần quái, thanh thủy văn, xuyên việt giá, cường cường, thụ sủng công, HE.

Couple: ngụy bạch liên hoa quỷ súc trung khuyển đồ đệ công x ngụy cao lãnh ngạo kiều thực chất nhi tử khống thoải mái sư tôn thụ. 

Cấp bậc tu luyện: Luyện Khí, Trúc Cơ, Ngưng Thần, Dung Hợp, Kim Đan, Linh Tịch, Nguyên Anh, Xuất Khiếu, Phân Thần, Hợp Thể, Đại Thừa, Độ Kiếp.


Có thể nói đây chỉ là một câu chuyện ngắn nhằm thỏa mãn mong ước của baba tác giả đến tác phẩm cùng "con trai" nhà mình "du ngoạn" mà thôi.

Danh sách Chapters

id Name
#1 Quyển 1 - Chương 1-1: Tiết tử
#2 Quyển 1 - Chương 1-2: Phần 1: Sư Phụ Trong Tiên Môn
#3 Quyển 1 - Chương 2
#4 Quyển 1 - Chương 3
#5 Quyển 1 - Chương 4
#6 Quyển 1 - Chương 5
#7 Quyển 1 - Chương 6
#8 Quyển 1 - Chương 7
#9 Quyển 1 - Chương 8
#10 Quyển 1 - Chương 9
#11 Quyển 1 - Chương 10: (Thượng)
#12 Quyển 1 - Chương 11: (Hạ)
#13 Quyển 1 - Chương 12
#14 Quyển 1 - Chương 13
#15 Quyển 1 - Chương 14
#16 Quyển 1 - Chương 15
#17 Quyển 1 - Chương 16
#18 Quyển 1 - Chương 17
#19 Quyển 1 - Chương 18
#20 Quyển 1 - Chương 19
#21 Quyển 1 - Chương 20
#22 Quyển 1 - Chương 21
#23 Quyển 1 - Chương 22
#24 Quyển 1 - Chương 23
#25 Quyển 1 - Chương 24
#26 Quyển 1 - Chương 25
#27 Quyển 1 - Chương 26
#28 Quyển 1 - Chương 27
#29 Quyển 1 - Chương 28: Thất Tịch (Hoàn)
#30 Quyển 2 - Chương 1-1: Phần 2: Sư Phụ Trong Ma Đạo - Tiết Tử
#31 Quyển 2 - Chương 1-2
#32 Quyển 2 - Chương 2: Thân Phận (Thượng)
#33 Quyển 2 - Chương 3: Thân Phận (Hạ)
#34 Quyển 2 - Chương 4: Ma Giới Chi Tử (1)
#35 Quyển 2 - Chương 5: Ma Giới Chi Tử (2)
#36 Quyển 2 - Chương 6: Liên Không Nghĩ Về Ta Không Tốt (Đen)
#37 Quyển 2 - Chương 7: Tân Hoán Đan
#38 Quyển 2 - Chương 8
#39 Quyển 2 - Chương 9: Đại Thử Không Ngoại Lệ
#40 Quyển 2 - Chương 10
#41 Quyển 2 - Chương 11: Hụt
#42 Quyển 2 - Chương 12
#43 Quyển 2 - Chương 13
#44 Quyển 2 - Chương 14: Quét Tuyết (Thượng)
#45 Quyển 2 - Chương 15: Quét tuyết (hạ)
#46 Quyển 2 - Chương 16: Hòe đồ (thượng)
#47 Quyển 2 - Chương 17: Hòe đồ (trung)
#48 Quyển 2 - Chương 18: Hòe đồ (hạ)
#49 Quyển 2 - Chương 19: Đan Điền Trống Rỗng (1)
#50 Quyển 2 - Chương 20: Đan Điền Trống Rỗng (2)
#51 Quyển 2 - Chương 21: Phô Trương Thanh Thế, Ma Giáo Đánh Người
#52 Quyển 2 - Chương 22: Đi xích quỷ, tìm kiếm khí (1)
#53 Quyển 2 - Chương 23: Đi xích quỷ, tìm kiếm khí (2)
#54 Quyển 2 - Chương 24: Đi xích quỷ, tìm kiếm khí (3)
#55 Quyển 2 - Chương 25: Ranh giới (1)
#56 Quyển 2 - Chương 26: Ranh giới (2)
#57 Quyển 2 - Chương 27: Ranh giới (3)
#58 Quyển 2 - Chương 28: Trở về hiện đại (1)
#59 Quyển 2 - Chương 29: Lại về cổ đại (2)
#60 Quyển 3 - Chương 1: Phần 3: giới thiệu: có phải ta đã xuyên thư?
#61 Quyển 3 - Chương 1-2
#62 Quyển 3 - Chương 2: Hiên Viên Quyết Nhiễm
#63 Quyển 3 - Chương 3