Tải ebook, sử dụng máy đọc sách, đọc nơi có ánh sáng để đỡ hại mắt.
40 minutes ago, 09/08/2022

NARUTO: Cứu Thế Chủ (Hỏa Ảnh Chi Cứu Thế Chủ) - 火影之救世主

Convert Trung Quốc Web Novel 83 chapters 168456 từ
Nguồn: tangthuvien.vn
Tác giả: Phạm Nghi Đồng

Lấy một người bình thường thân phận xuyên qua Konoha Ninja bên trong diễn viên quần chúng Mizuki nhưng lại không thể không cứu vớt thế giới cố sự

Danh sách Chapters

Chapter ⇵

      Ebook Generate